حراج!

ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته : فناوری اطلاعات گرایش مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان / موضوع : ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

 

در رابطه با سازمان هایی که قبلا برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی را به صورت کوتاه مدت و بلند مدت انجام داده اند، تحلیل شکاف بین استراتژی های سازمان و تکنولوژی های روز و سیستم های اطلاعاتی از قبل طراحی شده ،نیاز مند باز نگری در روند برنامه ریزی استراتژیک می باشد،که مقاصد آتی، وضعیت فعلی سازمان و ارزیابی میزان شکاف بین آن دو و تدوین نقشه راه یا تعیین مسیر مناسب جهت حرکت از وضعیت فعلی به سوی وضعیت مقصد(آتی) را شامل می شود .

در رابطه با تکنولوژی های روز ،در این تحقیق به بررسی شرایط و ویژگی های مرتبط با سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر ابر ،  که به تازگی وارد دنیای تحقیقات آکادمیک گردیده اند، پرداخته ایم و راه های به کارگیری تکنولوژی رایانش ابری در سیستم های اطلاعاتی سازمان را مورد بررسی قرار داده ایم،یعنی از یک طرف جنبه تکنولوژی CloudERP[1] را مورد ارزیابی قرار داده ایم و از سوی دیگر وضعیت برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها درجهت استفاده از تکنولوژی های روز را واکاوی نموده ایم .

تا آنجا که در رابطه با ارائه نقشه تعالی سازمان ها، مدل کارت امتیازی متوازن(BSC[2] ) ارائه شده توسط شرکت مبنا را اساس طراحی کارت امتیازی جدیدی مبتنی بر تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی سازمان و وضعیت مطلوب در رابطه با استفاده از تکنولوژی های روز(به عنوان مثال رایانش ابری) قرار داده ایم. این تحلیل شکاف از طریق مدل ارئه شده ما، صورت می گیرد، و خروجی آن طراحی کارت امتیازی جدیدی مطابق با تکنولوژی روز باشد. برای رسیدن به اهداف تعیین شده یک مدل Y مانند؛ ارائه می شود و مبنای انتقال به وضعیت آینده آن نیز متدولوژی[3] EAP و تحلیل استراتژیک نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید از چهار وجه استراتژیکی، سازمانی، مدیریتی و عملیاتی می باشد .

کلمات کلیدی :

1- برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ،2- رایانش ابری ،3- سیستم های اطلاعاتی سازمان ،

4 – برنامه ریزی منابع سازمان ابری

فهرست رئوس مطالب

1                                        فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق)                 1

1  مقدمه                                                                                                                        2

2  ضرورت و اهمیت موضوع                                                                                    2

3  هدف از تحقیق                                                                                                                    3

4  پرسشها و فرضیات تحقیق                                                                              4

5  مدل مفهومی تحقیق                                                                                                         5

6  محتوای تحقیق در فصول آینده                                                                 5

2                                         فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)           7

1  مقدمه                                                                                                                        8

2  سيستم هاي اطلاعاتي                                            8

2.2.1نسل اول: نرم افزارهاي سنتي و قديمي                                8

2.2.2نسل دوم : سيستم هاي برنامه ریزی منابع سازمان –  ERP            9

2.2.3نسل سوم : سيستمهاي مدیریت گردش کار – WFM               9

2.2.4نسل چهارم : سيستمهاي مديريت فرايندهاي كسب و كار BPMS –     10

2.2.5عمده مشكلات سازمان ها  قبل از سیستم های اطلاعاتی 11

2.2.6مزایای عمده استفاده از سیستم های اطلاعاتی سازمان         12

2.2.7مهمترین دلایل شکست پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی سازمان        13

2.2.8چارچوب چرخه حیات سیستمهای اطلاعاتی سازمان             14

3  برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP)                                                       15

2.3.1تعریف ERP                                                                                                    15

2.3.2تاریخچه و سیر تحولات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)                              15

2.3.2.1مرحله اول : یکپارچه سازی تولید                                   17

2.3.2.2مرحله دوم : یکپارچه سازی سازمان                                19

2.3.2.3مرحله سوم:یکپارچه سازی با هدف مشتری مداری    20

2.3.2.4مرحلۀ چهارم: یکپارچه سازی بین سازمانی               21

2.3.3بررسي راهبرد هاي استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازمان 23

4  برنامه ریزی استراتژیک                                                                           25

2.4.1برنامه ریزی                                                                                             25

2.4.2برنامه ریزی و تغییر                                                                                       25

2.4.3استراتژی                                                                                                     25

2.4.4برنامه ریزی راهبردی                                                                                       26

2.4.5مدیریت استراتژیک                                                                               27

2.4.5.1مراحل مدیریت استراتژیک                                                         27

2.4.5.2مزایای مدیریت استراتژیک                                                      28

2.4.5.3ویژگی های مدیریت استراتژیک                                              28

2.4.5.4تأثیرات مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان    29

2.4.5.5نحوه تکامل مدیریت استراتژیک                                           29

2.4.6برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات                                          30

2.4.7تعریف برنامه ریزی استراتژیک سیستم ها و فناوری اطلاعات        31

2.4.8مراحل كلي برنامه ريزي استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي       32

2.4.9روش های تحلیل استراتژی                                                                               32

2.4.9.1تحلیل  swot                                                                                                             34

2.4.9.2مدل x                                                                                                        34

2.4.9.3هدایت کسب و کار                                                                            34

2.4.9.4استراتژی بازار                                                                                               34

2.4.9.5نیروهای رقابتی                                                                                               35

