new5 free

دانلود پایان نامه بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره ی قاجار

59.000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

 

 

گروه پژوهشی گیلان شناسی

معاونت پژوهشی و فناوری

گروه ایرانشناسی ( گرایش تاریخ )

 

بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره­ی قاجار

 

از

…………………….

 

استاد راهنما

دکتر علی رفیعی جیردهی

 

استاد مشاور

 دکتر مریم سادات فیاضی   

 

اسفند‌ماه 1391 شمسی

چکیده:

عنوان:‌بررسی اسناد حاکمان تالش در دوره قاجار

دانشجو: اکبر شریف‌زاده

 

مطالعات تاریخی در دوره قاجاریه با تکیه بر بررسی‌های اسناد آن در شناخت تاریخ محلی کشور، به ویژه منطقه استراتژیک تالش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، هدف این پژوهش مطالعه‌ی اسناد بازمانده از دوره تاریخی قاجاریه در منطقه تالش بود نظر به اینکه اسناد حکومتی حکام تالش و خاندان های محلی در دوره قاجاریه حاوی اطلاعات بسیاری درباره شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منطقه بودند. با توجه به این نکته که بسیاری از مطالب موجود در اسناد در منابع مکتوب دیگر یافت نمی‌شدند در نتیجه از منابع دست اول و منحصر بفرد تاریخی هستند که در روشن نمودن زوایای تاریک تاریخ منطقه نقش قابل توجهی داشتند از این رو بررسی اسناد مربوط به حاکمان منطقه تالش ضروری بود ، پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخی به پرسش‌هایی چون ارتباط اسناد حاکمان تالش در دوره قاجار در عزل و نصب حکام، نوع حکومت داری پادشاهان قاجاری و نیز اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره قاجار حاوی ناگفته‌هایی درباره وضعیت معیشتی مردم بود

پژوهش حاضر بنیادی بوده و در حوزه مطالعات نظری قرار داشت و روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی بود به این معنا که پس از گردآوری داده‌ها، ابتدا توصیف و سپس تحلیل مربوط به آنها درباره اسناد ارایه شد.

نتیجه پژوهش حاضر گردآوری اسناد بسیاری از خاندان حکومت گر و حاکمان منطقه تالش بود که شامل گستره موضوعی متنوعی بود که علاوه بر اسناد مربوط به عزل و نصب حکام اسناد مرتبط با وضع معیشتی، اقتصادی، روابط مردم منطقه با حکام محلی، حکومت گیلان و حکومت مرکزی را نیز دربر می‌گرفت.

 

 

کلیدواژه: ایران، گیلان،تالش، تاریخ، اسناد،حاکمان، قاجار

  Titles of Dissertation: Review of Documents due to the Rulers of Talesh in the Qajar Period

  Autor……………………….

  Date of submission: 2013/02/16

  Department and faculty: Master of Iranian studies, university of guilan,

  Supervisor: Ali rafiei

 

Abstract:

 

Review of Documents due to the Rulers of Talesh in the Qajar Period

Akbar Sharifzadeh

Historical Studies in the Qajar era, relying on the document for understanding local history, especially the strategic areas of Talesh is so important. This study aimed to study documents related to Qajar historical era in Talesh region. Considering that government documents of Talesh governors and local dynasties in Qajar era contained a lot of information about political, cultural and social conditions of the area, and given the fact that many of the statements contained in the documents that were not found in other written sources play a significant role to make clear dark corners of Talesh area, study on the documents related to governors of Talesh area would be necessary.

The present study sought to answer to questions such as documents related to the Qajar rulers attempted removal and installation of Governors, Qajar king of governance, as well as documents related to the Qajar rulers attempted to contain living situation was nagfthhavy.

The present study is a fundamental study and in the extent of theoretical studies and is conducted in descriptive-analytical method. It means that after data collection, they first describe and then analyze the documents. The result of this research was to collect many documents from the government dynasties and governors of Talesh area that include a wide range of issues. In addition to documents related to appointment and dismissal of the governors, these issues are also include documents relating to the subsistence and economical conditions of people and their relations with local governors, Gilan government and the central government.

Keywords: Iran, History, Qajar, Gilan, Talesh, local governors, document

 

 

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1: بیان مسئله: 2

1-2: هدف و اهمیت موضوع: 2

1-3: پرسشهای تحقیق: 2

1-4: روش تحقیق: 3

1-5: محدودیت‌های تحقیق.. 3

1-6: ضرورت تحقیق.. 4

1-7: تعریف تحقیق.. 4

1-8 :پیشینه و ادبیات تحقیق.. 5

فصل دوم: منطقه تالش…. 16

2-1: تالش…. 17

2-2: زبان تالشی: 19

2-3: مذهب: 19

2-4: تاریخ.. 20

جغرافیایی طبیعی

 

