مسئولیت مدنی ناشی از نقض کپی رایت در حقوق ایران و فرانسه

199.000تومان

توضیحات

155 صفحه

فایل word

 

                                                  

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه. 4

1-2 بیان مساله. 7

1-3 سوابق پژوهش… 13

1-4 فرضیه ها 17

1-5 اهداف تحقیق. 18

1-6 بهره وران. 18

1-7 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. 18

1-8 روش پژوهش… 18

فصل دوم: تعاریف  و مبانی نظری پژوهش

2-1 تعاریف اصطلاحی و مفهومی واژگان پژوهش… 22

2-1-1 تعریف مالکیت فکری.. 22

2-1-1-1 مفهوم مالکیت فکری.. 22

2-1-1-2 تقسیم بندی مالکیت فکری.. 23

2-1-1-3 اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری.. 23

2-2تاريخچه. 24

2-3 كپی رايت و مؤلفه‌هاي آن. 28

2-3-1 كپي‌رايت از منظر فقيهان و قانون‌گذار. 30

2-3-2 مبناي حمايت از كپي‌رايت.. 46

2-4 مفهوم نقض… 52

2-4-1 تعریف حق مؤلف… 52

2-4-2 حق مؤلف… 53

2-4-2-1 حقوق مادی.. 54

2-4-2-2 حق معنوی.. 54

2-4-2-3 حقوق مرتبط.. 55

2-4-3 انواع نقض حقوق مؤلف… 55

2-4-3-1 پیشینه تاریخی حق مؤلف… 57

2-5 فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر حقوق مالکیت فکری.. 59

2-6 مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن. 61

2-6-1 موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری.. 62

2-6-2 مبانی اعتبار حقوق اخلاقی.. 72

فصل سوم: مطالعه تطبیقی  مسئولیت مدنی نقض کپی رایت در حقوق ایران و فرانسه

3-1 تعریف های ذیل نمونه هایی از تعاریف حقوق دانان از این نوع مالکیت است.. 89

3-2 تاریخچه. 91

3-3 ماهیت حقوق معنوی و مسئولیت های مدنی مرتبط.. 95

3-4 اثبات مالکیت در  اموال معنوی.. 95

3-4-1 اثبات مالکیت در  اموال معنوی در ایران. 95

3-4-2 اثبات مالکیت در  اموال معنوی در فرانسه. 96

3-5 مبانی مسئولیت در اموال معنوی ( کپی رایت ) 98

3-5-1ادله مسؤوليت مدني‏ در حقوق ایران. 98

3-5-2 ادله مسؤوليت مدني در حقوق فرانسه. 105

3-6 نقض حق نسخه برداری.. 115

3-6-1 نقض حق نسخه برداری در فرانسه. 116

3-7 مدت حمایت از آثار و مالکیتهای معنوی.. 117

3-7-1 حقوق ایران. 117

3-7-2 حقوق فرانسه. 118

3-8 مراجع رسیدگی.. 119

3-8-1 مرجع صالح در حقوق ایران. 119

3-8- 2 مرجع صالح در حقوق فرانسه. 119

3-9 ضمانتهای اجرایی مسئولیت مدنی در ایران. 120

فصل چهارم: نتایج

4-1 نتيجه‌گيري.. 123

منابع. 133

چکیده لاتین.. Error! Bookmark not defined.

 

 

 

 


چکیده

روش­های مختلف جبران خسارت در واقع راه­های اجرایِ تعهد فاعلِ زیان می­باشد. با توجه به این که انواع زیان­ها­، از نظر ماهیتی با هم متفاوتند و هر یک نیز دارای اقسامی می­باشد، روش­های جبران آن­ها نیز یکسان نمی­باشد. به لحاظ نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری، در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی اقتصادی و صنعتی جوامع، بی­تردید حمایت از این نوع مالکیت­ها، به ویژه تضمین اجرای موثر حقوق، برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان، از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شده است­، تا پیش بینی ضمانت­های اجرا و تدابیر خاصی را که در داخل کشور و در مرز­ها بتواند، اقدامات نقض آمیز را کنترل کند و مانع جرائم بیشتر و نقض حق ِوسیع­تر حقوق مالکیت فکری گردد، توجیه شود. حق مورد حمایت قانون، دارای ضمانت اجرای قانونی است.