2.4.9.6تحلیل سبد محصولات                                                                         35

2.4.9.7تحلیل محیطی                                                                                                       36

2.4.9.8تحلیل دانش                                                                                                          36

2.4.10مقدمه ای بر ارزیابی متوازن                                                                 37

2.4.10.1ديدگاه مالي                                                                                                     39

2.4.10.2ديدگاه مشتري                                                                                                  40

2.4.10.3ديدگاه فرآيندهاي داخلي                                                      40

2.4.10.4ديدگاه يادگيري و رشد کارکنان                                     41

2.4.11مدل مدیریت استراتژیک مبنا                                                                    42

2.4.12مدل برنامه ریزی استراتژیک Y                                                              54

2.4.13متدولوژی برنامه ريزی معماری سازمانی (EAP)        58

5  مفاهیم مورد استفاده در پردازشات ابری(رایانش ابری) 64

2.5.1محاسبات تورین (شبکه اي) Grid Computing                                 64

2.5.1.1مزایاي محاسبات تورین                                                              64

2.5.1.2اصول هسته محاسبات تورین                                                      65

2.5.2معماري سرویس گرا                                                                               66

2.5.3رایانش ابری                                                                                             67

2.5.3.1تعریف محاسبات ابرین                                                                 68

2.5.3.2سیر تکامل سبک هاي محاسباتی                                              69

2.5.3.3برخی دلایل انتخاب محاسبات ابرین                                   70

2.5.3.4اهداف محاسبات ابرین                                                                 71

2.5.3.5مدل هاي تحویل سرویس (آناتومی ابر)                          74

2.5.3.6مدل هاي استقرار                                         77

2.5.3.6.1     ابر خصوصی Private                                                                    77

2.5.3.6.2    ابر عمومی Public                                                                       78

2.5.3.6.3    ابر ترکیبی Hybrid                                                                   78

2.5.3.6.4    ابر انجمنی Community                                                           78

2.5.3.6.5ابر خاص-منظوره Special Purpose                                              78

2.5.3.7سرویس دهنده گان اصلی                                                              79

2.5.3.7.1      IaaS                                                                                                   79

2.5.3.7.2      PaaS                                                                                                   80

2.5.3.7.3      SaaS                                                                                                   81

3                             فصل سوم (روش تحقيق)                                                     82

1  مقدمه                                                                                                                      83

2  نگاه کلی                                                                                                               83

3  ماهیت مدل CloudERP                                                                                       85

3.3.1بررسی شرایط ERP در رابطه با ابر                                                        85

3.3.2چند سوال اساسی در رابطه با انتقال سیستم های ERP به محیط ابر                                                  87

3.3.2.1عوامل مهم در انتقال سیستم های ERP به محیط ابر چه مواردی هستند ؟                 87

3.3.2.2محل فیزیکی ذخیره ی داده های سیستم ERP ،چگونه می باشد و شرایط ایجاد اعتماد متقابل بین ارائه دهنده خدمات ابری و مشتری(کاربر)چگونه است ؟                                                                         88

3.3.2.3مدل چرخه حیات ERP  و  CloudERPبا نگاه فرآیندی     93

3.3.2.4ارائه سیستم ERP بر اساس مدل نرم افزار به عنوان سرویس ، چگونه …؟   94

3.3.2.5چالش های مطرح  برای ارائه ERP از طریق ابر،چه مواردی هستند ؟                 95

3.3.3انواع پلتفرم های Cloud ERP  (در رابطه با انتقال سیستم های اطلاعاتی)                                     96

3.3.4دلایل استفاده از Saas در رابطه با انتقال IT/IS  و ERP به Cloud                                                           98

4  ارائه متدولوژی مناسب                                                                           100

3.4.1مراحل و قسمت های مختلف مدل پیشنهادی                        101

4                                                    فصل چهارم (محاسبات و يافته هاي تحقيق)        109

1  مطالعه موردی– شرکت پست جمهوری اسلامی ایران                   110

2  آشنایی با روند سیرمرسولات پستی                                                   111

4.2.1مرحله قبول                                                                                           111

4.2.2مرحله تجزیه و آماده سازی                                                                         112

4.2.3مرحله رھسپاری و حمل و نقل                                                                       112

4.2.4مرحله توزیع                                                                                          112

3  بررسی مدل پیشهادی در شرکت پست ( مطالعه موردی )       113

4.3.1توصیف وضعیت فعلی                                                                                               113

4.3.2معماری سیستم ها و تکنولوژی وضع موجود( سرویس رهگیری مرسولات پستی) :                                       125

4.3.2.1سيستم قبول(معرفی نرم افزارجامع دفترپستی)    125

4.3.2.2سیستم های رهگیری مرسولات                                                   127

4.3.2.3سیستم های نمایش عملکرد سیستم رهگیری                  130

4.3.2.4نمایش شماتیک ارسال اطلاعات سرور مراکز استان ها و سرور های شهرستان                 133

4  بیان خصوصیات مدل پیشنهادی و ارزیابی مدل پیشنهادی  147

5                                             فصل پنجم (نتيجه گيري و پيشنهادات) 158

1  خلاصه تحقیق                                                                                                      159

2  بررسی مزایاي رهیافت پیشنهادي                                                     159

3  محدودیتها و زوایاي پوشش داده نشده                                         160

4  اقدامات آتی                                                                                                   161

6                           پیوست –  منابع و مآخذ                                               162