2-5: آب و هوا 27

2-6: پوشش گیاهی.. 27

جغرافیای انسانی

2-7:جمعیت و اشتغال.. 28

2-8: جانوران.. 29

2-9: کوهها و رودها 29

2-10: آثار تاریخی و گردشگری.. 30

فصل سوم: حکومت و حاکمان تالش در عصر قاجار. 32

3-1: تالش در زمان حکومت آقامحمد‌ خان قاجار 34

3-1-1: حکومت میرمصطفی‌خان تالش…. 35

3-2: حکومت و حاکمان تالش در زمان فتحعلی‌شاه قاجار 37

3-2-1: میر‌حسن‌خان تالش…. 41

3-2-2:میر‌کاظم‌خان تالش…. 42

3-3: حکومت و حکام تالش در زمان محمدشاه قاجار 44

3-4: حکومت و حکام تالش در عصر ناصری.. 45

3-5: حکومت و حاکمان تالش در عصر مظفرالدین شاه قاجار 62

3-6: حکومت و حاکمان تالش در دوره محمد‌علی شاه 77

فصل چهارم: اسناد حاکمان تالش در دوره قاجار. 89

4-1: تعریف سند: 90

4-2: اهمیت اسناد: 91

4-3: انواع سند: 91

4-4: دوره زمانی مربوط: 92

4-5: اسناد میرمصطفی خان.. 94

4-6: اسناد میر‌حسن‌خان تالش…. 96

4-7: اسناد حکومت و حکام آستارا و نمین.. 97

4-7-1: اسناد صارم‌السلطنه سردار ناصر و دیگر حکام نمین و آستارا 101

4-8: اسناد حکومتی و حاکمان کرگانرود(عمیدالسلطنه سردار امجد) 104

4-9: اسناد حکومتی و حکام اسالم. 106

4-9-1: عمید‌السلطان.. 108

4-10: اسناد حکومتی و حاکمان ماسال.. 109

4-11: اسناد حکومتی فومن و حاکمان آن.. 111

4-11-1: اسناد معین الرعایا 113

4-12: اسناد متفرقه. 114

4-13: طالش‌دولاب و اسناد  مربوط به حاکمان آن.. 115

4-14: اسناد  متفرقه: 119

4-15: اسناد میرزا عبدالوهاب آصف الدوله. 120

4-16: اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.. 122

فصل پنجم: بررسی اسناد حکام تالش در دوره قاجار. 123

5-1: بررسی اسناد حاکمان آستارا و نمین.. 124

5-1-1: کشمکش و جنگ با قاجاریان.. 125

5-1-2: جدال با روسیه. 126

5-1-3: اختلاف با حکام و طوایف دیگر. 127

5-1-4: مالیات و خراج. 128

5-1-5: تصرفات ملکی ، اموال و احشام رعیت… 129

5-1-6: مرزبانی و نگهداری سرحدات.. 130

5-1-7: مالکیت و اجاره بندر آستارا و گمرکات آن.. 130

5-2: بررسی اسناد خوانین و حکام کرگانرود. 132

5-2-1: مالیات و جمع آوری آن در کرگانرود. 133

5-2-2: روسها و حکام کرگانرود. 133

5-2-3: اختلاف با حکام دیگر منطقه. 133

5-2-4: شکایات مردمی از حکام کرگانرود. 134

5-3: بررسی اسناد خوانین و حکام اسالم. 135

5-4: بررسی اسناد حکومت و حاکمان تالشدولاب.. 137

5-5: بررسی اسناد حکومتی و حکام شاندرمن.. 140

5-6: بررسی اسناد حکومتی و حکام ماسال.. 142

5-7: بررسی اسناد حکومتی و حکام فومن.. 145

نتیجه گیری.. 147

پیشنهادات تحقیق.. 148

ضمیمه. 149

متن برخی اسناد. 149

منابع و مآخذ 161

فهرست روزنامه‌ها 168

فهرست اسناد. 170

تصاویر برگزیده اسناد. 182

 

 

 

 


 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق


1-1: بیان مسئله:

تاریخ­های محلی از جمله منابع مهم پژوهش در مطالعات تاریخی هر کشور محسوب می­شوند که علاوه بر تاریخ سیاسی حکام و خاندان­های محلی، حاوی اطلاعات بسیاری درباره‌ی­ شرایط فرهنگی و اجتماعی آن منطقه هستند. افزون بر این، بخشی از ارزش مطالعات مربوط به تاریخ­های محلی توجه این آثار به جزئیات امور و یا ذکر مطالبی است که در منابع دیگر یافت نمی­شوند و تنها رد پای آن­ها را در چنین آثاری می­توان جست.

پژوهشی از این دست زمینه­ساز دو دستاورد عمده است. نخست آن که از راه شناسایی و تدوین تاریخ محلی، بر غنای مطالعات تاریخی کشور به عنوان پیکره­ای منسجم افزوده می­شود. دیگر آن که مجموعه ی اسناد مربوط به حکام تالش در دوره­ی قاجار تا حد امکان به صورت کامل گردآوری می­گردد.

از آن جا که دوره­ی قاجار از چشم­اندازهای گوناگون، دارای اهمیت ویژه­ای نزد پژوهشگران تاریخ است، بررسی و شناخت تاریخ­های محلی در این دوره می­تواند پاسخگوی پرسش­های بسیاری در این زمینه باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر به مطالعه­ی اسناد بازمانده از دوره­ی تاریخی پیش­گفته در منطقه­ی تالش به عنوان منطقه­ای استراتژیک خواهد پرداخت.

 

1-2: هدف و اهمیت موضوع:

به دلیل همجواری منطقه تالش با کشور روسیه در دوه قاجار ، تولید محصولات استراتژیک ، سکونت قوم تالش با ویژگیهای زبانی و تاریخی منحصر به فرد و شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقلیمی اهمیت تحقیق در تاریخ محلی آن و به ویژه بررسی مستند به اسناد بازمانده از حاکمان این منطقه اهمیت اساسی در این پژوهش است.

 

1-3: پرسشهای تحقیق:

 • آیا اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره­ی قاجار به عزل و نصب حکام مرتبط می­شود؟
 • آیا در اسناد مربوط به حاکمان دوره­ی قاجار می­توان شواهدی از نوع حکومت­داری پادشاهان این دوره یافت؟
 • آیا اسناد مربوط به حاکمان تالش در دور­ی قاجار حاوی ناگفته­هایی درباره‌ی­ وضعیت معیشتی مردم است؟

 

1-4: فرضیه‌ها:

1- اسناد حاکمان مربوط به عزل و نصب آنهاست.

2- حکومت داری قاجاریان از داده های این اسناد است.

3- در مورد وضعیت معیشتی این اسناد اطلاعاتی ندارند.

 

1-4: روش تحقیق:

پیکره­ی داده­های پژوهش به دو شیوه­ی کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده است. در بخش میدانی با مراجعه به مراکز اداری مرتبط همچون فرمانداری، شهرداری، میراث فرهنگی و کتابخانه­های تالش تمامی آن چه از دوره­ی قاجار به­جای­مانده جمع‌آوری شد. همچنین با حضور در منطقه و مراجعه به خانواده­های قدیمی تلاش شد که چنانچه سندی از این دوره باقی مانده است گردآوری گردد. بخش پژوهش میدانی به تهیه­ی پیکره­ی داده­ها از اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانه­ی ملی ایران، مرکز اسناد، موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه­ ملی ملک، مرکز اسناد، موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی، موسسه­ی مطالعات تاریخ معاصر ایران اختصاص یافت.

پژوهش حاضر بنیادی است و درحوزه­ی مطالعات نظری قرار دارد؛ روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. به این معنا که پس از گردآوری داده­ها، ابتدا پیکره توصیف شده و سپس تحلیلی درباره‌ی­ نوع داده (سند) به دست داده شده است. در ادامه به تبیین فرضیه­های مطرح­شده در پژوهش پرداختیم.

 

1-5: محدودیت‌های تحقیق

پراکندگی اسناد در سازمان‌های مختلف اولین مشکل موجود در راه این پژوهش بود.ضمن آنکه بسیاری از اسناد موجود در کتابخانه‌ها وسازمانها شناسایی و فهرست نشده، در نتیجه قابل بازیابی نبود و امکان دستیابی به آنها وجود نداشت، برخی از اسناد نیز در پستوی خانه‌ها، یا در سازمانها و نزد اشخاص قرار داشته و غیر قابل دسترس بود و امکان استفاده از آنها در این تحقیق میسر نشد.

دسترسی به اصل اسناد نیز مساله مهمی بود که در برخی موارد سختگیری‌های بی مورد مسئولین باعث ناامیدی و یاس می‌شد.بازخوانی و استنساخ برخی اسناد نیاز به زمان بسیار زیادی داشت و کوشش شد به دلیل حجم بسیار اسناد و مدارک موجود بررسی محتوایی آنها انجام شود.

 

 

1-6: ضرورت تحقیق

از آنجایی که تحقیقات تاریخی نیازمند اسناد و مدارک مختلف جهت اثبات و یا تعیین صحت و سقم مطالب تاریخی بوده و تاریخ منطقه تالش نیز از این قضیه مستثنی نیست بنابراین ضروری بود تا حاکمان منطقه را به لحاظ اسنادی مورد بررسی و تحقیق قرار داده و نتیجه پژوهش مستند به اسناد معتبر تاریخی باشد. از طرفی چون شهرها و مردمان تالش درگیر ظلم و استبداد حکام محلی و دست‌اندازی روسها از طرف دیگر در دوره قاجاریه بود در نتیجه بررسی اسناد حکام آن سرزمین جهت روشن شدن تاریخ محلی منطقه به عنوان جزیی از تاریخ کشور ضروری تشخیص داده شد.

