حراج!

طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی با رویکرد سازه های نو

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه گیلان
پردیس دانشگاهی
گرایش معماری

از:
………………

فهرست مطالب

27 2-4-2- پیام سازه 1 فصل اول:بیان موضوع
28 2-5- انواع سازه 2 1-1-مقدمه
28 2-5-1-سازه مشبک فضایی 3 1-2-طرح مساله
30 2-5-1-1-توسعه اولیه شبکه های فضایی 3 1-2-1-هنر،سرچشمه فرهنگ
34 2-5-1-2-مزایای استفاده از شبکه های فضایی 3 1-2-2-ارتباط هنر و فرهنگ و تأثیر آن بر زندگی
38 2-5-1-3-معایب و محدودیتهای شبکه های فضایی 4 1-2-3- معماری به عنوان بستر فرهنگ
40 2-5-2- سازه های کابلی 5 1-2-4- معماری و مهندسی نوین
40 2-5-2-1-خرپای فضایی کابلی 5 1-3-اهداف تحقیق
42 2-5-2-2-انواع سیسنم های خرپای فضایی کابلی 6 1-4-ضرورت تحقیق
44 2-5-2-3-ویژگی ها و امکانات خرپای فضایی کاابلی 6 1-5-روش تحقیق و گرد آوری
46 2-5-2-4-محدودیت و امکانات خرپای فضایی کابلی 6 1-6-محدودیت ها و امکانات تحقیق
46 2-5-2-5-مزایا و معایب خرپای فضایی کابلی
47 2-5-3- سازه های حبابی 8 فصل دوم : مبانی نظری
48 2-5-3-1-سازه حبابی پر شده از هوا 9 2-1- فرهنگ
48 2-5-3-2-فرم فعال/سطح فعال 9 2-1-1- مفهوم شناسی فرهنگ و ویژگی های آن
50 2-5-3-3-نتایج حاصل از محاسبات سازه ای 10 2-1-2-ویژگی های فرهنگی
51 2-5-3-4-آنالیز سازه با فرم فعال 11 2-1-3-نمای شماتیک فرهنگ
52 2-5-3-5-تغییر شکل عناصر هوایی 12 2-1-4-شاکله بندی معنا شناختی فرهنگ
53 2-5-4-سازه های پارچه ای کششی 13 2-1-5-مجموعه فرهنگی
54 2-5-4-1-افسون عوام و بهت معماران 14 2-2-سازه های نو و معماری
57 2-5-4-2-تفاوت اولویت ها در درک سازه پارچه ای کششی 16 2-2-1-میراث مهندسین و معماران
58 2-5-4-3-عناصر فرم و طرح 16 2-2-2 توسعه تاریخی
60 2-5-4-4- شاخص های کارایی غیر سازه ای 18 2-2-3- توجه به معماری در عصر حاضر
67 2-5-5-سازه پیش تنیده 19 2-2-4-معمار و مهندس
69 2-5-5-1-مفهوم پیش تنیدگی 20 2-2-5- هدف سازه
70 2-5-5-2-اصول پیش تنیدگی 21 2-2-6-تاثیر بر سازه و متعاقب آن فرم در معماری امروز
70 2-5-5-3-مزایای استفاده از پیش تنیدگی در ساره ها 22 2-3-جدایی سازه و معماری
73 2-5-5-4- روشهای اعمال پیش تنیدگی 25 2-4- زیباگرایی سازه ای
76 2-5-6-سازه های پیش ساخته بتنی 26 2-4-1-پیامد های رمزی

صفحه فهرست مطالب (4) صفحه فهرست مطالب (3)

114 فصل پنجم-سازه طرح 76 2-5-6-1-معرفی سازه های پیش ساخته بتنی
115 5-1-عوامل تاثیرگذار 77 2-5-6-2-ویژگی معماری
115 5-1-1-آب و هوا 77 2-5-6-3-سیستم سازه ای
115 5-1-2-نوع شکل بنا 80 2-5-6-4-کاربرد های مناسب
116 5-1-3-سهولت اجرا 81 2-5-6-5-محدودیت ها
116 5-1-4-مقاومت در برابر آتش سوزی 81 2-5-6-6-الزامات طراحی و اجرا
116 5-1-5-صرفه اقتصادی
116 5-1-6-طول دهانه 83 فصل سوم: شناخت بستر طرح
116 5-2-نتیجه گیری 84 3-1-تعریف منطقه آزاد
121 منابع و ماخذ 84 3-2-تاریخچه منطقه آزاد انزلی
122 نقشه ها و عکس 85 3-3-روند شروع فعالیت
85 3-4-نحوه شکل گیری منطقه آزاد انزلی
86 3-5-روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی
87 3-6-آثار با ارزش طبیعی منطقه
88 3-7-امکانات بندری و کشتیرانی