فهرست جداول

شماره   صفحه
1 جدول 1-2 مقایسه نسل های مختلف سیستم های اطلاعاتی 10
2 جدول2-2 سیر تکامل ERP 16
3 جدول 3-2  مقایسه روش های تحلیل استراتژی 33
4 جدول 4-2 بیان دیدگاه های جدید برای برنامه ریزی استراتژیک 37
5 جدول 5-2 فرایند تشخیص فرایند های کلیدی شرکت[6] 50
6 جدول 6-2 مشخص نمودن سطوح بلوغ زیر فرایند های مدیریت انبار و تدارکات در شرکت 51
7 جدول 7-2 طراحی نقشه استراتژیک 1- شرکت رضا نور 52
8 جدول 8-2 طراحی نقشه استراتژیک 2-شرکت رضا نور 52
9 جدول 9-2 مدل های برنامه ریزی استراتژیک بر اساس تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی و مقصد آتی 54
10 جدول 10-2 مقایسه متدولوژی ها و مدل های برنامه ریزی استراتژیک سازمان[12] 58
11 جدول 11-2 فازهای اصلی متدولوژی EAP  و خروجی ها[12] 60
12 جدول 12-2 انواع خروجی های فازهای EAP [12] 61
13 جدول 13-2 انواع تقسیم بندی مدل های رایانش ابری 69
14 جدول 14-2 تعاریف واژگان مرتبط با رایانش ابری[23] 73
15 جدول 15-2 مقایسه مدل های استقرار رایانش ابری 77
16 جدول 16-2 مقایسه مدل های سرویس های اصلی ارائه شده در رایانش ابری 79
17 جدول 17-2 سرویس دهندگان زیرساخت به عنوان سرویس[2و13] 80
18 جدول 18-2 سرویس دهندگان سکو به عنوان سرویس[2و13] 80
19 جدول 19-2 سرویس دهندگان نرم افزار به عنوان سرویس[2و13] 81
20 جدول 1-3 سطوح مدل برای دستیابی به سیستم های اطلاعاتی ابری 96
21 جدول 2-3 مسئولیت های وابسته به مدیریت سرویس های رایانش ابری 97
22 جدول 3-3 ماهیت استراتژیک Cloud 103
23 جدول 4-3 آنالیز SWOT یا TOWS، رایانش ابری 104
24 جدول 5-3 آنالیز SWOT یا TOWS، سیستم های منابع سازمان 104
25 جدول 6-3 دسیابی به استراتژی های ترکیبی مطلوب برای سیستم های منابع سازمانی ابری 105
26 جدول 7-3 انتخاب معیار های کلیدی (تکنولوژی جدید) بر اساس نظرات خبرگان شرکت 106
27 جدول 8-3  مجموع امتیازات هر فرایند نسبت به معیارها توسط هر کدام از خبرگان (کارشناس 1) 106
28 جدول 9-3 امتیاز فرایند های کلیدی با توجه به معیارهای تعیین شده 107
29 جدول 1-4 نقشه استراتژیک شرکت پست 118
30 جدول 2-4 بررسی وضعیت استراتژی ها طبق مدلSWOT 119
32 جدول 3-4 معماری داده – ارتباطات بین موجودیت ها  و فرآیند CRUD 137
33 جدول 4-4 معماری سیستم های کاربردی – ماتریس ارتباط سیستم به فرآیند 137
34 جدول 5-4 آنالیز SWOT یا TOWS، شرکت پست ج.ا.ا – وضعیت فعلی 138
35 جدول 6-4 آنالیز SWOT یا TOWS، شرکت پست ج.ا.ا – با در نظر گرفتن شرایط سیستم های منابع سازمانی ابری 139
36 جدول 7-4 دسیابی به استراتژی های ترکیبی مطلوب برای سیستم های منابع سازمانی ابری 141
37 جدول 8-4 انتخاب معیار های کلیدی (تکنولوژی جدید) بر اساس نظرات خبرگان شرکت 144
38 جدول 9-4 امتیاز فرایند های کلیدی با توجه به معیارهای تعیین شده 145
39 جدول 10-4 کارهای مرتبط صورت گرفته توسط دیگران در رابطه با CloudERP 148
40 جدول 11-4 کارهای مرتبط صورت گرفته توسط دیگران در رابطه با ERP  و BSC 149
41 جدول 12-4 مقایسه یافته های این پژوهش و کارهای مرتبط (استفاده از تکنولوژی ابر برای منابع سازمان) 150
42 جدول 13-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی– مقایسه با سیستم های منابع سازمان 151
43 جدول 14-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی –  مقایسه با مدل های تحلیل استراتژیک 151
44 جدول 15-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی –  مقایسه با دیدگاه های جدید برای برنامه ریزی استراتژیک 152
45 جدول 16-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی–مقایسه با مدل برنامه ریزی مبنا (دیدگاه های فرایند و استراتژی)  
46 جدول 17-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی –  مقایسه با مدل های برنامه ریزی استراتژیکی که بر اساس تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی و مقصد آتی هستند 152
47 جدول 18-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی-مقایسه با متدولوژی ها و مدل های برنامه ریزی استراتژیک سازمان 153
48 جدول 19-4 قیمت های ارائه شده برای پیاده سازی سیستم های منابع سازمانی (شرکت مایکروسافت)[32] 154
49 جدول 20-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری در زمینه سیستم های منابع سازمانی (شرکت مایکروسافت)[32] 154
50 جدول 21-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری جهت بسته هاي ماشين هاي مجازي (شرکت تبیان) 154
51 جدول22-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری جهت بسته هاي فضاي ذخيره سازي (شرکت تبیان) 154
52 جدول 23-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری جهت بسته هاي خدماتVPC (شرکت تبیان) 155
53 جدول 24-4 برآورد هزینه های فعلی سرویس رهگیری شرکت پست ج.ا.ا 156
54 جدول 25-4 برآورد هزینه های فعلی سرویس رهگیری شرکت پست ج.ا.ا (شرکت تبیان) 156
55 جدول 26-4 برآورد هزینه های فعلی سرویس رهگیری شرکت پست ج.ا.ا (شرکت مایکروسافت) 157
56 جدول 27-4 مقایسه ای بین (نیازهای کمی)-ارائه سیستم های منابع سازمان بر اساس تقاضاو روش های سنتی 158
57 جدول 28-4 مقایسه ای بین (نیازهای کیفی)-ارائه سیستم های منابع سازمان بر اساس تقاضاو روش های سنتی 158

