سنجش میزان استفاده از فضای مجازی

199.000تومان

توضیحات

104 صفحه

فایل word

فهریست مطالب :

فصل اول 6

مقدمه 7

1-1 بیان مساله 9

1-2 ضرورت واهمیت پژوهش 11

1-3 اهداف پژوهش 13

1-4 پرسش های پژوهش 14

1-5. فرضيه هاي پژوهش 14

1-6. تعاریف مفهومی و عملیاتی 14

1-7  روش پژوهش 17

1-8 جامعه پژوهش 17

1-9 روش نمونه گیری وحجم تقریبی نمونه 17

1-10 ابزار گردآوری دادها 17

1-11 روش تجزیه وتحلیل داده ها 17

فصل دوم 18

مقدمه 76

2-1 بخش اول: اینترنت و فضای مجازی 78

چرا اینترنت 79

اينترنت رسانة نوين ارتباطي 81

اينترنت و كاربرد آن در معرفي جايگاه زنان 83

دانش زنان و فضاي مجازي 83

حضور زنان در شبكه هاي اجتماعي 85

هویت شبکهای 85

علل گرایش نوجوانان به اینترنت 87

تأثير اينترنت بر هويت 88

هویت واقعی و هویت مجازی 91

ابعاد هویت اجتماعی 92

تأثیر هویت واقعی بر شکل گیری هویت مجازی 93

اعتیاد اینترنتی 94

اينترنت و خانواده 95

اینترنت و رشد اجتماعی و انگیزه تحصیلی 97

تبيين ارتباط بين نقش وسايل ارتباط جمعي با جامعه پذيري افراد 97

ضريب نفوذ پيام های اينترنتی در ايران 101

استفاده از اينترنت، افسردگی و انزوای اجتماعی نوجوانان 102

ضرورت بهره گیری از اینترنت برا ی پرورش نسل جوان 103

2-2 بخش دوم: پیشینه پژوهش 104

پیشینه تحقیق در داخل کشور 104

پیشینه تحقیق در خارج کشور 108

فصل سوم 110

مقدمه 111

3-1 نوع و روش تحقیق 112

3-2 جامعه آماری 113

3-3 نمونه آماری 114

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات 115

3-5 روایی و پایای ابزار جمع آوری اطلاعات 116

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده های آماری 117

فصل چهارم 118

مقدمه 77

4-1 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی 78

4-2 پاسخ به پرسش های پژوهش و آزمون فرضیه ها 82

4-3 فرضیه های پژوهش 86

4-5 همبستگی رابطه متغیرها 91

فصل پنجم 92

5-1 مقدمه 93

5-2 تحلیل اطلاعات جمعیت شناختی 93

5-3 سوالات و فرضیههای پژوهش 94

5-4 نتیجه گیری کلی 97

5-5 پیشنهادهای کاربردی 98

5-6. پیشنهادات پژوهشی برای محققان آتی 100

منابع و مآخذ 101

الف) منابع فارسی 101

ب) منابع لاتین 105

پیوست ها

پیوست (الف): پرسشنامه ها 109

پیوست (ب): آزمون پایایی ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق 112

پیوست (پ): توصیف آماری سوالات پرسشنامه 114

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

ما در عصر شبکه­ ها زندگي مي­كنيم. عصري كه در آن شكل­گيري شبكه ­هاي گوناگون اجتماعي آنلاين، شيوه ­هاي ارتباطي و اطلاع ­رساني نويني به عرصه گسترده ارتباطات اجتماعي معرفي كرده است.

در جهان معاصر كه موسوم به «عصر اطلاعات و ارتباطات» است و رسانه­ها همه چيز را در تسخير خود در آورده­اند؛ كاركرد و اهميت اين رسانه­ها بر كسي پوشيده نيست. يكي از كاركردهای ويژه رسانه­ها و بويژه شبكه­هاي اجتماعي مجازي[1]، اطلاع­رساني و پوشش خبري است. اين مجموعه­ها با فراهم آوردن پوشش خبري كامل در زمينه­هاي مختلف اعم از اجتماعي، سياسي، اقتصادي و… سعي دارند افكار عمومي را به سمت اهداف خود جهت­دهي كنند. از اين رو، شناخت نحوه اطلاع­رساني شبكه­هاي اجتماعي مجازي در خصوص حوادث و تحولات جهاني، لازم و ضروري به نظر مي­رسد. وقتی صحبت از فضاي مجازي[2] به ميان می­آيد مردم اغلب به کامپيوتري که به اينترنت متصل است فکر می کنند. در حالي­که اين فقط بخش بسيار کوچکی از فضاي مجازي را تشکيل می­دهد. از نگاه ديويد بل[3] (2001) فضاي مجازي فقط مجموعه­اي از سخت افزار نيست بلکه مجموعه­اي از تعاريف نمادين است که شبکه­اي از عقايد و باورها را در قالب داد و ستد بيت رد و بدل می­کنند.