91 فصل چهارم: برنامه ریزی فضایی و کالبدی مورد نیاز
92 4-1-برنامه ریزی کالبدی
92 4-2-ضوابط طراحی سالن نمایش
99 4-3-فرم مناسب تالار
102 4-4-فضای نمایشگاهی و گالری
102 4-5-آمفی تئاتر روباز
103 4-6-کتابخانه
103 4-7- سالن مطالعه
104 4-8-کارگاههای آموزشی
113 4-9-مکانیابی سایت مجموعه در منطقه آزاد انزلی

چکیده

طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی با رویکرد سازه های نو
علیرضا ضابط محبوب

هر جامعه ای با هر سیستمی اداره شود و هر نوع ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهداف و آرمان های خاص خود می باشد. وظیفه ی اصلی فرهنگ، نمایش این ایده های ذهنی است به وسیله ی نمود اشکال عینی. در فرآیند این استحاله، معماری نقش اساسی به عهده دارد.
هرمان موتسیوس که از اولین نظریه پردازان در ورک بوند آلمان در سال ۱۹۱۱ میلادی چنین می نویسد:
” معماری وسیله ی واقعی سنجش فرهنگ یک ملت بوده و هست. هنگامی که ملتی می تواند مبل ها و لوسترهای زیبا بسازد، اما هر روز بدترین ساختمان ها را می سازد، دلالت بر اوضاع نابسامان و تاریک آن جامعه دارد. اوضاعی که در مجموع، بی نظمی و عدم سازماندهی آن ملت را به ثبات می رساند هر بنایی به عنوان جزئی از فرهنگ معماری این وظیفه را دارد که یک اندیشه ی ذهنی را از طریق فرم ظاهری خود، عینیت بخشد و به این ترتیب نمودی خواهد بود برای سنجش این فرهنگ.”
در جوامع رو به رشد و در حال توسعه، لزوم بازنگری به ارزش ها و عناصر فرهنگی، نابسامانی اقتصادی و هرج و مرج های رفتاری، همه و همه باعث گردیده است تا لزوم عرصه هایی کالبدی که بتواند مجموعه ای مدون از آموزش های غیر رسمی را خارج از نظام آموزشی رسمی ارائه نماید، بیش از پیش حس می گردد.
معماری به عنوان یکی از مولفه های محیط انسان ساخت، در طی روند تاریخی خویش همواره متأثر از فناوری های زمانه بوده که تأثیرات غیر قابل انکار فولاد و بتن در پیدایش معماری مدرن گواهی بر این مدعاست. لیکن طی سالهای اخیر که پیشرفت های عمده ای در صنعت شاختمان و مصالح ساختمانی به وجود آمده است، شاهد حصور تأثیرگذارتری از جلوه های تکنولوژی در معماری هستیم. در این میان گاه معماری در سایه فناوری های جدید قرار گرفته و گاه تکنولوژی با حضور موثر و البته نامحسوس خود در خدمت معماری بوده است

کلید واژه: فرهنگسرا-سازه های نو-سازه پارچه ای کشش ی-سازه کابلی-سازه پیش تنیده-سازه مشبک فضایی
Abstract
Design a cultural center with new Structures Approvein ANZALI FREE ZONE
Alireza Zabet Mahboob

Societies have developed cultural, economical, and educational goals based on their needs. Architecture is a tool to materialize the cultural goals and hypotheses. Hermann Muthesius, a well-known German architect quotes:
Revisiting the cultural values is becoming commonplace for developing countries since these values are heavily influenced by economical instability, and social behavior.
It is obvious that architecture is influenced by technological advances. For example, invention of concrete and steel paved the way for modern architecture. That is, recent advancements in construction materials and technologies have significantly influenced the current architecture. Nevertheless, architecture has sometimes demanded new technologies or technological advancements have influenced the architecture.