 

فهرست تصاوير و نمودار

شماره   صفحه
1 شکل 1- 1 روش انجام این تحقیق 6
2 شکل 1-2 چارچوب چرخه حیات سیستمهای اطلاعاتی سازمان[4] 14
3 شکل2-2 سیر تکاملی ERP[4] 16
4 شکل 3-2 میزان تمایل به نسخه های مختلف برنامه ریزی منابع سازمان 22
5 شکل 4-2 میزان تمایل به MRP,ERP 22
6 شکل 5-2 مراحل كلي برنامه ريزي استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي [8] 32
7 شکل 6-2 رابطه علت و معلولی در مدل کارت امتیازی متوازن[6] 41
8 شکل 7-2 ساخشکل 7-2 ساختار شماتیک مدل راهی به تعالی مبنا[6] 43
9 شکل 8-2 نقشه راه مدل مدیریت استراتژیک مبنا[6] 43
10 شکل 9-2 نتایج تحلیل وضعیت موجود 44
11 شکل 10-2 تحلیل محیط نزدیک سازمان(آنالیز پورتر) 45
12 شکل 11-2 آنالیز PESTLE در یک نگاه[6] 45
13 شکل 12-2 طبقه بندی ذی نفعان از دید اثر پذیری و اثر گذاری (ماتریس طبقه بندی ذی نفعان) 46
14 شکل 13-2 مدل یکپارچه جهت شناسایی عوامل بحرانی موفقیت و شایستگی ها[6] 47
15 شکل 14-2 تعیین استراتژی کلان شرکت- تعیین وضعیت شرکت در ارتباط با عوامل داخلی و خارجی[6] 48
16 شکل 15-2 روش های تدوین استراتژی ها(و راهکار ها) در مدل مبنا[6] 49
17 شکل 16-2 استراتژی های ترکیبی،آنالیز SWOT یا TOWS [6] 49
18 شکل 17-2 مکانیزم تدوین اهداف کمی در مدل مبنا[6] 53
19 شکل 18-2 ساختار کامل کارت امتیازی برای شرکت رضا نور 54
20 شکل 19-2 مراحل اصلی مدل استراتژیک Y، (جهت تحلیل شکاف وضع فعلی و مطلوب سازمان)[3] 55
21 شکل 20-2 اجزای EAP برنامه ريزی معماری سازمانی 59
22 شکل 21-2 تکنولوژی سرویس گرایی-فرایند کسب و کار هم نوایی[2] 66
23 شکل 22-2 تکنولوژی سرویس گرایی-فرایند کسب و کار چیدمان[2] 67
24 شکل 23-2 تمایل به سمت محاسبات ابرین 67
25 شکل 24-2 سطوح مدل برای محاسبات ابری 69
26 شکل 25-2 سیر تکامل سبک هاي محاسباتی[13] 70
27 شکل 26-2 مدل هاي اصلی تحویل سرویس در محاسبات ابرین[2و13] 75
28 شکل27-2 پشته مرجع محاسبات ابرین[22] 76
29 شکل 1-3  فرایند تحقیق ( در فصل سوم ) 84
30 شکل 2-3 تمایل به سمت استفاده از رایانش ابری در نرم افزارهای منابع سازمان 86
31 شکل 3-3 نمایش لایه ای مدل محاسبات ابری[38] 88
32 شکل 4-3 تکنولوژی معماری پایگاه داده ابر(رییس و مرئوس) 89
33 شکل 5-3 مدیریت منابع داده، جهت ذخیره سازی داده ها در ابر 89
34 شکل 6-3 فرایند استفاده از منابع ابری (برنامه ها و پایگاه های داده)، در یک سیستم ابری مجتمع 90
35 شکل 7-3 فرایند استفاده از برنامه ها، بر اساس تقاضای کاربر و یا کلاینت 90
36 شکل 8-3 یک برنامه به طور کامل در ابر مستقر شود 92
37 شکل 9-3 قسمتی از برنامه ها در ابر مستقر شوند 92
38 شکل 10-3  مدل چرخه حیات ERP  و  CloudERPبا نگاه فرآیندی[27] 93
39 شکل 11-3 تمایل به سمت استفاده از مدل های مختلف سرویس رایانش ابری (Iaas,Saas,Paas) 99
40 شکل 12-3 رابطه بین استراتژی های سازمان و تکنولوژی و سیستم های اطلاعاتی(فعلی و مطلوب) 100
41 شکل 13-3  مراحل و قسمت های مدل پیشنهادی 101
42 شکل 1-4 ساختار سازمانی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور 115
43 شکل 2-4 نمودار تشکیلات شرکت پست ج.ا.ا وابسته به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات 115
44 شکل 3-4  نمودار تشکیلات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران – مرکز فناوری اطلاعات 120
45 شکل 4-4 سیستم رهگیری مرسولات پستی – صفحه جستجو 122
46 شکل 5-4 سامانه مديريت اطلاعات اشيا و مدارك پيداشده 122
47 شکل 6-4 مدیریت جغرافیایی و کدگذاری کشور 123
48 شکل 7-4 سیستم یکپارچه پست صوتی 123
49 شکل 8-4 سايت سفارش تمبر شخصی – شرکت پست جمهوری اسلامی ايران 124
50 شکل 9-4 بازار الکترونیک شرکت پست 125
51 شکل 10-4  رهگیری مدارك خودرو 125
52 شکل 11-4 سرویس پست الکترونیک 126
53 شکل 12-4 سیستم قبول مرسولات-جهت ورورد اطلاعات مرسولات 128
54 شکل 13-4 سیستم توزیع-جهت پیگیری وضعیت ارسال مرسولات 129
55 شکل 14-4 سیستم دریافت امضای دریافت کننده-نرم افزار اسکن امضا 130
56 شکل 15-4 سایت رهگیری مرسولات پستی 131
57 شکل 16-4 جزئیات حرکت مرسوله به سمت مقصد 131
58 شکل 17-4 ارائه گزارشات مدیریتی در رابطه با آمار مرسولات پستی 132
59 شکل 18-4 گزارش عملکرد هر استان (شامل جزئیات عملکرد شهرستان های آن )در رابطه مرسولات پستی 132
60 شکل 19-4 مشاهده جزئیات عملکرد هر دفتر واقع در هر  شهرستان در رابطه با مرسولات پستی 133
61 شکل 20-4 نمونه ای از گزارشات ارسال اطلاعات (تعداد مرسولات) برای یک دفتر پستی 133
62 شکل 21-4 معماری تکنولوژی –  معماری ایستگاه های کاری (مدل مفهومی) 134
63 شکل 22-4 نمایش روند نمایش اطلاعات مربوط به سیستم گزارشات مدیریتی 135
64 شکل 23-4 سرور های مرتبط با سیستم رهگیری 135
65 شکل 24-4 معماری سیستم های کاربردی –  ارتباط بانک اطلاعاتی و سیستم ها 136
66 شکل 25-4 معماری داده-  سیستم رهگیری مرسولات 136
67 شکل 26-4 معماری سیستم های کاربردی – ارتباط نرم افزار به عناصر زیرساخت و بانک اطلاعاتی 137
68 شکل 27-4 معماری پیشنهادی –  ارتباط بانک های اطلاعاتی و برنامه ها 142
69 شکل 28-4 معماری پیشنهادی –  ارتباط بانک های اطلاعاتی و سرورهای مجازی وفیزیکی 143
70 شکل 29-4 معماری پیشنهادی –  ارتباط نرم افزار به عناصر زیرساخت و بانک اطلاعاتی 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1           فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق)

