new5 free

ارزیابی عملکرد محور پیاده راه 15 خرداد از دیدگاه منظر شهری

59.000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه پيام نور

دانشکده علوم اجتماعي گروه آموزشي علوم جغرافيايي

مركز شهر ري

 

پایان  نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

عنوان پایان نامه:

ارزیابی عملکرد محور پیاده راه 15 خرداد از دیدگاه منظر شهری

 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سیاف زاده

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر طالشی

………………………..

 

پاییز 1393

دانشگاه پيام نور

دانشکده علوم اجتماعي گروه آموزشي علوم جغرافيايي

نام مرکز: شهر ری

پایان  نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه: جغرافیا

 

عنوان پایان نامه:

ارزیابی عملکرد محور پیاده راه 15 خرداد از دیدگاه منظر شهری

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عليرضا سیاف زاده

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مصطفي طالشی

…………………………………

 

پاییز 1393


پيوست 3 (صورتجلسه دفاع از پايان نامه)

تاريخ:……./……../……..

شماره:…………………….   

دانشگاه پيام نور

 

بسمه تعالي

صورت جلسه دفاع از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد

جلسه دفاع از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد خانم/

آقاي……………………………………………………………….

دانشجوي رشته…………………………………… به شماره دانشجويي……………………………………….

تحت عنوان”………………………………………………………………………………………………………….”

با حضور هيات داوران در روز…………………..مورخ………./………./……….ساعت………. در محل

ساختمان……………………….. برگزار شد و هيات داوران پس از بررسي، پايان نامه مذكور را شايسته نمره به عدد………………به حروف……………………..با درجه………………..تشخيص داد.

 

رديف نام ونام خانوادگي هيات داوران مرتبه دانشگاهي دانشگاه/موسسه امضاء
1  

 

 

استاد راهنما      
2  

 

 

استاد مشاور      
3  

 

 

استاد داور      
4   نماينده‌ي‌تحصيلات تكميلي      

چکیده:

پایداری سیستم‌های حمل و نقل پایدار انحصاراً در ایجاد آن‌ها خلاصه نمی‌شود فضاهای منتج از این سیستم‌ها از خلل ارزیابی میزان کارایی سیستم‌های فوق که امکان حضور، جابجایی و دسترسی را در آن‌ها فراهم می‌کند، نیز حائز اهمیت است. بدین منظور در پژوهش حاضر احداث و بهره‌برداری از پیاده‌راه بازار تهران واقع در خیابان 15 خرداد مورد ارزیابی قرار گرفته است. قرار گرفتن بازار بزرگ تهران به عنوان مهم‌ترین جاذبه تجاری شهر تهران در جنوب پیاده‌راه و عناصر تاریخی ارزشمندی چون کاخ گلستان، مسجد امام، شمس‌العماره و … موجب جذب تعداد قابل توجهی از شهروندان به این منطقه می‌گردد و این موضوع توجه ویژه به این پیاده‌راه در راستای تأمین خدمات متناسب با حجم استفاده‌کنندگان را طلب می‌نماید.

نتیجه ارزیابی نشان‌گر آن است که تغییر دیدگاه مدیریت شهری از توسعه شهری ماشین‌مدار به توسعه شهری انسان‌مدار با احداث پیاده‌راه‌ها به طور کلی باعث رضایت استفاده‌کنندگان از محیط (شاغلین و عابرین) گردیده است. هرچند غفلت در بعضی شاخص‌ها نارضایتی‌هایی را به همراه داشته است. از جمله این معیارها می‌توان به می‌توان به مسئله تأمین امنیت، توجه به عناصر و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، تأمین و مدیریت مبلمان شهری متناسب با تعداد استفاده‌کنندگان با تاکید بر تأمین نظافت و بهداشت عمومی، ساماندهی دست‌فروش‌ها، چرخ‌های دستی و موتورسیکلت‌ها و … اشاره نمود حل بعضی از این مسائل مانند تأمین امنیت عمومی با نصب تجهیزات نظارت تصویری، احداث سرویس بهداشتی، نصب تابلوهای راهنما، تخلیه متناوب سطل‌های زباله و تأمین نظافت پیاده، برنامه‌ریزی و مدیریت بهره‌مندی از پتانسیل‌های توریستی و … در کوتاه‌مدت قابل حل می‌باشد، در حالی که حل بعضی موارد مانند مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و نوسازی بدنه، ایجاد فعالیت شبانه، افزایش سطح و تناوب خدمات دسترسی مانند مترو و اتوبوس، ایجاد پیوستگی مسیر، جلب مشارکت کسبه و ساکنین در مدیریت و نگهداری این فضاها و … در بلندمدت امکان‌پذیر بوده و تلاش جمعی طلب می‌نماید

 

واژگان کلیدی

پیاده راه- مبلمان شهری منظر شهری- خیابان 15 خرداد- بافت تاریخی- شهر تهران

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: كليات تحقیق.. 1

مقدمه: 2

1-1: بیان مسئله. 4

1-2: سوالات تحقیق.. 5

1-3: اهداف تحقیق.. 5

1-4: فرضیات تحقیق.. 6

1-5: ضرورت تحقیق.. 6

1-6: روش تحقیق.. 8

1-7: پیشینه تحقیق.. 10

1-8: مشکلات تحقیق.. 13

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه ي تحقيق.. 15

مقدمه. 16

2-1: تاریخچه مبلمان شهری.. 17

2-2: خیابان و شهر. 19

2-2-1: پیش از انقلاب صنعتی.. 19

2-2-2: انقلاب صنعتی و پس از آن.. 21

2-3:  مبلمان شهر. 22

2-4: تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان  شهری.. 23

2-5: نقش مبلمان شهري بر هويت شهري و شهرسازي.. 26

2-5-1: نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان.. 27

2-5-2: نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهری.. 28

2-5-3: رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سلامت روانی.. 29

2-5-4: تأثیر اقلیم، مصالح، رنگ و ویژگیهای هنری در مبلمان شهری.. 30

2-6:  معیارهای ارزیابی پیاده راه ها 31

2-6-1: معیارهای اجتماعی اقتصادی.. 31

2-6-2:  معیارهای کالبدی فضایی.. 32

2-6-3: معیارهای ترافیک و دسترسی.. 33

2-6-4:  معیارهای طراحی شهری.. 34

2-7: ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی.. 35

2-7-1: پیاده راه موجب تحکم رابطه انسان و محیط شهری.. 35

2-7-2: پیاده راه ها عاملی برای نشاط و سرزندگی اجتماعی.. 36

2-7-3: نقش پیاده روی در سلامت جسمی و روحی عابران پیاده 37

2-7-4: حرکت پیاده موجد توسعه پایدار اجتماعی.. 38

2-8: ارتباط پیاده راه و حمل ونقل.. 39

2-8-1: جایگاه پیاده راه در حمل و نقل پایدار 39

2-8-2: روش ها حمل و نقل داخلی در پیاده راه ها 40

2-8-2-1: حمل ونقل سواره 41

2-8-2-2: پل ها و مسیرهای پیاده متحرک افقی و عمودی.. 42

2-8-2-3: تونل ها و زیرگذرهای پیاده 43

2-8-2-4: شبیراهه ها و پلکانهای پیاده 44

2-9: نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو 44

2-9-1 الف)  نظریه های مرتبط با مبلمان شهری : 44

2-9-2 ب) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با مبلمان شهری.. 47

2-10 :نظریههای مرتبط با پیاده راههای شهری: 54

2-10-1 الف) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با پیاده راه ها 57