KEY WORDS: Cultural Center-new structures-tensioned fabric roof-space grid structures-post tensioned structures

فصل اول

بیان موضوع

1- 1مقدمه
انسان از بدو پیدایش تا کنون در طبیعتی که همواره برای او ناشناخته و پر رمز و راز بوده، به کندوکاو مشغول بوده است. او به تدریج از دل طبیعت، مفاهیم و جلوه های تکنولوژی را بیرون کشید و آنها را در ذهن خود پروراند و حاصل آن را طی قرن ها به زبان های مختلف بازگو نمود. او روزی با یک کشف جدید حیرت دنیا را برنگیخت و روزی با یک جرقه ناگهانی در افکار، اختراعی را ثبت نمود و به این ترتیب تکنولوژی پا گرفت. بنابراین تکامل نه فقط از مغز انسان بلکه در پیش چشمان او، از طبیعتی که خداوند در اختیارش گذاشته است می تراود.
معماری به عنوان یکی از مولفه های محیط انسان ساخت، در طی روند تاریخی خویش همواره متأثر از فناوری های زمانه بوده که تأثیرات غیر قابل انکار فولاد و بتن در پیدایش معماری مدرن گواهی بر این مدعاست. لیکن طی سالهای اخیر که پیشرفت های عمده ای در صنعت شاختمان و مصالح ساختمانی به وجود آمده است، شاهد حصور تأثیرگذارتری از جلوه های تکنولوژی در معماری هستیم. در این میان گاه معماری در سایه فناوری های جدید قرار گرفته و گاه تکنولوژی با حضور موثر و البته نامحسوس خود در خدمت معماری بوده است. (1)
عناصر مورد استفاده فن آوری در میانه قرن بیستم، به طور هنرمندانه در معماری مورد استفاده قرار گرفتند. در این معماری، از دقت و ظرافت صنعت اسلحه سازی، نور و نورپردازی مناسب، به کارگیری صحیح اصول رفتار ساختمانی، شکل مقاوم و ساخت هواپیما، کارایی اتومبیل، زیبایی هنرمندانه و اقتصاد ماشین های به کار گرفته برای مقاصد گوناگون استفاده شده است.(8)
طی سال های اخیر ضرورت شکل گیری نگرشی جامع و میان رشته ای به سیستم های ساختمانی و پیوند میان متخصصانی که از مرحله طراحی تا اجرای یک ساختمان با یکدیگر تعامل خواهند داشت به ویژه در زمینه سازه و معماری، در دانشگاه ها و مجامع حرفه ای مورد تأکید قرار گرفته است. (10)
اختراع سازه های جدید این امکان برای معماران فراهم کرده است که با توجه به شرایط مختلف طراحی، امکان طراحی یک مجموعه مناسب، با توجه به ویژگی های کالبدی و فعالیتی آن مکان را داشته باشند. همین امر نشان از این دارد که معماران باید نسبت به تکنولوژی های جدید سازه ای آگاهی داشته تا بتوانند ساختمان های ماندگار طراحی و اجرا کنند

1- 2–طرح مساله

تاثیر فرهنگ بر هنر، هنر بر فرهنگ، فرهنگ بر معماری، بخصوص درقرن حاضر، صد چندان شده است. این تاثیر به حدی است که نفوذ هرکدام از حوزه های یادشده در دیگری درپاره ای موارد باعث تغییرات بنیادی شده است و از طرف دیگر نمی توان یک هنرمند یا فیلسوف یا عالم را به تنهایی در حوزه خودش مورد مطالعه قرار داد. گاه یک هنرمند با اثر هنری خود سخنی فیلسوفانه و یا عالمانه می گوید و یا کار فیلسوف، رابطه گفتارها و اندیشه‌های وی با مردم و درک آنها از جانب ایشان، می‌تواند هنر باشد. اما وجود این تعاملات نیازمند ایجاد فضای مناسب برای هنرمندان، ادیبان و عارفان درهر شهری می باشد.
1-2-1-هنر، سرچشمه ی فرهنگ
هر فرهنگ بازتاب سیستم ارزشی یک نظام اجتماعی است. در مفهوم جامع می توان گفت که دانش و هنر مظاهر این بازنمایی هستند. در حالی که دانش در جهتی شدیداً عقلانی گام بر می دارد و تنها با شعور انسان سروکار دارد، هنر چیزی است ادراکی که با احساس سروکار دارد که این جنبه ی غیرعقلانی و احساسی فرهنگ همانند جنبه ی علمی آن، قدمتی طولانی دارد.
هنر که ارنست کریز آن را رؤیاهای زیباشناختی می نامد، به نظر فروید نیز سرآغاز فرهنگ است. به این ترتیب هنر در گذشته ی دور به تعبیر امروز نیز استحاله ی ترفیعی اعمال و رفتار آئینی با محتوای نمادین بوده و هست، هنر چیز مستقلی نبوده است، بلکه جزئی از ساختار اجتماعی- اخلاقی بوده است.