کلمه فضاي مجازي از درون کلمه سايبرنتيکس[4] که در سال 1948 بوسيله نوربرت وينر[5] ابداع شده بود پديد آمد. سايبرنتيکس علم نظريه کنترل است و در مورد سيستم­هاي پيچيده به کار می­رود (ويتاکر، 2004) کليه سيستم­هايی که با روش­هاي خودفرمايی اداره می­شوند در واقع سيستم­هاي سايبرنتيکی هستند. گاهی اوقات کلمه سايبرنتيکس در معنايی غير از معناي اوليه آن مثلاً به معناي قانون­گذاري و قانونمندي به کار می­رود. دليل اين نوع نامگذاري به پيچيدگی اين نوع قوانين مربوط می­شود. ارتباط واژه اي فضاي مجازي (سايبراسپيس) و سايبرنتيکس هم به مسئله پيچيدگی بر می­گردد.

امروزه شبکه­ها و فضای مجازی، مهد تمدن­ها و فرهنگ­های مختلف بشری است. وجود زبان­های مختلف در رسانه­های اجتماعی، امکان حضور تمام افراد جامعه را فراهم می­کند که می­توانند فرهنگ حاکم بر جامعه خود را به معرض دید عموم بگذارند. فضاي مجازي، دنياي وسيع و پيچيده­اي است كه گروه­ها و افراد مختلف با گرايش­ها، باورها و اعتقادات گوناگون در آن زندگي مي­كنند. واژه­ی «زندگي» در این فضا به اشتباه به كار نرفته است چرا كه توأمان و همگام با دنياي واقعي و شايد بيشتر، بر وجود آدمي و باورهايش اثر مي­گذارد. فضاي مجازي مكاني است كه فرد مي­تواند فعاليت­هاي دنياي واقعي خود را به آن وارد كند. از خصوصيات بارز اين فضا بی­مكاني و بي­زماني است. از بين رفتن فاصله مكاني، افزايش بی­سابقه توان انسان­ها براي مبادله و مراوده با يكديگر فرآيند هويت­يابي جمعي افراد را دگرگون كرده است.

1-1 بیان مساله

استفاده از فضای مجازی در دنیای کنونی به شکل فزاینده­ای روبه رشد بوده و  از پارامترهای خاصی برای اختصاص زمان به آن پیروی نمی کند. شاید بتوان گفت کشورهای در حال توسعه مکان خوبی برای مطالعه در رابطه با نحوه برخورد با گسترش فضای مجازی می­باشند. از طرفی جنسیت نیز خود عاملی بر تفکیک نوع مطالعه در این زمینه است. نگاه به فضای مجازی به عنوان وسیله ای برای گذران اوقات فراغت بستگی فراوانی به جنسیت افراد به خصوص با توجه به نوع زندگی، شرایط زندگی و مکان زندگی دارد. از آنجاییکه زنان بخصوص زنان خانه­دار فرصت بیشتری برای حضور در فضای مجازی را دارند، شناسایی محرک های اینترنت و نقاط کشش فضا ی مجازی برای زنان جای مطالعه دارد.سايبرفمينيسم[6] اصطلاحی است که در سال 1998بوجود آمد. شرکت داده­هاي بين المللی اعلام کرد که در چند سال آينده تعداد زنان کاربر اينترنت در ايالات متحده از مردان بيشتر خواهد شد در حالي­که زنان در ابتدا کمتر از سه درصد کاربران اينترنت در آمريکا را تشکيل می­دادند.  سايبرفمينيسم در ابتدا به انگيزة مخالفت با گفتمان­هاي ضد فمينيستی ظاهر شد (ویتاکر، 2004) گروهی از پيشروان حوزه­ی سايبرفمينيسم مانند پلانت[7] (1996 و 1997) و هاراوي[8] (1991) ادعا کردند ذهنيت زنانه می­تواند منطق فناوري را دگرگون کرده و خسارات ناشی از آن را کم کند. آن­ها معتقد بودند بايد از فضاي مجازي براي همه گير کردن گفتگو در مورد اموري مانند هويت، ارتباط، قدرت و جنسيت استفاده کرد. آن­ها اين کار را نه تنها براي بررسی نظريه­ها بلکه به عنوان روشی براي باز تعيين نقش زنان در ابتداي قرن بيستم توصيه می­کنند (ویتاکر، 2002).