2-11: انواع عناصر مبلمان شهری.. 59

2-12:  تعریف پیاده‌راه 66

2-12-1: تاریخچه احداث پیاده‌راه در جهان.. 66

2-12-2: تاریخچه احداث پیاده‌راه در ایران.. 68

2-13:خلاصه و نتیجه گیری.. 71

فصـل سـوم: شناخت وضع موجود شهر تهران (مطالعه موردی منطقه 12 تهران) 76

3-1: موقعیت تهران و موقعيت منطقه 12. 77

3-2: شناخت ويژگي هاي طبيعي منطقه 12. 78

3-2-1: آب و هوا 78

3-2-1-1: تقسم بندی انواع آب و هوای استان تهران.. 79

3-2-2: ارتفاع از سطح دریا 79

3-2-3: شیب زمین.. 79

3-2-4: میزان بارش…. 80

3-2-5: میانگین دمای سالانه. 80

3-2-6: رطوبت نسبی.. 80

3-2-7: وزش باد. 80

3-2-8: ژئومورفولوژی تهران.. 80

3-3: ويژگي هاي اجتماعي- اقتصادي، تاريخي منطقه 12. 83

3-3-1: مطالعات تاریخی منطقه 12. 83

3-3-2: موقعیت اجتماعی و جمعیتی منطقه 12. 86

3-3-3: مطالعات اقتصادي منطقه 12. 89

3-4:خصوصيات كالبدي- فضايي منطقه 12. 91

3-4-1: خطوط و شبكه هاي ارتباطي: 91

3-4-3: بافت فرسوده منطقه 12. 96

3-5- جمع بندي: 97

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق.. 98

4-1 : آمار توصیفی.. 99

4-1-1: شاخص های توصیفی.. 99

4-1-2:  سن.. 99

4-1-3:  تحصيلات… 100

4-1-4: جنسیت… 102

4-2: آمار توصیفی سؤالات مربوط به  پرسشنامه. 103

4-3: معرفی پیاده راه بازار تهران.. 105

4-4: ارزیابی پیاده‌راه بازار تهران.. 108

4-4-1: ابعاد اجتماعی ـ اقتصادی.. 109

4-4-2: کالبدی ـ فضایی.. 113

4-4-3: دسترسی و ترافیک…. 117

4-4-4: طراحی شهری.. 123

فصل پنجم: آزمــون فرضیـات،نتیجه گیری و ارائه راهکار و پیشنهادات… 131

مقدمه. 132

5-1: آمار استنباطی برای بررسی سؤالات و فرضیه های تحقیق.. 133

5-1-1: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش…. 133

5-1-2: فرضیات پژوهش…. 134

5-2) نتیجه گیری.. 136

5-3: پیشنهادها  و ارائه راهکار 145

منابع و مآخذ. 147

پیوست ها 152

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول (1-1): نظریه پردازان و مفاهیم موثر بر پیاده راه(ماخذ: کاشانی جو،1389) 13

جدول (2-1): شناخت انواع تجهیزات شهری در خدمات… 64

جدول (2-2 ): ویژگی‌های برنامه‌ریزی و طراحی برخی از پیاده‌راه‌های ایجاد شده در ایران (کاشانی‌جو، 1390) 70

جدول (2-3): معیارها، شاخص‌ها و ابزار ارزیابی «مأخذ نگارنده برگرفته از (مرتضوی، 1390)، (معینی، 1389)، (کاشانی جو، 1390)، (پاکزاد، 1384)، (قریب، 1383)» 71

جدول(3-1): نقاط قوت و فرصت های جمعیتی و اجتماعی منطقه. 87

جدول (3-2): مقايسه تحولات جمعيتي منطقه 12 با شهر تهران در سال 1375 و 1385و 1390. 88

جدول (3-3): فرصت ها و قوت حمل و نقل منطقه 12. 92

جدول (3-4): کاربری های منطقه 12. 95

جدول(3-5): فرصت ها و قوت کاربری زمین منطقه 12. 96

جدول(4-1): آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش… 99

جدول (4-2): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 100

جدول (4-3): توزيع فراواني پاسخ دهندگان برحسب متغير تحصيلات… 101

جدول (4-4): توزيع فراواني پاسخ دهندگان برحسب جنسیت… 102

جدول(4-5): خلاصه آمار توصیفی سوالات مربوط به قسمت  الف پرسشنامه تحقیق.. 103

جدول (4-6): نتیجه ارزیابی معیارها 129

جدول(5-1): ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش… 134

جدول (5-2): بررسی ارتباط میان طراحی پیاده راه با سازماندهی بافت تاریخی شهر. 134

جدول (5- 3): بررسی ارتباط میان ایجاد پیاده راه و کاهش ترافیک… 135

جدول(5-4): درصد فراوانی پاسخگویان. 136

جدول (5-5): نتیجه ارزیابی معیارها 140

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل(2-1): نمونه‌ای از برگزاری فعالیت‌های خیابانی پاریس، فرانسه (Hook, 2010) 32

شکل (2-2): تنوع و اختلاط کاربری‌ها در هر سه بعد (Hook, 2010) 33

شکل (2-3): نمونه‌ای از طراحی شهری مناسب پیاده‌راه گوایاکویل، اکوادور (Hook, 2010) 34

شکل (3-1): نقشه ژئومورفولوژی تهران. 83

شکل (3-2):خطوط مترو مصوب (سیسترا) 91

شکل (4-1): محدوده مورد مطالعه به نام محور پانزده خرداد (www.region12.tehran.ir) 106

شکل (4-2): محدوده مورد مطالعه (پیاده‌راه بازار) (برداشت میدانی) 107

شکل (4-3): نمایی از فضای پیاده‌راه بازار در شب و روز (آرشيو روابط عمومي منطقه 12) 107

شکل (4-4): پیرمردی در حال اجرای موسیقی با هدف جلب مشتریان (برداشت میدانی) 109

شکل (4-5): حضور کالسکه در پیاده‌راه بازار (برداشت میدانی) 110

شکل (4-6): نمایی از ورودی مسجد امام و کاخ گلستان (برداشت میدانی) 112

شکل (4-7): نمایی از طبقات بازار (برداشت میدانی) 113

شکل (4-8): نمایی از خرده‌فروشی‌ها در محدوده (برداشت میدانی) 114

شکل (4-9): ورودی‌های بازار از پیاده‌راه (برداشت میدانی) 115

شكل (4-10): نمایی از تنوع خدمات در محدوده (برداشت میدانی) 116

شکل (4-11): تعداد عابرین پیاده (برداشت میدانی) 117

شکل (4-12): شیوه‌های مختلف حمل و نقل در محدوده (برداشت میدانی) 119

شکل (4-13): نمایی از وضعیت محدوده پیش از تبدیل به پیاده‌راه 120

شکل (4-14): نمونه‌ای از موانع در امتداد مسیر پیاده (برداشت میدانی) 121

شکل (4-15): اختلال ترافیکی در خیابان ناصرخسرو (برداشت میدانی) 122

شکل (4-16): تردد چرخ‌های دستی در قبل و بعد از اجرای طرح در محدوده خیابان 15 خرداد (برداشت میدانی) 123

شکل (4-17): کف‌سازی مسیر (آرشيو روابط عمومي منطقه 12) 124

شکل (4-18): عملیات عمرانی متعدد در محدوده خیابان 15 خرداد (برداشت میدانی) 125

شکل (4-19): مبلمان شهری در محدوده (آرشيو روابط عمومي منطقه 12) 125

شکل (4-20): نمایی از سطل زبالههای موجود در پیادهراه (برداشت میدانی) 126

شکل (4-21): فضای سبز موجود در محدوده پیاده‌راه (برداشت میدانی) 127

شکل (4-22): نمایی از عدم تناسب‌ها و تناسب‌ها در بدنه مسیر (برداشت میدانی) 128

شکل (4-23): مقیاس انسانی مسیر (برداشت میدانی) 129

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار (2-1): تأثیر فرهنگ بر فضا 46