 

1-7: تعریف تحقیق

از آنجا که این تحقیق به بررسی اسنادی حاکمان تالش در دوره قاجار می پردازد که درباره حاکمان نوشته شده و یا به آنها و از آنها صادر شده است، بنابراین تعریف هر کدام از عناوین به اختصار  آورده می‌شود:

– اسناد: قانون سازمان اسناد ملی ایران سند را این‌گونه تعریف کرده است« کلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عکسها نقشه ها، نمودارها، فیلم ها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی که در دستگاه به دولت تهیه و یا به دستگاه دولت رسیده و از لحاظ اداری،مالی، اقتصادی،قضایی،سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی، تاریخی» تبصره ماده اول قانون مصوب 17/2/1349(عزیزی،1390،شماره 81،صص 120-151).

و به تعریفی دیگر: جمع سند و به هر چیزی گفته می‌شود که بتوان با آن مطلبی یا چیزی را اثبات ،رد و یا درباره‌ی آن داوری نمود و در لفظ به معنی چیزی است که بتوان به آن تکیه کرد و در پژوهش حاضر به اسناد مکتوب گفته می‌شود که مورد بررسی و قابل استناد باشد.

حاکمان تالش: حاکم در دوره قاجار به فردی گفته می‌شد که دارای حکم حکومتی برای اداره یک منطقه، ولایت، شهر و یا روستا است. و به شکل موروثی و یا به تیول جایی را تحت حاکمیت خود دارد. و به معنی فرمانده، فرمانفرما، کسی که از طرف دولت مامور حکومت ایالت، شهر و یا دهی باشد. عالی‌ترین مقام حکومتی شهر (مدرسی،1380،ص218).

– دوره قاجار: پژوهش حاضر فقط مربوط به دوره قاجاریه یعنی فاصله زمانی سالهای 1210، تا سال 1344 قمری یعنی از آغاز تا پایان سلسله قاجاریان را شامل می‌شود.

 

 

 

1-8 :پیشینه و ادبیات تحقیق

هرچند کوشش‌های فراوانی در سالهای اخیر توسط پژوهشگران و محققان برجسته و گمنام در این موضوع در منطقه انجام گرفته ولی هنوز فعالیت جدی در زمینه گردآوری، بررسی و بازبینی اسناد مرتبط انجام نگرفته است، بنابراین لازم است سازمانهای متولی و دارنده این آثار همچون سازمان اسناد و کتابخانه ملی مدیریت گیلان به عنوان سازمانی که مسئول گردآوری آثار مکتوب اعم از کتاب، مجلات و روزنامه‌ها و به ویژه اسناد ادوار مختلف تاریخ ایران است و نیز گروه پژوهشی گیلان‌شناسی در این زمینه همت خود را بیش از پیش در  زمینه فراهم‌آوری مجموعه مطالعاتی غنی درباره‌ی شناخت تاریخ تالش متمرکز نموده تا حاصل آن ایجاد زمینه و بستر مطالعاتی و تحقیقاتی برای پژوهشگران و در نتیجه روشن شدن زوایای مختلف تاریخ محلی و شناساندن جایگاه، نقش، و حوادث و وقایع تاریخ اجتماعی و سیاسی منطقه شود.

درباره‌ی تاریخ تالش می‌توان به کتابهایی مراجعه کرد که برخی مستقیم و برخی غیرمستقیم به تاریخ تالش و به ویژه نقش حاکمان آن منطقه اشاره کرده‌اند که با توجه به اهمیت و ارتباط مستقیم منابع نمونه‌های آن را معرفی می‌کنیم.

 


اخبارنامه

کتاب اخبارنامه تالیف میرزا احمد‌بن خداوردی لنکرانی را  عبدلی در آرشيو نسخ خطي آكادمي علوم جمهوري آذربايجان کشف و با تصحیح آن به بخشی از سوالات محققان تاریخ تالش پاسخ گفته‌اند، این اثر اولین بار در سال 1380 توسط مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه منتشر شد که به حوادث یکصد ساله تالش از دوره نادرشاه افشار تا اواخر سلطنت فتحعلی‌شاه می‌پردازد و وقایع جنگهای ایران و روس و درگیری تالشان با نیروهای قاجار را دربر دارد و با توجه به اینکه نویسنده آن از نزدیک شاهد  وقایع بوده و آن را گزارش نموده اطلاعات مهمی از حاکمان ارایه می‌دهد و به ویژه اطلاعات بسیاری درباره‌ی میرمصطفی‌خان و فرزندان او می‌دهد بنابراین از اهمیت بالایی برخوردار است.این اثر با عنوان خانات تالش در جنگهای روسیه علیه ایران، و نیز با زیر عنوان ت‍اری‍خ‌ ت‍ال‍ش‍ان‌ از س‍ل‍طن‍ت‌ ن‍ادرش‍اه‌ ت‍ا س‍ل‍طن‍ت‌ م‍ح‍م‍دش‍اه‌ ق‍اج‍ار به چاپ رسیده است.

اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف‌الدوله

این اثر به اهتمام عبدالحسین نوایی و نیلوفر کسری توسط انتشارات موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در سه جلد چاپ شده که جلد دوم آن مربوط به اسناد و خاطرات گیلان است و از این جهت که مولف حاکم گیلان بوده اطلاعات و اسناد مفیدی در تاریخ تالش و حاکمان آنجا به دست می‌دهد.

اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی‌ وق‍ای‍ع‌ م‍ش‍روطه‌ ای‍ران‌ «ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ظه‍ی‍رال‍دول‍ه‌»

این اثر توسط جهانگیر قایم‌مقامی در سال 1348 به وسیله کتابخانه طهوری چاپ شد و با توجه به اینکه ظهیرالدوله در زمان مشروطیت حاکم گیلان بود اطلاعات مهمی در اوضاع گیلان و تالش در دوره مشروطه را دربر دارد.

المآثر و الاثار

المآثر و الاثار، تاريخ‌ دوران‌ ناصرالدين‌ شاه‌ و احوال‌ فرزندان‌ و همسران‌ و سران‌ لشكر و فرمانروايان‌ روزگار او به‌ انضمام‌ شرح‌ رويدادهاي‌ سياسى‌ و جنگها و ديگر حوادث‌ آن‌ عصر است‌. اين‌ كتاب‌ در 16 باب‌، نخستين‌ بار در 1307ق‌ به‌ روزگار حيات‌ مؤلف‌ به‌ چاپ‌ رسيد  و در 1348ش‌ در تهران‌ تجديد طبع‌ شد. در سالهاي‌ اخير نیز به‌ اهتمام‌ ايرج‌ افشار عرضه‌ شده‌ است‌.