1            مقدمه

در این بخش به شرح کلیات تحقیق پرداخته می شود تا ایجاد ذهنیتی درست از موضوع تحقیق و چارچوب مورد نظر ، اهمیت آن و روش تحقیق ایجاد شود. از این رو در ادامه ، ابتدا به توجیه ضرورت انجام تحقیق خواهیم پرداخت سپس به بیان مسئله تحقیق می پردازیم و اهداف پیش رو را مشخص خواهیم کرد . معرفی روش پژوهش و تکنیک های اجرایی( مدل مفهومی تحقیق ) بخش بعدی این فصل خواهد بود و نهایتاَ به شرح مراحلی که در فصول آتی طی خواهیم کرد می پردازیم .

2            ضرورت و اهمیت موضوع

سيستم هاي سازماني بواسطه طبيعتي كه در آنها نهفته است، منطق خاص خود را بر استراتژيها، سازمان و فرهنگ آن حاكم مي كنند . با وجود اينكه ممكن است در برخي موارد ، مجز ا بودن برخي از واحدها ي سازماني مقبول مديران باشد، اما ا ين سيستم ها، سازمان را به سمت يكپارچگي هر چه بيشتر از لحاظ اطلاعاتي سوق مي دهند . از سوي ديگر اين سيستم ها، اجراي فرايندهاي عمومي را به سازمان ديكته مي كنند، درحاليكه ممكن است اجراي برخي از فرايندها بصورت خاص براي سازمان، مزيت هاي رقابتي خاصي ايجاد كرده باشد.

اگر سازماني بدون توجه داشتن به الزامات سازماني و تجاري اقدام به پياده سازي سيستم هاي سازماني نمايد، روياي يكپارچگي اطلاعات براي آن تبديل به كابوسي دردناك خواهد شد . ممكن است منطق سيستم با منطق كسب وكار سازمان در تعارض باشد كه اين موضوع منجر به صرف هزينه و زمان زياد و از دست رفتن مزاياي رقابتي سازمان شده و يا اينكه تبديل به وزنه اي سنگين بر پاي سازمان برا ي حركت آن به سمت جلو گردد . با وجود مزاياي متعددي كه پياده سازي سيستم هاي سازماني به همراه دارند ، اما ريسك پياده سازي آنها نيز بالاست و مديراني كه تصميم به اجراي چنين سيستمي در سازمان خود دارند، بايد توجه داشته باشند كه شيفتگي نسبت به مزيتهاي اين سيستم ها مانع از توجه به مخاطرات همراه آنها نشود.

درنتیجه هر سازمان نیازمند پیاده سازی سیستمهای سازمانی بر اساس شرایط خاص خود خواهد بود، که مبنای انجام آن، داشتن برنامه ریزی مدون در جهت اهداف کسب و کار می باشد .

برای انجام این برنامه ریزی، باید پیشینه و شرایط تکامل برنامه ریزی را در نظر بگیریم. در روند تکامل برنامه ریزی استراتژیک ، پس از پیدایش ابعاد مختلف برنامه ریزی در همه زمینه ها، نیاز به برنامه ریزی در جهت سازمان دهی فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات احساس شد، متعاقب با آن ، مبحث برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی و به دنبال آن برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شکل گرفت. در این نوع برنامه ریزی به تدوین آرمان ها ، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدید های سازمان در زمینه فناوری اطلاعات پرداخته می شود. از این طریق می توان تصویر روشنی از جهت گیری سازمان در زمینه فناوری اطلاعات کسب کرد ونیز می توان سیستم های اطلاعاتی را به گونه ای توسعه داد، تا اهداف سازمان را به طور کامل برآورده نمایند.این برنامه ریزی تمامی جنبه های فناوری اطلاعات شامل سخت افزار،نرم افزار ،نیروی انسانی و ارتباطات را در بر می گیرد.

در زمان فعلی و با درنظر گرفتن آینده فناوری های مرتبط با سیستم های توزیع شده، و برای دستیابی به سیستم های سازمانی مبتنی بر تکنولوژی های روز، باید شرایط پیاده سازی سیستم های سازمانی مبتنی بر ابر، و برنامه های استراتژیک سازمان ها را که قابلیت اجرایی دارند، تواما مورد بررسی و پژوهش قرار داد.

 

3            هدف از تحقیق

استفاده از ERP در ظرف مدت این چند سال به طور ریشه ای دچار تغییرات شده است و امروزه ERP می تواند برای هر نوع شرکتی در هر شاخه کاری راه حل ارائه دهد.ERP ابری به منظور گسترش و کنترل برنامه ریزی منابع سازمانی راهی ساده است که سازمان ها دیگر نیاز به تحمل هزینه های مربوط به سرور های اضافی و دیگر هزینه های وابسته به آن نیستند. نرم افزار به عنوان سرویس (Software as a Service) در حال حاضر یکی از رایج ترین و نیرومند ترین نوع از سرویس های رایانش ابری می باشد . ERP با استفاده از Saas ،سازمان های کوچکتر با بودجه محدود را قادر می سازد تا بتوانند با دسترسی به این فناوری راهی برای مدیریت مالی ،انعطاف پذیری بالا در مقابل تغییرات،مقیاس پذیری بیشتر،کارایی بالاتر و قابلیت دسترسی بهتر و از طرفی نگهداری کمتر پیدا کنند[1] .

 

 

2           پیوست  منابع و مآخذ

پیوست ها :

فصل چهارم قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) ، که ” نظام اداری و مدیریت  فناوری اطلاعات” می باشد، و شامل  ماده 46 و47 و 48 و 49 است.

 ماده46 ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در حوزه‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‎شود:

       الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاههای اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین‎الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد. آئین‎نامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‎های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.

       ب ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و بر اساس آئین‎نامه اجرائی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند. قوه‎قضائیه از شمول این بند مستثنی است.

       ج ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند:

1ـ تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.

2ـ تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‎شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاههای مذکور که این نوع خدمات را ارائه می‎کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.

   محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل‌دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می‌کند.

3ـ دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه‌ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.

  د ـ وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضاء الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه أخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هـ ـ معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

تبصره ـ  کلیه دستگاهها مکلفند اطلاعات پایه‌ای مکانی خود را تولید و براساس دستورالعملی که توسط معاونت، تدوین و ابلاغ می‌شود، بر روی زیرساخت ملی داده‌های مکانی قرار دهند.

و ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:

1ـ با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور و همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر) اقدام نماید.

2ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

3ـ نسبت به تکمیل پایگاه داده اطلاعات شرکتها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهای اعلام‌شده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت‌مدیره و شماره کدملی آنها و نیز شناسه یکتا و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

زـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می‌باشند.

ح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاهها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی این شبکه قرار دهند.

تبصره ـ حوزه‌های علمیه و بخشهای غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می‌باشند.

ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه‌یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌گردد.

جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد.

ی ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبالغ واریزی و پرداختـی از حسابهـای دولتـی را به ‌نحوی ساماندهی نماید که با اولویت استفاده از کارتهای الکترونیکی و یا سایر دستگاهها و ابزار واسط الکترونیکی ـ رایانه‌ای قابل رهگیری باشد.

تبصره1ـ در اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.

تبصره2ـ شبکه ملی اطلاعات (IP) کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قـرارداد اینترنت به ‌همراه سوئیچها و مسیریابها و مراکز داده‌ای است به صورتی که درخواستهای دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

تبصره3ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند جهت ارزیابی شاخصها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنیاز و مرتبط، به این وزارتخانه‌ هستند.

گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرساله توسط این وزارتخانه به اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده47ـ نظر به اهمیت روزافزون توسعه‌بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوریهای نوین در راستای تأمین نیازهای کشور به کاربرد و خدمات فضایی، دولت می‌تواند اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ بسترسازی و انجام حمایتهای لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساختها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاههای زمینی

ب ـ حفظ و نگهداری از موقعیتهای مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساختها و اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای ملی در راستای حفظ نقاط یادشده

ماده48ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدامهای زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضاء الکترونیکی به نحوی اقدام می‌نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.

ب ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ج ـ در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می‌نماید.

ماده49ـ به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ استقرار کامل سامانه (سیستم) بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل کلیه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز توسط بانکها با رعایت استانداردها و دستورالعملهای بانک مرکزی

ب ـ ایجاد و بهره‌برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی

تبصره ـ کلیه بانکها امکان استفاده از امضاء الکترونیکی را در تعاملات بانکی خود تسهیل نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

میرعرب. علی /”مزایای پیاده سازی ابری برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)بر سایر برنامه ریزی ها”/اولین کارگاه ملی رایانش ابری ایران،دانشگاه صنعتی امیر کبیر/آبان ١٣٩١

2  بری ساسینسکی /ترجمه : فرخی .نوید / مرجع کامل رایانش ابری”Cloud Computing Bible“/ انتشارات علوم رایانه/١٣٩٠

3  یکائیل ک.م.لئنگ/مترجمین: مولاناپور. رامین ،کرمی. مهران،مرادی. رضا/”مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات”/انتشارات آتی نگر/١٣٩٠

4  بني جمالي. سيد محمد ، جعفرنژاد. احمد ، حق پرست .ميترا / ” ارائه چارچوبي به منظور ارزيابي آمادگي سازمانهاي ايراني براي پياده سازي ERP” / سومین کنفرانس بین المللی مدیریت / 1384

5  برزگر سميه ، دكتر صنيعي منفرد .محمدعلي ، دكتر فراهاني زنجيراني. رضا / ” ارائه مدلي بر مبناي فرايند تحليل سلسله مراتبي جهت انتخاب راهبرد استقرار سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان” / سومین کنفرانس بین المللی قناوری اطلاعات و دانش ،دانشگاه فردوسی مشهد /1386

6  دکتر کاوه محمد سیروس ، صبور طینت .امیرحسین. “مدل مدیریت استراتژیک مبنا”،. انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ،چاپ اول

7  خدارحمی احسان / “طراحی وضعیت موردانتظار سازمان در سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک

بر اساس عاملهای هوشمند”/ پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم و فنون مازندران / زمستان 1391

8  حنفي زاده . پيام ، معير. سروشا /برنامه ريزي استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي شركتهاي مادر: مطالعه موردي شركتهاي مادر مديريتي در ايران/فصلنامه مدرس علوم انساني/دوره 12 ، شماره 1، بهار 1387

9  لیلائی سمنانی. مصطفی، شیرازی.بابک، ریحانیان.علی/”بررسی ایجاد شرایط اعتماد در پردازش های ابری”/ کنفرانس بین المللی کامپیوتر، فناوري اطلاعات و رسانه هاي دیجیتال 2013((CITaDiM /تابستان 1392

10 رﺿﺎﻛﺮﻣﻲ ،ﻋﻠﻲ دﻗﺎﻳﻘﻲ / محمد سیروس .کاوه ، صبور طینت. امیرحسین /”مدل مدیریت استراتژیک مبنا”/انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ/ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ درﻓﺮآﻳﻨﺪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻮردي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎري اﻳﺮان /١٣٨٧

11 شمس. فریدون ، مهجوریان. امیر /”معرفی اصول،مبانی و روش های معماری سازمانی سرویس گرا “/انتشارات دانشگاه شهید بهشتی/1389

12 عباسی . محمد علی،وجدی وحید.مریم،سلطانی.فرزاد،قیطاسی.مجید /”راهنمای عملی برنامه ریزی معماری سازمانی “/انتشارات دیباگران تهران/1384

13 غفاری. امیر رضا / “سیستم های محاسبات ابرین، نمونه ها،کاربرد ها،چالش ها “/ سمینار کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی / شهریور 1389

 

14    Haseen Raihana.F, Mohamed College.J”CLOUD ERP – A SOLUTION MODEL”, International Journal of Computer Science and Information Technology & Security (IJCSITS), Vol. 2, No. 1, 2012

15    R. Mir, A. Watson,” Strategic management and the philosophy of science: the case for a constructivist methodology”, Strategic Management Journal 21, 941–953, 2001

16    Michel Godet ,”The Art of Scenarios and Strategic Planning: Tools and Pitfalls”, Elsevier, 2000

17    De Avision, Wa Eardley, P Powell, “Suggestions for Capturing Corporate Vision in Strategic Information Systems”, Elsevier, 1997

18    Guy Gable, “Strategic information systems research: An archival analysis, Information Systems Discipline, Faculty of Science and Technology”, Queensland University of Technology, GPO Box 2434, Brisbane 4001, Australia, February 2010

19    Ward, J., and Peppard, J.” Strategic planning for information Systems” , 3nd edition, John Wiley and Sons, Ltd. ISBN: 0-470-84147-8, 2002.

20    L. Wang, G.V. Laszewski, A. Younge, and X. He, “Cloud Computing : a Perspective Study,” Provider, vol. 28, 2010, pp. 137-146.

21    B.P. Rimal, E. Choi, and I. Lumb, “A Taxonomy and Survey of FCloud ComputingSystems,” 2009 Fifth International Joint Conference on INC, IMS and IDC, Aug. 2009, pp. 44-51

22    A. Lenk, M. Klems, J. Nimis, S. Tai, and T. Sandholm, “What’s inside the Cloud? Anarchitectural map of the Cloud landscape,” 2009 ICSE Workshop on Software EngineeringChallenges of Cloud Computing, May. 2009, pp. 23-31

23    Dr. Bright Keshwani, Rajeev Sharma/ “Study& Analysis Of Cloud Erp Solutions” International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) ISSN: 2248-9622 www.ijera.com Vol. 3, Issue 3, May-Jun 2013, pp.1130-1136

24    Q. Zhang, L. Cheng, and R. Boutaba, “Cloud computing: state-of-the-art and research challenges,” Journal of Internet Services and Applications, vol. 1, Apr. 2010, pp. 7-18