بررسی ابعاد جاذب فضای مجاز ی که زنان متاثر از آنها به استفاده از فضای مجازی گرایش می یابند دامنه گسترده ای را شامل می شود. بطوری که تقسیم بندی این محرک های ذهنی و چشمی به فراخور میزان استفاده زنان از فضای مجازی و همچنین مقصود آنان از ورود به فضای مجازی متفاوت است.

 يكي از پديده­هاي نوظهور در فضاي مجازي، كه امكان تشكيل اجتماع­هاي مجازي را فراهم مي­كند، شبكه­هاي اجتماعي مجازي هستند که از نيروهاي پيش رونده در تغييرات اجتماعي و سياسي جوامع محسوب مي­شوند. در دهه­هاي پاياني قرن بيستم، با وقوع انقلاب اطلاعات و گسترش روزافزون دسترسي جوامع مختلف به اينترنت و شبكه­هاي رايانه­اي، كوشش­هاي نظري بسياري صرف يافتن الگوي مناسب براي مطالعه اينترنت، ابعاد و تأثيرات سياسي و اجتماعي آن شد(ترنسپاندر[9]، 2016، 487).

برهمین اساس آنچه بیش از پیش نگرانی جوامع را برمی انگیزد ایجاد یک فرهنگ صحیح و یک روند معقول اجتماعی جهت استفاده از فضای مجازی و قرار گیری به هنجار و مفید در این محیط است. مساله حضور در فضای مجازی و تعاملات چالش برانگیز آن در سالهای اخیر به یک گرایش مطالعاتی بدل گشته . گرچه چهارچوب های تعریف شده ای برای استفاده از فضای مجازی و میزان ساعات حضور و ماندن در اینترنت وجود ندارد اما دست کم نگرانی های مربوط به سلامتی افراد می توانند امیدوارکننده باشند. گاهی آنچه برای بدست آوردن آن در فضای مجازی پرسه های بی دلیل و بی هدف ایجاد میکند منجر به رهایی در اینترنت و فضای مجازی می شود. به شکلی که فارق از بسترسازی برای شکوفایی و خلاقیت فرد سبب ظهور زمینه های سرکوبگرانه آن نیز می شود. لذا این امر به ویژه می تواند بر روی زنان اثرات مخرب و همانطور که ذکر شد گاه اثرات مثبت ایجاد کند. بنابراین آنچه مساله میزان استفاده از مجازی را در بین زنان پررنگ تر می کند، وجود نقش اثرگذار آنها در خانواده و همچنین اثر بالای تربیتی آنان بر روی فرزندان می باشد . به شکلی که میزان استفاده از فضای مجازی به طور مستقیم وغیر مستقیم بر نقش مادر بودن، همسر بودن و حتی فرزند بودن آنان در کانون خانواده و در جامعه اثرگذار است. لذا در این پژوهش قصد داریم به این مساله پاسخ دهیم که چه مولفه ها و زمینه هایی سبب گرایش زنان به فضای مجازی و استفاده های گاه ممتد آنان در اینترنت میگردد وچه اثراتی بر میزان استفاده از آن میگذارد.