نمودار (4-1): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 100

نمودار (4-2): توزيع فراواني پاسخ دهندگان برحسب متغير تحصيلات… 101

نمودار (4-3): توزيع فراواني پاسخ دهندگان برحسب جنس… 102

نمودار (4-4): مدت زمان آشنایی عابرین و شاغلین با محدوده پیاده‌راه بازار. 108

نمودار (4-5): سطح رضایت عابرین از تنوع خدمات تجاری و تفریحی.. 116

نمودار (4-6): سهم هر یک از شیوه‌های حمل و نقل در انتقال مسافرین به محدوده 118

نمودار (4-7): سطح رضایت از دسترسی به محدوده 120

نمودار (5-1): تعداد اشخاص جابجا شده در هر ساعت در یک معبر به عرض 5/3 متر (اسماعیلی کلالق، 1390) 137

فهرست نقشه ها:

عنوان                                                                                                           صفحه

نقشه (3-1): موقعیت تهران. 78

نقشه (3-3): گسترش تاریخی منطقه. 85

نقشه (3-4): پراکندگی مراکز صنعتی در تهران و منطقه 12. 90

نقشه (3-5): پراکندگی مراکز تجاری در تهران و منطقه 12. 90

نقشه (3-6): پهنه بندی کاربری اراضی وضع موجود منطقه 12. 93

نقشه (3-7):کاربری اراضی وضع موجود منطقه. 94


فصل اول:

كليات تحقیق

 

 

 

 


مقدمه:

حرکت پیاده طبیعی ترین ، قدیمی ترین و ضروری ترین شکل جابجای انسان در محیط است . پیاده روی هنوز امکان مشاهده مکان ها، فعالیت ها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزش ها و جاذبه های نهفته در محیط است. زمانی که فضا برای آسایش و حضور ایمن و فعال عابر پیاده در شهر مناسب نباشد، اولین قشری که از حضور در شهر محروم میشود گروه های ویژه یعنی سالمندان، معلولین، کودکان و افراد بزرگسالان می باشد. در حالی که این قشر درصد زیادی از استفاده کنندگان از فضای شهری را تشکیل می دهند و عدم حضور اینان در شهر به معنای افت کیفیت شهری و سلب معنای شهری از آن می باشد. آن چه در شهرهای امروز، قابل توجه است این که تاریخ زدایی و زدودن خاطرات جمعی برای افزایش مسیرهای سواره رو و توجه مسئولین تنها برای رفع نیازهای سواره موجب افول ارزش های بصری شده است و نتیجه آن که، زمانی که مقیاس شهر تنها برای سواره ساخته می شود پیاده راه ها در فضای شهری احساس گم گشتگی، ناامنی و بی هویتی می کند. کاربران اصلی محیط های شهری، پیاده روندگان هستند. توجه به این نکته مهم است که عابران پیاده نمی خواهند فقط پیاده روی کنند. آنان یا می خواهند به مقصدی برسند یا کاری را انجام دهند. این آزادی که یک فرد بتواند راه برود و بگردد، راهنمای خوب و مفیدی برای دستیابی به کیفیتی متمدن در محیط های شهری است. مسیر یک پیاده راه می تواند نیازهای گوناگون شهروندان را برآورده سازد و در عین حال هویت خاص خود را دارا باشد، به شهروندان احساس آرامش و امنیت ببخشد و در واقع بستر زندگی شهری افراد باشد، توقع های آنان را برآورده سازد و احساس تعلق به فضا را تقویت کند. باید به این نگته نیز توجه داشت که در فضاهای پیاده بر خلاف فضاهای حرکت سواره، حواس غیر بصری نیز در ادراک محیط نقش فعال دارند. به طور کلی مسیرها، دارای طبیعتی دوگانه هستند و مشکلات آنها نیز از همین دوگانگی سرچشمه میگیرد. مسیر به عنوان معبر و مسیر به عنوان مقصد، چنان که مشاهده می شود این دو ویژگی ماهیتاً در تضاد با یکدیگر هستند. البته تفکیک کاربری ها در شهرهای مدرن اجازه داده است که خیابان به عنوان معبر و دسترسی مستقل از خیابان تجاری خدماتی به عنوان مقصد مطرح شود در کشورهای اروپایی نمونه های زیبایی از خیابان به عنوان مقصد یعنی محل برخوردهای اجتماعی- شهری، گذراندن اوقات فراغت، بهره وری از زیبایی و استفاده از خدمات متنوع وجود دارد. در بسیاری از موارد این خیابان ها به حرکت پیاده اختصاص یافته و کاربرد عبور اتومبیل از آن ها حذف شده است. اما در کشور ما مسیرهایی که برای عبور پیاده مجهز شده اند نیز اکثرا به عنوان مسیرهای جهت خرید و عبوری سریع مورد استفاده قرار می گیرد. عدم توجه به نیاز شهروند ایرانی و تقلیدی صرفاً کالبدی بدون در نظر گرفتن پیشینه های تاریخی شهرهای خودی سبب نامطلوبی مسیرهای پیاده در کشور ما هستند.


1-1: بیان مسئله

پیاده روی نقش مهمی در ادراک فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیت­های محیط را دارد.(کاشانی جو،1385،52) پیاده راه ابزاری برای فعالیت جمعی بخصوص در ارتباط با اقتصادشهری، کیفیت محیطی و سلامت اجتماعی است. از بسیاری جهات، مرکز خرید پیاده در عصر مدرن معادل پلازای قرون وسطا است در دو دهه اخير ادبيات مربوط به برنامه­ريزي و طراحي پياده، بسيار متنوع و گسترده شده است؛ اما رویکردی که توانسته چشم اندازی قوی از نظر کالبدی، عملکردی، معنایی و محیطی را در دستور کار خود برای آفرینش فضاهای قرار دهد، رویکرد انسانی می باشد که از دهه هشتاد به اين سو در اروپا شکل گرفت و تا به امروز روندي روبه گسترش داشته است. ( عاشوری، 1389، 60(. ضمناً در این تحقیق برای شناسایی نیازهای عابرین پیاده یک آسیب شناسی از وضعیت موجود فضاهای پیاده در شهر تهران صورت گرفته است تا بتوان شناختی از وضعیت موجود و نیازهای عابرین بدست آورد. سلطه تدريجي حركت سواره بر فضاها و معابر شهري، برنامه ريزي و طراحي شهري را از مقياس‌ها و نيازهاي انسان پياده دور ساخته است، نتيجه تداوم چنين روندي باعث شده، حيات مدني فضاها با خطر روبرو شود. زندگی شهری زمانی به اوج خود می‌رسد كه شهر در خدمت انسان باشد نه در خدمت اتومبیل؛ به این ترتیب شهر و شهروند در جایگاه و نقش بایسته خود قرار می‌گیرند و زمینه حضور مردم در فضاهای شهری فراهم می‌شود. از اين رو در این تحقیق از وضعیت موجود فضاهای پیاده شهر تهران در دو بخش مدیریتی و اجرائی صورت گرفته است. برای بخش اجرائی از نظر صاحب‌نظران، مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده تا بتوان یک آسیب‌شناسی دقیق از مشکلات شهر تهران در بعد اجرايي به دست آورد. با بررسی مسائل و مشکلات پیاده‌راههای تهران مشخص می‌گردد که فضاهای پیاده شهری از کیفیت بالايي برخوردار نبوده اند و در توسعه این فضاها بیشتر مسائل کمی در اولویت قرار گرفته است و این فضاها در برآورده کردن نیازهای عابرین با مشکلات عدیده‌ای روبرو مي‌باشند. این گزارش برای داشتن فضاهای شهری با کیفیت، انسان و نیازهایش را مد نظر قرار داده است و بر این اساس یک نظام سلسله مراتبی از نیازهای عابرین در رده‌های سنی متفاوت (کودکان، نوجوانان، سالخوردگان و معلولان) از پایین‌ترین سطح که ایمنی باشد تا بالاترین سطح که نیازهای زیباشناختی و اجتماعی است تدوین شده است. با شناسایی نیازها و تبديل آنها به الزامات برای طراحی فضای پیاده، می‌توان انتظار داشت کیفیت زندگی در فضاهای شهری ارتقاء یابد و با این شناخت می‌توان مداخلات مناسب در برنامه‌ریزی و طراحی فضای پیاده انجام داد.(قربانی،جام کسری،1389،5)

1-2: سوالات تحقیق

آیا ایجاد پیاده راه  میتواند در حفظ و مرمت بافت تاریخی شهر تاثیر بسزایی داشته باشد.

