new5 free

تاثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقا احساس امنیت در جامعه

199.000تومان

توضیحات

129 صفحه

فایل word

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1 مقدمه

خشونت رفتاری است که در افراد همه ی کشورها مشاهده می شود و موجب اضطراب مردم و احساس ناامنی گروه های ضعیف تر و ﺁسیب پذیرتر جامعه مانند کودکان، زنان، سالخوردگان و گروه های ستم پذیرتر در برابر نابرابری اجتماعی و اقتصادی می شود.

خشونت رفتاری است که با هدف ﺁسیب رساندن به دیگری، به گونه های جسمی، روانی، تحمل محدودیت های مالی، ممانعت از پیشرفت­های تحصیلی و شغلی و ارتقای توانایی­های فردی، بی ­اعتنایی به دیگری تظاهر می کند. اما نباید فراموش کرد که خشونت و پرخاشگری رفتاریست اکتسابی و ﺁموخته شده راز سر بی توجهی به جایگزینی رفتارهای انسانی و همدلانه و یادگیری برقراری ارتباط و شیوه های کارﺁمد حل مسئله تکرار می شود.

گسترش انواع خشونت در جامعه امنیت اجتماعی و سلامت روانی مردم را به خطر می اندازد. در نظام قضایی و انتظامی ایران، خشونت شامل قتل عمد، ضرب و جرح و تخریب می شود.

به طور کلی می توان گفت که خشونت، رفتاری است که برای ﺁسیب رساندن به دیگری از کسی سر می زند و دامنه ﺁن از تحقیر و توهین، تجاوز و ضرب و جرح تا تخریب اموال و دارایی و قتل گسترده است. خشونت، رفتاری است که در همه کشورها مشاهده می شود و بر قربانیان فراوان ﺁن همه روزه افزوده و موجب اضطراب مردم و احساس ناامنی ﺁنهـا به ویژه گروه های ضعیف ­تر و ﺁسیب­ پذیرتر می­شود که کشور عزیزمان ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و هر ساله شاهد اعمال خشونت ﺁمیزی از سوی برخی افراد کژ رفتار در جامعه می باشیم که موجب ایجاد ناامنی و کاهش احساس امنیت در جامعه گردیده­اند، و نیروی انتظامی همواره با قانون شکنی­های این افراد مواجه بوده و افراد و گروه­های زیادی به دلایل و بهانه های گوناگون با درگیر شدن در فرآیندهای خشونت ﺁمیز ﺁسیب های فراوانی را به خود و سایرین وارد می کنند. در بسیاری از درگیری های خشونت ﺁمیز لاجرم نیروی انتظامی مداخله می کند و خشونت و درگیری وارد مرحله متفاوتی می شود لذا وجود این گونه ناهنجاری ها و اعمال خشونت ﺁمیز که با امنیت اجتماعی و احساس امنیت رابطه مستقیم دارد این نیرو را که مسئول حفظ جان، مال و ناموس و ارزشهای انقلاب اسلامی است و حوزه فعالیت ﺁن، امور مربوط به حراست از امنیت فردی، امنیت اجتماعی و امنیت ملی را دربر می گیرد و هر جا که تهدیدی علیه امنیت جانی، مالی و حیثیت اجتماعی شهروندان متصور باشد، حضور و مداخله نیروی انتظامی ضرورت می یابد را به واکنش واداشت و از سال 1385 یکی از مهم ترین طرح های نیروی انتظامی تحت عنوان « طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» در سطح کشور به مرحله اجرا درآورد که ابعاد مختلفی را دربر می گیرد و در حال حاضر نیز همچنان استمرار دارد و از آنجا که در سطح جامعه، واکنش های متفاوتی نسبت به این طرح صورت گرفته و بدلیل جنبه های گسترده این طرح که با بسیاری از شئون زندگی افراد پیوند خورده، ارزیابی نگرش شهروندان و بررسی میزان احساس امنیت آنان با اجرای طرح مورد توجه پلیس و محافل علمی قرار گرفته است لذا در این پژوهش با توجه به گستردگی ابعاد این طرح به یکی از مهم ترین ابعاد آن یعنی مقابله و برخورد با اراذل و اوباش توجه شده و سعی گردیده با بررسی علمی نسبت به اثربخشی اجرای این طرح در شهر نجف آباد که همواره با این معضل و ناهنجاری مواجه بوده است پرداخته شود.