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ضرورت واهمیت پژوهش

بوید(2007) بیان می­کند که جنسیت، بر مشارکت کاربران در فضای مجازی تأثیر می­گذارد. مردان جوان نسبت به زنان جوان تمایل بیشتری به فعالیت در شبکه­ها دارند اما زنان با سنین بالاتر نسبت به پیران با سن بالاتر، فعالیت بیشتری در فضای مجازی دارند .همچنین مردان با سن بالاتر دو برابر بیشتر از زنان همسال خود برای تعامل با جنس مخالف در شبکه­ها حضور می­یابند و کمتر علاقه­مند به ملاقات افراد جدید هستند و زنان بیشتر از مردان همسال خود علاقه­مند به استفاده از این شبکه­ها برای ارتباط با دوستان خود هستند.

لينتا وارگيز[10] (2003) با انجام يک مطالعه ميدانی به نفوذ فرهنگ آمريکايی در ميان زنان هندي کاربر اينترنت اشاره می­کند. وارگيز نشان می دهد که ارزش­هاي آمريکايی رفته رفته خود را بيشتر در حوزه شناختی اين زنان اشاعه داده­اند و کلاً مفهوم هندي بودن براي اين زنان بسيار متفاوت از اين مفهوم براي ساير زنان هندي است.

برخی محققان همچون توماس مير[11] (2002) معتقدند فناوری­هاي جديد ارتباطی نقش تخدير کننده دارند و از ابتداي دهه 1990 تا کنون در حال تخريب پايه­های دموکراسی در کشورهاي غربی بوده­اند. برون جنسن[12] (2002) تفاوت و خطر فضاي مجازي را قدرت آن در خرد آميز نشان دادن منطق خود می­داند. اسلوين (2000) هم به نوبه­ی خويش هشدار می­دهد که گرچه به امکانات آزادي بخش اينترنت مباهات می­کنيم اما نبايد از ظرفيت­هاي سرکوبگرانه آن غافل شويم.

جوینسون[13] (2008) در مطالعه­ای به دنبال این هدف که چه چیزی در سایت­های مورد نظر وجود دارد که شخص را تحریک به ماندن در فضای شبکه می­کند، اقدام به مصاحبه با کاربران شبکه­ها نموده و خصوصیات شخصی، باورها، ارزیابی رفتار، نیازها و عوامل انگیزشی افراد را شناسایی کرده است. این مطالعه تعیین نمود که حفظ تماس دلیل اصلی استفاده افراد از فضای مجازی است.