 

تاریخ جامع آستارا و حکام نمین

این اثر که توسط بهروز نعمت‌اللهی (آستارایی) تالیف شده در سال 1380 توسط انتشارات شیخ صفی‌الدین منتشر و اطلاعات بسیاری در زبان، فرهنگ و تاریخ نمین و خوانین آن در اختیار خواننده می‌گذارد.و شجره نامه حکام نمین را نیز آورده است.

جستارهایی در باره تاریخ تالش

این اثر از منابع مستقیم و مفید درباره‌ی تاریخ تالش است که توسط عبدالکریم آقاجانی تالیف و توسط نشر آنا در دو جلد در سال 1378 چاپ شده است.

چهار رساله در زمینه تاریخ و جغرافیای تالش

چهار رساله در زمینه تاریخ و جغرافیای تالش  تالیف علی عبدلی مشتمل بر جواهرنامه لنکران تألیف سعیدعلی برادگاهی در 1286 هجری قمری/ 1869 میلادی ، رساله دوم: روزنامه و راپورت مسافرت طوالش، تألیف ابونصر میرزای حسام‌السّلطنه در 1308ق/ 1890م، رساله سوم: نهضت مشروطیت و اوضاع تالش، تألیف علی عبدلی، 1371 و  رساله چهارم نامه‌ها و اشعار تاجماه آفاق‌الدوله دوره رضاشاه که به ترتیب زمانیِ موضوع تنظیم شده‌اند و از اواسط عصر قاجار تا اوایل پهلوی را دربرمی‌گیرند. در این رساله‌ها  به ویژه در سه رساله اول مجموعه به طور مستقیم بخشی از وقایع و حوادث حکومت و حاکمان تالش آمده است.

خاطرات و اسناد محمد‌علی غفاری

این اثر که به تاریخ غفاری نیز مشهور است به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان توسط نشر تاریخ ایران در سال 1361 چاپ شده که در آن نویسنده به نگارش خاطرات خویش اقدام نموده است این خاطرات در دو قسمت یا جلد که قسمت اول آن از 1273ق تا 1301 قمری با عنوان اندرزنامه و قسمت دوم یا جلد دوم عنوان فطرت نامه را دارد و قسمت سوم آن با عنوان خ‍اطرات‌ و اس‍ن‍اد م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ غ‍ف‍اری‌: ت‍اری‍خ‌ غ‍ف‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا اس‍ن‍اد دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ ع‍ظم‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍چ‍ه‌ ت‍ع‍دی‍ات‌ ح‍ش‍م‍ت‌ال‍دول‍ه‌ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ع‍ب‍اس‌ زارع‍ی‌ م‍ه‍رورز توسط همان انتشارات در سال 1380 چاپ شده است و اسناد و اطلاعات مفیدی درباره‌ی گیلان و تالش در آن وجود دارد.

خ‍اطرات‌ و اس‍ن‍اد ن‍اص‍ر دف‍ت‍رروائ‍ی‌: ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌، ن‍ه‍ض‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‌، دوره‌ ن‍اام‍ن‍ی‌ خ‍ل‍خ‍ال‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ :

 1. آرونووا،م.ر، و.ک.ز، اشرفیان،1352. دولت نادرشاه افشار، ترجمه حمید مومنی، تهران، دانشگاه تهران
 2. آساطوریان، گارنیک،«تالشیها»، ترجمه آنوشیک ملکی،نشریه پیمان، تهران،سال 1382،شماره 24.
 3. آصف‌الدوله، میرزا عبدالوهاب خان،1377،اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف­الدوله، به کوشش دکتر عبدالحسین نوایی و نیلوفر کسری، تهران موسسه­ی مطالعات تاریخ معاصر ایران.
 4. آفاری،ژانت،«شورشهای دهقانی منطقه خزر در زمان انقلاب مشروطیت»،مجله نگاه نو، فروردین و اردیبهشت،1372.
 5. آقاجانی تالش، عبدالکریم،1378، ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در تاریخ‌ ت‍ال‍ش‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ت‍اریخ‌ ایران‌، تهران،نشرآنا.
 6. آکینر،شیرین،1366، اقوام مسلمان اتحاد شوروی ،ترجمة علی خزاعی فر، مشهد،آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گی‌.
 7. آلیانی، شاهپور،1357، نهضت جنگل و معین الرعایا ، تهران نشر میشاء،چ1.
 8. احمدی،حسین،1380، تالشان از دوره صفویه تا پایان جنگ دوم ایران و روس، تهران، وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، مرک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌.
 9. اسداف، فریدون،1384، نگاهی به گذشتۀ تالش، ترجمۀ علی عبدلی، ت‍ه‍ران‌،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 10. اصلاح‌عربانی، ابراهیم، 1374-1387، کتاب گیلان، تهران، گروه پژوهشگران ایران.
 11. افشار،ایرج،1359، اوراق تازه‌یاب مشروطیت و نقش تقی زاده،تهران،نشر جاویدان.
 12. اعتمادالسلطنه،محمدحسن،1367، مرآت البلدان، ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وائ‍ی‌ و م‍ی‍ره‍اش‍م‌ م‍ح‍دث‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫.
 13. اعتمادالسلطنه،محمدحسن،1357، ص‍درال‍ت‍واری‍خ‌، ی‍ا، ت‍اری‍خ‌ صدور ق‍اج‍ار ش‍رح‌ ح‍ال‌ ی‍ازده‌ ن‍ف‍ر از ص‍دراع‍ظم‌ه‍ای‌ پ‍ادش‍اه‍ان‌ ق‍اج‍ار،به کوشش محمد مشیری، ت‍ه‍ران‌، روزبهان‏‫‏‏.
 14. اعتمادالسلطنه،محمدحسن،1363، چ‍ه‍ل‌ س‍ال‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ در دوره‌ پ‍ادش‍اه‍ی‌ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌(الماثر و الاثار)، تهران، اساطیر.
 15. افضل الملک،غلامحسین،1361،افضل التواریخ به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان،تهران،نشر تاریخ ایران.
 16. اُلئاریوس، آدام،1379،اصفهان خونین شاه‌صفی، ترجمۀ حسین کردبچه، تهران، انتشارات هیرمند.
 17. امیراحمدیان، بهرام، «تالش ولایتی در جنوب قفقاز»، فصل‌نامۀ تحقیقات تالش، تالش، 1380ش، سال اول، شم‍اره 1.
 18. اوبن،اوژن،1362،ایران امروز،1907-1906م ایران و بین النهرین،ترجمه علی اصغر سعیدی،تهران،زوار.
 19. اورانسکی ، یوسیف میخائیلوویچ،1358، مقدمة فقه اللغة ایرانی،ترجمة کریم کشاورز، تهران،پیام.
 20. اوراسل، ارنست،1382،سفرنامه قفقاز و ایران، ترجمه علی اصغر سعیدی،تهران،پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 21. بازن،مارسل ؛برومبرژه،کریستیان،1365،گیلان و آذربایجان شرقی : نقشه ها و اسناد مردم شناسی،ترجمة مظفر امین فرشچیان، تهران، توس،ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در ت‍ه‍ران‌.
 22. بازن، مارسل،1367، طالش:منطقه‌ای قومی در شمال ایران،ترجمه مظفر امین فرشچی،تهران.
 23. باکیخانف،1380،گلستان ارم،ترجمه بهروز نعمت‌اللهی،اردبیل، انتشارات شیخ صفی‌الدین.
 24. برادگاهی لنکرانی، سعیدعلی،1378، جواهرنامۀ لنکران: چهار رساله در زمینۀ تاریخ و جغرافیای تالش،به کوشش علی عبدلی، رشت،طاعتی.
 25. برجیان، حبیب، «دو کتاب درباره‌ی تالش و مشاهیر آن»، ن‍ش‍ر دان‍ش‌، شماره‌ ۱۰۱ ،ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۱: صص‌ ۴۶–۵۰.
 26. برومبرژه، کریستیان،1370،مسکن و معماری در جامعة روستائی گیلان، ترجمة علاءالدین گوشه‌گیر، ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍قیق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گی‌، گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اعی‌؛ اس‍ت‍ان‍داری‌ گ‍یلان‌.
 27. بلاذری، احمد،1364، فتوح البلدان،ترجمۀ آذرتاش آذرنوش، تهران.
 28. بوهلر، 1389، سفرنامه و جغرافیای گیلان و مازندران،به کوشش م.پ.جکتاجی، رشت، گیلکان.
 29. بیانی، خانبابا،1375، پنجاه سال تاریخ ایران،در دوره ناصری،تهران نشر علم.
 30. پرتو،افشین،1379،تاریخ گیلان،رشت،حرف نو.
 31. پورصفر قصابی‌نژاد، علی، «قوم تالش»، دایره‌‌المعارف بزرگ اسلامی، زیر ن‍ظر ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌ب‍ج‍ن‍وردی‌، ت‍ه‍ران‌، م‍رک‍ز دایره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍زرگ‌ اس‍لامی.ج14، 1390.
 32. پورغفوری‌لتوم، بازعلی، 1388، تالشدولاب در سرزمین باستانی کادوس(پره سر، رضوانشهر و حومه)، رشت، نشر بازرگان.
 33. پیرنیا، حسن،1366، ایران باستان، تهران،دنیای کتاب.
 34. تکمیل همایون،ناصر،1383،تاریخ ایران در یک نگاه،تهران،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 35. تیموری، ابراهیم،1332، عصر بی­خبری یا تاریخ امتیازات، تهران انتشارات اقبال.
 36. جعفری، عباس،1379، دایرة المعارف جغرافیایی ایران، ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍رافیای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍رافی‌ گیت‍اش‍ن‍اسی‌.
 37. جعفری، عباس،1368ـ1376، گیتاشناسی ایران ، ج 1: کوهها و کوهنامة ایران ، ج 2: رودها و رودنامة ایران،تهران، ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌.
 38. جورابچی،محمدتقی،1363،حرفی از هزاران که اندر عبارت آمد، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان،نشر تاریخ ایران.
 39. حافظ ابرو، عبدالله،1317، ذیل جامع التواریخ رشیدی،به کوشش خانبابا بیانی، تهران،نشر علمی.
 40. حافظ ابرو، عبدالله،1380، زبده التواریخ، به کوشش کمال حاج سید جوادی، تهران، وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌.
 41. خودزکو، الکساندر،1354، سرزمین گیلان، ترجمۀ سیروس سهامی، تهران،پیام.
 42. دانش پژوه، محمدتقی، «دبیری و نویسندگی»، مجله هنر و مردم، فروردین و اردیبهشت 1350، دوره 9 و 10، شماره 102 و 103، ص 56-62.
 43. درویش‌زاده،علی،1370، زمین‌شناسی ایران، ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ن‍دا.
 44. دنبلی، عبدالرزاق،1383، ماثرالسلطانیه، تصحیح و تحشیه غلامحسین زرگری­نژاد، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران.
 45. دهخدا، علی‌اکبر،1377، لغت‌نامه، ت‍ه‍ران، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ انتشارات و چاپ روزنه‏‫.
 46. دیاکونف،ا.م.1357، تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز، تهران،پیام.
 47. رابینو؛ ه.ل،1352، مشروطه گیلان به انضمام وقایع مشهد در 1330 ه ق، 1912؛ به کوشش محمد روشن، رشت، طاعتی.
 48. رابینو،ه.ل،1371. ولایات دارالمرز ایران، گیلان، ترجمه جعفر خمامی زاده، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
 49. راب‍ی‍ن‍و ، ه.ل.،1369، ف‍رم‍ان‍روایان‌ گیلان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ چ‍ه‍ارگ‍ف‍ت‍ار پیرام‍ون‌ ت‍اریخ‌ و ج‍غ‍رافیای‌ گیلان، ت‍رج‍م‍ه‌، م‌.پ‌. ج‍ک‍ت‍اجی‌، رض‍ام‍دنی‌، رش‍ت،گ‍ی‍ل‍ک‍ان‌‏.
 50. رضا، عنایت‌الله،1360، آذربایجان و اران، تهران، ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار.
 51. رفیعی، علی،1386، لغت نامه تالشی(تالشی- فارسی)، گیلان، دانشگاه گیلان.
 52. رفیعی،علی؛ شریف‌زاده،اکبر، مقاله«بررسی شکایات مردم گیلان مضبوط در دفتر تحقیق مظالم»، ارایه شده در دوازدهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان، خرداد1391.