1-2-شرح و بيان مساله

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان آنها بیابند. از مجموعه این آگاهیها و تجربه ها و آموخته ها، توانسته اند زمینه های مطالعاتی را برای تبیین بی هنجاریها و نابسامانیهای زندگی اجتماعی پی ریزی کنند که در این میان مطالعه کژرفتاری و جرم و کشف علل و عوامل مؤثر بر این نوع کژرفتاریها یکی از وظایف اصلی نهادهای امنیتی است چرا که کژرفتاری پدیده ای است که به طریقی با انتظارهای مشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد آن را ناپسند و نادرست می دانند و کژرفتار کسی است که هنجارها، ارزش  ها و رسم های اخلاقی را که نگهدارنده ی ساختار جامعه اند، نادیده می گیرد و آنها را نقض می نمایند که در این میان خشونت و اعمال خشونت آمیز که توسط تعدادی از افـراد خاص صورت می پذیرد و در میان تمامی اقوام و ملت های جهان به اشکال مختلف مشاهده می¬شود و از قدیم ترین زمانها تا کنون انواعی از آن همواره مشهود بوده است از نمونه های کژرفتاری می باشد و از آنجایی که احساس امنیت در بین مردم ناشی از عدم وجود هرگونه خطر و تهدید بالقوه و بالفعل می باشد؛ یکی از مسایل مهم اجتماعی که زمینه ساز از بین بردن احساس امنیت در بین مردم می باشد وجود افرادی است که با نقض قوانین و ایجاد رعب و وحشت سعی در قدرت نمایی در جامعه دارند. در پیشگیری و مقابله با خود نمایی این گونه افراد نیاز به اهرم ها و مکانیزم های کنترلی در جامعه احساس می شود و با عنایت به ماده 3 قانون ناجا که هدف از تشکیل این نیرو را استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی، فردی، در نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تعیین نموده است، مسئولیت حفظ امنیت جامعه و مقابله با اهداف اخلال گرایانه در نظم عمومی را به عهده نیروی انتظامی می باشد. که در این میان یکی از طرح های ناجا برای حمایت از افراد جامعه در برابر قانون شکنان و متجاوزین به حریم امنیت اشخاص طرح مبارزه با اراذل و اوباش می باشد که اجرای صحیح و درست و مطلوب این طرح اثرات مثبتی را در سطح جامعه ایجاد خواهد کرد و در عین حال اجرای ناقص آن می تواند موجب جری شدن اراذل و اوباش شده و موجبات کاهش احساس امنیت در بین مردم را فراهم آورد که در این راستا نیروی انتظامی در سراسر کشور نیز برابر تدابیر ابلاغی، این طرح را در حوزه های استحفاظی مختلف به مرحله اجرا گذاشته است که با اجرای این طرح در پی آن می باشد تا از گسترش شیوع آسیبهای اجتماعی بکاهد، بر میزان احساس امنیت شهروندان بیفزاید و رضایت شهروندان از پلیس را افزایش دهد که با توجه به اهمیت این موضوع که می تواند در افزایش احساس امنیت مردم تأثیر مستقیم گذارد و نیروی انتظامی را در جهت رسیدن به اهداف کلان خود که افزایش احساس امنیت می باشد را یاری رساند.