[1] . Virtual social networks

[2] . Cyberspace

[3] . David Bell

[4] . Saybrntyks

[5] . Norbert Wiener

[6] . Saybrfymynysm

[7] . Batching

[8] . Haravay

[9] .Tran

[10] . Lynta Vargyz

[11] . Thomas Meyer

[12] . Brown Jensen

[13]. Jvynsvn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

 1. آگهی، محسن، پژمان آگهی، فاطمه آگهی و سیدمحسن روستا (1396)، بررسی آسیب های اعتیاد به اینترنت در میان جوانان، پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 2. آقابابایی، عزیزالله؛ سهیلا باقری و محبوبه باقری (1391)، اینترنت و روابط خانوادگی، نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید، تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
 3. استیری، مجید (1396)، بررسی تاثیر میزان استفاده از شبکه­های اجتماعی بر هویت اجتماعی، انگیزه و سبک زندگی، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی.
 4. اكبري تبار، علي اكبر (1390)، بررسي تحليل شبكه­هاي اجتماعي مجازي، پايان­نامه كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه تربيت مدرس.
 5. آذری، غلامرضا و امیدوار، تارا (1391)، بررسی نقش شبکه­های اجتماعی مجازی، علوم اجتماعی، فرهنگ و ارتباطات، تابستان، شماره 6.
 6. آقانوری، سحر (1390) بررسی انگیزه و تمایلات کاربران اینترنتی برای عضویت در فیسبوک و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیق در ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 7. احسان شاه قاسمی (1391)، فلسفه رسانه از نگاه اینیس و مک لوهان، وب‌سایت مرکز آموزش‌های رسانه‌ای همشهری.
 8. اركان، عاطفه (1386)، سير تحول وسايل ارتباطي بشر از جامعه ابتدايي تا جامعه اطلاعاتي، هفته نامه پگاه، حوزه شماره213.
 9. اصل فتاحي، بهرام و نجارپوراستادي، سعيد (1390)، بررسي رابطه استفاده از اينترنت با ويژگي هاي شخصيتي، سبک هاي هويت و سلامت عمومي در بين دانشجويان دختر، نشریه: زن و مطالعات خانواده، پاييز 1390، دوره 4، شماره 13، صفحه 27-34.
 10. اسلامی، محسن (1381)، بررسی قابلیت­های آموزشی اینترنت ومیزان دسترسی، استفاده و دیدگاه دانش آموزان و دبیران دوره متوسطه از آن در شهر تهران، شورای پژوهشات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، اسفند.
 11. باربارا فردریکسون و سوزان نولن هکسما (1395)، زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگار، ناشر: ساوالان.
 12. باقري دولت آبادي، علي، زارعيان جهرمي، فرج الله (1392)، تأثير فضاي مجازي بر هويت و همبستگي ملي، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره60، پاييز 1392.
 13. پستمن نيل (1381)، تکنوپولی، تسليم فرهنگ به فناوری، ترجمه دکتر صادق طباطبائی، تهران، انتشارات اطلاعات.
 14. تافلر، آلوين (1372)، موج سوم، ترجمه شهيندخت خوارزمي، تهران، نشر نو.
 15. جليليان، حسين (1385)، بررسي بازاريابي از طريق شبكه­هاي اجتماعی، بازيابي شده.
 16. جعفرپور، محمد (1390) مفهوم شناسی و بررسی متغیرهای موثر بر پذیرش شبکه­های اجتماعی مجازی و نقش سازمان­های مردم نهاد در آن­ها، فصلنامه مطالعات بسیج، سال چهاردهم، شماره3.
 17. جيمز دارنلي، جان فدر (1384)، جهان شبكه­اي، درآمدي بر نظريه و عمل در باب جامعه اطلاعاتي (ترجمه نسرين امين دهقان و مهدي حمامي) تهران: چاپار.
 18. چلپی، مسعود (1375)، جامعه شناسی نظم، تحلیل و تشریح نظری نظم اجتماعی، تهران، نشر نی، چاپ دوم.
 19. حافظ نژاد، یحیی (1389)، تاثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی بر میزان گرایش به استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان (مورد مطالعه دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آبدانان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
 20. حیدری سورشجانی، صدیقه و سلجوقی، علی (1395)، نقش زنان در کاهش آسیب­های اجتماعی فرزندان در جوامع مدرن امروزی (مطالعه موردی: اینترنت)، همایش پایش جرایم و آسیب­های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه، شهرستان فارسان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان.
 21. حکیمی، رویا (1390)، نقش شبکه­های اجتماعی بر هویت (مطالعه موردی روی فیسبوک و کاربران کرد)، مجله جهانی رسانه، شماره11.
 22. حسینقلی پور، اصغر، بیگ­زاده، بهداد، پورشالچی، حسام (1392)، آشنایی با شبکه­های اجتماعی و نقش آن در زندگی افراد، منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهشی طب و ترکیه، تابستان، دوره 22، شماره2، ص10-3.
