free

مطالعه امکان ساخت الیاف- سیمان از گیاهان غیر چوبی

59.000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه

:

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

رشته فرآورده های چند سازه چوب

 

مطالعه  امکان ساخت  الیاف- سیمان از گیاهان غیر چوبی

 

 

تهیه کننده:

………………

 

 

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا دهقانی فیروزآبادی

 

 

 

1391

 

چکیده

هدف از این تحقیق مروری بر روی مواد لیگنوسلولزی غیر چوبی برای تولید پانل های الیاف – سیمان می‌باشد. در این بررسی اثر و تولید کامپوزیت های الیاف – سیمان از ساقه آرهار، کاه گندم، الیاف گیاه Equisteum، الیاف باگاس، الیاف خمیرهای کرافت، الیاف نارگیل، پوسته فندق و الیاف کتان مورد بررسی قرار گرفت. ساقه آرهار می تواند به عنوان مواد لیگنو سلولزی در پانل های سیمانی بکار برده شود ولی به فرآیندهای استخراج با آب برای حذف برخی از مواد استخراجی نیاز دارد. با افزودن بیش از حد تراشه‌های آرهار به پانل خواص‌های آن کاهش می‌یابد. کاه گندم با سیمان سازگاری ندارد، که با استفاده از مواد افزودنی ها و تیمارهای شیمیایی این مشکلات رفع می‌شود. افزودن SPG و AL به الیاف گیاهی Equisteum در تولید پانل‌ها باعث بالا بردن خواص آنها می‌شود و هدایت حرارتی آن را پایین می‌آورد. الیاف باگاس هم با نانو تیوب های کربنی که خواص آنها را بالا می برد در تولید پانل ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پانل‌های دارای پوسته نارگیل و سیمان دانسیته پایینی دارند و به عنوان عایق ساختمانی به کاربرده می‌شوند. پوسته فندق با مواد چوبی می تواند در کامپوزیت‌های سیمانی به کاربرده شود. کامپوزیتهای سیمانی حاوی ذرات کتان در رده پانل‌های سبک طبقه بندی می‌شوند و کلرید کلسیم سازگاری آنها را با سیمان افزایش می‌دهد.

کلمات کلیدی: پانل های الیاف – سیمان، ساقه آرهار، مواد افزودنی و تیمارهای شیمیایی.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و کلیات