از مهمترین این ضمانت­های  اجرای موجود در حقوق، ضمانت­های  اجرای مدنی می­باشد که در قالبِ شیوه­های اختصاصی و شیوه­های مشترک جبران خسارت در این پژوهش مورد بحث واقع شده است. اهمیت این موضوع در موافقت نامه­های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری مغفول نمانده است. در موافقت نامه جنبه­های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری(تریپس) و کنوانسیون پاریس هم به ضمانت­های اجرا تأکید شده است. در حقوق داخلی هم، علی رغم تصویب قوانین جدید مثل­، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب1386 در حوزه مالکیت صنعتی، باز هم نواقص و ابهاماتی وجود دارد.در حوزه مالکیت ادبی و هنری و حقوق مجاور هم­، با امید تصویب ِپیش­نویس لایحه­ی قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط­، می­توان نواقصِ اجرا را به حداقل ممکن رساند. نتایج نشان می­دهد که نقض مقررات کپی رایت در دو حالت واقع می­گردد یکی نشر و پخش و اجراء و عرضه یک اثر ادبی و هنری بدون رضایت پدیدآورنده و یا بر خلاف قوانین امری و دیگری نقضی است که ناشی از عدم انجام تعهدات بوسیله طرفین در موضوع مرتبط با آثار ادبی و هنری می­باشد. همان طور که اموال مادی مورد حمایت قانونگذار است اموال معنوی به ویژه مالکیت ادبی و هنری که حاصل ذوق و ابتکار پدید آورنده آن است دارای ارزش مادی و معنوی و مورد حمایت قانونگذار است. پس تجاوز و تعدی به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری موجب نقص حق کپی رایت می­گردد نقض کننده مسئول جبران خسارت وارده ناشی از انجام اعمال خود می­باشد.

کلمات کلیدی  : مالکیت معنوی­، کپی رایت­، مسئولیت مدنی

فصل اول

کلیات

1-1 مقدمه

خطر کپی و پخش غیر مجاز که صنعت و آثار هنری ( مالکیت معنوی )  را تهدید می­کرد منجر به تلاشهایی در نیمۀ اول قرن بیستم برای حمایت از تولید کنندگان، و متعاقب آن­ها اجراکنندگان[1] این آثار در کنوانسیون برن شد.[2] لذا، اجرا­ کنندگان زمانی وارد بازی شدند که نظام حمایت از پدیدآورندگان از قبل برقرار شده بود. بنابراین بدیهی بود گفته شود اجرا کنندگان نیز مستحق حمایتی مشابه هستند، به این خاطر که آنها باید خود را به عنوان پدیدآورنده[3] یا حداقل به عنوان اقتباس کنندگان اثر اصلی تلقی کنند. اگرچه خیلی زود این مفهوم از حقوق اجراکنندگان مورد تردید قرار گرفت. چالش اصلی ایجاد مفهومی واهی از منشا ابداع اثر بود.[4] پدیدآورنده یا مبدع، کسی است که آثار جدیدی را ایجاد می­کند. اجراکننده تنها اثر از قبل موجودی را تفسیر می­کند و بنابراین او چیزی را به وجود نمی­آورد. از این رو او نمی­تواند پدیدآورنده باشد.[5] راه مناسب برای پایان دادن به بحث برقراری حمایت جدیدی از اجراکنندگان است، تا به آنها یک حق مشخص اعطا شود که به وضوح از حق پدیدآورنده متمایز است.

برخورد یکسان با حقوق اجرا کننده، تولید کنندۀ آثار اصطلاح حقوق مرتبط، نقطۀ آغاز یک تصمیم سیاسی مهم بود. بیشتر کشورهایی که در کنفرانس رم شرکت داشتند فکر می­کردند که این حقوق به هم پیوسته بودند و باید با هم در یک سند واحد مورد بررسی قرار می­گرفتند.6 در حقیقت مبنای این حقوق به گونه­ای که در کنوانسیون رم ایجاد شده بودند، کاملاً متفاوت بود. تولید کنندگان تنها زمانی مورد حمایت قرار می­گیرند که ملزومات فنی و سازمانی و سرمایه اقتصادی که برای فعالیتشان ضروری است را تهیه نموده باشند.

 اجراکنندگان به خاطر ماهیت انفرادی اجرای خود تحت حمایت هستند. از منظر نظام حمایت از حقوق پدیدآورنده، تنها اجرای یک هنرمند فردی در واقع به حمایت از اثر فردی پدیدآورنده[6] مربوط است زیرا هدفش به طور کلی یک اثر ابداعی است. این ارزیابی تغییر می کند درصورتی که مفهوم حقوق مجاور از منظر نظام کپی رایت بررسی گردد. هدف اصلی کپی رایت حمایت از سرمایه­گذاری­های منتشرکنندگان و توزیع کنندگان آثار ابداعی است.[7] از این منظر حمایت از واسطه­ها در یک نظام مشابه کپی رایت معنای کاملی می­یابد. در هر صورت موقعیت اجرا کنندگان با واسطه­ها متفاوت است.[8]

بر این اساس چالش اساسی که این تحقیق به بررسی آن خواهد پرداخت عبارت است از بررسی مفهوم و مصادیق مسئولیت های مدنی مشمول این حقوق و دارایی­ها در قانون ایران و فرانسه .                              پديدآورندگان آثار ادبي و هنري بطور سنتي از دو نوع حقوق كه يكي جنبه اقتصادي دارد و از آن بعنوان حقوق مادي ياد مي­شود و ديگري حقوقي كه ماهيت غير مادي دارد و از آن به حقوق معنوي تعبير مي شود بر خوردار هستند. هر چند در نگاه اول، حقوق معنوي پديد آورنده از اهميت حقوق مادي برخوردارنيست ولي از يك سو، اين حقوق در شرايطي داراي آثار و نتايج مالي است و از سوي ديگر، لزوم احترام به شخصيت پديد آورنده آن را در جايگاهي بس والاتر از حقوق مادي قرار مي­دهد، به گونه­اي كه بعنوان مثال، حقوق آلماني مالكيت فكري از لحاظ تاريخي فقط حقوق معنوي پديدآورنده را به رسميت مي­شناخت و حقوق معنوي را يكي از شاخه­هاي حقوق مادي تلقي مي­كرد. گسترش فناوري­هاي ا­طلاعاتي و ارتبا­طي جديد از جمله كامپيوتر، نرم افزارها و اينترنت عليرغم فوايد بيشمار و غير­قابل انكاري كه در توسعه ادب و فرهنگ و دانش داشته و دسترسي بيش از پيش مردم به اطلاعات ياري رسانده است ولي در عين حال، امكانات بي سابقه اي را براي نقض حقوق مالكيت ادبي و هنري و بويژه حقوق معنوي فرا­هم كرده است. از زمان پيدايش مفهوم جديد ازحقوق مالكيت فكري در طول سه قرن اخير، كشورهاي مختلف جهان دو ديدگاه متفاوت نسبت به حقوق معنوي ارايه كرده­اند. در كشورهاي تابع نظام كامن لا كه حمايت از مالكيت ادبي و هنري تحت عنوان كپي رايت صورت مي­گيرد، اساسا نگاه اقتصادي بر جنبه­هاي انساني حقوق مالكيت فكري غلبه دارد، در حالي كه در كشورهاي تابع حقوق روم و ژرمن كه به نظام حمايتي حق مؤلف شهرت دارند نگاه شخصيت گرايانه به مقوله مالكيت ادبي و هنري ترجيح داده شده است. اين دو نگاه متفاوت، آثار حقوقي متفاوتي را نيز بدنبال داشته است. نه تنها مفهوم حقوق معنوي در هر يك از دو نظام حمايتي باهم متفاوت است بلكه مصاديق حقوق معنوي و نحوه حمايت از اين حقوق نيز تفاوتهاي اساسي در دو نظام قرار دارد. با اين­حال، در اين تفاوت­ها نبايد اغراق كرد زيرا از يك سو، مشتركاتي از اين حيث بين نظام كپي رايت و نظام حق مولف وجود دارد و از سوي ديگر در آنچه به قلمرو اتحاديه اروپا و برخي مقررات بين المللي نظير موافقتنامه جنبه­هاي تجاري مالكيت فكري ” تريپس ” بر مي­گردد، با نوعي هما­هنگ سازي حمايت از آثار ادبي و هنري و نزديك تر شدن ديدگاه­هاي كشورهاي مختلف از جمله از حيث حقوق معنوي روبرو هستيم. (آیتی؛1390؛187).

 

1-2 بیان مساله

حق مولف معادلي است كـه بـراي اصـطلاح فرانـسوي Droit d auteur  وضع شده است و در زبان انگليسي بـه آن Copy right گويند. براي حـق مولـف تعريـف­هـاي مختلف و گوناگوني ارائه شده است، اما شايد بتوان تعريـف زير را كلي­ترين و جامع ترين تعريف دانـست: ” مجموعـه­اي از قوانين و مقرراتي كه در يك كشور، دامنـه و شـمول حقوق يك اثـر يـا نحـوه عملكـرد يـك فعاليـت را تعيـين مي­كند. به تعبيري گـسترده تـر مقـررات و قـوانين حـق مولف مشخص مي­كند چه افرادي داراي چه نوع حقـوقي هستند و در يك دورة زماني تا چه مدتي از اين حقوق بـر خوردارند، حـدود و ثغـور ايـن حقـوق چيـست و مقـررات مربوط به اجرا و انتقـال ايـن حقـوق كدامنـد . علاوه بر اين، استفادة منصفانه، حق استفادة منطقي از موارد مشمول حق مولف بدون اجازه از پديدآور اسـت. بـر اساس كنوانـسيون بـرن، كـشورهاي عـضو مـي­تواننـد در مواردي خاص ـ مانند اهداف آموزشي يا اسـتفاده شخـصي ـ مــادامي كــه بــه ضــرر دارنــدة حــق مولــف نيــست، استثناءهايي براي نسخه برداري قائل شوند. به عنوان مثال در فرانسه، قانون ” رفتار منصفانه ” و حقـوق انحـصاري ويژه اي وجود دارد كه به كتابداران اجـازة نـسخه بـرداري مي­دهد(شفیعی؛1389؛54).

 اولين رويکرد قانوني در مورد مالکيت ادبي و هنري در ايران را بايد در مواد 245 تا 248 قانون جزا مصوب 1310 جستجو نمود. اين مواد ترجمه مواد 425 الي 429 قانون جزاي فرانسه است. اين مواد در خصوص جرايم چاپ بدون مجوز تاليف يا تصنيف ديگر افراد، استفاده بدون ذکر ماخذ آثار ادبي و هنري ديگران در اثر ديگر و چاپ تاليف يا تصنيف ديگري با نامي غير از نام صاحب اثر سخن مي­گويند(واعظی نژاد؛1381؛78).

 در فرانسه در زمینه نقض حق مولف مواد 12-115 الی 16-115  به انواع و شرایط مختلف نقض حق اختراع و مجازات­هاي آن پرداخته است . ماده 12 -615 ، ادعاي غیر قانونی مالکیت حق اختراع یا تقاضاي غیر قانونی ثبت را مشمول جزاي نقدي 50 هزار فرانک کرده است اما در خصوص تکرار جرم مجازات مضاعف را پیش بینی کرده است . معیار تکرار جرم در این ماده آن است که مجرم همان عمل مجرمانه را در ظرف مدت 5 سال از محکومیت اول دوباره تکرار کند . همچنین عدم رعایت مقررات راجع به ثبت اختراع در ثبت اختراع بین المللی از جمله عدم افشا و عدم دسترس عموم به آنها یا اعطاي حق اولویت و سایر موارد از سوي متصدیان ثبت در صورت نقض امنیت کشور و ارتکاب آگاهانه آنها­، مجازات نقدي 40 هزار فرانک در صورت لطمه به قدرت دفاع ملی مجازات 5 سال حبس را در پی دارد . در موارد مختلف در قانون مالکیت فکري فرانسه­، انواع مختلفی از مجازات­هاي تکمیلی مقرر شده است که به موارد زیر می­توان اشاره کرد . به عنوان مثال در موارد مربوط به حق مولف­ آمده است که متجاوز به حقوق ناشی از اختراع که مجرم شناخته شده و محکوم به مجازات شود به محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن به عضویت در دادگاه­هاي تجاري­، اتاق­هاي بازرگانی و صنعتی و اتحادیه­هاي صنعتی و پیوستن به شوراهاي حل اختلاف به مدت 5 سال محکوم خواهد شد­. البته همه این موارد جزء مجازات­هاي تتمیمی اختیاري است و دادگاه می­تواند بنا به شرائط و اقتضاي عمل مجرمانه و وضعیت مجرم این اقدامات را تجویز کند­. هم چنین به عنوان یک مجازات تتمیمی دیگر دادگاه ممکن است به هزینه محکوم علیه حکم متضمن محکومیت را مطابق با شرایط اعلان نماید و یا آن را به طور کلی یا جزئی در روزنامه ها انتشار دهد . البته در صورتی که هزینه چنین انتشاري فراتر از حداکثر میزان جزاي نقدي تحمیل شده نباشد . معمولا هدف از انتشار حکم محکومیت­، شناساندن بیشتر مجرمان و اطلاع رسانی به مردم در خصوص نوع فعالیت آنها و ایجاد آمادگی در مردم به نحو غیر مستقیم می­باشد . قابل ذکر است که ضمانت اجراها در زمینه حق اختراع بیشتر ناظر به جبران خسارت مدنی می­باشد و مقررات کیفري در این زمینه وجود ندارد(2001 ،.(Blakeney

[1]-See STEPHAN M. STEWART,INTERNATIONAL COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS 221-22 (2nd ed. 1989); RICKETSON, op.cit., at 309-10.

[2]-See generally STEWART, op.cit., at 222; RICKETSON, op.cit., at 311; MAK, op.cit., at 110-11.

[3]– See, e.g., Rudolf Cahn-Speyer, Leistungsschutz oder Urheberrecht des Ausübenden Künstlers, 4 UFITA 368 (1931); HOMBURG,op.cit., at 75-78

[4]– The Confédération Internationale des Sociétes d’Auteurs et Compositeurs, see URL at: http://www.cisac.org) proclaimed the“Charter of Author’s Rights” in 1956.

[5]– MAK, op.cit., at 105-09.

[6]-STEWART, op.cit., at 190.

[7]-See BENJAMIN KAPLAN, AN UNHURRIED VIEW OF COPYRIGHT 75 (1966); LITMAN, op.cit., at 1. See, e. g.,American Geophysical Union v. Texaco, 60 F.3d 913 (2d Cir. 1994)

[8]-See Ulmer, op.cit., at 99

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

منابع

منابع فارسی

کتب

آیتی، ح. 1375، حقوق آفرینشهای فکری با تأکید بر حقوق آفرینشهای ادبی و هنری، تهران، نشر حقوقدانان، 1375.

اشتياق، و. 1375، «استفتائات و نظرات پيرامون مسائل فقهي و حقوقي، رهنمون، ش3-2.

امامي، ح.  بی تا، حقوق مدني، ج1 ،ص 25.

افتخارزاده م، ر . 1376، حقوق مؤلفان،مترجمان،هنرمندان و ناشران  در فقه معاصراسلامی ،نشرهزاران،چاپ اول.

الستي، س. بی تا، حقوق كيفري مالكيت ادبي و هنري، تهران، ميزان.

امام خميني(ره)، ر. 1363، تحريرالوسيله، قم، انتشارات اسلامي.

امام خميني(ره)،  ر . بی تا  كتاب بيع، ج 1، ص 25.

اماني، ت . 1383، قوانين و مقرّرات مالكيت فكري، تهران، بهنامي.

اميرارجمند، ا. م ، حبيبي مجنده. 1384. «جايگاه حقوق مالكيت معنوي در نظام بين‌المللي حقوق بشر»، نامه مفيد، ش49.

پودوفكين، ف. ا. 1370 ، فن سينما و بازيگري در سينما، ترجمه حسن افشار، تهران، انتشارت مركز كرج.

پورمحمدي، ش.  1384، «مالكيت صنعتي در موافقت نامه تريپس و كنوانسيون پاريس»، حقوقي دادگستري، ش51-50.

جعفري لنگرودي، م ج، 1370، حقوق اموال، گنج دانش، تهران.

جعفری لنگرودی ، م  ج . 1378، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ششم، گنج دانش.

چيت‌سازان، م .1379، حقوق مالكيت‌هاي فكري، تهران، خانه كتاب.

حسيني‌خامنه‌اي، ع. 1379 ، اجوبةالاستفتائات، تهران، شركت چاپ و نشر بين‌الملل.

حكمت نيا، م.   م ، موحدي ساوجي. 1385، جايگاه مباني نظري در فهم و ترسيم نظام مالكيت فكري، فقه و حقوق، ش8.

دواني، ع.  1366، مفاخر اسلامي، تهران، امير كبير.

شمس، ع ح. 1382، حقوق مالكيت بر علائم تجاري و صنعتي، تهران، سمت.

صادقي نشاط، ا.  1376،  حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، سازمان برنامه و بودجه، تهران.

صفایی، ح؛  م صادقی؛ ح محسنی. 1384،  مطالعه ی تطبیقی حقوق معنوی پدید آورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط  .

كاتوزيان، ن. 1383،مقدمه علم حقوق، تهران، چ بيست و سوم، تهران، شركت سهامي انتشار.

كاتوزيان، ن. 1378، حقوق مدني، اصول مالكيت، تهران، دادگستري بيزان، 1378، ص 9.

کانت، امانوئل. 1380، فلسفه حقوق، ترجمة منوچهر صانعی دره بیدی، چاپ اول، تهران، نقش و نگار.

گرجي، ق. بی تا،  مشروعيت حق، با تاكيد بر حق معنوي، ص 122.

مرادي، ن. 1352،  «حق مؤلف»، نامه انجمن كتابداران ايران، ش2.

مرعشي، م ح. 1373، ديدگاه‌هاي نو در حقوق كيفري، تهران، ميزان.

موسوي، ر.1383،  حق تأليف در حقوق اسلامي، مطالعات اسلامي، ش64.

مهريزي، م . 1381 ، مباني فقهي حق مولف، همايش تخصصي بررسي حقوق نشر كتاب در ايران، تهران، خانه كتاب.

ميرحسيني، ح.1384، مقدمه‌اي بر حقوق مالكيت معنوي، تهران، ميزان.

ميلرسون، ج.1377، فن برنامه سازي تلويزيوني، ترجمه مهدي رحيميان، تهران، سروش.

هگل، گئورک ویلهلم فریدریش.1378، عناصر فلسفه حق، ترجمه مهبد ایرانی طلب، چاپ اول، تهران، انتشارات پروین.

مجلات

آذري، ك.  بی تا،  حقوق معنوي پديدآورنده، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 22 ، صص 4 و 5 .

جوادی آملی، ع . بی تا،  «حق و تکلیف»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هشتم، شمارة 29.

ریپرو پکار ، پ . ج 3 ، شماره 575 ، نقل از مقاله آقای دکتر سید حسین صفایی ،نشریه شماره 7، دانشکده حقوق سیاسی.

زاهدي، م.  گزارش همايش بين منطقه‌اي سازمان جهاني مالكيت اخلاقي در خصوص حمايت از دانش سنتي، 11ـ9 نوامبر سال 200 تايلند، سخنراني در دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي، مورخ 21/ 9/79.

قاسمي، م.1385، «سير تحول حقوق مؤلف در جامعه بين‌المللي»، مجله حقوقي، نشريه مركز امور حقوقي بين‌المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، ش35.

شیروی، ع ح.  م ع،  میرزایی.  1389،  مدیریت جمعی حق مولف و حقوق مرتبط /نشریه ی فقه و حقوق /سال چهارم شماره ی 13 .

شوراي عالي انفورماتيك كشور، حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار، تهران، سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي، اجتماعي و انتشارات، 1382.

صالحي، ج. 1386،  كپي‌رايت و تعامل آن با مالكيت فكري، مجله تعالي حقوق، ش 18.

صفايي، ح . بی تا، حقوق مالكيت ادبي و بررسي قانون ح‌ح‌م‌م‌و‌ه، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 6، ص 56.

صادقی ، م. 1386، حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی  ؛ نشریه ی فقه و حقوق /سال چهارم/شماره ی 15.

ميرحسيني، ح.1384، «مالكيت فكري در نظام حقوقي ايران»، مجله حقوقي دادگستري، ش51-50.