 23. خداياري، گلثوم، دانشور حسينی، فاطمه و سعيدي، حمیده (1393)، ميزان و نوع استفاده از شبكه­هاي اجتماعي مجازي، فصلنامه پژوهش­هاي ارتباطي، سال بيست ويكم شماره 1 (پیاپی 77)، بهار ، صفحه 192-168.
 24. خدامرادی، طاهره، سعادت، فرحناز و خدامرادی، طیبه (1393)، بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش­های خانواده، دوره پانزدهم، شماره 44 و 45 پاييز و زمستان، صفحه 167-155.
 25. دست موزه، نیلوفر (1393)، بررسي تأثير فضاي مجازي و اينترنت بر آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
 26. راضیه پیکانیان، هادی فرهادی (1396)، بررسی اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام‌رسان‌های آنلاین و خیانت‌های اینترنتی به عنوان پیش‌آیند طلاق در زوج‌های در آستانۀ طلاق و مطلقۀ شهر اصفهان، پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، دوره 7، شماره­1، شماره پیاپی12، تابستان 1396، صفحه 81-90.
 27. رابينز، استيفن (1382)، مباني رفتار سازماني (ترجمه علي پارساييان و سيدمحمد اعرابي)، تهران: ترمه.
 28. رجبي، زهره (1389)، بررسي بازنمايي گرايش­هاي سياسي كاربران ايراني در شبكه­هاي اجتماعي مجازي مطالعه موردي فيس بوك، پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبايي.
 29. رستمی، افشین، حسن اسدی، نسترن کریمی و مهری آریانا (1393)، تاثیر اینترنت بر هویت­های فردی و اجتماعی، اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع، تهران، دانشگاه پیام نور.
 30. شفيعي، شفيع (1384)، اينترنت و نقش آن در زندگي اجتماعي، سايت آفتاب، آدرس اينترنتي: http://www.aftabir.com/articles/view/
 31. شاه قاسمی، احسان (1385)، مروري بر زمينه­هاي تأثير فضاي مجازي بر نظريه­هاي ارتباطات، مجله علمی – پژوهشی الکترونيک در حوزه ارتباطات و رسانه، دوره 1، شماره 2، صفحه22-2.
 32. عزيزي، شهریار، نگهداري، امیر نیما (1392)، عوامل مؤثر بر رضايت الكترونيكي: تجربه­اي از كشور آلمان، مديريت فناوري اطلاعات، شماره 12، 165- 186.
 33. صبوری خسروشاهی، حبیب و آذرگون، نسرین (1392)، فضای مجازی و هویت جهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی)، مطالعات راهبردی و سیاست گذاری اجتماعی، دوره4، شماره10، بهار1392، صفحه 1-28.
 34. فرزانه، سیف الله و فلاحتی شهاب الدینی، راضیه (1394)، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به شبکه­های اجتماعی مجازی، دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، سال اول، شماره یک، پاییز و زمستان.
 35. قهرودي و آذری (1389)، بررسي نقش اينترنت در ارتقاي جايگاه زنان، پژوه شنامة زنان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان 1389، 87- 109.
 36. فیروزی، جلیل (1385)، بازنمایی هویت دینی در فضای مجازی، بررسی تاثیر حضور در گروه­های دینی مجازی بر شکل گیری هویت دینی کاربران جوان، رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
 37. كاستلز، مانوئل (1384)، گفتگوهايي با مانوئل كاستلز (ترجمه حسن چاوشيان و ليلا جوافشاني)، تهران: ني.
 38. كوثري، مسعود (1386)، جهان فرهنگي كاربران ايراني (گزارش پژوهشي)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ادبيات.
 39. کاشانی، مجید و زارع، سمیه (1391)، مطالعه جمعیت شناختی شبکه­های اجتماعی مجازی با تاکید بر کاربران فیسبوک، علوم اجتماعی، آبان 1391، شماره56.
 40. کتابدار، مجید رضا (1382)، شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای و اینترنت، تهران، انتشارات چراغ.
 41. مسعودي، علي (1381)، پدیده اینترنت، ماهنامه ديدار آشنا، شماره27، ص 15.
 42. ميرمحمد صادقي، ميلاد (1391)، تحليل شبكه­هاي اجتماعي با.Nodexl تهران، کیان.
 43. منتظرقائم، مهدي (1381)، امنيت در فضاي مجازی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ادبيات.
 44. مك لوهان، مارشال (1377)، براي درك رسانه­ها (ترجمه سعيد آذري)، تهران: مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه­اي صداوسيما.
 45. محسنی تبریزي، علیرضا، هاشمی، محمدرضا (1390)، تاثیراینترنت بر هویت اجتماعی دانش آموزان، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال سوم/شماره دوم/ بهار 1390.
 46. مسعود کیانپور، صمد عدلی­پور، الهام کیخایی (1392)، تبیین جامعه شناختی تاثیر اجتماعی شبکه فیسبوک بر هویت قومی کاربران ترک، مجله: جامعه شناسی کاربردی، زمستان 1392، شماره 52.
 47. ويكري، برايان و ويكري، الينا (1380)، علم اطلاع­رساني در نظر و عمل (ترجمه عبدالحسين فرج پهلو) مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي.
 48. وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات (1393)، سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران.