آیا ایجاد پیاده راه در قسمت های شهر موجب کم شدن ترافیک شده است؟

3)آیا پیاده راه های شهری نقشی در برقراری تعاملات اجتماعی دارد؟

1-3: اهداف تحقیق

1) کم کردن بار ترافیک با ایجاد پیاده راه

2) دستیابی به میزان آسایش و امنیت برای شهروندان

3) برقراری تحکم رابطه انسان با محیط شهری خود

4) حفظ و احیایی بافتهای تاریخی و ارزشمند منطقه با احداث پیاده راه

5) تفکیک حریم پیاده راه و سواره راه

1-4: فرضیات تحقیق

(1به نظر میرسد بین طراحی پیاده راه خیابان 15 خرداد و حفظ و ساماندهی بافت تاریخی شهر ارتباط وجود دارد !!

2 )به نظر می رسد میان ایجاد پیاده راه و کاهش ترافیک ارتباط معنا داری وجود دارد.!!

3) به نظر می رسد پیاده راههای شهری نقش بسزایی در برقراری تعاملات اجتماعی داشته باشند.!!

1-5: ضرورت تحقیق

خیابان های شهری در گذر زمان به عنوان فضاهای عمومی شهری نقش مهم و ویژه ای را از نقطه نظر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و شهرسازی ایفا میکنند. نقش و جایگاه خیابان در دوران های مختلف و در مقاطع فکری و زمانی متفاوت از نقش جابجایی و تردد گرفته تا عرض اندام های حکومتی و فرهنگی و در دوران های اخیر مکان بروز تعاملات اجتماعی چهره های متفاوتی به خود گرفته است. با وجود عملکرد های مختلف خیابان آنچه در طی اعصار مستمراً بدون تغییر باقی مانده است عمومی بودن فضای خالی است که متعلق به تمامی ساکنان شهر است و حضور مردم به دلپذیر و سرزنده بودن این فضای عمومی کمک می کند. خیابان شهری فارق از توانایی انفکاک بخش های مختلف شهر را چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی به صورت پیوسته، خالق انسجام شکل شهر می باشند و از اینرو عرصه ای برای تقویت ارتباط انسان و محیط شهری پیرامونش فراهم می آورند ( باقری و وادی مقدم، 1389، 40) در واقع اگر بپذیریم که بخش مهمی از برخوردهای اجتماعی و فرهنگی در فضاهای شهری اتفاق می افتد، در آن صورت نقش فضاهای پیاده در تقویت بنیانهای اجتماعی و فرهنگی شهر غیرقابل انکار می نماید. ( قربانی و جام کسری، 1389،60).

پیاده روی مهمترین امکان برای مشاهده مکان ها، فعالیت ها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزشها و جاذبه های نهفته در محیط است. زندگی پیاده در شهر مایه اصلی شکل گیری اجتماع و روح شهر است و احساس تعلق به مکان و از آن خود دانستن محیط زندگی که موجب آرامش خاطر و تعادل روانی شهروندان می شود، وابسته به تجربه محیط شهری است.( عاشوری، 1389، 44).

محدوده ها و مسیر های پیاده به عنوان عناصری خاطر انگیز و هویت بخش در شهرهای امروز شناخته می شوند. قبلا شهرها هویت شهری خود را در بناهای بلند، گنبد و تک بناها می یافتند. اما امروزه آنها خود را با خیابانهای پیاده شان می شناسانند. ( کاشانی جو، 1385،46) مسیرهای پیاده توام با نشانه ها و نقاط عطف و تاریخی به مثابه مکانی برای قرائت سناریوی شهری و حفظ پایداری خاطر شهر می باشند. ( عاشوری،1389،45) امروزه در بسیاری از شهرهای دنیا از پیاده راه های شهری در برگزاری نمایشگاه ها، وقایع اجتماعی، فسیوال ها، آگهی های تبلیغاتی و همچنین در بروشورهای توریستی و تبلیغاتی به وفور استفاده می شود.  ( (brambila and longo 1977

پیاده راه ها در مقیاس شهر عمل کرده و پذیرای گروه های مختلفی از شهروندان می باشد که به دلیل ویژگی های خود در تعاملات اجتماعی در عصر ارتباطات مجازی و تحریک اقتصادی نواحی پیرامونی و نیز به عنوان پهنه های چند عملکردی که دامنه گسترده ای از فعالیت ه را در بر می گیرد موجب  حضور هرچه بیشتر شهروندان و بهره گیری از ارزش های بصری، فرهنگی و اجتماعی آن می شوند.( مرتضوی1390،80).

پیاده راه ها به عنوان بخش از فضاهای شهری، عرصه ای را برای وقوع رویدادهای اجتماعی، سیاسی، ایجاد خاطه و بیان احساسات جمعی بوجود می آورند. حضور و حرکت پیاده در فضاهای شهری، امروزه با وارد کردن اتومبیل کمرنگ شده و احیای آن از این نظر حائز اهمیت می باشد که باعث افزایش ارتباطات و برخوردهای اجتماعی از یک شو و موجب احیای شهر و فضاهای شهری از سوی دیگر می باشد. شهروندان پیاده راه ها زا به خاطر امنیت و آرامش فضاهای آن و برقراری تعاملات اجتماعی و گذراندن اوقات فراغت و عدم وجود خودرو و آلودگی دوست دارند.( مرتضوی 1390، 88). به علاوه محدوده های پیاده بر خلاف بسیاری دیگر از فضاهای گذرانده اوقات فراغت دارای کارکردهای تفریحی متنوع و گوناگونی هستند که می توانند مردم را با هر سن و جنسی به خود جذب نماید.(کاشانی جو 1385، 47).

برخی از مهم ترین مزایای ایجاد پیاده راه ها که توسط برنامه ریزان آلمانی تبیین گردیده است عبارتند از:

حفظ کارکردهای مرکز شهری

تسهیل دسترسی برای مغازه داران

کاهش ترافیک در خیابان ها و معابر همجوار

بهبود منظر و ارتقاء سیمای شهری ( کاشانی جو 1390)

1-6: روش تحقیق

تحقیق فرآیندی برنامه ریزی شده و نظام مند برای یافتن حقایق یا فهم عمیق مسائل است که در پی یافتن پاسخ به سوالات مطرح شده انجام می یابد.(حافظ نیا 1385).

این پژوهش دارای روش میدانی-ژرفانگر و مبتنی بر یافته‌های کمی و کیفی است. که شرح آن در زیر آمده است. روش در این پژوهش روش میدانی و کتابخانه ای است که تلاش بر آن است تا با دستیابی به یافته‌های کمی و کیفی به جمع آوری اطلاعات صورت گیرد.

به دلیل اینکه موضوع تحقیق ما یک موضوع تحلیلی کاربردی میباشد برای جامه و نمونه مورد مطالعه از فرمول کوچران  برای برآورد حجم نمونه در متغییرهای کیفی مورد استفده قرار میگیرد که فرمول ذیل می باشد.

N=  (  -1)

N = حجم جامعه آماری

P= درصد توزیع صفت در جامعه

Q = درصد افرادی که فاقد صفت در جامع هستند

در اینجا جمعیت منطقه 12 که جمعیت ساکن میباشند : جمعیتی که به طور دائم در منطقه سکونت دارند این بخش از ساکنین در حدود 365000 نفر می‌باشند.