 

 

 

 

 

 

 

1-3-پيشينه پژوهش:

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

  • پایان نامه پرویز یعقوبی، 1387، با عنوان «بررسی عملکرد طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» مبارزه با اراذل و اوباش از دیدگاه مردم شهرستان کرج. مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی یافته های پژوهش: کاربردی استمرار طرح، مستند سازی، تعامل با مراجع قضایی، جلب مشارکت مردم،آموزش همگانی از طریق صدا و سیما، تهیه برنامه های تبلیغاتی، اطلاع رسانی صحیح و جهت دار. بررسی موفقیت پلیس در مبارزه با اراذل و اوباش، بررسی رضایتمندی مردم، بررسی همکاری مردم، جرمی، حضور مقتدرانه پلیس، دستگیری اراذل و اوباش مهم جهت از بین بردن خلاء قانونی تنظیم لایحه ای.
  • محمدی ، رضا(1393) جرم و خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر، آتوسا مدیری، فصلنامه ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22. یافته های پژوهش: جرم و خشونت در کاهش احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر مؤثرند و نقش خشونت قوی تر از جرم است، یافته های پژوهش نشان می دهد که جرم بیش از خشونت می تواند مانع حضور مردم در فضای شهری و کاهش احساس امنیت گردد. همچنین احساس امنیت رابطه قوی با جرم و خشونت نشان نمی دهد. نتایج پژوهش، منطبق با نظریه جکوبز نیست و نشان می دهد که نقش جرم در کاهش احساس امنیت بیش از خشونت است.
  • پایان نامه حمید امانت، 1373، با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان در تهران» دانشگاه تربیت مدرس یافته های پژوهش: در این تحقیق از طریق پرس و جوی شفاهی استاندارد شده با ابزار پرسشنامه حجم نمونه ای شامل 120 نفر گروه آزمایش و 120 نفر گروه گواه اقدام به تحقیق در خصوص بزهکاری نوجوان گردیده و در نهایت این نتیجه حاصل شده که شرایطی نظیر پیوندهای عاطفی خانواده، گسیختگی روابط اعضای خانواده، حمایتهای عاطفی روابط اخلاقی و وجه ابزاری خانواده در شدت بزهکاری مؤثرند.
  • پایان نامه توران روز بهایی، 1387، با عنوان «نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان» دانشگاه الزهرا تهران یافته های پژوهش: در این تحقیق حجم نمونه با تعداد 120 نفر از دانش آموزان تهرانی انتخاب و با پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که برخی از ناهنجاریها و مجرمیتهای ناشی از عدم تحقق غرائز و نیازهای نوجوانان می باشد و خانواده نقش اساسی در ارضای این نیازها دارد. بطور کلی خانواده و اعضای آن محله و مدرسه و مربیان، مبلغین ارزشهای اعتقادی و دینی و همچنین وسائل ارتباط جمعی نقش بسیار مؤثری در تعلیم ارزشها و هنجارهای مشترک جامعه دارند و می توانند عامل مؤثری در جلوگیری از ارتکاب جرائم نوجوانان و سایر آحاد مردم جامعه باشند.
  • پایان نامه حمید کریمی، 1386، با عنوان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرائم خشونت آمیز جوانان ذکور همدانی (25-18 ساله). دانشگاه علوم انتظامی دانشکده فرماندهی و ستاد یافته های پژوهش: در این تحقیق حجم نمونه 100 نفر از جوانان بزهکار و 100 نفر از جوانان غیر بزهکار شهرستان همدان انتخاب و با پرسشنامه مورد مقایسه قرار گرفته¬ اند که نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر آن است که عوامل عدم موفقیت تحصیلی، خشونت در خانواده، از هم گسیختگی خانوادگی، بزهکاری والدین، یادگیری جرائم از طریق رسانه ها، داشتن دوستان ناباب، نموه گذراندن اوقات فراغت و ولنگاری پدر مجرمین به عنوان عوامل اجتماعی بر خشونت جوانان همدانی تأثیر دارند.