مقدمه. 2

فرآورده‌های مرکب چوبی.. 2

تاریخچه. 2

تخته‌های چوب سیمان. 3

کلیات: 4

چند سازه ها با اتصالات معدنی (سیمان): 4

چند سازه های تقویت شده با الیاف گیاهی: 4

مواد اولیه: 5

خواص: 5

موارد کاربردی: 6

سیمان پرتلند: 6

واکنش های شیمیایی هیدراتاسیون: 8

فراورده های اصلی هیدراتاسیون: 8

هیدراتاسیون. 9

فرایند تولید سیمان: 9

حرارت هیدراتاسیون: 10

مواد مضر در سیمان پرتلند: 11

مواد لیگنوسلولزی: 11

چسبندگی مواد لیگنوسلولزی با سیمان: 13

کاتالیزور های گیرایی سیمان (مواد افزودنی): 15

فرایند تولید پانل‌های چوب سیمان. 15

فاکتور های موثر بر خصوصیات چند سازه های الیاف سیمان: 18

فرایند های خمیر سازی: 18

تکنیک های ساخت: 18

اثر شرایط گیرایی: 18

نوع الیاف: 18

پالایش الیاف: 19

اثر رنگبری الیاف: 19

مواد افزودنی: 19

نسبت الیاف به سیمان: 19

ترکیبات شیمیایی دیواره سلول  و مواد استخراجی چوب: 20

فصل دوم مروری بر مطالعات انجام شده

2- 1 سابقه تحقیق.. 22

2- 1 – 1 اثر گونه چوبی: 22

2- 1 -2 تأثیر عوامل بازدارنده چوب: 26

2- 1 -2 -1 اثر مواد استخراجی: 26

2- 1 -2-2 اثر درون چوب و برون چوب و فصل قطع: 27

2- 1 -2-3 اثر پوسیدگی قارچی: 28

2- 1 -3 اثرات استفاده از ضایعات کشاورزی و مواد بازیافتی: 29

2- 1 -4 اثر تیمارهای مختلف: 32

2-1-5 اثر مواد افزودنی: 33

الف- اثر مواد معدنی: 33

اثر سیلیس (SiO2): 35

اثر اسید کرومیک: 35

ب –اثر مواد آلی: 36

اثر CO2: 36

اثر الیاف فایبرگلاس: 38

2-1-6 اثر نوع سیمان (سیمان منیزیم): 39

2-1-7 اثر نسبت سیمان به چوب: 39

فصل سوم نتایج و بحث

3-1 ساخت تخته الیاف سیمان از ساقه آرهار: 41

3-1-1 مقاومت فشاری.. 43

3-1-2 خصوصیات تخته ها 45

3-2 کاه گندم. 49

3-2-1 سازگاری کاه با سیمان. 51

3-2-2 روش های سازگارکردن کاه با سیمان. 52

3-2-3 استفاده از مواد افزودنی برای بهبود چسبندگی کاه-سیمان. 53

3-2-3-1 دی اکسید کربن CO2. 54

3-2-3-2 مواد پازولانیک… 54

3-2-3-3  کلرید کلسیم. 56

3-2-4 خصوصیات مقاومتی الیاف کاه 57

3-2-5  هوازدگی.. 57

3-2-6 نوع سیمان. 58

3-3 پانل های الیاف – سیمان از الیاف گیاه Equisetum… 59

3-3-1 تست هیدراتاسیون. 60

3-3-2 خواص تخته ها 61

3-4 پانل های الیاف باگاس – سیمان. 63

3-5 پانل های الیاف –  سیمان. 65

3-6 پانل های الیاف و پوسته نارگیل – سیمان. 66

3-7 کامپوزیت های سیمانی از پوسته فندق و الیاف کتان. 67

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1 نتیجه گیری.. 71

4-2 پیشنهادات.. 73

منابع

منابع مورد استفاده 75

 

 

فهرست اشکال

جدول 1-1  مواد شیمیایی اصلی تشکیل دهنده سیمان پرتلند  7

جدول1-2 سیمان پرتلند به طور معمول از چهار نسبت اصلی طبق جدول زیر تشکیل شده است… 8

جدول 1-3 مواد تشکیل دهنده انواع سیمان پرتلند  10

جدول 3-1 مقایسه خصوصیات تخته کامپوزیت ها با استاندارد های لازمه. 47

جدول 3-2 خواص مقاومتی، ثبات ابعادی و هدایت حرارتی تخته های الیاف Equisteum – سیمان. 62

 

 

فهرست جداول

شکل 3-1 مقایسه حذف مواد استخراجی با آب سرد در یک روز در مواد گیاهی.. 42

شکل 3-2 اثر مواد استخراجی آرهار بر روی زمان گیرایی سیمان  42

شکل 3-3 تاثیر میزان مواد استخراجی بر روی توسعه مقاومت در ملات سیمان. 44

شکل 3-4 تاثیر دوز تسریع کننده (A) بر روی مقاومت فشاری ملات سیمان شامل 1 درصد مواد استخراجی آرهار. 44

شکل 3-5 اثر میزان تراشه های آرهار (% نسبت به وزن سیمان) بر روی دانسیته تخته های کامپوزیتی.. 45

شکل 3-6  جذب آب (24 ساعته) میزان تراشه های آرهار (%) نسبت به وزن سیمان. 46

شکل 3-7 مقاومت خمشی تخته کامپوزیت با میزان تراشه های آرهار (%) نسبت به وزن. 48

شکل 3-8  اثر تراشه های آرهار (% نسبت به وزن سیمان) بر چسبندگی داخلی تخته ها 49

شکل 3-9 اثر SFG و AL بر روی هیدراتاسیون سیمان. 61

 

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

مقدمه

فرآورده‌های مرکب چوبی

با رشد جمعیت، توسعه صنعتی و تکامل جوامع انسانی، تقاضا برای محصولات متنوع چوبی روز افزون می باشد. با توجه به کمبود منابع سلولزی برای پاسخ به این تقاضای فزاینده جمعیت، تولید فراورده های چوبی متنوع و جدید با خصوصیات بهتر و کاربرد وسیعتر و عمر مصرف بیشتر امری اجتناب ناپذیر است. کمبود منابع چوبی در مقایسه با تقاضا برای منابع چوبی در مقایسه با تقاضا برای محصولات مختلف چوبی، بسیاری از کشورهای صنعتی را بر آن داشته است تا با روش‌های گوناگون به تولید محصولاتی با خصوصیات بهتر و بادوام تر و همچنین با استفاده از ضایعات و دور ریز های کارخانه‌های مختلف تولیدات چوبی و مواد اولیه چوبی در دسترس، حداکثر استفاده را بنمایند تا از فشار بیشتر به جنگل‌ها که علاوه بر نقش پر رنگ خود در تولیدات صنعتی، سهم بسزایی در سیستم اکولوژیک و زیست محیطی این کره خاکی دارند، جلوگیری شود. یکی از راهکار های مهم در این زمینه استفاده از فرآورده‌های مرکب چوبی به جای چوب ماسیو که هم از خصوصیات مثبت چوب بتون استفاده نمود و هم این که معایب چوب ماسیو را کاهش داد می‌باشد.

چند سازه ها به هر نوع از ترکیب منابع مختلف فیبری اطلاق می شود که چسب های معدنی یا آلی بین آنها اتصال ایجاد می کند. قدمت تقویت بتن با الیاف به زمانی بر می گردد که مصری ها از کاه و موی دم اسب برای تقویت و بهبود خشت های گلی استفاده کردند در دهه های بعد استفاده از الیاف آزبست در مقیاس تجارتی در خمیر سیمان همراه با اختراع فرایند هاد چسک شروع شد (کاویشگال، (1995) و موهرب (2003) )

 

تاریخچه

 از آنجایی که این فراورده‌ها بر اساس پژوهش‌های آزمایشگاهی و مطالعات خطوط پایلوت شکل گرفته و رشد و توسعه یافته‌اند، لذا رابطه تنگاتنگی با علوم و تکنولوژی روز دارند. بیش از یک قرن از اولین تلاش‌هایی که برای ساخت صفحات فشرده چوبی از ضایعات چوب و مواد اولیه لیگنوسلولزی شروع شد، می‌گذرد. در سال 1887 میلادی Hubbard در آلمان با استفاده از ضایعات چوب و آلبومین خون تحت شرایط حرارت و فشار محصولی را تولید نمود. در سال 1918، Beckman در آلمان نوعی تخته خرده چوب را که سطوح آن از روکش‌های چوبی پوشیده بود ساخت. پژوهش دیگری بنام Freudenberg در سال 1926 ساخت تخته‌هایی را با پوشال رنده و با 3 تا 10 درصد چسب پیشنهاد کرد که تقریباً محدوده مصرف رزین‌ها برای ساخت تخته خرده چوب در صنایع امروزی می‌باشد. بدین ترتیب در آن روزگار تخته خرده چوب به عنوان یک فرآورده چوبی جدید با مشخصات کاربردی ویژه به تدریج وارد عرصه تولید و بازار مصرف شد.

 

تخته‌های چوب سیمان

نوع دیگری از تخته‌ها که ابداع شده تخته‌های چوب سیمان است که از خرده چوب و سیمان ساخته می‌شوند. این فراورده اولین بار در سال 1914 در اتریش ساخته شده و ماده اتصال دهنده آن منیزیت یا (MgCO2) بود. طی سالیان متمادی حدود 600 میلیون متر مکعب از این تخته‌ها که بیش از 50 درصد مصرف جهانی بود، در اتریش تولید گردید (دوست حسینی، 1380).

در سال 1982 سیمان پرتلند در ساخت این تخته‌ها مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن گچ به عنوان عامل اتصال دهنده مصرف شد. کارخانه‌های تولید کننده پانل‌های چوب سیمان در اواخر دهه 1940 در ایالات متحده مستقر شدند. پانل‌هایی که در آن‌ها از اتصال دهنده منیزیت استفاده می‌شد، معمولاً از کیفیت پایین‌تری برخوردار بودند. زیرا ملات منیزیت در برابر رطوبت کاملاً حساس می‌باشد ولی پانل‌های چوب سیمان که از سال 1928 توسعه یافتند، مقاومت بیشتری به رطوبت داشتند.

هدف از تولید پانل‌های چوب سیمان یا فرآورده‌های مرکب چوبی با اتصالات معدنی، ترکیب ذرات آلی مانند چوب و مواد لیگنوسلولزی با اتصال دهنده‌های معدنی از قبیل سیمان، گچ و منیزیت و غیره است. در این فرآیند می‌توان از الیاف دیگر مانند فایبرگلاس‌های مقاوم به مواد قلیایی نیز استفاده نمود به علاوه سایر مواد و مصالح غیر آلی مانند ماسه و شن را نیز می‌توان مورد استفاده قرار داد. الیاف اصلی در ترکیب این پانل‌ها ممکن است به صورت منظم (جهت دار) و یا به حالت تصادفی قرار بگیرند.

اخیراً این فراورده‌ها جهت مصرف در طرح‌های ساختمانی کشور های صنعتی و همچنین کشورهای در حال توسعه مورد توجه زیادی قرار گرفته است. نظر به اینکه سیمان یک ماده نسبتاً ارزان و فراوان است به عنوان اتصال دهنده در ساخت این پانل‌ها مصرف می‌شود، لذا تقاضا برای این محصول به ویژه در کشورهایی که از لحاظ تأمین رزین های مصنوعی برای ساخت تخته خرده چوب و تخته فیبر با مشکلاتی مواجهند، رو به افزایش است.

 

کلیات:                                                                            

چند سازه ها با اتصالات معدنی (سیمان):

چند سازه ها با اتصالات سیمانی سلولزیک فراورده هایی هستند که مواد لیفی شبیه چوب یا بقایای کشاورزی به شکل رشته چوب، خرده چوب، تراشه ها، ذرات یا الیاف چوبی با سیمان پرتلند اتصال داده شده اند. این فراورده ها با توجه به خصوصیات کاربردی بارز، وسعت کاربرد آنها و پیشرفت سریع تکنولوژی تولید این فراورده ها در دهه های اخیر در مقایسه با سایر فراورده های چوبی با اتصال چسب های مصنوعی به یک محصول استراتژیک در صنعت ساختمان سازی در بازار جهانی تبدیل شده است. این فراورده ها در بازار تجارتی به 3 دسته اصلی تقسیم می گردند.

– تخته رشته چوب – سیمان (WWCB)[1]

– تخته خرده چوب – سیمان (CBP)[2]

– تخته فیبر – سیمان (FCB)[3]

 

چند سازه های تقویت شده با الیاف گیاهی:

چند سازه سیمانی تقویت شده با الیاف گیاهی از جمله فراورده های مرکب مهندسی شده چوب از خانواده چند سازه های ساحتمانی می باشند که از ترکیب سیمان پرتلند با خمیر الیاف گیاهی تشکیل می گردند و دارای 6 الی 13 درصد وزنی البیاف چوبی می باشند (کاویشگال، 1995). امروزه چند سازه های تقویت شده با الیاف گیاهی در مقایسه با سایر الیاف از قبیل شیشه، فلز، کربن و … به علت تجدید پذیر بودن، بی خطر بودن برای انسان، تکنولوژی پیشرفته تولید و در دسترس بودن با هزینه نسبتا پایین به عنوان مناسب ترین جایگزین آزبست در صنعت ساختمان سازی رشد چشمگیری یافته است (موهرب، 2003). این فراورده به علت پیشرفت سریع تکنولوژی تولید آن، کاربرد وسیع و عدم انتشار گاز ها (انتشار گاز فرمالدئید) و خطرات ناشی از آن برای انسان، مصرف آن به عنوان ماده ساختمانی مطلوب مورد توجه قرار گرفته است.

 

مواد اولیه:

الیاف مورد مصرف در ساخت چند سازه های الیاف سیمان طی فرایند های مختلف شیمیایی، مکانیکی، گرمایی و روشهای ترکیبی از گونه های چوبی سوزنی برگان و پهن برگان، گونه های غیر چوبی نظیر کنف، نارگیل، باگاس، بامبو و گیاهان زراعی استحال می شود و علاوه بر آن الیاف بازیافتی حاصل از کاغذ باطله، پساب کارخانجات خمیر و کاغذ و تخته فیبر نیز مورد استفده قرار می گیرد. همچنین برای ساخت پانل های چوب سیمان از تراشه، رشته، پوشال و الیاف چوبی استفاده می شود (ولی زاده، 1383).

 

خواص:

این محصولات به طور کلی دارای خواص زیر می‌باشند:

مقاومت آن‌ها در مقابل کشش و خمش خوب است.

تبدیل آن‌ها به اندازه‌ای مختلف و دلخواه آسان است.

پیچ را خوب نگه می‌دارد و میخ به آسانی در آن فرو می‌رود.

در مقابل گرما، سرما، صدا و رطوبت عایقی قوی و ممتاز می‌باشند.

اثرات پوسیدگی قارچی بر روی آن‌ها کم می‌باشد.

برای انواع اندود، روکش، نصب پلاکت‌های سنگی و … مناسب می‌باشد. کار ساختمانی با آن سریع پیش می‌رود .

با استفاده از این نوع ورقه‌ها در ساختمان مصرف انواع آهن و فولاد در ساختمان کاهش می‌یابد و وزن سازه کمتر می‌گردد.

سطح مفید زیر بنا افزایش قابل ملاحظه‌ایمی‌یابد.

برای ساختمان چند طبقه به جای اسکلت بندی یا بتن آرمه می‌توان از ورقه‌های چوب سیمان استفاده نمود.

از دیگر خصوصیات مطلوب پانل‌های چوب سیمان می‌توان قابلیت کار و ماشین کاری این پانل‌ها و قابلیت چسب زنی مطلوب آن‌ها را نام برد. زیرا این صفحات به دلیل دارا بودن حجم نسبتاً زیادی از چوب دارای خصوصیات تخته خرده چوب بوده و به علت وجود لایه نازک چوبی در سطح خارجی این صفحات می‌توان عملیات چسب زنی بر روی آن‌ها انجام داده و از هر نوع چسبی استفاده نمود (شعرائی راد و پارساپژوه، 1354).

 

موارد کاربردی:

این فراورده در مقیاس گسترده برای پوشش بام، ساختار های پیش ساخته، دیوار کوب، کف اتاق، سقف، درهای ضد آتش، کف پوش، پوشش داخلی حمام و رختشویی، عایق صوتی، کاربر وسیعی در منازل مسکونی پیدا کرده اند و همچنین به صورت فراورده های قالبی برای مصارف داخلی نظیر کابینت، قاب سازی، قفسه سازی، نرده و پلکان مورد استفاده قرار می گیرد.

سیمان پرتلند:

یکی از اتصال دهنده‌های معدنی که در ساخت پانل‌های چوبی کاربرد صنعتی یافته و در مقیاس گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، سیمان پرتلند است. کلمه پرتلند که معمولاً به دنبال سیمان می‌آید نام جزیره‌ای در جنوب انگلستان است. در سال 1834 فردی بنام جوزت آسپیدین موفق به تهیه مخلوطی از سنگ آهک و خاک رس گردید این مخلوط مزبور را به دلیل هم رنگی با سنگ‌های آهکی آن منطقه، سیمان پرتلند نامید.

به طور کلی سیمان را به عنوان ماده‌ای که دارای خواص چسبندگی و چسبانندگی بوده و قادر است ذرات مختلف را به هم بچسباند تا به صورت جسم یک پارچه و متراکم درآیند، توصیف می‌کنند. البته این تعریف انواع متعددی از مواد سیمانی را در برمی گیرد. اجزاء اصلی سیمان را ترکیبات آهکی تشکیل می‌دهند و در مهندسی ساختمان نیز معمولاً سیمان‌های آهکی مورد استفاده می‌باشند. سیمان‌های مورد نیاز در ساخت بتون دارای خاصیت گیرایی و سخت شدن در مجاور آب، در اثر واکنش‌های شیمیایی با آن بوده و به سیمان‌های هیدرولیکی معروفند. سیمان‌های هیدرولیکی عمدتاً از سیلیکات‌ها و آلومینات های آهک تشکیل شده‌اند و به طور کلی می‌توان آن‌ها را به سیمان‌های طبیعی و پرتلند طبقه بندی نمود.

سیمان پرتلند پودر نرمی است که میل ترکیبی آن با آب زیاد است و از چهار جزء اصلی تشکیل شده که عبارتند از آهک، اکسید آلومینیوم، اکسید سیلیسیوم و اکسید آهن.

حضور یکی از عناصر آهن یا آلومینیوم برای تولید سیمان کافی است. سایر عناصر طبیعی که در سیمان وجود دارند به مقدار کمی بوده و اهمیت چندانی ندارند.

جدول 1-1 مواد شیمیایی اصلی تشکیل دهنده سیمان پرتلند را نشان می‌دهد. به طوری که ملاحظه می‌گردد آهک دارای بیشترین سهم در بین این مواد می‌باشد.

جدول 1-1  مواد شیمیایی اصلی تشکیل دهنده سیمان پرتلند (سید عسکری، 1368)

نوع مواد مقدار  درصد
آهک

سیلیس

اکسید آلومینیوم

اکسید آهن

اکسید منیزیم

سولفات

اکسید سدیم یا پتاسیم

67-60

25-17

8-3

6-5/0

4-1/0

3-1

3/1-5/0

 

منابع مورد استفاده

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

آموسی، ف. 1384. بررسی امکان ساخت چوب سیمان از پوشال فراورده‌های چوبی تیمار شده بازیافتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 134 صفحه.

جمالی، آ. 1383. بررسی تأثیر مواد افزودنی و گاز دی اکسید کربن بر خواص کاربردی صفحات چوب سیمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه منابع طبیعی تهران، 132 صفحه.

دوست حسینی، ک. 1380. فناوری تولید و کاربرد صفحات فشرده چوبی (تألیف). انتشارات دانشگاه تهران، 648 صفحه.

دوست حسینی، ک و یزدی، م. 1375، تأثیر مواد افزودنی بر کیفیت اتصال سیمان پرتلند با خرده چوب صنوبر، مجله منابع طبیعی ایران، شماره 48، صفحه 47-58.

دوست حسینی، ک و رنگ آور، ح. 1376.بررسی تأثیر نوع گونه و تیمار خرده چوب بر خواص کاربردی صفحات چوب سیمان. مجله منابع طبیعی ایران، 50 (2): 47-55.

رفیعی، ف. 1361. تجزیه شیمیایی سیمان و برخی از سنگ‌ها، سازمان زمین شناسی کشور. جمهوری اسلامی ایران، 134 صفحه.

سید عسکری، ن. 1368. سیمان پرتلند. چاپ اول، انتشارات مرکز، 74 صفحه.

شعرائی راد، م و پارساپژوه، د. 1354. بررسی فراورده‌های چوب سیمان و امکان استفاده از آن در ایران. مجله منابع طبیعی، (19): 49 – 37.

عزیزی، خ. 1385. بررسی استفاده از مخلوط کاه گندم و تراشه روکش جهت ساخت پانل‌های چوبی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 141 صفحه.

عزیزیان، م. 1385. تکنولوژی پخت سیمان. چاپ اول، انتشارات موسسه فرهنگی هنری گیتی. 183 صفحه.

میرزابیگی، ر. 1387. بررسی امکان ساخت فرآورده‌های مرکب رشته – چوب سیمان از مخلوط گونه‌های صنوبر و اکالیپتوس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 134 صفحه.

ولی زاده، ا. 1383. بررسی ساخت پانل‌های الیاف-سیمان با استفاده از کاغذ باطله. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 98 صفحه.

یزدی، م. 1372. بررسی خواص کاربردی صفحات چوب سیمان و تأثیر مواد افزودنی بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه منابع طبیعی تهران، 121 صفحه.

Alberto, M. M. (2000). Compatibility of some tropical hard woods species with Portland cement using isothermal colorimetry. Forest Products Journal, 50, 83-88.

Aggarwal LK. (1992). Studies on cement bonded coir fibre boards. Cem Concr Compos, 14:63–9.

Aggarwal LK. (1995). Bagasse-reinforced cement composites. Cem Concr Compos. 17:107–12.

Aggarwal, L.K., Agrawal, S.P., Thapliyal, P.C. and Karade, S.R. (2008). Cement-bonded composite boards with arhar stalks. Cement & Concrete Composites, 30, 44–51.

Ardanuy, M., Claramunt, J., García-Hortal, J. A., and Barra, M. (2011). Fiber-matrix interactions in cement mortar composites reinforced with cellulosic fibers. Cellulose. 18:281-289.

Aggarwal, L.K. and Singh, J. (1990). Effect of plant fibre extractives on properties of cement. Cement Concrete Comp, 12: 103-8.

 Asasutjarit, C., Hirunlabh, J., Khedari, J., Charoenvai, S., Zeghmati, B., and Shin, U. C. (2007). Development of coconut coir-based lightweight cement board. Construction and Building Materials, 21:277-288.

Ashori, A., Tabarsa, T., and Amosi, F. (2011). Evaluation of using waste timber railway sleepers in wood- cement composite materials. Construction and Building Materials.

Ashori, A., Tabarsa, T., Azizi, K., and Mirzabeygi, R. (2011). Wood-wool cement board using mixture of eucalypt and poplar. Industrial Crops and Products.

Ashori, A., Tabarsa, T., and Sepahvand, S. 2011. Cement-bonded composite boards made from poplar strands. Construction and Building Materials.

Bhupener. A. N. (1995). Utilization of wast in wood cement composites. Faculty of civil Engineering.

Blankenhorn, P., M. Silsbee and pahanich, J. (2004). Wood fiber surface treatment level effect on selected mechabical properties of wood fiber-cement composites. Cement and Concre Research. 34:59-65.

Boquillon, N., Gerard, E. and Uwe, S. ( 2004). Properties of wheat straw particle boards bonded with different types of resin: Journal Wood Science, 50: 230-235.

Bulleit, W. M. (1984). Reinforcement of wood materials: a review. Wood and fiber Science. 16:391-397.

Claramunt, J., Ardanuy, M. and García-Hortal, J.A. (2010). Effect of drying and rewetting cycles on the structure and physicochemical characteristics of softwood fibres for reinforcement of cementitious composites. Carbohydrate Polymers 79, 200–205.

Colee, A. C., Hse, C. Y. (1993). Evaluation of cement-excelsior boards made from yellow poplar and sweet Gum. Forest product, J, 39(10): 68-70.

Colleparidi, M., J. Ogoumah Olagot, R. Troli, F. Simonelli and S. Collepardi, (2007). Combination of Silica Fume, Fly Ash and Amorphous Nano-Silica in Superplasticized High-Performance Concretes, Enco, Engineering Concrete, Ponzano Veneto, Italy.

Coutts, R.S., H. Savastan and Warden, J. (2000). Brazilian waste fibers as reinforcement for cement-based composites. Cement and Concrete composites, 22: 379-384.

Demirbas A, Aslan A. (1998). Effects of ground hazelnut shell, wood and tea waste on the mechanical properties of cement. Cem Concr Res, 28(8):1101–4.

Eusebio, D.A. (2003). Cement bonded board: Today’s alternative. Presented at a technical forum in celebration of the 21st PCIERD – anniversary, Dost held Shangri – La, pasig city on march 17.

Eusebio DA. (2004). Manufacturing parameters on the properties of cement-bonded boards using sugarcane baggase. In: Jorge FC, editor. ICECFOP1–International conference on environmentally-compatible forest products. Oporto, Portugal: Fernando Pessoa University; 22–24 , p. 149–60.

Evans. P.D. (2000). Wood-the Asia-Pacific Region Proceedings of a workshop held at Ridges Hotel, Canberra, Australia.

Fan, M., P.W. Bonfield and Dinwoodie, J.M. (2000). Dimensional instability of cement bonded particleboard: SEM and image analysis. Iournal of Materiales Science, 35: 6213-6220.

Garcia. J. F. (1984). Curing characteristics of wood particles from nine Northern Rocky mountain species Mixed with Portland cement. Forest prod. J. 31 (2): 75-86.

Hachemi, M. and Compbell, A. G. (1990). Wood-cement chemical relationships, in: Fiber and particleboards Bonded With Inorganic Binders. A. A. Moslem (ed), For. Prod. Res. Soc., Madison, Wisconsin, pp. 43-47.

Halvarsson, S., Norgren M., Edlund, H. (2004). Manufacturing of fiber composite medium density fiberboards (MDF) based on annual plant fiber and urea formaldehyde resin. In: Jorge FC, editor. ICECFOP1 – International conference on environmentally-compatible forest products. Oporto, Portugal: Fernando Pessoa University; 22–24 September. p. 131–47.

Han, G., Zhang, C.h, Zhang, D., Umemura, K., and Kawai, S.h. (1998). Upgranding of ureaformaldehyde-bonded reed and wheat straw particleboard using silane coupling agents. J wood science. 44:282-286.

Hermawan, D and Toshimisu, H. (2002). Effect of carbon dioxide-air concentration in the rapid curing process on the properties of cement-bonded particleboard. Journal Wood Science 48: 179-184.

Huang, C and Cooper, P. (2000). Cement bonded boards using CCA- treated wood removed from service. In: Inorganic bonded wood and fiber composite materials,Vol 6, pp. 330-348.

Jennifer L Pehanicha, Paul R Blankenhorn., Michael R Silsbee. (2004). Wood fiber surface treatment level effects on selected mechanical properties of wood fiber cement composites.Volume 34, Issue 1, January 2004, Pages 59–65

Karda. S.R. (2010). Cement-bonded composites from lignocellulosic wastes. Construction and building materials, 24, 1323-1330.

Koohdaragh, M., and Hajkhan Mohamad, H.(2011). Comparison of Mechanical of the Concrete Samples Containing Micro-Silica and Nano-Silica. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(10): 560-563.

Khedari J, Suttisonk B, Pratinhong N, Hirunlabh J. (2001). New lightweight composite construction materials with low thermal conductivity. Cem Concr Compos, 23:65–70.

Khorami, M. and Ganjian, E. (2011). Comparing flexural behaviour of fibre–cement composites reinforced bagasse: Wheat and eucalyptus. Construction and Building Materials xxx, xxx–xxx.

Kovalenko. E. E and Evscev. J. R. (1990). Effect of CO2 on the cement bonded particleboard. Journal of Tropical Forest Seience 2 (4), 267-273.

Kurt. K. I and B. J. Mohr (2001). Concrete reinforcement cement with recycle fibers. Journal of material, Vol. 12. No, 4. Pp. 112-127.

Lange. H. (1990). Influence of latent hydraulic binders on the properties of wood –cement composite. For. Prod. J. 33(2): 63-75.

Langlet, T., Aamr-Daya, E., Benazzouk, A., Dheilly, R.M. and Que´neudec,  M. (2007). The suitability of utilising flax by-product materials for lightweight cement composites. Construction and Building Materials xxx, xxx–xxx.

Lee, R., and Van Orden, D. (2008). Airborne asbestos in buildings. Regulatory Toxicology and Pharmacology. 50:218-225.

Mahazi, V. C and Norico, L. A. (1995). Production of cement bonded boards for housing constructin utilizing antipolo. Philippine Technolge Journal; 20, 55-58.

Mansour, A., Srebric,  J and Burley, B.J. (2007). Development of Straw-cement Composite Sustainable Building Material for Low-cost Housing in Egypt. Journal of Applied Sciences Research, 3(11): 1571-1580.

Marikunte, S., Aldea, C., and Shah, S. P. (1997). Durability of glass fiber reinforced cement composites: Effect of silica fume and metakaolin. Advanced Cement Based Materials, 5:100-108.

Moslemi, A.A. (1986). Correlation between wood-cement compatibility and wood extractives. For. Prod. J. 39(6), 55-58.

Moslemi, A.A. (1984). Curing characteristics of wood particles from nine Northern Rocky mountain species Mixed Portland cement. Forest prod. J. 34(2):57-61.

Moslemi, A.A. (1993). Inorganic-bonded wood composites from sludge to siding. Journal of Forestry. 91(11). 27-29.

Moslemi, A.A. (1993). Wood cement composites: Species and heartwood-sapwood effects on hydration and tensile strength. For. Prod. J. 41(3): 9-14.

Moslemi, A. A. (2001). The influence of treatment in wood cement ratio and cement type on bending strength and dimensional stability of wood cement composite panels. Wood and Fiber Science. 19(2): 165-175.

Moslemi, A. A., L. Geimer and souza, M. (1996). Low density cement bonded Wood composites made conventionally and with CO2 injection.

Naghizadeh, Z., Faezipour, M., Ebrahimi, G., and Hamzeh, Y. (2012). Manufacture of lignocellulosic fiber-cement boards containing foaming agent. Construction and Building Materials. 35, 408-413.

Moslemi, A. A. and Stephen C. (1989). The influence of cement/wood ratio and cement type on bending strength and dimensional stability of wood-cement composite panels. Wood and fiber scince, 2 (19). 165-175.

Okino, E. Y. A., Souza, M. R., Santana, M. A. E., Alves, M. V. S., Sousa, M. E., and Teixeira, D. E. (2004). Cement-bonded wood particleboard with a mixture of eucalypt and rubberwood. Cement and Concrete Composites, 26:729-734.

Olorunnisola, A. (2008). Effects of pre-treatment of rattan (Laccosperma secundiflorum) on the hydration of Portland cement and the development of a new compatibility index. Cement & Concrete Composites 30, 37–43.

Olorunnisola, A. (2009). Effects of husk particle size and calcium chloride on strength and sorption properties of coconut husk–cement composites. industrial crops and products 29, 495–501.

Pacheco-Torgal, F., and Jalali, S. (2011).Cementitious building materials reinforced with vegetable fibres: A review. Construction and Building Materials 25: 575–581.

Patil YP, Gajre B, Dusane D, Chavan S, Mishra S. (2000). Effect of maleic anhydride treatment on steam and water absorption of wood polymer composites prepared from wheat straw, cane bagasse, and teak wood sawdust using novolac as matrix. J Appl Polym Sci;77:2963–7.

Qi, H., Cooper, P.A. and Wan, H. (2006). Effect of carbon dioxide injection on production of wood cement composites from waste medium density fiberboard (MDF). Waste Management 26, 509–515.

Reis J.M.L. (2006). Fracture and flexural characterization of natural fiber-reinforced polymer concrete. Construct Build Mater; 20:673–8.

Semple, K and Evanst, P. (1999). Adverse effects of heartwood on the mechanical properties of wood-cement boards manufactured from radiato oine wood. Wood and Fiber Science, 32(1):37-43.

Schreiner, H., and Holmen, L. (2002). The effect of microsilica dispersion in fibre cement mixes. 8th International Inorganic-Bonded Wood and Fiber Composite Materials.

Seiichi, Y and Matsuhita, Y. (2002). Manufacture of wood- cement boards VII: cement-hardening inhibitory compounds of hannoki(Japanese alder. Alnus japonica Steud). Journal Wood Science, 148: 242-244.

Semple, K., R. B. Cunningham and Evabs, P. D. (2002). The suitability of five Western Anustralian mallee eucalypt species for wood-cement composites.

Shao, Y and Kubes, G. (2000). Wood fiber-cement composites by extrusion Canadian. Journal of Civil Engineering, Vol 27.

Soroushian, P., Aouadi, F., Chowdhury, H., Nossoni, A. and Sarwar , G. (2004). Cement-bonded straw board subjected to accelerated processing. Cement & Concrete Composites, 26, 797–802.

Soroushian, P., Won, J.P. and Hassan, M. (2012). Durability characteristics of CO2-cured cellulose fiber reinforced cement composites. Construction and Building Materials, 34, 44–53.

Soroushian, P., Won, J.P., Chowdhury, H. and Nossoni, A. (2003). Development of accelerated processing techniques for cement-bonded wood particleboard. Cement & Concrete Composites, 25, 721–727.

Souza, M. R., Geimer, L. R., Moslemi, A. A. (1997). Degradation of conve. Ntional and Co2 injected cement bonded particle board by exposure to fungi and termites. Journal of tropical product, 3(1): 63-69.

Sun, R., and Sun F.(2001) Identification and quntitation of lipophilic extractives from wheat straw. Industrial crops and products. 14:51-64.

Sun, R., Tomkinson, J. (2003). Comparative study of organic solvent and water-soluble extractives from wheat straw:Yield and chemical composition. J wood science. 49:47-52.

Tarkow, H. (1970). Effect of wood on the setting of Portland cement. Decyed wood in inhibitor. Forest Products Journal, 17, 30-32.

Tittelein, P., Cloutier, A., and Bissonnette B.  (2012). Design of a low-density wood–cement particleboard for interior wall finish. Cement & Concrete Composites 34: 218–222.

Wei, Y and Tomita, B. (2000). Study of hydration behavior of wood cement-based composite in effect of chemical additives on the hydration characteristics and strengths of wood cement composites. Journal WOOD Science, 46:444-451.

Wei, Y., B. Tomita., Y. Hiramantsu., A. Miyatake and Yoshinaga, S. (2003). Hydration behavior and compressive strength of cement mixed with exploded wood fiber strand obtained by the water-vapor explosion process.

Wei, Y., Y. Zhou and Tomita, B. (2000). Study of hydration behavior of wood cement-based composite II: effect of chemical additives on the hydration characteristics and strengths of wood-cement composites.

Yasuda, S and Matsushita, Y. (2002). Manufacture of wood-cement boards VII: cement-hardening inhibitory compounds of hannoki(Japanese alder. Alnus japonica Steud.). Journal Wood Science, 148: 242-244.

Younesi Kordkheili, H., Hiziroglu, S., and Farsi, M. (2012). Some of the physical and mechanical properties of cement composites manufactured from carbon nanotubes and bagasse fiber. Materials and Design 33: 395–398.

Zhang, Y., Lu, X., Pizzi, A. and Delmotte, L., (2003). Wheat straw particleboard bonding improvements by enzyme pretreatment. Holz als Roh- und wekstoff. 61: 49-54.

Gorgan University of Agricultural

Sciences and Natural Resources

Faculty of Forestry and Wood-Technology

Thesis for master’s degree in the field Wood composites

Study the possible construction of cement plants non-wood fiber

By:

Sayed Mohammad Mir Jafari

Supervisor:

Mohammad Reza Dehgani Firoz Abadi (PhD.)

 

 

 

 

2012

  1. 1. Wood Wool Cement Bonded
  2. 2. Cement Bonded Particleboard
  3. 3. Faiber Cement bonded

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعه امکان ساخت الیاف- سیمان از گیاهان غیر چوبی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

74 − 71 =

new5