N= 365000
t= 1.96
d= 0.05
p= 0.5
q= 0.5
n= 383

حجم نمونه در سلول مقابل محاسبه شده است.

جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه

جامعه این تحقیق شامل:

 • مدیران و معاونان و کارشناسان شهرداری تهران
 • صاحبان املاک در منطقه 12 شهرداری تهران
 • عابرین پیاده در محدوده مورد نظر

 

روش تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق

در این روش از دو روش میدانی شامل پرسشنامه و کتابخانه ای شامل پایان نامه ها، مقالات، کتابها، نشریات و … استفاده شده است.پرسشنامه عملیات میدانی پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی شامل جداول، نمودارها، شاخصهای مرکزی و آمار استنباطی با استفاده از آزمونهای تحلیل‌های عاملی، تحلیل واریانس و … مورد تحلیل و توصیف قرار خواهد گرفت.

ودر آخر جهت اثبات و یا رد فرضیه داده های را به نرم افزار SPSS  داده تا خروجی مورد نظر حاصل شود .

1-7: پیشینه تحقیق

از میان اندیشمندان تاثیرگذار بر پیاده راه ها، جینکوبز با انتقاد از تفکر مدرنیستی در رابطه با خیابان بر اهمیت پیاده راه ها تاکید دارد. گوردن کالن در کتاب منظر شهری به تایید جیکوبز و برخلاف نظر معماران مدرنیست، محیط شهری را در صورتی مطلوب می داند که حضور انسان به صورت پیاده در شهرها ممکن و مقیاس انسانی باشد(کالن 1377)، راب کریر(1979) در کتاب فضای شهری ساختار شهر را متشکل از خیابان و میدان می داند و به نقش اجتماعی خیابان و نظارت اجتماعی در خیابان از سوی مردم توجه بیشتری دارد. او به لزوم نما سازی جداره های خیابان و رعایت مقیاس انسانی در فضای خیابان نیز توجه می کند. وی معتقد به اهمیت ارزش های کلاسیک سنتی در کنار نیازهای معاصر بوده و از مخالفان شهرسازی مدرن است. به عقیده پاکزاد( 1386) پیاده مدار بودن فضا می تواند زندگی و سرزندگی را به مناطق مرکزی شهر آورده و مردم را تشویق به حضور داوطلبانه در شهر کند که این امر باعث ارتقای سطح اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و نیز بهبود کیفیت زیست محیطی منطقه و یا شهر می شود.

لوکوربوزیه معمار قرن بیستم، انسان جدید را نیازمند نوع جدیدی از خیابان می دانست که بعنوان کارخانه ای برای تولید ترافیک خواهد بود. در مقابل آنچه که مردم در سراسر قرن نوزدهم باور داشتند که خیابان متعلق به مردم است معتقد بود که نه خیابانی و نه مردمی. او در کتاب شهر فردا می نویسد: بزرگراه این نکته را ثابت می کند  که دیگر جایی برای خیابان شهری وجود ندارد. جین جیکوب در کتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکا، تحولات بزرگی در جهت گیری برنامه ریزی شهری و اجتماعی ایجاد نمود. خیابان ایده آل او بر خلاف لوکوربوزیه پر است، از غزیبه های رهگذر و مردم از طبقات و گروههای سنی گوناگون با عقاید و شیوه های متفاو.ت زندگی (جیکوبز، 1386). گوردن کالن در کتاب منظر شهری بر حضور انسان بصورت پیاده در شهر تاکید دارد و مقیاس شهرها را نیز مقیاس انسانی و دید انسان می داند. راب کریر در کتاب فضای شهری ساختار

شهر را متشکل از خیابان و میدان می داند و به نقش اجتماعی خیابان و نظارت اجتماعی در خیابان از سوی مردم توجه بیشتری دارد.لینچ در کتاب سیمای شهر به اهمیت نوعی کیفیت بصری به نام خوانایی منظر شهری تاکید می نماید که از این طریق اجزای شهری بازشناسی می شود. وی در کتاب تئوری شکل شهر عمدتاً سر زندگی را در مقیاس کلان مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است سرزندگی بهمراه پنج عامل دیگر، یعنی تناسب، دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی و عدالت، محورهای عملکردی شکل خوب شهر را تشکیل می دهند (لینچ،1381). پامیر نیز در کتاب خلق یک مرکز شهری پر جنب و جوش، عوامل موثر بر سرزندگی یک مکان عمومی موفق و پر جنب و جوش را اینچنین معرفی می نماید: جایگاه یک فضای عمومی موفق بایستی به گونه ای باشد که پذیرای جمع کثیری از افراد باشد، بعلاوه در نزدیکی مراکز خرده فروشی باشد به گونه ای که جاذب و تولید کننده فعالیت پیاده گردد (پامیر،2007). گلکار (1386) در تحقیقی در رابطه با سرزندگی شهر، سرزندگی شهری را معادل واژه ی Liveliness و یا Livability دانسته و آنرا بعنوان یکی از مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری تعریف می نماید. این مفهوم با قدرت در بسیاری از شهر های مدرن و مراکز تاریخی شکل گرفته است (حبیبی،1390). اکثریت نظریه پردازان به استثنای لوکوربوزیه خیابان را متعلق به مردم و فرد پیاده را جزء جدا نشدنی از آن دانسته و با تاکید بر نقش اجتماعی خیابان و نظارت آن از سوی مردم، مکانی سرزنده، خوانا و ایمن را برای آن در نظر گرفته اند. حرکت پیاده طبیعی ترین، قدیمی ترین و ضروری ترین شکل جابجایی انسان در محیط است و بهترین فرصت و مجال برای مشاهده مکان ها و فعالیت ها می باشد که احساس شور و تحرک در زندگی، کشف ارزش ها و جاذبه های نهفته در محیط را به همراه دارد. پیاده روی نقش مهمی در ادراک فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیت های محیط را دارد.تا قبل از انقلاب صنعتی، اندازه و تناسبات عناصر شکل دهنده شهر، بر مبنای مقیاس انسانی و الگوی جابجایی ها بر اساس حرکت فرد پیاده بود؛ یعنی او اندازه و فاصله ها را تعیین می کرد (قریب 1382). با شروع انقلاب صنعتی و به دنبال آن حاکمیت تفکر مدرنیسم و بویژه مطرح شدن تئوری شهر مناسب با اتومبیل شخصی، از نقش و اهمیت فضاهای پیاده کاسته شد و به مرور فرد پیاده جایگاه و اولویت خود در فضای شهری را از دست داد. از سوی دیگر، سیاست های منطقه بندی و تفکیک عملکردها و کاربری های شهری در دوران شهرسازی مدرن، باعث از دست رفتن پویایی و حیات شهرها شد که حاصل آن وجود شهرهایی با تقسیم مناطق همگن، جدایی طبقات اجتماعی از یکدیگر و حذف فعالیت های متنوع از شهر بود. این امر نتیجه ای جز از میان رفتن سرزندگی و حیات بخشهای مرکزی شهر ها نداشت (عباس زادگان 1383). این روند در بسیاری از شهرهای دنیا سبب بروز مسایل و مشکلات بسیار و تضییع امکانات و منابع طبیعی، افول فعالیت های مراکز شهری، بویژه مراکز سنتی، افزایش تعداد تصادفات شهری، انزواگزینی انسان و بطور کلی، بیماری ناشی از ماشینیزم شد (محمدزاده1374). بدنبال شکست شهرسازی مدرن و اهمیت یافتن مباحث توسعه انسانی و محیط زیست، انتقادات زیادی از سوی صاحبنظران مسایل شهری در مورد شهر سازی مدرن مطرح شد. لبه تیز انتقادات بیشتر متوجه کیفیت کالبدی فضایی نامطلوب حاصل از نظام شهرسازی بود. از این رو، در تلاش برای یافتن راهکار مناسب برای طرح شهر مطلوب شهروندان در برابر اوضاع نابسامان شهرسازی مدرن، گرایش ها و دیدگاه های جدیدی در عرصه شهرسازی جهان مطرح شد. در این میان مولفان حوزه شهر همچون لوییز مامفورد، برنارد رودوفسکی، جین جاکوبز، ویلیام اچ وایت و . . . از امکان بالقوه بازگشت حیات پیاده راه ها به شهر ها که به واسطه آمد و شد وسایل نقلیه از بین رفته بود، طرفداری نمودند(fruin2004).  برنامه ریزان طراحان شهری از این به بعد پیاده را بعنوان یک رکن در زندگی شهری به حساب می آورند و نه مزاحمی برای رکن اصلی یعنی اتومبیل (پاکزاد؛1384). پیاده روی در شهر ها چنان گسترش پیدا کرده است که جنبش های معاصر شهر سازی قابلیت پیاده روی را در اولویت اصول خود قرار داده و اسناد هدایت شهری در عمده شهر ها این موضوع را در صدر اهداف خود قرار داده اند. به طبع با این نوع نگاه به موضوع، پیاده راه های زیادی در سراسر دنیا شکل گرفتند و این فضاها بعنوان یکی از مهمترین فضاهای عمومی در شهرها که زمینه فعالیت ضروری، گزینشی و اجتماعی را فراهم می آورند، مورد توجه قرار گرفته و مدیریت شهری در جهت ارتقاء مداوم کیفیت این فضاها قدم برداشته اند. تلاش برای ارتقای کیفیت فضاهای پیاده هم اکنون به گونه ای شده که از این فضاها به عنوان فضای جذب توریست استفاده می گردد.