 

1-4-اهميت و ضرورت پژوهش:

امروزه نقش و اهمیت امنیت در بستر سازی توسعه جوامع انسانی، فراهم آوردن فضای فکری و اندیشه¬ای مدیریت زندگی اجتماعی، تنظیم و مدیریت و روابط اجتماعی و بالاخره زمینه سازی برای سعادت دنیوی و اخروی بشر در گرو امنیت برای افراد جامعه می باشد. از این رو وجود امنیت در طول تاریخ رشد و تعالی جوامع انسانی را رقم زده است و بر همین مبنا حوزه های مطالعات امنیتی ابعاد و زوایای متعددی را پوشش می دهد .

امنیت جزء نیازهای اساسی انسان و فصل مشترک همه مشکلات انسان است. آرامش، رشد، شکوفایی انسان، بروز همه استعدادها و خلاقیت ها و نیل به همه کمالات انسان در سایه امنیت به دست می آید و از طرف دیگر احساس امنیت به عنوان زمینه و بستر قضاوت شهروندان از اهمیت وافرتری برخوردار می باشد چرا که در واقع احساس امنیت ناشی از تجربه های عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی است.

احساس امنیت پدیده ای روان شناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می باشد. این احساس ناشی از تجربه های مستقیم و غیر مستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورت های گوناگون آن را تجربه می کنند.

که هرگونه اختلال در احساس امنیت و بروز شرایط نگرانی ناشی از موقعیت های مخاطره آمیز و دغدغه ساز عینی و ذهنی در جامعه از یک سو هزینه تعاملات اجتماعی را افزایش داده و از سوی دیگر ایجاد اختلال در اعتماد اجتماعی و بروز بی تفاوتی فردی و اجتماعی، انسجام و یگانگی اجتماعی را مورد چالش قرار می دهد. لذا هر عاملی که مخل امنیت باشد همچون شرارت، اوباش گری، آدم ربایی، عربده کشی و عرض اندام با قمه یا چاقو و ایجاد رعب و وحشت عمومی، تجاوزات جنسی توام با خشونت، زورگیری و تهدید و… می تواند تأثیر مستقیمی بر احساس امنیت شهروندان داشته باشد و از آنجایی که بخش اعظم و عمده امنیت مردم بر عهده نیروی انتظامی می باشد و این نیرو نیز با اجرای طرح های مختلف در جهت مقابله با این عوامل مخل نظم و امنیت و آرامش مردم می کوشد چرا که افراد شرور و اوباش گر می توانند تهدیدی جدی برای نظم و امنیت جامعه باشد و چنانچه با مطالعه علمی زمینه های تعدیل و مرتفع نمودن شرارتها را فراهم ننمائیم می توانند در کوتاه مدت و بلند مدت امنیت جامعه را مورد تهدید قرار دهدکه تجربه های زیادی در کشور در زمینه وقوع این مشکلات بخصوص در کلان شهر ها موجود می باشد لذا ضرورت دارد با دید علمی و کاربردی موضوع مورد مطالعه قرار گرفته تا ضمن بررسی علل و عوامل گرایش به خشونت و اوباش گری در تعدادی از افراد جامعه تأثیر اجرای طرح های نیروی انتظامی در مهار این افراد و ایجاد احساس امنیت در جامعه بررسی گردد و راهکارهایی در جهت بهینه تر کردن این طرح ها در جهت افزایش احساس امنیت در جامعه گام برداریم.

1-5-اهداف پژوهش:

الف- هدف اصلي

1:شناسایی شیوه های اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش

2:بررسی میزان تأثیر هریک از شیوه های اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش

ب- اهداف فرعي

1: بررسی علل و عوامل گرایش به اوباش گری

2:شناسایی نقاط ضعف و قوت اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش

3:ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی کاربردی و مناسب در اجرای بهینه طرح مبارزه با اراذل و اوباش

 

1-6- سوالات و فرضيه‌هاي  پژوهش

سوالات تحقیق

سوال اصلی

آيا اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار بوده است؟

سوالات فرعی

1:آيا آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در این طرح در اجرای بهینه و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر می باشد؟

2:به چه ميزان انجام عملیات روانی در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است؟

3:چه ميزان آموزش همگانی مردم و مشارکت آنها در اجرای این طرح می تواند در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار باشد؟

4:به چه ميزان اقدامات اطلاعاتی همچون شناسایی اراذل و اوباش در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است؟

5:به چه ميزان هماهنگی و تعامل پلیس با سایر نهادها و سازمانها (مقامات سیاسی، دستگاه قضایی و…) در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیرگذار است؟

.

.

.

.

.

.

 

منابع ومأخذ

1- امیل، دورکیم. (1370)، قواعد و روش جامعه شناسی، مترجم علی کاردان، انتشارات دانشگاه تهران.

2- امانت، حمید. (1392)، بررسی عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان در تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس

3- الیاسی، محمدحسین. (1390)، بررسی احساس امنیت شهروندان تهران منزلت اجتماعی پلیس اندیشه ی انتظامی، سال دوم، شماره یک

4- بوزان، باری. (1378)، مردم- دولت ها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی

5- بیابانی، غلامحسن. (1389)، نقش نیروی اننظامی در فرایند توسعه

6- حاجیان، ابراهیم.(1384)، چارچوب روش شناختی بررسی احساس، امنیت اندیشه انتظامی، سال دوم، شماره یک

7- چلبی، مسعود. (1394)، جامعه شناسی نظم، نشرنی، چاپ دوم

8- رفعتی، عزیزاله. (1386)، مدیریت انتظامی بررسی میزان امنیت (کار امنیت اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان منطقه20 تهران) پایان نامه­ی کارشناسی ارشد

9-رفیعی پور، فرامرز. (1390)، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، تهران، انتشارات سروش

10- روزبهانی، توران. (1387)، نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بر همکاری نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه الزهرا

11- سیمای تحولی ناجا. (1383)، صفحه6

12- ستوده، هدایت الله. (1389)، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)

13- سیف زاده، حسین. (1393)، نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران، انتشارات زیتون

14- سلیمان پور، محمد جواد. (1382)، درآمدی بر امنیت اجتماعی- مقاله، فصلنامه مطالعات راهبردی

15- عیوضی، مسعود. (1382)، جامعه شناسی نظم، نشرنی، چاپ دوم

16- عربی، فرانک. (1384)، بررسی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان

17- قاسمی، یدالله. (1387)، بررسی عوامل فردی موٌثر بر شرارت جوانان جنوب تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم انتظامی

18- کرجی، حمید. (1386)، بررسی عوامل مؤثر بر جرام خشونت آمیز جوانان ذکور همدان 25-18 ساله پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم انتظامی

19-گر،تد،رابرت. (1936)، چرا انسان ها شورش می کنند، ترجمه علی مرشدی زاده، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی

20- منافی، مریم. (1382)، بررسی دیدگاه زنان شاغل متأهل در خصوص عوامل موثر بر امنیت اجتماعی در دو محیط کار و خانواده، مقاله، فصلنامه مطالعات راهبردی

21- مهدی زاده، احمد. (1382)، فقر و بیکاری و امنیت اجتماعی، مقاله

22- موحدی، فخرالدین. (1384)، بررسی عملکرد ناجا در رابطه با اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش از دیدگاه مردم شهر ساری، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم انتظامی

23-مؤذن جافی، محمد هادی. (1395)، مقدمه بر امنیت و مؤلفه های آن، فصلنامه دانش انتظامی 1

24- نویدنیا، منیژه. (1382)، فصلنامه مطالعاتی راهبردی مقاله درآمدی برامنیت اجتماعی

25- یعقوبی، پرویز. (1392)، بررسی عملکرد طرح ارتقاء امنیت اجتماعی مبارزه با اراذل و اوباش از دیدگاه مردم شهرستان کرج- پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم انتظامی

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تاثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقا احساس امنیت در جامعه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

58 − = 48