1-2-2-ارتباط هنر و فرهنگ و تأثیر آن بر زندگی:

هر قوم و ملتی یا هر فردی به طریقی می اندیشد، می نگرد و به شکلی استنباط می کند، به عبارت دیگر دارای هدفی است. آداب و رسوم، سنتها و… بیانگر نگرش خاص به هستی و نشانی است از نحوه ی نگرش به آرمان ها. از اینجاست که فرهنگ هر قومی شکل می گیرد و در زندگی کارایی پیدا می کند. فرهنگ عامل هم بستگی قومی است و عامل تفاهم. تفاهم به معنای کامل کلمه و به معنی ” فهم از دو طرف” و این نقطه ی تلاقی هنر و فرهنگ است.

1-2-3- معماری به عنوان بستر فرهنگ:

هر جامعه ای با هر سیستمی اداره شود و هر نوع ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهداف و آرمان های خاص خود می باشد. وظیفه ی اصلی فرهنگ، نمایش این ایده های ذهنی است به وسیله ی نمود اشکال عینی. در فرآیند این استحاله، معماری نقش اساسی به عهده دارد.
هرمان موتسیوس که از اولین نظریه پردازان در ورک بوند آلمان در سال ۱۹۱۱ میلادی چنین می نویسد:
” معماری وسیله ی واقعی سنجش فرهنگ یک ملت بوده و هست. هنگامی که ملتی می تواند مبل ها و لوسترهای زیبا بسازد، اما هر روز بدترین ساختمان ها را می سازد، دلالت بر اوضاع نابسامان و تاریک آن جامعه دارد. اوضاعی که در مجموع، بی نظمی و عدم سازماندهی آن ملت را به ثبات می رساند هر بنایی به عنوان جزئی از فرهنگ معماری این وظیفه را دارد که یک اندیشه ی ذهنی را از طریق فرم ظاهری خود، عینیت بخشد و به این ترتیب نمودی خواهد بود برای سنجش این فرهنگ.”
در جوامع رو به رشد و در حال توسعه، لزوم بازنگری به ارزش ها و عناصر فرهنگی، نابسامانی اقتصادی و هرج و مرج های رفتاری، همه و همه باعث گردیده است تا لزوم عرصه هایی کالبدی که بتواند مجموعه ای مدون از آموزش های غیر رسمی را خارج از نظام آموزشی رسمی ارائه نماید، بیش از پیش حس می گردد.
در نظر گرفتن مسئله زمان و مکان درهمه رویدادها امری عاقلانه است درعصری که تبلیغات به شکل گسترده همه جنبه های زندگی انسانی را در بر گرفته است و دیگر راههای برقراری ارتباط و انتقال پیام متفاوت شده اند، آیا وجود فضاهای فرهنگی که پایگاهی برای اشاعه هنر و فرهنگ در جامعه باشد و بتواند روحیه ادبی و هنری بشر را زنده نگهدارد، ضروری نیست؟

1-2-4- معماری و مهندسی نوین

با توجه به پیشرفت های تکنولوژی باعث به وجود آمدن امکانات جدیدی در خلق آثار معماری گردید که به رونق گرفتن ساخت و پیدایش شهرهای بزرگ و به طبع آن وسایل ارتباطی و بناهای ساخته شده ای که پیش از آن نمونه ای از آنها وجود نداشت. بناهایی که خود زائده این تحول بودند و امکانات فراوانی برای پیشرفت معماری به وجود آورده اند، دهانه هایی بیش از 20 متر از سازه های چدنی، آهنی و بتنی (پیش تنیده و پس تنیده) از جمله ابزار جدیدی بودند که می توانستند بی پروا در سازه های مورد استفاده قرار گرفت.بناهای جدید در این دوره بسط ساختمانهای آهنی و نموداری از تغییرات مهم در مفهوم زیبایی گردیده اند. این موضوع به خصوص در رابطه با ساختمانهایی که خود به نوعی در حول موضوعات جدید شکل می گرفتند، مانند نمایشگاه های جهانی، پل ها، گلخانه های عظیم، مراکز فرهنگی، کارخانجات و ایستگاه های راه آهن و فرودگاه به صورت بارزتری مورد استفاده قرار می گیرد.پیچیدگی های تکنولوژیک ساخت چنین ساختمانهای نقش فن را در مقایسه با زیبایی و هنر پر رنگ تر ساخت. عظمت ساختمانهای جدید، احساسی از ربع و اعجاز، همراه با احترام در بینندگان بر می انگیخت که عرصه را برای دست اندازی علم ساختمان بر هنر معماری فراهم می ساخت. سزار دارلی در سال 1867 می نویسید « آیا سرنوشت معماری این است که به فن مهندسی تسلیم شود؟ آیا معماری روزی زیرمجموعه ای از مهندسی خواهد شد؟
با توجه به انچه بیان گردید فضاهای فرهنگی از مهم ترین نیازمندی های منطقه ای محسوب می شوند، که در جهت حفظ و استیلای فرهنگی هر منطقه وجود و طرایح بهینه آن کاملاً ضروری به نظر می رسد. این مجموعه ها با اهداف فرهنگی، فراغتی، آموزشی، پژوهشی و تبادل اطلاعات و فرهنگ ها و حفظ ارزشهای فرهنگی متناسب با هر منطقه بسیار حائز اهمیت است. طراحی مراکز فرهنگی نیازمند توجه بسیاری به مسائل مختلف است و از جمله این مسائل توجه به مسائل فرهنگی، مذهبی، اقلیمی، سازه ای و…. بوده که در طراحی یک مرکز فرهنگی باید مورد توجه قرار گرفته، تا بتوان از این طریق به یک طراحی مناسب دست پیدا کرد.

1- 3-اهداف تحقیق

1. معرفی انواع سازه های جدید که بتوان در مجتمع های فرهنگی از آن استفاده کرد.
2. بیان استانداردهای طراحی مجتمع های فرهنگی.
3. طراحی یک مجتمع فرهنگی متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه با استفاده از سازه های نو که امکان کاهش زمان بهره برداری و هزینه های نگهداری و امکان پیش ساختگی، کمترین استفاده از مصالح بنایی برای دست یابی به یک مجتمع منحصر به فرد، در سطح بین الملی در راستای توسعه وتبادل فرهنگی منطقه آزاد انزلی با فرهنگ های کشورهای منطقه و بهره گیری از این مجتمع به عنوان نمادی برا منطقه آزاد انزلی.

1- 4- ضرورت تحقیق

منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد شمال کشور، فاقد هرگونه فضایی جهت امور فرهنگی و هنری است. در حالی که وجود یک مرکز فرهنگی امور مربوط فرهنگ، آداب، رسوم و سنن و هنرهای ایرانی بخصوص ویژگی های فرهنگی مردم گیلان ضروری است، که در تبادل فرهنگی با سایر ملل و اقوام حاشیه دریای کاسپین قرار گیرد. بخصوص اینکه این ارتباط پس از انقلاب اکتبر قطع گردید و ضرورت برقراری ارتباط بین فرهنگ های مشابه، اقوام مختلف، مانند؛ آذری، ترکمن، قزاز و روس و… نیاز مبرم منطقه می باشد. لذا برای برقراری ارتباط عینی و ذهنی با مللی که به این منطقه مراجعه می کنند، صرفاً برقراری ارتباطات اقتصادی و تجاری کافی نمی باشد و مکمل آن برقراری ارتباطات فرهنگی می باشد و طبعاً رویکرد این مجموعه فرهنگی باید نمادی از فرهنگ بومی و توانایی های فناوری منطقه باشد. با توجه به اینکه مراکز فرهنگی ساخته شده در استان بدون استفاده از فناوری نوین و نوآوری ساخته شده اند، ساخت یک مجموعه فرهنگی با رویکرد یک سازه خاص می تواند ضمن افزودن به جایگاه گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه به عنوان نماد منطقه آزاد عمل نماید.

1- 5- روش تحقیق و گرد آوری

انتخاب روش پژوهش بستگي به اهداف و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن دارد. بنابراين هنگامي مي توان در مورد روش تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت موضوع پژوهش و همچنين اهداف و وسعت آن مشخص باشد. در بسياري از مواقع، در پژوهش از روش تركيبي استفاده مي گردد. انجام این پژوهش مبتنی است بر مطالعات کتابخانه ای و در صورت لزوم مراجعه به مصادیق عینی که در عملیات میدانی بررسی می گردد. بنابراین روش پژوهش توصیفی – طراحی می باشد.

1- 6- محدوديت هاي و امکانات تحقيق

محدويت هاي تحقيق را مي توان به دو بعد نظري و عملي تقسيم بندي كرد. در بعد نظري نياز به منابع به روز علمي در زمينه سازه های نو و استاندارهای ساخت مراکز فرهنگی و در حوزه هاي مرتبط با معماری به شدت احساس مي شود. در بعد عملي طرح اصلي ترين مسئله در اين تحقيق دسترسي به اطلاعات به روز و متناسب با اهداف طرح و نوع طراحی و انتخاب سازه مناسب می باشد، همچنین برای انجام پژوهش در منطقه آزاد انزلی، لازم است تا رايزني هاي كافي با مراكز مسئول در اين زمينه صورت گيرد و نسبت به در اختيار نهادن اطلاعات كافي به محقق همكاري مناسب به عمل آيد.
امکاناتی که در این تحقیق برای محقق وجود دارد دسترسی مناسب به منابع مختلف در زمینه سازه های نو برای طراحی مناسب، قرار گیری پردیس دانشگاهی بین اللملی انزلی در منطقه آزاد انزلی امکان آشنایی مستقیم با محیط سایت مورد مطالعه را به راحتی فراهم می کند.

فصل دوم
مبانی نظری

2-۱- فرهنگ:

فرهنگ تکنیک واقعیتی ارزنده و تاریخی است که دگرگونی ویژه ای در صنعت پدید آورده، زیرا اگر چه بدون تردید در افزایش و تکامل ابزار تولید مؤثر بوده و حتی در جهان، نظری سود جویانه افکنده و حقایق را در جهان از یاد برده است در عوض توانسته است تغییرات قابل ملاحظه ای را به وجود آورد.
فرهنگ مانند سرزمین، مانند خردمندی و شادی و خوشبختی، نه وارد کردنی است نه خریدنی. فرهنگ و خردمندی به تدریج و با تلاش مستمر نسل ها، مثقال مثقال به وجود می آیند، اما حفظ آنها –به خصوص در چنین روز و روزگاری– به تلاشی مضاعف نیاز دارد، وگرنه خروار خروار از دست می روند!
2-۱-۱- مفهوم شناسی فرهنگ و ویژگی های آن:
فرهنگ جوهر اساسی حیات انسانی و فصل ممیز بین انسان و حیوان است. در نگاهی کلان فرهنگ، روح، هویت و موجودیت هر جامعه است که در قالب های ویژه ای بروز و ظهور می یابد، فرهنگ هر جامعه، مهم ترین شاخص برای معرفی سیمای آن جامعه است، اصولاً تصور جامعه ای عاری از فرهنگ غیر ممکن می نماید. اساس جامعه و محور واقعی آن فرهنگ است.
اصطلاح فرهنگ (Culture) به عنوان فرآورده ی اجتماع بشری در حوزه های مختلف علوم اجتماعی، تعریف های گوناگونی یافته و برداشت وسیع، گسترده و همه جانبه ای از این واژه به عمل آمده است. تعاریف متعدد از سوی صاحب نظران عرصه های مختلف علوم، بیانگر دیدگاه متنوع فکری و فرهنگی در این باره است. چرا چنین است؟
فرهنگ با انسان سروکار دارد، می توان آن را نقطه تمایز بین انسان و حیوان دانست، انسان ها هم حقیقتی تودرتو و ضمیری لایه لایه دارند، وقتی که اصطلاح فرهنگ در مورد انسان به کار می رود، با توجه به تعاریف متعدد انسان و نیز حقیقت پیچیده و تو در توی آدمی، احتمال توافق بر سر چندوچون فرهنگ، بسیار کم می شود.
فرهنگ واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء است، فر به معنای جلو، بالا، بر و پیش آمده است و هنگ نیز از ریشه ی اوستایی تنگا به معنای کشیدن و سنگینی وزن است.
در واقع به طور ساده، فرهنگ هوایی است که در آن نفس می کشیم و زندگی می کنیم. در تعریفی ساده، فرهنگ چیزی است که به زندگی ارزشی حیاتی می بخشد. یعنی جوهر زندگی است و برای آن معنا ارائه می کند. به عبارت دیگر، پاسخگویی دغدغه های بشری و مسایل اساسی اوست که بدون آنها زندگی انسان، معنا و مفهوم بنیادی خود را از دست می دهد. برخی آن را مجموعه نگرش ها، ارزش ها و هنجارها می دانند و بعضی هم آن را مجموعه علم، هنر و معنویات یک جامعه تلقی می کنند. عده ای قایلند که مفهوم فرهنگ اطلاق می شود بر منظومه ی فکری تصریح شده یا حتی صیقل ناخورده ای که حدود، ثغور، حریم، میزان و مرزهای رفتاری را در جامعه تعریف می کند و به همان دلیل، الگوی رفتاری خاص و همخون با نظام ارزشی حاکم بر رفتار جمعی ارایه می کند. بعضی دیگر معتقدند مجموعه آداب، اندیشه ها، دیدگاه ها، اعتقادات و ارزش های یک قوم را که اولاً برخوردار از وحدت تألیفی باشد و ثانیاً اقیانوس دوار آن قوم را فرا گرفته باشد و ثالثاً آدمیان غافلانه و غیر مختارانه در آن غوطه ور باشند، فرهنگ می نامند. در یک تعریف آن را مجموعه ی پیچیده ای متضمن معلومات، معتقدات، هنرها، اخلاق، قوانین، آداب، رسوم و تمامی تمایلات، قابلیت ها و عادات مکتسبه، که آدمی در حالت عضویت در یک اجتماع حاصل می نماید دانسته اند و به اعتقاد برخی دیگر فرهنگ شامل مجموعه سنت ها، باورها، آداب و اخلاق فردی یا خانوادگی یا اقوامی است که پایبندی ایشان به مفاهیم، اسباب تمایزشان را نسبت به سایر اقوام دیگر رفتارهای آدمیان در هر جامعه، دارای قالبی است که می توان آن را فرهنگ نامید.
مرحوم جلال آل احمد فرهنگ را تحویل بار مرده ها به زنده ها تعریف کرده اند.
پارسونز فرهنگ را الگویی می داند که به رفتار فرآورده های عمل بشری مربوط است و می تواند به ارث برسد.
2-۱-۲- ویژگی های فرهنگی:

منابع و ماخذ:

1- شاهین تعاونی،1373،بتن پیش تنیده،انتشارات دانشگاه تهران
2- محمود گلابچی و متین علاقمندان،1389،پل های ایران و جهان،
3- محسن وفامهر،1391،تعامل معماری و تکنولوژی،انتشارات رز
4-اندرو چارلسون و محمد گلابچی،1390،سازه به مثابه معماری، انتشارات دانشگاه تهران
5-فیلیپ جودیدیو و زهرا رضوی،1386،سانتیاگو کالاتراوا 3،انتشارات سیمای دانش، انتشارات دانشگاه تهران
6-محمدرضا بلوچ نژاد و جواد کارچی،1388،پیش تنیدگی،موسسه انتشاراتی کاوش قلم
7- محمود گلابچی و حامد مظاهریان،1388،فناوری های نوین ساختمانی، انتشارات دانشگاه تهران
8. M.PAWLEY, 2011, Future Systems, UTP press
9. J. Chilton, 2010, Space Grid structures, UTP press
10. C. Huntington, 2012, The Tensioned Fabric Roof, Rfz press
11. M.Salvadori, 2013, Structurein Architecture [The building of building], UTP PRESS
12 ــ منوچهر مزینی ، 1390 ، از زمان و معماری ، انتشارات روزبهان
13 ــ هاشم هاشم نژاد و سارا سلیمانی ، 1386 ، ضرورت همسازی سازه و معماری در معماری معاصر
14 ــ ایوان مارگولیوس و محمود گلابچی ، 1384 ، معمار + مهندس = ساختار ، انتشارات دانشگاه تهران
15 ــ فریدون قریب ، 1385 ، شبکه ارتباطی در طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران

پیوست

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی با رویکرد سازه های نو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

41 + = 42