 53. روملو،حسن،1357،احسن‌التواریخ،به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران،بابک.
 54. رهنمایی، محمد‌تقی،« کجایی تالش و کیستی تالشان»، فصل نامه تحقیقات تالش ، 1380،سال اول،شماره1.
 55. ساروی،محمد فتح‌الله‌بن محمدتقی،1371، تاریخ محمدی(افضل التواریخ)،به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد، تهران، امیرکبیر.
 56. ستوده، منوچهر،1349، از آستارا تا استارباد، تهران،انجمن آثار ملی.
 57. سپهر،محمدتقی(لسان الملک)،1378، ناسخ التواریخ،به تصحیح کیانفر، تهران، اساطیر.
 58. سرتیپ­پور، جهانگیر1371، نامها و نامداران گیلان، رشت، گیلکان.
 59. شریف‌زاده، اکبر، مقاله«بررسی سندی نویافته از عزل و نصب حکام تالش در دوره قاجار»، ارایه شده در همایش دانشجویی پژوهشکده گیلان‌شناسی در تاریخ 19/9/1390.
 60. شریف کاشانی،1354، واقعیات اتفاقیه در روزگاران،ج2،تهران، نشر تاریخ ایران،چ1.
 61. شفیقی عنبرانی، هارون،1369، «تالش»،گیلان‌ن‍ام‍ه‌:م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ گیلان‌ش‍ن‍اسی‌ (در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍اریخ‌، ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر، زبان، ادبیات و مردم‌شناسی)؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‌. پ‌.ج‍ک‍ت‍اجی،رشت،طاعتی،ج2.
 62. شمیم، علی‌اصغر،1375، ایران در دورۀ سلطنت قاجار، تهران، مدبر.
 63. صحرایی چاله‌سرایی،قربان،1387، «نقش شاندرمنی‌ها در نهضت جنگل»، ماهنامه تالش، شماره 38
 64. طهرانی، ابوبکر، 1356، دیار بکریه ، ب‍ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و اه‍ت‍م‍ام‌: ن‍ج‍ات‍ی‌ ل‍وغ‍ال‌، ف‍اروق‌ س‍ومه ، تهران، طهوری
 65. ظهیرالدوله، علی،1348، اسناد تاریخی وقایع مشروطه ایران(نامه های ظهیرالدوله)،به کوشش جهانگیر قایم مقامی، تهران، کتابخانه طهوری،چ1.
 66. عبدلی، علی،1378، ت‍اریخ‌ ک‍ادوس‌ه‍ا، ت‍ه‍ران، ف‍ک‍ر روز.
 67. عبدلی، علی،1369، تالشیها کیستند، ‏‫تهران‏‫، ق‍ق‍ن‍وس‌‏‫.
 68. عبدلی، علی،1378، چهار رساله در زمینه تاریخ و جغرافیای تالش، رشت، گیلکان.
 69. عبدلی،علی، 1371، نگاهی به جامعه عشایری تالش،تهران، اطلاعات.
 70. علیزاده پروین، حسن؛خاماچی،بهروز،1370، شگفتیهای سبلان ، تبریز، ایران ویچ.
 71. غفاری،محمد‌علی ،1361، خ‍اطرات‌ و اس‍ن‍اد م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ غ‍ف‍اری‌(ت‍اریخ‌ غ‍ف‍اری‌)،به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان،تهران،نشر تاریخ ایران.
 72. غفاری کاشانی ،ابوالحسن،1369، گلشن مراد ،به کوشش غلامرضا طباطبائی مجد، تهران،زرین.
 73. عزیزی، غلامرضا،1390، «بررسی تعریف سند از دیدگاه های گوناگون»،فصلنامه گنجینه اسناد ،بهار 1390،شماره 81، صص120-151
 74. فخرایی، ابراهیم،1352، گیلان در جنبش مشروطیت،رشت،نشر کتابهای جیبی.
 75. فرهنگ جغرافیائی آبادیهای کشور جمهوری اسلامی ایران،1371-1377، تهران، سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح ،
 76. قاضیها،فاطمه،1380، اسناد نهضت جنگل به روایت اسناد وزارت امور خارجه، تهران،وزارت امور خارجه.
 77. لاکهارت، لارنس،1343، انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران،ترجمه مصطفی‌قلی عماد،تهران،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 78. لنکرانی،میرزا احمد،1380،اخبارنامه،به تصحیح علی عبدلی،تهران،وزارت امور خارجه.
 79. کاساکوفسکی،و.ا، 1355، خاطرات کنل کاساکوفسکی، ترجمه عباسقلی جلی، تهران،نشر سیمرغ.
 80. کتاب نارنجی: گزارشات سیاسی وزارت امور خارجه روسیه در مورد انقلاب مشروطه ایران1362، به کوشش احمد بشیری، تهران، نشر نو.
 81. کتاب آبی: گزارشات وزارت امور خارجه انگلستان در مورد مشروطه ایران،1362، به کوشش احمد بشیری،تهران، نشرنو.
 82. کسروی،احمد،1384، تاریخ هجده ساله آذربایجان بازمانده تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر.
 83. کسروی، احمد،1352، کاروند، به کوشش یحیی زکاء، تهران،امیرکبیر.
 84. کسروی، احمد،1355، شهریاران گمنام، تهران،امیرکبیر.
 85. کریستن سن ، آرتور امانوئل،1351، ایران در زمان ساسانیان، ترجمة غلامرضا رشیدیاسمی، تهران، ابن سینا.
 86. کشاورز،فتح‌الله،1391، نهضت جنگل و اتحاد اسلام، تهران، انجمن مفاخر و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 87. کیهان،مسعود،1310، جغرافیای مفصّل ایران ، تهران، ابن سینا.
 88. گیلک، محمد‌علی،1371، تاریخ جنگل به روایت شاهدان عینی،رشت گیلکان.
 89. مامونتف،1380، بمباران مجلس شورای ملی در سال 1326قمری و خاطرات مامونتف، ترجمه شرف الدین قهرمانی به اهتمام همایون شهیدی، تهران ، انتشارات گزارش فرهنگ و تاریخ.
 90. محمودی، فرج‌الله،1380، «گذری بر ارتفاعات تالش، قلمرو یخچالهای قدیمی»، فصل‌نامۀ تحقیقات تالش، تالش، سال اول، شم‍اره 1.
 91. مدرسی، یحیی؛سامعی، حسین؛ صفوی مبرهن، زهرا،1380، فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 92. مدنی سید جلال،1369،تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران از مشروطه تا سرنگونی قاجاریه ،تهران، دفتر انتشارات اسلامی.
 93. مستوفی، حمدالله،1380، زبده التواریخ،کمال حاج سید جوادی، تهران.
 94. مستوفی،حمدلله،1333،نزهه القلوب، به کوشش لسترنج،لیدن.
 95. مشیرالدوله، اقبال،1364،عباس،تاریخ ایران تک جلدی، تهران، خیام.
 96. مظفرالدین شاه قاجار،1362، دومین مظفرالدین شاه به فرنگ،تحریر فخرالملک،تهران،کاوش،چ1.
 97. ملک زاده،مهدی،1383، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران،تهران،نشر سخن.
 98. مینورسکی، و.،1367، سازمان اداری حکومت صفوی،ترجمۀ مسعود رجب‌نیا،به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران،امیرکبیر.
 99. ناصرالدین شاه قاجار،1367، روزنامه سفر گیلان، با تصحیح منوچهر ستوده، رشت، موسسه فرهنگی جهانگیر.
 • ناصرالدین شاه قاجار،1379، روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر دوم به فرنگ،به کوشش فاطمه قاضیها،تهران،سازمان اسناد ملی ایران.
 • ناصردفتر روایی،ابراهیم،1363، خ‍اطرات‌ و اس‍ن‍اد ن‍اص‍ر دف‍ت‍رروائ‍ی‌: ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌، ن‍ه‍ض‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‌، دوره‌ ن‍اام‍ن‍ی‌ خ‍ل‍خ‍ال‌، ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار، ب‍ه‍زاد رزاق‍ی‌. تهران،انتشارات فردوسی.
 • نامی، میرزا ابراهیم، 1355، سفرنامه استراباد و مازندران و گیلان، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
 • نمازی محمودآباد،1382،پایان نامه«مطالعه‌ای در منطقه تالش از دوره ناصرالدین شاه تا انقراض قاجاریه».
 • نصیری، محمدرضا،1368، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران قاجاریه (1239-1263)،تهران، موسسه کیهان،چ1.
 • نعمت اللهی،بهروز،1380، تاریخ جامع استارا و حکام نمین، اردبیل،شیخ صفی الدین.
 • نیکتین،مسیوب،2536، خاطرات و سفرنامه نیکتین قنسول روس در ایران با مقدمه ملک اشعرا بهار و بهرام فره وشی،ترجمه علی محمد فره وشی(مترجم همایون)،تهران،معرفت.
 • وقایع نگار مروزی،محمدصادق،1369، آهنگ سروش یا تاریخ جنگهای ایران و روسیه،گردآورنده حسین آذر، مصحح امیرهوشنگ آذر،تهران،ناشر مصحح.
 • هدایت،رضاقلی، روضه الصفا، تهران.
 1. هدایت،مهدی قلی خان(مخبرالسلطنه)،1344، خاطرات و خطرات،توشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از زندگی من،تهران،زوار.
 • یارشاطر، احسان،1377، «زبانها و لهجه‌های ایران»، مقدمۀ لغت‌نامۀ دهخدا.
 • یوسفدهی، هومن،1382، حکمرانان گیلان در عهد زندیه و افشاریه، رشت،گیلکان.