ب) منابع لاتین

 1. Arnaud Z. Dragicevic (2016), From robustness to resilience: A network Price identity approach, Ecological Complexity, Volume 28, December 2016, Pages 47-53.
 2. Boyd, d (2007), Why youth heart social network sites: The Role of networked publics in Teenage social life. The Beckman Center for internet & society at Harvard University , Research Publication No 2007 Available at www.danah .org /papers/Why youthHeart.pdf.
 3. Baran, S. J. , & Davis, D. K. (2011). Mass communication theory: Foundations, ferment, and future. Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning.
 4. Bell , David(2001), An introduction to cyberculturse، USA،
 5. Boyd, d (2007), Why youth heart social network sites: The Role of networked publics in Teenage social life .The Beckman Center for internet & society at Harvard University , Research Publication No 2007 Available at www.danah .org /papers/Why youthHeart.pdf.
 6. Cooper- Chen, Anne (2005) (Edited by), Global Entertainment Media, LEA, Mahwah, New Jersey, London.
 7. Fulvio Castellacci, Vegard Tveito (2018), Internet use and well-being: A survey and a theoretical framework, Research Policy, Volume 47, Issue 1, February 2018, Pages 308-325.
 8. Grasmuck, S, & et al. (2009), Ethno-racial identity displays on facebook, journal of computer-mediated communication, V0l. 15.
 9. Gromala, D. Kennedy. B. M. (eds) (2001). Cyber Culture Streader. London: Rout Ledge.
 10. Holmes David (2005), Communication theory, media, technology and society, London, Thousands oaks, Sage publications.
 11. Joinson, Adam N. (2008), Looking at, looking up or keeping up whith people? motives and use of Facebook, proceedings of ACM CHI 2008,Conference on Human Factors in Computing Systems, New york, University of Bath, Bath, United Kingdom, Ny, pp. 1027-1036, people.bath.ac. uk/ aj266/pubs-pdf/1149-joinson.pdf.
 12. Jason D. Ferrell (2010), Saint Edward’s University· Department of Psychology, Edward’s University.
 13. Joinson, Adam N. (2008). Looking at, looking up or keeping up whith people? motives and use of Facebook, proceedings of ACM CHI 2008,Conference on Human Factors in Computing Systems, New york, University of Bath, Bath, United Kingdom, Ny, pp. 1027-1036, people.bath.ac. uk/ aj266/pubs-pdf/1149-joinson.pdf.
 14. Lampe, C. & et al. (2008), Changes in use and prediction of facebook, in proceedings of the 2008 ACM conference on computer supported cooperative work, New York:
 15. Lindlof R Thomas and Taylor C Bryan (2002), Qualitative communication research , methods London SAGE Publications
 16. Meifeng Dai, Xiaoqian Wang, Yanqiu Sun, Yu Sun, Weiyi Su (2017), Eigentime identities for random walks on a family of treelike networks and polymer networks, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 484, 15 October 2017, Pages 132-140.
 17. Meyer Thomas (2002), Media democracy How the media colonize politics, Melden , Polity press
 18. Park, Ke-su & Shin, Su-ch (2009), The effects of three step learning according to level for mathematics on the growth of problem-solving ability and affective.
 19. Rudolf Kammerl, Michaela Kramer (2016), The changing media environment and its impact on socialization processes in families, Studies in Communication Sciences, Volume 16, Issue 1, 2016, Pages 21-27.
 20. Sanders CE, Field TM, Diego M, Kaplan M (2000), The relationship of Internet use to depression and social isolation among adolescents, Adolescence. Summer;35(138):237-42.
 21. Tran, Yen ,Yonatany , Moshe , Mahnke , Volker (2016), “Crowdsourced translation for rapid internationalization in cyberspace: A learning perspective” , International Business Review , Volume 25, Issue 2, April 2016, Pages 484-494.
 22. Thomas W. Robertson, Zheng Yan, Kimberly A. Rapoza (2018), Is resilience a protective factor of internet addiction?, Computers in Human Behavior, Volume 78, January 2018, Pages 255-260.
 23. Whittaker , Jason , (2004), The cyberspace handbook , London and New York,  Routledge
 24. Young, K. and Robert, R. (1998), Internet Addiction: Personality Traits Associated with Its Development. Paper Presented at the 69th Annual Meeting Of The Eastern Psychological Association, In April, 1: 25-28.
 25. http://www.marketingarticles.ir

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سنجش میزان استفاده از فضای مجازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

90 − 86 =

شناسه محصول: buy129 دسته: برچسب: