free

بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی

59.000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خرم آباد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: زبان و ادبیات فارسی

 

 

عنوان:

بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی

 

استاد راهنما:

دکتر مسعود سپه وندی

 

 

استاد مشاور:

دکتر عزت الله سپهوند

 

 

نگارش:

……………………………….

 

 

 

زمستان 1391

دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان مرکزی

 

تاریخ: ………………….……

شماره: ………………………..

پیوست: ……………………..

 

 

 

 

تعهد اصالت رساله یا پایان نامه

 

اینجانب ……………… دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکترای حرفه­ای. دکترای تخصصی در رشته زبان و ادبیات فارسی که در تاریخ 26/11/1391 از پایان­نامه / رساله خود تحت عنوان: بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی با کسب نمره 5/17 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:

  • این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
  • این پایان نامه / رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین­تر یا بالاتر) در سایر
    دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
  • چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
  • چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می­پذیریم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی­ام هیچ­گونه ادعایی نخواهم داشت.

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

تاریخ و امضاء:

 

 

 

 

معاونت پژوهش و فن آوری

به نام خدا

منشور اخلاق پژوهش

 

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیّت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می­گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

1- اصل حقیقت  جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.

2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.

3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش .

4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش .

5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب  داری  غیر علمی و حفاظت از امول، تجهیزات و منابع  در اختیار.

6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد ، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق

7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.

8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج و تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.

9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه­ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

فردوسی بزرگترین شاعر حماسه سرای ایران و شاهنامه – اثر گران­قدر ایشان – یکی از بزرگترین کتاب­های حماسی، اخلاقی و اجتماعی است.

شاهنامه، جامع همه­ی علوم انسانی و اخلاقی است و آیینه­ی تمام نمایی است که، همه فضیلت­ها و رذیلت­های اخلاقی در آن با ذکر نمونه­هایی از کردار پهلوانان و شاهان ذکر می گردد. کمتر اثری همچون شاهنامه این گونه تصویرسازی را در برابر دیدگان خواننده ایجاد می کند.

کردار و رفتار انسان­های بزرگ در طول تاریخ سرمشق زندگی بوده است. در این میان صاحبان زور و قدرت بدنی جایگاه ویژه­ای دارند. فردوسی، پهلوانان خود را ابتدا با لباس حلم و ادب می آراید و بعد روانه میدان می­کند، گویی می­دانسته که ابیات شیرین شاهنامه برای همیشه و در تمام نقاط عالم همواره تازه و «به روز» خواهد بود. اکنون با گذشت چندین قرن نام و آوازه­ی پهلوانان نامی شاهنامه هنوز زنده است، زیرا پهلوانان شاهنامه، انسان­های بزرگی بوده اند، که هیچگاه از فضیلت ها و سجایای اخلاقی تخطّی نکرده و همواره نیکی را بر بدی و خیر را بر شر ترجیح داده­اند. در این تحقیق، تنها نمونه­های بسیار جزئی از منش و کردار پسندیده­ی پهلوانان شاهنامه، مورد بررسی قرار گرفته است، و الا در این مجال اندک نمی­توان تمام سجایای اخلاقی شاهنامه را بررسی نمود.

کلمات کلیدی: پهلوان، سجایای اخلاقی، شاهنامه، فردوسی، ایران، کردار، میدان جنگ، انسان

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

چکیده

فصل اوّل:

کلیاّت و مقدمات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- پرسش­های اصلی تحقیق. 3

1-4- اهداف تحقیق. 4

1-5- ضرورت و اهمیّت تحقیق. 4

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش… 4

فصل دوم:

مرور مطالعاتی

2-1- مبانی نظری پژوهش… 7

2-2- پژوهش­های گذشته. 9

فصل سوم:

روش تحقیق

3-1- روش تحقیق. 12

3-2- شیوه وابزار جمع آوری اطلاعات.. 12

3-3- بیان قلمرو تحقیق. 12

3-1-1- محدوده وموضوع پژوهش… 12

3-1-2- کاربرد پژوهش… 12

3-4- روش تجزیه وتحلیل داده ها 13

فصل چهارم:

ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمات پژوهش… 15

الف

4-1-1- مقدمه. 15

4-1-2- زندگی­نامه فردوسی.. 16

4-1-3- ویژگی های هنری شاهنامه. 17

4-1-4- سرچشمه­ی داستان های شاهنامه. 20

4-1-5- بخش­های اصلی شاهنامه. 21

4-1-6- حماسه. 22

4-1-7- خصوصیات حماسه. 24

4-1-8- اسطوره 25

4-1-9- پهلوان و پهلوانی در اسطوره 26

4-1-10- انسان آرمانی شاهنامه. 28

4-1-11- مروری بر اخلاق و مکاتب اخلاقی.. 29

4-2- مهم ترین سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی.. 33

4-2-1- شاهنامه و سجایای اخلاقی.. 33

4-2-2- حمد و ثنا و توکّل به خدای پهلوانان درشاهنامه­ی فردوسی.. 35

4-2-3- خردمندی پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی.. 40

4-2-4- وفاداری پهلوانان به ملک و میهن در شاهنامه­ی فردوسی.. 44

4-2-5- آزادگی و حق­جویی پهلوانان. 46

4-2-6- صلح وآشتی­جویی پهلوانان، درشاهنامه­ی فردوسی.. 47

4-2-7- دادگری و عدالت‏خواهی پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی.. 51

4-2-8- پند و عبرت پذیری پهلوانان. 54

4-2-9- حفظ نام و ننگ وآوازه­ی پهلوانان شاهنامه. 55

4-2-10- فتوّت و جوانمردی پهلوانان شاهنامه. 60

4-2-11- نیکی و نکوکاری پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی.. 61

4-2-12- تواضع و فروتنی پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی.. 63

4-2-13- نگاه داشتن خشم و غضب توسط پهلوانان در شاهنامه. 64

4-3- گذری بر سجایای اخلاقی پهلوانان نامدارایرانی شاهنامه. 65

4-3-1- سجایای اخلاقی رستم،‏ بزرگ مرد شاهنامه. 65

4-3-1-1- اعتقاد رستم به خدا 66

4-3-1-2- صلح جویی رستم. 68

4-3-1-3- جوانمردی رستم. 69

4-3-1-4- خردمندی رستم. 70

4-3-1-5- امانتداری رستم. 71

4-3-1-6- آزادگی رستم. 72

4-3-2- سجایای اخلاقی سیاوش در شاهنامه. 74

4-3-2-1- شخصیّت اخلاقی سیاوش… 74

4-3-2-2- خردورزی سیاوش در شاهنامه­ی فردوسی.. 76

4-3-2-3- عفّت و پاکدامنی سیاوش در شاهنامه­ی فردوسی.. 81

4-3-2-4- وفای به عهد سیاوش در شاهنامه­ی فردوسی.. 82

4-3-3- سجایای اخلاقی گودرز در شاهنامه­ی فردوسی.. 84

4-3-3-1- ویژگی­های شخصیّتی گودرز در شاهنامه. 84

4-3-3-2- یزدان‏پرستی گودرز در شاهنامه­ی فردوسی.. 85

4-3-3-3- شجاعت و دلاوری گودرز. 86

4-3-3-4- امانتداری و صداقت گودرز. 87

4-3-3-5- تواضع و فروتنی گودرز. 88

4-3-3-6- خرد و حکمت گودرز. 89

4-4- گذری بر سجایای اخلاقی پهلوانان انیرانی شاهنامه. 91

4-4-1- سجایای اخلاقی پیران ویسه در شاهنامه. 91

4-4-1-1- خردمندی پیران در شاهنامه ی فردوسی.. 92

4-4-1-2- طرفداری پیران از صلح‏ وآشتی در شاهنامه. 93

4-4-1-3- نام نیک و عزّت نفس پیران در شاهنامه. 94

4-4-1-4- فداکاری پیران در شاهنامه. 94

4-4-1-5- مهربانی پیران در شاهنامه. 95

4-4-1-6- وفای به عهد پیران درشاهنامه­ی فردوسی.. 95

4-4-1-7- یزدان پرستی پیران. 96

4-4-2- سجایای اخلاقی اغریرث در شاهنامه­ی فردوسی.. 97

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5- نتیجه گیری.. 104

2-5- پیشنهادها 105

منابع و مآخذ. 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اوّل:

کلیاّت و مقدمات پژوهش

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

حکیم ابوالقاسم فردوسی- صاحب اثر گران بهای شاهنامه- یکی از ابر مردان عرصه­ی ادب فارسی است. از دیر باز هر ایرانی با خواندن اشعار شاهنامه­ی فردوسی،برخود بالیده که صاحب حماسه­ی بزرگی است که همواره درس ادب و اخلاق و ارزش­های پسندیده را نثار مردم ایران و جهان نموده است؛ ارزش­ها و سجایای اخلاقی که در زندگی، رزم و حتّی مردن شخصیّت­های شاهنامه، به ویژه پهلوانان نمود عینی دارد. شاهنامه­ی فردوسی به­یقین شده است.گنجینه ای که علاوه بر به تصویر کشیدن فرهنگ و تاریخ افتخارآمیز ملی ما، در ترویج و اعتلای ارزش­های اخلاقی-انسانی و نیز تقویت خصیصه­های حسنه تلاش و کوشش فراوانی مبذول داشته است.

دغدغه­ی­فردوسی،حتّی در آن هنگام که قهرمانانش در بحبوحه­ی نبرد هستند،ترویج اخلاق وادب است. مقوله­ای که در کمتر اثری می­توان مانند آن را پیدا کرد. شاهنامه کتابی است که عملاً درس اخلاق و ادب را به جهانیان گوشزدمی­کند.سجایای اخلاقی­از قبیل دعاو نیایش،گذشت، خرد، وفاداری، آزادگی، شجاعت، آشتی­جویی، میهن­پرستی و جوانمردی و… از دیرباز در هر فرهنگ و آیینی پسندیده بوده و کمتر نویسنده و شاعری پیدا می­شود که در اثر خود از این سجایا و ارزش­های اخلاقی – انسانی نام نبرده باشد. امّا استفاده فردوسی از این ارزش­ها به گونه­ای خاص است. ایشان شخصیّت­های بزرگ شاهنامه را ابتدا با لباس­زیبای عفت­وپاکدامنی می­پوشاندو وجودآن­ها را به زیور مردانگی و جوانمردی مزین می­کندتا زمینه­ی ترویج ارزش­ها وسجایای­اخلاقی را در­جامعه بگستراند.

دراین پایان نامه سعی شده است، سجایای اخلاقی پهلوانان شاهنامه­ی فردوسی هنگام نبرد و رفتار با دیگران مورد بررسی قرار گیرد به آن امید که درس عملی و تصویری ملموس باشد برای همه­ی پویندگان راه معرفت واخلاق وزنگ هشداری باشد برای کسانی که در فکر بدی به دیگران هستند.

هــرآن کــس کــه انــدیشــه­ی بــد کنــد                بـــه فــرجــام،بــد بــا تــن خــود کنــد

(فردوسی،1387: 1441)

1-2- بیان مسئله

شاهنامه­ی فردوسی، یکی از شاهکارهای عمده­ی ادبیات جهان است،که نه تنها ایرانیان بلکه اغلب محققان منصف در عرصه­ی ادبیات جهانی به ارزش و عظمت آن معترفند و آن را در کنار چند اثر عمده­ی دیگر در ادبیات حماسی و پهلوانی جهان مثل ایلیاد و ادیسه از هومر و انه اید از ویرژیل، به عنوان بهترین آثار منظوم پهلوانی جهان به شمار می­آورند. در این اثر سترگ، ما با سرگذشت و زندگی بسیاری از شخصیّت­ها از جمله پهلوانان، آشنا می­شویم، کسانی که عمیقاً دلبسته و پایبند به برخی از معیار­های اخلاقی­و اعتقادی هستند. لذا در شاهنامه­ی شریف نه تنها پهلوانان ایرانی، بلکه بعضاً پهلوانان تورانی و… سعی در حفظ شعائر پهلوانی و اخلاقی مثل، بزرگ منشی، ادب، تواضع، گذشت، مهربانی، کمک به هم­نوع، رازداری، صداقت و… می­کنند.

در این پژوهش، تلاش می­شود، شخصیّت­های عمده­ی پهلوانی در شاهنامه معرفی و ارزش­ها و سجایای اخلاقی آن­ها مورد تحلیل و تفسیر قرار گیرد تا بدین وسیله ضمن تاکید دوباره بر ارزش­های ذاتی­شاهنامه، در جهت اشاعه­ی ویژگی­های خوب اخلاقی ایرانیان در قرون گذشته، گام هایی هر چند کوتاه برداشته شود.

 

1-3- پرسش­های اصلی تحقیق

1- به چه ویژگی­ها و خصلت هایی، ادب و سجایای اخلاقی گفته می­شود؟

2- آیا در شاهنامه، مظاهر ادب و سجایای اخلاقی دیده می­شود؟

3- آیا در شاهنامه،ادب و سجایای اخلاقی در رفتار و کردار پهلوانان غیر ایرانی نیزدیده  می­شود؟

4- آیا پهلوانان وجنگاوران شاهنامه­ی فردوسی می­توانند مبلغ ادب وسجایای اخلاقی باشند؟

5- آیا بکارگیری خصلت های خوب اخلاقی در همه جا، حتّی هنگام رویارویی با دشمن، لازم است؟

6- نمونه هایی از ابیات ناب شاهنامه، که نمود ادب وسجایای اخلاقی پهلوانان هستند، کدامند؟

7- آیا معیارهای اخلاقی موجود در شخصیّت­های پهلوانی شاهنامه، مربوط به عصر آن ها است؟ یا
می­تواند امروزه نیز به کار آید؟

8- چگونه می­توان با تحلیل رفتارهای پسندیده­ی پهلوانان در شاهنامه، در اشاعه­ی ادب و سجایای اخلاقی در جامعه امروز قدم برداشت؟

 

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش، معرفی نمونه هایی از اشعار ناب حماسیِ فردوسی است، که در آن، ادب وسجایای اخلاقی پهلوانان ایران زمین را نشان می­دهد ومی­کوشد، تا نوعی از ادب تعلیمی را نمایان سازد.زیرا شاهنامه مظهر ادب وسجایای اخلاقی است و پهلوانان، حتّی هنگام نبرد هم می­توانند از آن بهره مند باشند.

این پژوهش به همه­ی خوانندگان نشان می­دهد که سجایای اخلاقی همواره باید در تمام مراحل زندگی رعایت گردد و نمود داشته باشد وکسی که از این حسن برخوردار باشد،حتّی در نزد دشمنان نیز دارای احترام خواهد بود. خوانندگان این پژوهش در خواهند یافت که از دیرباز ادب واخلاق در میان ایرانیان از جایگاه و اعتباری برجسته برخوردار بوده است وکسی که واجد سجایای خوب اخلاقی باشد، ولو این که از جبهه­ی دشمنان به حساب آید، مورد احترام و درخور تحسین است.

 

1-5- ضرورت واهمیّت تحقیق

تاریخ ادبیات ایران، با وجود شاعران ونویسندگان بنام خود، همواره اشاعه دهنده­ی سجایای­اخلاقی بوده است. سجایایی که بشریت درطول تاریخ به آن نیازمند بوده وخواهد بود. در جامعه کنونی بشریّت،بهره گرفتن از اخلاق یکی از ضروریات زندگی است. در دنیایی که به درستی دهکده­ای بزرگ است، بدون وجود فضیلت­های اخلاقی، زندگی کردن بسیارسخت و حتّی غیر­ممکن خواهد بود به راستی که در صورت فقدان این سجایای نیکوی اخلاقی،چیزی جز کشمکش وبی نظمی درجهان نخواهد بود.

آشنایی مردم و به ویژه جوانان، با سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه، باعث می­شود، برای خود یک آرمان وهدف اخلاقی تصور کنند، وسعی وتلاش نمایند، با الهام از کردار ورفتار این ابر مردان-که در زمان خود یکه تاز میدان بوده اند- برای خود یک الگو ومعیار در نظر بگیرند وبا پیروی از کردارپسندیده­ی آنان،جامعه خود را به سوی خوبی ها وفضیلت های نیکوسوق دهند.

 

1-6- تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش

در این پژوهش واژه ها واصطلاحاتی که به کار رفته در متون مختلف ممکن است معانی متنوعی داشته باشند که به اختصار ذکرمی­شود:

1- سجایای اخلاقی از دوکلمه سجایا واخلاق تشکیل شده است الف: سجایا: درلغت جمع سجیه به معنی خوها و عادتها. (غیاث) (منتهی الارب)است.(دهخدا) خُلق طبیعت،سجیّات «سَ جَ ی» و سجایا«سُ» جمع (عمید)

ب- اخلاق: با توجه به این که این مبحث کلید واژه­ی اصلی این پژوهش است به صورت جداگانه مورد بحث وبررسی قرار گرفته است امّا در نظر خواجه نصیر طوسی به صورت کلی« اخلاق  جمع خُلق وخُلُق است و بیشتر به صورت جمع به کار می­رود، کلمه­ی خُلق از ماده­ی خُلقت و به معنی صفاتی است که از انسان جدا نمی­شود وهمچون خِلقت وفطرت انسان می­گردد. اخلاق به طور کلی بر همه­ی افعالی که از نفس صادر می­شود،خواه پسندیده وخواه ناپسند اطلاق می­گردد.»(علوی مقدم-اشرف زاده،1372: 8-7)

خُلق- ا. ]ع[ ]خَ لْ[  خوی،طبع،سجیه،عادت،اخلاق جمع (فرهنگ عمید)

2- پهلوان: (پَ.لَ)منسوب به پهلو (پارت) با الف و نون علامت نسبت نه جمع، و مجازاً بمعنی سخت توانا و دلیر و زورمند به مناسبت دلیری قوم پارت. (از حاشیه برهان قاطع چ معین). مردم سخت و توانا و دلاور و قوی جثه و بزرگ و ضابط و درشت اندام و درشت گوی.(برهان قاطع). دلیر. مردزورمند. یل.

«پهلوان شخصیّتی تخیلی واساطیری است که با کردارهای برجسته خود وبا ماجراهایی که از سر می­گذراند، به نمونه­ی آرمانی رعایت کنندگان این نظام اخلاقی تبدیل شود.»(وکیلی،1388: 9)

3- شاهنامه: کتاب تاریخ و سرگذشت پادشاهان ایران. در پهلوی آن را خدای نامه گفتندی. کتابی که در آن شرح زندگانی و نبرد شاهان و پهلوانان آنان آمده است. سیرالملوک. خدای نامه. (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین) (اخ)نام بزرگترین شاهکار ادبی ایران از فردوسی طوسی. در این پژوهش در مورد فردوسی واثرگرانبهایش به تفصیل سخن گفته شده است.

4- «آزمون وِر،عبارت بود از سپردنِ کنشِ داوری به خداوند وایزدان.باور عمومی براین بود که نیروهای طبیعی که فرمانبر خدایان بودند،به فرد بیگناه آسیبی نمی­رسانند.»(وکیلی،1389: 182)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

مرور مطالعاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1- مبانی نظری پژوهش

سجایای اخلاقی در دید و بینش هر کسی مثبت وایده آل است.کمتر کسی پیدا می­شود که طالب نیکی کردن نباشد یا وطن خود را دوست نداشته باشد. تواضع وفروتنی در دید هرکسی پسندیده است.همه­ی مردم جوانمردی،آزادگی،امانت داری،پاکدامنی وبسیاری دیگر از فضیلت های اخلاقی را دوست دارند.همین مردم ازبدی، دروغ،نیرنگ،حیله گری وتجاوز وبسیاری دیگر از رذیلت های اخلاقی بیزارند.

با این مقدمه می­توان گفت سجایای اخلاقی مفهوم عامی است که در هر دین ومسلک و روشی مورد پسند وپذیرش است.ممکن است کسی کمتر مجری آن باشد امّا صفت های خوب را هیچ کس به کلی انکارنمی­کند.حال این شخص مسلمان باشد یا زردشتی تفاوت چندانی ندارد؛مهم باور و عقیده و وجدان فرد است که همیشه به جانب خوبی تمایل دارد وممکن است بر اثر تربیت ناصحیح ومحیط وشرایط خاص رفتار شخص دچار دگرگونی شود.

منابع و مآخذ

1- اسلامی­ندوشن، م. ع.، 1370، آواها و ایماها، چاپ چهارم، تهران، انتشارات یزدان.

2- ـــ، ـــ 1387، داستان داستآن ها، چاپ نهم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

3- ـــ، ـــ.1387، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، چاپ هشتم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

4- ـــ، ـــ.1390، ایران و جهان از نگاه شاهنامه، چاپ دوم، تهران،انتشارات امیرکبیر.

5- ـــ، ـــ.1390،ایران و یونان در بستر باستان، چاپ دوم.،شرکت سهامی انتشار.

6- ـــ، ـــ 1371، نوشته‏هایی بی‏سرنوشت، چاپ سوم، تهران،انتشارات یزد.

7- ـــ، ـــ. 1390، چهار سخنگوی وجدان ایران، چاپ ششم، تهران، نشرقطره.

8-البرز، پ. ش.، 1369، شاهنامه درآیینه­ی تربیت و اخلاق پهلوانان، چاپ اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا.

9- پاپلی یزدی، م. ح.، 1386، حمد و ثنا و ذکر خداوند در شاهنامه، چاپ هفتم، تهران، انتشارات آستان قدس.

10- حافظ،ش.م.، 1370، دیوان غزلیات، بکوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفی علیشاه.چاپ هشتم.

11- حمیدیان،س.، 1387، درآمدی بر اندیشه‏ و هنر فردوسی، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز.

12- خالقی مطلق،ج.، 1386، حماسه، چاپ اوّل،تهران، انتشارات دایره المعارف بزرگ اسلامی.

13- راشد م. م.ا.، 1390، شاهنامه پژوهی، چاپ اوّل،تهران،ناشر آهنگ قلم.

14- رزمجو، ح.، 1388، قلمرو ادبیات حماسی ایران، چاپ دوم،پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی .

15-رستگار فسایی، م.، 1372، انواع شعر فارسی،چاپ اوّل، شیراز،انتشارات نوید.

16- ـــ، ـــ.،1369. فرهنگ ‏نامهای شاهنامه، در ایران،چاپ‏ اوّل،تهران.

17- رضا،ف. ا.، 1387، نگاهی به شاهنامه، چاپ دوم،تهران، انتشارات علمی.

18- ریاحی،م. ا.،1389.فردوسی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات طرح نو.

19- سادات، م.ع.، 1368، اخلاق اسلامی، چاپ ششم انتشارات سمت. تهران.

20- سرامی، ق.ع.،1388. از رنگ گل تا رنج خار، چاپ پنجم،تهران، انتشارات علمی فرهنگی.

21- سعدی،ش.م،1370، گلستان، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفی علیشاه، چاپ ششم.

22- شعار، ا.، انوری،ح.، 1368. شرح رزم‏نامه رستم و اسفندار، تهران، انتشارات علمی.

23 – صفا ذ. ا.، 1389، حماسه‏سرای در ایران، چاپ نهم،تهران، انتشارات امیر کبیر.

24- ـــ، ـــ،1372، تاریخ ادبیات ایران، جلد اوّل، چاپ نهم،تهران،انتشارات ققنوس.

25- طوسی،خ.ن: گزیده­ی اخلاق ناصری، تصحیح: علوی مقدم،س.م.-اشرف زاده،ر.:1372،. پیام نور،چاپ دوم.

26- عبادیان، م.، 1387، سنت و نوآوری در حماسه سرایی، انتشارات مروارید،چاپ دوم تهران.

27- فردوسی، ا.، 1387، شاهنامه، دوره دوجلدی، چاپ چهارم،تهران، انتشارات هرمس.

28- ـــ ،ـــ.، 1389، شاهنامه، تصحیح خالقی­مطلق،ج.، دوره هشت جلدی-انتشارات دایره­المعارف بزرگ اسلامی.

29- ـــ،ـــ.، 1379، شاهنامه، متن انتقادی از روی چاپ مسکو، به کوشش س. حمیدیان، چاپ پنجم، تهران، قطره.

30- قانعی، م.، 1388، اخلاق در نگاه مولانا، نشرنگاه معاصرتهران، چاپ اوّل.

31- کزّازی،م. ج. ا.، 1388،رؤیا،حماسه،اسطوره، چاپ پنجم، تهران، نشر مرکز.

32- ـــ، ـــ 1386، نامه­ی باستان، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت.

33- ـــ، ـــ، 1388، از گونه ای دیگر، چاپ سوم، تهران، نشرمرکز.

34- ـــ، ـــ،1388.، مازهای راز، چاپ سوم، تهران، نشر مرکز.

35- مرتضوی،م.،1391، فردوسی وشاهنامه، چاپ چهارم، تهران، انتشارات توس.

36- مسکوب، ش.، 1386.، سوگ سیاوش، چاپ هفتم،تهران،انتشارات خوارزمی.

37-ـــ، ـــ.، 1389، تن پهلوان وروان خردمند، انتشارات طرح نو چاپ سوم.

38- ـــ، ـــ، 1369، مقدمه ای بر رستم و اسفندیار، چاپ ششم، تهران، شرکت سهامی کتاب­های جیبی.

39- ملااحمد، م. ا.، 1388، بیا تاجهان را به بد نسپریم،چاپ اوّل،تهران،انتشارات امیر کبیر.

40 – معین، م.، 1376، فرهنگ فارسی، چاپ یازدهم، تهران،سپهر.

41- موحد فری.،1390، رازهای شاهنامه (جستارهایی در یادبود هزاره جهانی شاهنامه) چاپ اوّل،تهران، پازینه.

42- منصوری، م.، 1389، (به اهتمام) هزاره­فردوسی، مجموعه­مقالات. مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مک گیل.

43- موسوی، س. ک.، خسروی ا.، 1389، پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه، چاپ نخست، انتشارات علمی.

44- مهرآبادی، م.، 1375، شاهنامه­ی منثور، جلد دوم تاریخ کیانیان، چاپ اوّل، انتشارات آفرینش.

45- مینوی، م.، 1386، فردوسی و شعر او،چاپ چهارم، تهران:انتشارات توس.

46- ناصر خسرو، 1388، دیوان اشعار، تصحیح: مینوی. م. و محقق. م، چاپ هشتم. انتشارات دانشگاه تهران.

47- نوشین، ع.ا.، 1369، فرهنگ شاهنامه­ی فردوسی (واژه نامک) انتشارات دنیا چاپ سوم.

48- وکیلی، ش.، 1389.، اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی، چاپ اوّل، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی پازینه.

مقالات

49- آزادی مهر، س. م.، 1384، مغز متفکر شاهنامه (تحلیلی بر شخصیّت پیران ویسه)، رشد آموزش زبان و ادب فارسی «شماره 73».

50- اسلامی ندوشن، م. ع.، 1384، مردان و زنان شاهنامه، یغما «شماره 248» .

51- آهار، ع. ا.، 1388، پهلوانان در شاهنامه، فردوسی، «شماره 48» (48 تا 51).

52- امین، ا.، مددی، غ. ح.، 1386، تحلیل روان شناختی شخصیّت کاوس، گرسیوز و سیاوش در شاهنامه، فصلنامه زبان و ادب «شماره34».

53- بلاغی اینانلو، ع.، 1383، ویژگی های شخصیّتی پیران ویسه، رشد آموزش زبان و ادب فارسی «شماره 73».

54- پایگاه تخصصی مجلات نور به آدرس: http://noormags.com.

55- تقوی، م. ج.، 1384، رستم، بزرگ مرد شاهنامه، رشد آموزش زبان و ادب فارسی «ش.73».

56- تقی پور، ا.، 1385، پهلوان و پهلوانی در فرهنگ و ادب پارسی مجله­ی «بیمه و توسعه شماره6» تابستان.

57- حاکمی، ا.، 1369، پهلوانان شاهنامه سمبل انسان والای ایرانی، ادبستان «شماره 12».

58- دوفوشکور، ش. ه.، 1370، اخلاق پهلوانی و اخلاق رسمی در شاهنامه­ی فردوسی، ترجمه: ب. نادرزاد، ایران نامه شماره،37.

59- ذبیح نیا، آ.، بردخونی، ح.، 1389، آموزه های دینی درهفت خوان رستم. مشکوه، زمستان، شماره 109

60- راشد محصّل. م. ت.، مروری برداستان­رستم و اسفندیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد «ش3 و4» .

61- رحیمیان، م. ح.، 1365، مروری گذرا بر سایر مکاتب اخلاقی، پاسدار اسلام شماره 60.

62- رزمجو، ح.، 1368، عدالت جویی و ظلم ستیزی فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد «ش3 و4».

63- ـــ، ـــ.، 1362، انسان آرمانی در حماسه های اساطیری و پهلوانی فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره­های(64-60).

63- رستگار فسایی، م.، 1363، فردوسی و سعدی، کیهان فرهنگی، «شماره 10».

64- رفعت، م. ت.،1384، منشها و کردارهای قهرمانان شاهنامه، رشد آموزش زبان و ادب فارسی شماره 73.

65- سایت دانشنامه رشد مدارس ایران به نشانی: http://daneshnameh.roshd.ir.

66- سبحانی، ت.، آبان 1384، فردوسی، شاهنامه و پیام آن، کیهان فرهنگی «شماره 229».

67- سلیمانی، ق.، 1369، انسان آرمانی در شاهنامه­ی فردوسی، مجله نامه فرهنگ ش.2.

68- سید نظری، ب.، پاشایی، م. ر.، 1388. ایمان­گرایی و نیایش در شاهنامه­ی فردوسی، گلستانه «ش. 101».

69- صیرفی، ه.، 1387، مرام پهلوانی، گفتاری پیرامون واژه­ی پهلوانی بنابر متون کهن و شاهنامه، رشد آموزش تربیت بدنی «شماره 27».

70- عبادیان، م.، 1387، تامّلی در شاهنامه­ی فردوسی، هنر، شماره 77.

71- علوی مقدم، س. م.، 1371، اخلاق در شاهنامه، کیهان اندیشه،شماره 41.

72- ـــ، ـــ.، 1356، اندیشه های اخلاقی در شاهنامه­ی فردوسی، علوم انسانی مطالعات اسلامی، شماره 25.

73- غلامرضایی، م.، 1376. نام و ننگ از دیدگاه پهلوانان شاهنامه، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان. ش2و1.

74- فرزام، ح.،1371، پژوهشی پیرامون اخلاق اسلامی در شاهنامه­ی فردوسی، ادبستان «شماره 29».

75- فضایی، ی.، 1369. بحثی از شاهنامه­ی فردوسی و شخصیّت رستم دستان پهلوان، چیستا «شماره 74»

76- کاظم­زاده، ک.، 1387، بررسی اسطوره های ایرانی و دین باوری رستم در شاهنامه، آزما «شماره:59».

77- محمدی، ه.، 1383. هنر در شاهنامه، سیمای اغریرث در شاهنامه، فردوسی«شماره24».

78- مسکوب، ش.، 1377، تامّلی در اخلاق، از اوستا به شاهنامه، ایران نامه «شماره 64» پاییز.

79- مشتاق مهر، ر.، برزی، ا.، 1389. نامجویی در شاهنامه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کهن نا مه­ی ادب پارسی «شماره 1».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

Ferdosi whose prominent book, Shahnameh, is one the greatest epic, ethical, and social books is Iran’s distinguished epic poet.

Shahnameh, which is the epitome of ethical and humanism sciences, embodies all virtues and vices in conjunction with providing abundant examples of champion and king’s deeds.

The deeds and demeanors of prominent figures have always been a model for other people to follow. Conquerors and winners have played an important part in this regard. Ferdosi have adorned his champions with decorum and restraint and accompanied them to battlefield. It seemed as if he had known that attractive literature of Shahnameh would remain up-date and absorbing throughout the world for ever. Although a long time elapsed from the onset of the inclusion of the champions mentioned in Shahnameh, their fame and dignity are still alive. The underlying explanation of this fact is related to the fact that the desired champions had been great people that had never violated the ethical virtues and preferred virtues to vices.

In current study the researcher did his best to investigate piecemeal of desired virtues and demeanors of champions mentioned in Shahnameh  though providing a comprehensive  list of ethical aspects of Shahnameh is beyond this study.

Key words: Champion, Ethical Virtues, Shahnameh, Ferdosi, Iran, Deed, Battle Field.

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamic Azad University

Khorramabad Branch

Thesis for receiving M.A. degree

 

Course: Persian Language and Literature

 

 

 

 

Title:

Investigation and analysis the Ethical Virtues Champions of Shahnameh Ferdousi

 

 

 

 

Supervisor:

Masoud Sepahvandi

 

 

 

 

 

Advisor:

Ezatolah Sepahvand. Ph.D

 

 

 

 

By:

Omid Ali Falah

 

 

 

 

 

 

Winter 2013

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی و تحلیل سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه فردوسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 3 =

شناسه محصول: d1600 دسته: برچسب: , , ,
new5