محمدبيگي، ع. 1376، ارزيابي پيامدهاي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در حوزه كپي‌رايت، مجموعه مقالات همايش بررسي جنبه‌هاي حقوق سازمان تجارت جهاني، نشر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.

پایان نامه و رساله

آموزگار، م. 1382، آثار حقوقي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني در خصوص حق مولف، پايان نامه دكتري، دانشگاه تهران.

ابراهیم زاده پاشاه، ح . حمایت حقوقی از مؤلفین برنامه های کامپیوتری، پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی ، 1376.

اصلاني، ح ر. 1381، حق اختراع با لحاظ موافقت نامه تريپس، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي، دانشگاه تربيت مدرس.

حكمت نيا، م.1383،  مباني نظري مالكيت فكري با تأكيد بر فقه اسلامي، رساله دكتري دانشگاه تربيت مدرس .

 

 

 

 

عربی

الاميني، عبدالحسين ، الغدير في الكتاب و السنه و الادب، ج5، ص345-340.

السنهوری، عبدالرزاق احمد. بی‌تا،الوسیط فی شرح القانون المدنی، المجلد الاولی، بیروت، التراث العربی.
بلقاضی، عبدالحفیظ، 1997 . مفهوم حق مولف و حدود حمایته جنائیاً، الطبعة الاولی، دارالامان.

شبير، م ع.   1999، المعاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الاسلامی، اردن، دار النفائس،

وهبه الزُحَیلی ، دکتر وَهَبه ،مقاله «حق تألیف ، نشروتوزیع»، مندرج در کتاب حقوق مؤلفان ،مترجمان،هنرمندان،ناشران در فقه معاثر اسلامی ترجمه دکتر محمودرضا افتخارزاده .

وهبه الزحيلي.  بي‌تا، الفقه الاسلامي وادلته، المجلد الرابعه، پاكستان، المكتبه الحبيبيه.

مسعودي ، ع . 1385‌ه.ق 1965‌م، مروج الذهب و المعادن الجواهر بيروت دارالاندلس ج 1، ص 27

يزدي، م ك . بی تا، حاشيه بر مكاسب ج2، ص 53 .

 

 

 

 

 

انگلیسی

Bently, Lionel and Brad Sherman, Intellectual Property, Patents, Copyright, Trademark, Allied Rights, Third edition, London, 2001

D.Norhaus, William, Invention, Growth and Welfare: A theoretical treatment of technological change, Cambridge, M.I.T. Press, 1969.

Haight Farley, Christine; Protection Copyright: is Intellectual Property the Answer?, American university-washington college of Law , 2006

Hart, Tina & Linda Fazzani; Intellectuall Property Law, American university-washington college of Law , 2004

library of congress , copyright basics, copyright office Washington D.C, 2002.

Sterling, J.A.L., World Copyright Law, Second edition, London, Sweet & Maxwell, 2003.

Stim, Richard; Copyright Law, first edition, west legal studies, 2000

 See W. MAK, RIGHTS AFFECTING THE MANUFACTURE AND

 USE OF GRAMOPHONE RECORDS 99 (1952).

 See Waring v. WDAS Broad. Station, 327 Pa. 433, 435 (1937); R. HOMBURG, LEGAL RIGHTS OF PERFORMING ARTISTS 14 (Maurice J. Speiser trans., 1934); MAK, supra note 3, at 100

 The term “mechanical reproduction” was commonly used at the beginning of the twentieth century to include all means of sound recording available at that time

See, e.g., Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Sept. 9, 1886, as last revised Sept. 28, 1979, 828 U.N.T.S. 221

Hurvard Journal”Are patents and copyrights morally justified? “ 1. Palmer, Tom G, law and public policy, 13, No 3, Summer 1990.
Sterling, J. A. L. world copyright law, second Edition, London, sweet & maxwell, 2003.
Cornesh, W. R. Intellectual property, Third Edition, London, sweet & Maxwell, London, 1996.
Cotter, Tomas F. “pragmatism and the Driot Moral”, North Carolina law Review,1997.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مسئولیت مدنی ناشی از نقض کپی رایت در حقوق ایران و فرانسه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

85 + = 93