جدول (1-1): نظریه پردازان و مفاهیم موثر بر پیاده راه(ماخذ: کاشانی جو،1389)

ردیف نظریه پرداز سال عنوان متن/نظریه مفاهیم کلیدی
1 تونی گارنیه 1917 شهر صنعتی حفاظت آب و هوایی پیاده، عبور پیاده ها از درون فضاهای سبز
2 اشپرای رگن 1960 معماری شهرک و شهرکها پیاده روی ایجاد کننده بیشترین سطح تماس با یک مکان شهری
3 لارنش هالپرین 1968 نیویورک، مطالعه ای بر کیفیت شخصیت ویژه و معنای فضای باز در طراحی شهری اولویت حرکت پیاده در فضای شهری، افزایش کیفیت پیاده روی
4 ادموند بیکن 1968 طراحی شهرها نظام های حرکتی عامل پیوند دهنده کل شهر، حرکت پیوسته عامل تجربه فضا
5 هیلییر 1996 تحلیل چیدمان فضا ارتباط میان حرکت (عمدتاً پیاده) و وضعیت فضاهای شهری
6 مایکل ای ارث 1999 نوپیاده گرایی تمرکز بر کاهش یا حذف اتومبیل در فضاهای شهری

 

1-8: مشکلات تحقیق

مسائل و مشکلات مختلفي معمولا در راه يک تحقيق علمي روي مي‌دهد که اين پايان نامه نيز از آن مستثني نمي باشد. يکي از مهمترين مشکلاتي که پيش رو قرار گرفت، عدم امکان دسترسي به آمار‌هاي مختلف سازماني و عدم همکاري مديران سازمانهاي درگير در حوزه بافت‌های شهري بود، همچنين عدم اعتماد مردم به پاسخ دادن به پرسشها به دليل عدم بازخورد مثبت در پاسخگوبودن در گذشته را مي‌توان از آن‌ها نام برد. نو بودن موضوع، که این دلیلی بر دشواری در جمع آوری مطالب مرتبط با موضوع میباشد و دیگر مشکلات عدم همکاری مراجع و مسئولین در نهادها و سازمانها بوده است. و همچنین کار میدانی یک کار جدید و نو می بود که دشورای و سختی خود را به همراه داشت و دیکر اینکه آمار ها نارسا هستند و دیگر مشکل بر سر راه یافته های تحقیق می بوده است.

جمع­آوری بخشی از اطلاعات پژوهش به روش پرسشنامه­ای بوده است و افراد خود اطلاعات را گزارش کرده اند که این امر ممکن است با پدیده سوگیری در پژوهش  در ارتباط باشد.


فصل دوم:

مباني نظري و پيشينه ي تحقيق

 

 

 

مقدمه

در شهر مدت زیادی است که در پروژه های شهرسازی عمده کشورهای توسعه یافته جایگاه خود را بازیافته و ارتقا کیفیت این فضاها به عنوان یکی از اهداف پایه نهاد مدیریت شهری در این شهرها مطرح است. سنجش و پایش مداوم و تلاش در جهت تشویق شهروندان به مشارکت در نظارت بر

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسي

1-  اسماعیلی کلالق، اصغر (1390)، راهنمای سیاست‌گذاری توسعه دوچرخه، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور

2-  باقری، محمد، وادی مقدم، نیوشا ( 1389)، نقش پیاده‌راه‌ها در پایداری سیستم‌های حمل و نقل شهری، همایش توسعه شهری پایدار، دانشگاه تهران، تهران.

3- حبیب، فرح، نادری، سید مجید و فروزانگهر، حمیده (1387). پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر و هویت، نشریه هویت شهر، سال دوم، شماره 3، صص 23-13.

4- خستو، مریم و سعیدی رضوانی، نوید (1389). عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری: خلق یک فضای شهری سرزنده با تکیه بر مفهوم مرکز خرید پیاده، نشریه هویت شهر، سال چهارم، شماره 6، صص. 74-63.

5- گلکار، کورش (1386). مفهوم کیفیت سرزندگی در طراحی شهری، نشریه صفه، سال شانزدهم، شماره 44، صص. 75-66.

6- سلطاني، علي و نامداريان، احمدعلي (1389). بررسي تاثير نيروهاي مختلف در شکل گيري فضاي شهري، نشريه هويت شهر، شماره 7، صص 130-123.

7- سلطاني، علي و نامداريان، احمدعلي (1390). تحليل نقش فضاهاي شهري در دستيابي به توسعه پايدار شهرها، تبيين. پارادايم ارتباط، نشريه باغ نظر، شماره 18، صص 12-3.

8-  لطفی، سهند (1390). بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا: تاملی بر بن مایه های فرهنگی و کنش بازآفرینی، نشریه هنرهای زیبا، شماره 45، صص. 60-47.

9-  میرمقتدایی، مهتا (1388). معیارهای سنجش امکان شکل گیری، ثبت و انتقال خاطرات جمعی در شهر- مطالعه موردی شهر تهران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 37، صص 16-5.

10- اسماعیلی کلالق، اصغر (1390)، راهنمای سیاست‌گذاری توسعه دوچرخه، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور

11- باقری، محمد، وادی مقدم، نیوشا ( 1389)، نقش پیاده‌راه‌ها در پایداری سیستم‌های حمل و نقل شهری، همایش توسعه شهری پایدار، دانشگاه تهران، تهران.

12- پاکزاد، جهانشاه ( 1384)، راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، شرکت طرح و نشر پام سیما، تهران.

13- حبیبی، سیدمحسن (1378)، گردشگری پیاده‌راه، مجله هنرهای زیبا، شماره 9، ص 43.

14- عاشوری، علی ( 1389)، پیوند منظرین انسان با محیط، بررسی نقش پیاده‌راه در حیات شهر، مجله منظر، شماره 8، صص 47-44.

15- قربانی، رسول، جام کسری، محمد (1389)، جنبش پیاده گستری، رویکردی نو در احیاء مرکز شهری؛ مورد مطالعه پیاده‌راه تربیت تبریز، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، شماره 6. ص 5.

16- قریب، فریدون (1383)، امکان‌سنجی مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم، مجله هنرهای زیبا، دوره 19، صص 28-17.

17- کاشانی جو، خشایار (1385)، اهمیت فضاهای پیاده در شهرهای هزاره سوم، جستارهای شهرسازی، شماره 18، صص52-40.
18- کاشانی جو، خشایار (1390)، پیاده‌راه‌ها، از مبانی طراحی تا ویژگی‌های کارکردی، انتشارات آذرخش، تهران.

19- کنف لاخر، هرمان (1381)، اصول برنامه‌ریزی و طراحی تردد پیاده و دوچرخه، دانشگاه تهران، تهران.

20- مرتضوی، صبوحا (1390)، بازشناسی پیاده‌راه به عنوان بستری برای گذران اوقات فراغت در شهر، ماهنامه منظر، شماره 12، ص 17.

21- معینی، سید محمد مهدی (1385)، افزایش قابلیت پیاده‌مداری، گامی به سوی شهری انسانی‌تر، هنرهای زیبا، شماره 27، صص 16-5.

22- مهدیزاده، جواد ( 1379)، مفاهیم و اصول پیاده روی، ماهنامه شهرداری‌ها، شماره 19، ص 12.

23- بحرینی، سید حسن (1375)؛ تحلیل فضاهای شهری، تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول.

24- باطنی، محمد رضا(1377)؛ فرهنگ معاصر، تهران: انتشارات واحد پژوهش فرهنگ معاصر، ویرایش دوم: چاپ دوم.

25- آگشته، سعید(1379)؛ ” جدول؛ عنصر ممتد شهری”، مجله شهرداریها: ویژه نامه شماره ، سال دوم، شماره 13.

26- سیف الدینی، فرانک(1378)؛ فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ اول.

27- اهری، زهرا(1380)؛ مکتب اصفهان در شهرسازی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

28- افشار نادری، کامران و نصیراسلامی، رضا(1375)؛ “قانون طرح ضابطه”. مجله آبادی، سال دوم، شماره 20(بهار).

29- موره، ژان پیر و دیگران (1373)؛ فضاهای شهری، طراحی، اجرا، مدیریت، حسین رضایی و دیگران، تهران: اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران، چاپ اول.

30- شکوئی، حسین (1374)؛ دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، جلد اول.

31- توصلی، محمود و ناصر بنیادی (1371)، طراحی فضاهای شهری، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات و معماری ایران، چاپ اول، جلد اول.

32- مرتضایی، رضا (1376)؛ رهیافتهایی در طراحی مبلمان شهری یکپارچه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

33- مهدیزاده، جواد ( 1379)، مفاهیم و اصول پیاده روی، ماهنامه شهرداری‌ها، شماره 19، ص 12.

34- معینی، سید محمد مهدی (1385)، افزایش قابلیت پیاده‌مداری، گامی به سوی شهری انسانی‌تر، هنرهای زیبا، شماره 27، صص 16-5.

35- کالن، گوردن (1387). گزیده منظر شهری. منوچهر طبیبیان. 1387. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

36- لینچ،کوین(1374)،”سیمای شهر”،مزینی،منوچهر،تهران:دانشگاه تهران

37- جیکوبز، جین (1388) مرگ و زندگی شهرهای بزرگ  آمریکایی. حمیدرضا پارسی . آرزو افلاطونی . تهران. انتشارات دانشگاه تهران.

38- لینچ، کوین (1383) . سیمای شهر، محمود مزینی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

39- پاکزاد، جهانشاه(1386) ، مبانی نظری و فرایند طراحی شهری ، تهران، انتشارات شهیدی.

40- کاشانی جو، خشایار (1390)، پیاده‌راه‌ها، از مبانی طراحی تا ویژگی‌های کارکردی، انتشارات آذرخش، تهران.

41- کاشانی جو، خشایار (1385)، اهمیت فضاهای پیاده در شهرهای هزاره سوم، جستارهای شهرسازی، شماره 18، صص 52-40

42- عاشوری، علی ( 1389)، پیوند منظرین انسان با محیط، بررسی نقش پیاده‌راه در حیات شهر، مجله منظر، شماره 8، صص 47-44.

43- پاکزاد، جهانشاه ( 1385). سیمای شهر و آنچه کوین لینچ از آن می فهمید. آبادی، شماره 53، زمستان.

44- گلکار، کوروش(1385)، مفهوم منظر شهری، مجله آبادی، 53 صص47-41

45- کاشانی جو، خشایار، (1387) نقش حرکت پیاده و پیاده راه ها در توسعه پایدار شهرها، هشتمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک تهران.

46- دستجردی، معصومه سادات، پایان نامه ارشد پیاده راه سازی باغ سپهسالار،1380، دانشگاه شهید بهشتی

47- جلالی، هاشم، پایان نامه کارشناسی ارشد حفظ و ارائه راهکارهای بافت تاریخی منطقه 12، 1392

48- مطالعات طرح مشاوره و مديريت بافت تاريخي تهران،( طراحان راهوند شهر (مهندسين مشاور، فروردين 91

ب) منابع لاتين

 • Assmann, A. and Conrad, S. (2010). Memory in a global age: Discourses, Practices and Trajectories, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

50-   Balsas, C.J.T. (2004). Measuring the Livability of an Urban Centre: An exploratory study of key performance Indicators. Planning, Practice and Research (JPPR), Vol.19, No.1, pp.101-110.

 • Busa, A. (2010). City of Memory, in: Encyclopedia of urban studies, Ray Huchison (ed.) , SAGE Publications, pp. 160-158.
 • Canter, D.V. (1977). The Psychology of Place, London: The Architecture Press.
 • Crinson, M. (2005). Urban Memory: History and Amnesia in the Modern City, New York: Rutledge..
 • Groat, L.N. (2000). Civic Meaning: The role of place, typology and design values in urbanism, Carolina Planning, Vol.25, No.1, pp.13-25.
 • Hurley, A. (2010). Beyond Preservation: Using Public History to Revitalize Inner-Cities, Philadelphia: Temple University Press.
 • Huyssen, A. (1997). The Voids of Berlin, Cultural Inquiry, Vol.24, No.1, pp. 58-81.
 • Huyssen, A. (2003). Present Pasts: Urban palimpsest and the politics of memory, Palo Alto, CA: Stanford University Press.
 • INHERIT (2007). Investing in Heritage: A guide to successful Urban Regeneration, INHERIT Partner Organization, European Association of Historic Towns and Regions(EAHTR).
 • Sternberg, E. (2000). An Integrative Theory of Urban Design, Journal of American Planning Association (JAPA), Vol.66, No.3, pp.265-278.
 • tehran.ir
 • -http://region12.tehran.ir/
 • wikipedia.com

پیوست ها

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

پاسخگوی گرامی

پرسشنامه حاضر در راستای پایان نامه اینجانب با عنوان « ارزیابی عملکرد محور پیاده راه 15 خرداد از دیدگاه منظر شهری» می باشد. با توجه به اینکه نظرات دقیق و ارزشمند شما در تحقق اهداف این پژو هش بسیار موثر است. لازم به ذکر است این پرسشنامه بدون نام بوده و پاسخ شما به صورت محرمانه نزد پژوهشگر باقی خواهند ماند و فقط از جنبه علمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بدیهی است که دقت، صداقت و همکاری شما کمک بزرگی جهت کسب اطلاعات صحیح در پژوهش یاد شده خواهد بود.

در جدول طراحی شده از شما خواسته شده با علامت مشخص کرده و بسته به میزان اثرگذاریشان به هر یک، امتیاز مناسبی را از بین واژگان بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم اختصاص دهید.

 

نوع جنس:                     مرد                              زن 

سن: 20 تا 25                 25-35                 35-45               45 به بالا

میزان تحصیلات:    دیپلم             فوق دیپلم               لیسانس              فوق لیسانس یا بالاتر 

حوزه کاری:

تجاری               صنعتی             خدماتی              فرهنگی             دولتی

 

 

 

 

 

ردیف سوالات تاریخی مبزان تاثیرگذاری توضیحات
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
1   ایجاد پیاده راه و مبلمان شهری تا چه میزان در احیا بافت تاریخی منطقه نقش دارد؟
2 به نظر شما واگذاری اختیارات مرمت و بهسازی بافت تاریخی به شهرداری تهران تا چه میزان در حفظ و احیا بافت تاریخی منطقه موثر است؟
3 به نظر شما طراحی و برنامه استراتژیک (بلندمدت و کلان) تا چه میزان در احیا و بافت تاریخی منطقه موثر است؟
4 به نظر شما سیاست ها و تصمیمات اجرایی شهرداری تهران تا چه میزان در حفظ و احیا بافت تاریخی منطقه موثر اشت؟
5 به نظر شما بهسازی و مرمت بافت های تاریخی (ترمیم بخش های از بافت) تا چه میزان در حفاظت و احیا بافت تاریخی منطقه موثر است؟
6 به نظر شما توسعه مبلمان شهری (پیاده راه سازی) تا چه میزان در حفظ و احیا بافت تاریخی منطقه موثر است؟
7 به نظر شما ایجاد حریم اقتصادی (قلمروهایی که فعالیت های متفرقه اقتصادی در آن باعث کاهش ارزش اقتصادی بافت تاریخی شود) تا چه میزان د رحفظ و احیا بافت تاریخی منطقه موثر است؟
8 به نظر شما برنامه ریزی بر روی تغییر کاربری اماکن تاریخی( تبدیل آنها به هتل، رستوران، موزه و…) تا چه میزان د رحفظ و احیا بافت تاریخی منطقه موثر است؟
9 به نظر شما نقش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حفظ و احیا بافت تاریخی پانزده خرداد تا چه میزان موثر است؟

 

 

 

 

ردیف سوالات اجتماعی مبزان تاثیرگذاری توضیحات
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
1  به نظر شما امنیت اجتماعی تا چه میزان در حفظ و ایجاد پیاده راه خیابان 15 خرداد موثر است؟
2 به نظر شما فعالیت های شورایاریها در جهت شناساندن پیاده راه و مبلمان شهری موثر است؟
3 به نظر شما  پیاده راه 15 خرداد از نظر اجتماعی دارای امنیت میباشد؟
4 به نظر شما امکان جابجایی با وسیله نقلیه بهتر از پیاده روی در این مکان است؟
5 به نظر شما جرم و جنایت، تعرض و تعدی در این فضا برای شما و اطرافیان تا چه میزان است؟
6 به نظر شما میزان کسب و کار تا قبل از پیاده راه شدن موثر بوده است؟
7 به نظر شما برای موفقیت این پیاده راه تا چه میزان در نماسازی و پاکیزگی محیط همیاری شده است؟
8 به نظر شما سرمایه گذاری بخش دولتی تا چه میزان درحمایت از حفظ مبلمان شهری و پیاده راه منطقه موثر بوده است؟
9 به نظر شما سرمایه گذاری بخش خصوصی تا چه میزان درحمایت از حفظ مبلمان شهری و پیاده راه منطقه موثر بوده است؟
10 به نظر شما وجود دست فروشان تا چه میزان باعث برهم خوردن تعادل اجتماعی در شهر و منطقه مورد نظر می شود؟
11 به نظر شما فعالیت های سازمانهای مردم نهاد تا چه میزان در حفظ پیاده راه 15 خرداد موثر است؟

ردیف سوالات دسترسی و ترافیک مبزان تاثیرگذاری توضیحات
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
1  به نظر شما راه های دسترسی به منطقه مورد نظر چگونه میباشد؟
2 به نظر شما در مقایسه با زمانی که پیاده  و سواره رو به طور همزمان در خیابان حضور داشتند شرایط ترافیکی چگونه بوده است؟
3 به نظر شما از سرعت جابجایی در پیاده راه 15 خرداد راضی هستید؟
4 میزان رضایت شما از دسترسی به این مکان چگونه است؟
5 میزان رضایت شما از هزینه پرداختی با وسیله نقلیه برای رسیدن به این مکان چگونه است؟
6 میزان رضایت شما از پیاده راه 15 خرداد چگونه است؟

ردیف سوالات طراحی شهری مبزان تاثیرگذاری توضیحات
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
1 وضعیت ساختمان های واقع در این مکان را چگونه ارزیابی میکنید؟
2 به نظر شما این مکان  به مرمت و بهسازی نیازمند می باشد؟
3 میزان رضایت شما از وضعیت مبلمان شهری(نیمکت ها، تابلوها، چراغ ها و…) چگونه میباشد؟
4 میزان رضایت شما از وضعیت فضای سبز این منطقه چگونه ارزیابی میکنید؟
5 میزان رضایت شما از نظر دسترسی به سرویس بهداشتی در این مکان چگونه است؟

ردیف سوالات کالبدی-فضایی مبزان تاثیرگذاری توضیحات
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
1 میزان رضایت شما از نظر ترکیب ویترین مغازه ها چگونه است؟
2 میزان رضایت شما از نظر سطح دسترسی، تنوع قیمیت و سطخ خدمات ارائه شده توسط رستوران ها، مغازه ها و … چگونه است؟
3 میزان رضایتمندی شما از وجود مکان های برای اوغات فراغت در این محدوده برای کودکان و سالمندان چگونه است؟
4 به نظر شما تغییر کاربری در این محدوده تا چه میزان اهمیت دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract:

Sustainability sustainable transport systems but is not limited exclusively to make effective use of Resulting from the pore spaces of these systems to evaluate the performance of systems that enables the displacement And provides access to them, is also important span title The sidewalks of Tehran in Operation Market Street has been evaluated on 15 June Tehran’s Grand Bazaar of Tehran as a major commercial attraction in the south sidewalk and historical elements Valuable because of the Golestan Palace, Imam Mosque Shmsalmarh and Attracted a significant number of Residents to the area and it will give special attention to the sidewalk in order to provide the services demanded by users is proportional to size Evaluation results indicate that changes in the urban management approach to urban development Mashynmdar Anthropocentrism urban development by constructing sidewalks generally cause environmental satisfaction (Workers and pedestrians) are. However, some indicators of neglect may bring grievances These criteria can be a security issue, according to the elements and attractions Cultural and historic heritage, the provision and management of urban furniture with an emphasis on providing users with Hygiene and public health organization, vendor, hand carts and motorcycles and Cited Resolve some of these issues, such as public security, installing video surveillance equipment, construction Bathrooms, installing signs manual, intermittent drain cleaning trash bins and providing implementation, Planning, management and utilization of tourism potentials and … It is a short term solution, while Retrofitting buildings and the renovation of the solution in some cases, such as housing, creating a nightly activity, increased levels of Frequency and availability of services, such as metro and bus routes provide continuity, shopkeepers and residents’ participation in Management and maintenance of these spaces and Is possible and are seeking a long-term effort.

 

 

 

Payame Noor University

Faculty: Human sciences

City Rey city

Department of  Geography

 

Thesis submitted for the Award of master of

M.A in.:  Geography of urban planning

Performance evaluation of Infantry Road 15, from the perspective of the urban landscape

Supervisor: Dr. Alireza sayafzade

Advisor: DR. Mostafa Taleshi
sepideh safaei sefat

2014

Payame Noor University

Faculty: Human sciences

Department of  Geography

Thesis submitted for the Award of master of

M.A./M.Sc.:  Geography of urban planning

Performance evaluation of Infantry Road 15, from the perspective of the urban landscape

Supervisor: Dr. Alireza sayafzade

Advisor: DR. Mostafa Taleshi

sepideh safaei sefat

2014

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزیابی عملکرد محور پیاده راه 15 خرداد از دیدگاه منظر شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

65 − = 59