25    Alexander Lenk, Markus Klems, Jens Nimis, Stefan Tai Thomas Sandholm – Hewlett-Packard Laboratories,” What’s Inside the Cloud? An Architectural Map of the Cloud Landscape” , CLOUD’09, May 23, 2009, Vancouver, Canada 978-1-4244-3713-9/09/$25.00 2009 IEEE -ICSE’09 Workshop

26    Petra Schubert, Femi Adisa,” Cloud Computing for Standard ERP Systems: Reference Framework and Research Agenda”, Universität Koblenz-Landau, ISSN (Print): 1864-0346,2011

27     Journal of Information and Operations Management, ISSN: 0976–7754 & EISSN: 0976–7762, Volume 3, Issue 1, 2012

28    Yizeng Chen- Xingui Li – Fangning Chen,” Overview and Analysis of Cloud Computing Research and Application” –978-1-4244-8694-6/11/$26.00 ©2011 IEEE   

29    Vadym Borovskiy, Alexander Zeier, Hasso Plattner. “Enabing Enterprise Composite Applications on Top of ERP Systems”. Institute of Electrical and Electronics Engineers.2010

30    Rosemann.Michael,Wiese. Jens Measuring the Performance of ERP Software  a Balanced Scorecard Approach”, Proc. 10th Australasian Conference on Information Systems, 1999

31    MAKKAR G.D. , MEENAKSHI BIST,” EAAS – ERP AS A SERVICE”, Journal of Information and Operations Management ISSN: 0976–7754 & E-ISSN: 0976–7762 , Volume 3, Issue 1, 2012, pp-141-145

32    Dr. G.N. Purohit, Dr. M.P. Jaiswal, Ms. Surabhi Pandey, “Challenges Involved in Implementation of ERP on Demand Solution: Cloud Computing”, IJCSI International Journal of Computer Science Issues, ISSN (Online): 1694-0814, Vol. 9, Issue 4, No 2, July 2012

33    Tharam Dillon, Chen Wu and Elizabeth Chang,” Cloud Computing: Issues and Challenges”, 24th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications, 1550-445X/10, 2010

34    Purohit.G.N, Jaiswal.M.P, Surabhi Pandey, Challenges Involved in Implementation of ERP on Demand Solution: Cloud Computing”, IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 9, Issue 4, No 2, July 2012

35    Sánchez.J,Yagüe.A,”Competitive advantages of the ERP: New perspectives”, Copyright 2010 ACM, [12] VASOP’2010) June 21, 2010,( Limerick, Ireland

36    Greggo.A,”Cloud computing in the Enterprise: An Overview”,IBM Systems & Technology Group, 2009 IBM [13] Corporation

37    M. Torbacka, W. Torbacki,” BSC methodology for determining strategy of manufacturing enterprises of SME sector”,Journal of Achievements in Materialsand Manufacturing Engineering,  VOL 23 ISSUE 2 August2007

38    Tian Li-qin , LIN Chuang ,”Evaluation of User Behavior Trust in Cloud Computing” ,2010 International Conference on Computer Application and System Modeling (ICCASM 2010(

 

39    Mohammad Monsef , Namjit Gidado ,”Trust and privacy concern in the Cloud” , 2011  European Cup, IT Security for the Next Generation Technical Topics: In the Cloud-Security

 

40   Yu-Chao Liu, Yu-Tao Ma, Hai-Su Zhang, De-Yi Li, Gui-Sheng Chen, “A Method for Trust Management in Cloud Computing: Data Coloring by Cloud Watermarking”,International Journal of Automation and Computing, Vol.8, No.3, August 2011

 

41   Ayse Gul Arik, “A balanced scorecard  model for the performance measurement of enterprise  resource planning implementation”,a thesis submitted to the graduate school of social scientces of  middleeast technical university ,of the requirements for the degree of master of business administration, December  2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract:

 

Proposing a model for strategic planning based on cloud computing over the resources of the organization : A Case Study in Post Company of the Islamic Republic of Iran

 

Analysis of the gap between the Organization’s strategies and technologies and information systems already designed, the need for a systematic, open the view in the process of strategic planning, the current status, organization and future objectives to assess the extent of the gap between those two and draw up road map or route suitable for the current situation of the movement towards the target State.

In conjunction with the technology of the day, this research examines the conditions and characteristics of systems associated with the cloud-based organization, resource planning, which has just entered the world of academic research have been and we’ve been using cloud computing technology in information systems we have studied the Organization, that is, on the one hand the technology aspect of the nature of the CloudERP[4] we evaluated and the other the status of strategic planning Organizations to use the technology of the day, we have been investigating.

So much so that in conjunction with the map of elite organizations, balanced scorecard (BSC[5]) provided by the company under the new scorecard design base based on the analysis of the current situation and the gaps between the desired status in relation to the use of technology (e.g., cloud computing). This gap analysis through our adoption model, takes place, and its new scorecard design output in accordance with the technology of the day. To achieve the specified objectives a Y model like; and delivers it to the future status of the transfer basis as well as EAP[6] methodology and strategic analysis of strengths and weaknesses and the opportunities and threats (swot[7]) of the four way organizational, managerial, strategic and operational.

 

Keywords :

  1. strategic planning of information technology, 2.cloud computing, 3.information systems,

4.planning resource cloud organization .

 

[1] Cloud Enterprise Resource Planing

[2] Balance Score Card

[3] Enterprize Arcitecture Planing

[4] Cloud Enterprise Resource Planing

[5] Balance scor card

[6] Enterprise Architecture Planing

[7] Strengths, Weaks, Opportunities, Threat

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

76 − 75 =