وب‌سایتهای اینترنتی:

http://www.taleshan.com/taleshe%20azarbaijan.htm (1391/09/25)

http://www.amar.org.ir (1391/09/25)


فهرست روزنامه‌ها:

 1. روزنامه، انجمن ملی تبریز، شنبه، 7 رجب 1325، سال اول شماره 119
 2. روزنامه ایران،پنج شنبه 29 ذیقعده1294، شماره 339.
 3. روزنامه ایران، شنبه 26شعبان 1298،شماره 462
 4. روزنامه ایران، پنج شنبه، ده شعبان1298، شماره467
 5. روزنامه ایران،دوشنبه 20 ربیع الثانی،1302،شماره 565.
 6. روزنامه ایران،جمعه 27 ربیع الثانی 1302،شماره 566
 7. روزنامه ایران،شنبه 7 شعبان،1303،شماره 599
 8. روزنامه ایران،پنج شنبه 7 ذیحجه 1305،شماره 663
 9. روزنامه ایران،یکشنبه 28 ذیحجه 1311،شماره831
 10. روزنامه ایران سلطانی،12صفر 1323، شماره3
 11. روزنامه ایران سلطانی، 13ربیع الثانی 1323،شماره7
 12. روزنامه ایران سلطانی،23رجب 1323،شماره 14
 13. روزنامه تمدن، 23 ربیع الثانی، 1325، شماره 20
 14. روزنامه حبل المتین،جمعه 23 ربیع الثانی،1327،شماره16
 15. روزنامه خیرالکلام،شماره78،شوال 1328.
 16. روزنامه دولت علیه ایران،18 ذیقعده 1279، شماره 542
 17. روزنامه دولت علیه ایران،11محرم 1278،شماره 495
 18. روزنامه ساحل نجات، یکشنبه 28 رمضان 1325، شماره 7.
 19. روزنامه مجلس ،29 ذیحجه 1328،سال چهارم،شماره 45.
 20. روزنامه مجلس، چهارشنبه، سلخ ربیع الاول 1325، سال اول، شماره 111
 21. روزنامه مجلس،دوشنبه،5جمادی الاول 1325،شماره115
 22. روزنامه مجلس،شنبه 18رجب 1329 ،سال چهارم، شماره 121.
 23. روزنامه مجلس، شماره 157.
 24. روزنامه مجلس، شنبه پنجم شعبان، 1325، شماره 177
 25. روزنامه نسیم شمال: 28 ذیحجه 1325، سال دوم، شماره­ 11، ص 1
 26. روزنامه نسیم شمال، چهارشنبه، 4 رجب 1325 شماره 157
 27. روزنامه نسیم شمال،7رمضان1327،شماره 26.
 28. روزنامه نسیم شمال،10 ربیع الاول 1327،شماره 31
 29. روزنامه نوع بشر،سه شنبه 25 ربیع الثانی 1329قمری.
 30. روزنامه وقایع اتفاقیه،شماره 316


فهرست اسناد:

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:

 • مجموعه اسناد خطی 385- 79 کتابخانه ملی ایران.
 • سند شماره: 2/344/5/290
 • سند شماره: 83/31/137/240
 • سند شماره: 1/73/44/293
 • سند شماره: 17/21/26/293
 • سند شماره: 20/21/26/293
 • سند شماره : ۲۹۳/۸۶۲۷
 • سند شماره:۲۹۳/۷۱۴۳
 • سند شماره: ۲۹۳/۱۳۷۷
 • سند شماره: ۲۴۰/۶۸۹۹
 • سند شماره: ۲۹۶/۱۱۸۶۳
 • سند شماره:۲۹۵/۶۲۳۵
 • سند شماره: ۲۴۰/۶۸۹۹
 • سند شماره: ۲۴۰/۷۴۹۲
 • سند شماره: : ۲۹۵/۶۲۲۶
 • سند شماره: :‏‫۳۶۰/۷۰۱
 • سند شماره: ۳۶۰/۲۳۴۰
 • سند شماره: ۲۹۶/۱۸۵۳۵
 • سند شماره: ۲۹۶/۱۱۸۷۱
 • سند شماره: ۲۴۰/۲۰۴۹
 • سند شماره: : 17161/296
 • سند شماره: ۲۹۶/۱۳۶۴۲
 • سند شماره: : ۳۶۰/۳۳۴۴
 • سند شماره: ‏‫۳۶۰/۳۰۹۱
 • سند شماره: ۲۹۳/۲۹۲۳
 • سند شماره: ۲۹۶/۱۱۸۸۷
 • سند شماره: ۲۹۶/۱۱۸۸۲
 • سند شماره: ۲۴۰/۱۵۱۲۰
 • سند شماره: ۲۴۰/۳۰۶۴۱
 • سند شماره: ۲۹۶/۱۲۱۷۹
 • سند شماره: ۲۴۰/۱۹۶۸۱
 • سند شماره: ۲۴۰/۲۴۴۷۶
 • سند شماره: ۲۹۶/۱۱۴۹۰
 • سند شماره: ۲۴۰/۳۸۷۷۵
 • سند شماره: ۲۴۰/۳۸۶۶۵
 • سند شماره: ۲۹۶/۱۱۸۷۲
 • سند شماره: ۲۴۰/۳۲۱۰۷
 • سند شماره: : ۲۹۵/۳۳۳
 • سند شماره: ۲۴۰/۱۶۶۹۱
 • سند شماره: ‏‫۳۶۰/۳۳۴۸
 • سند شماره: ۳۶۰/۳۳۴۶
 • سند شماره: ۲۹۶/۹۱۴۲
 • سند شماره: ۲۹۵/۵۵۳۷
 • سند شماره: ۳۶۰/۲۴۷
 • سند شماره: ۲۹۳/۱۶۸۹
 • سند شماره: ۲۹۵/۳۴۷
 • سند شماره: ۲۴۰/۴۵۹۴
 • سند شماره: ۲۹۰/۸۳۷
 • سند شماره: ۲۹۶/۱۱۸۲۵
 • سند شماره: ۲۴۰/۳۱۲۰
 • سند شماره: ۲۹۶/۸۵۷۷
 • سند شماره: ‏‫۲۱۰/۱۴۶۳
 • سند شماره: 1596/230
 • سند شماره: 8433/290
 • سند شماره: ۲۹۶/۸۰۰۶
 • سند شماره: ۲۹۳/۶۲
 • سند شماره: ۲۹۳/۸۴۹۸
 • سند شماره: ۲۹۶/۸۶۳۶
 • سند شماره: ۲۹۶/۸۸۶۵
 • سند شماره: :۲۹۶/۳۶۶
 • سند شماره: ۲۹۶/۷۸۶۲
 • سند شماره: ۲۹۶/۸۰۰۲
 • سند شماره: ۲۴۰/۲۹۴۹۷
 • سند شماره: ۲۹۶/۸۳۲۱
 • سند شماره: :۲۹۶/۷۹۹۴
 • سند شماره: :۲۹۶/۷۹۹۴
 • سند شماره: :۲۹۶/۸۸۷۲
 • سند شماره: ۲۹۶/۱۶۵۱۰
 • سند شماره: ۳۶۰/۱۵۱۷
 • سند شماره: ۲۹۶/۱۸۵۳۵
 • سند شماره: :‏‫۲۹۶/۱۶۵۱۰
 • سند شماره: 6030/296
 • سند شماره: ۲۹۶/۸۸۷۷
 • سند شماره: ۲۹۶/۸۰۸۶
 • سند شماره: 8037/296
 • سند شماره: ۲۹۶/۱۱۷۲۸
 • سند شماره: ۲۹۶/۷۳۲۴
 • سند شماره: ۲۹۶/۸۶۹۷
 • سند شماره: ۲۹۶/۸۰۸۹
 • سند شماره: ۲۹۶/۹۴۲۰
 • سند شماره: ۲۹۶/۱۱۷۷۳
 • سند شماره: ۲۹۶/۸۵۵۵
 • سند شماره: ۲۹۶/۷۷۹۵
 • سند شماره: ‏‫۲۹۶/۱۶۱۹۶
 • سند شماره: ‏‫۲۹۶/۱۹۹۶۴
 • سند شماره: ‏‫۲۹۶/۱۶۴۶۴
 • سند شماره: ۲۹۵/۴۴۷۸
 • سند شماره: ۲۴۰/۲۸۹۴۸
 • سند شماره: ۲۹۶/۹۳۱۳
 • سند شماره: :۲۹۰/۴۸۵
 • سند شماره: ۲۴۰/۱۵۱۹۴
 • سند شماره: ۲۹۳/۴۹۸۶
 • سند شماره: ۲۹۶/۸۵۰۷
 • سند شماره: ۲۴۰/۳۷۰۴۳
 • سند شماره: :۲۹۶/۱۱۱۹۷
 • سند شماره: :۲۹۳/۲۶۸۳
 • سند شماره: :۲۹۰/۸۳۷
 • سند شماره: ۲۹۶/۴۸۰۳

 

 
اسناد مجلس شورای ملی

 • سند شماره: 8/1/15/19/6
 • سند شماره: 23/27/2/15/146/2
 • سند شماره: 13/18/2/17/185/3
 • سند شماره: 35/2/17/185/3
 • سند شماره: 88/2/39/74/4
 • سند شماره: 15/18/2/17/185/3
 • سند شماره: 123/3/39/75/4
 • سند شماره: 35/2/17/185/3
 • سند شماره: 88/2/39/74/4
 • سند شماره: 134/3/39/75/4
 • سند شماره: 6/9/1/25/152/2
 • سند شماره: 143/3/18/37/4
 • سند شماره: 21/1/18/35/4
 • سند شماره: 10/9/1/25/152/2
 • سند شماره: 9/1/18/35/4
 • سند شماره: 133/2/15/20/6
 • سند شماره: 151/2/15/20/6
 • سند شماره: 9/18/1/37/168/2
 • سند شماره: 7/9/1/25/152/2
 • سند شماره: 17/27/1/21/153/2
 • سند شماره: 13/27/1/21/153/2
 • سند شماره: 15/27/1/21/153/2
 • سند شماره: :5/9/1/25/152/2
 • سند شماره: 18/10/1/25/152/2
 • سند شماره: 16/27/1/21/153/2
 • سند شماره: 19/27/1/21/153/2
 • سند شماره: 3/25/1/21/153/2
 • سند شماره: 10/27/1/21/153/2
 • سند شماره: 12/27/1/21/153/2
 • سند شماره: 1/1/21/152/2
 • سند شماره: 1/1/25/152/2
 • سند شماره: 2/1/21/152/2
 • سند شماره: 62/3/8/19/4
 • سند شماره: 8/1/13/101/5
 • سند شماره: 102/1/13/102/5
 • سند شماره: 163/1/25/133/5
 • سند شماره: 295/1/25/134/5
 • سند شماره: 37/2/17/185/3
 • سند شماره: 37/2/17/185/3
 • سند شماره: 7/27/1/21/153/2
 • سند شماره: 42/2/39/74/4
 • سند شماره: 12/1/21/152/2
 • سند شماره: 30/3/1/35/166/2
 • سند شماره: 11/27/1/21/153/2
 • سند شماره: 22/27/1/21/153/2
 • سند شماره: 7/18/2/17/185/3
 • سند شماره: 7/27/1/21/153/2
 • سند شماره: 256/4/18/38/4
 • سند شماره: 186/1/25/134/5
 • سند شماره: 149/3/18/37/4
 • سند شماره: 26/2/17/185/3
 • سند شماره: 207/1/25/134/5
 • سند شماره: 187/3/15/21/6
 • سند شماره: 202/3/15/21/6
 • سند شماره: 43/2/18/36/4
 • سند شماره: 23/1/18/35/4
 • سند شماره: 186/4/18/38/4
 • سند شماره: 41/2/18/36/4
 • سند شماره: 3/1/25/132/5
 • سند شماره: 2/1/15/19/6
 • سند شماره: 145/3/21/126/7
 • سند شماره: :52/1/25/132/5
 • سند شماره: 134/2/15/20/6
 • سند شماره: 170/1/25/133/5
 • سند شماره: :4/1/35/166/2
 • سند شماره: 27/2/17/185/3
 • سند شماره: 7/1/1/16/183/3

 

 

اسناد کتابخانه، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 • شماره سند: 92297
 • شماره سند:92485
 • شماره سند:92518
 • شماره سند: ۵۴۸۲۱
 • شماره سند: 92297

 

اسناد آرشیو دولتی گرجستان

 • دفتر سوم، سند شماره 749
 • دفتر سوم ، سند شماره 958
 • دفتر سوم سند شماره 962
 • دفتر سوم، سند شماره 1096
 • دفتر چهارم سند شماره 1200
 • دفتر چهارم، سند شماره 1176[1]
 • دفتر چهارم، سند شماره 116


اسناد مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت خارجه

 1. سند شماره 55،نصیری
 2. سند شماره 31
 3. سند شماره 41
 4. سند شماره 42
 5. سند شماره 43
 6. سند شماره 88


تصاویر برگزیده اسناد:

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره ی قاجار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 1 =

شناسه محصول: d2042 دسته: