حراج!

کنترل فرکانس میکروشبکهAC با استفاده از کنترلر PI فازی در مد جزيره اي

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پايان نامه­ی کارشناسي ارشد در رشته ­ی

مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

 

 

 

کنترل فرکانس میکروشبکهAC  با استفاده از کنترلر  PI فازی در مد جزيره اي

 

 

چکیده

استفاده از تولیدات پراکنده علیرغم تمام مزایای فراوان مشکلات زیادی را نيز ایجاد می‌کند که یکی از رایج‌ترین آنها ناپایداری فرکانسی است. به اين ترتيب كه میکرو شبکه به علت دارا بودن واحدهای تولیدی و مصرفی دینامیکی و متغیر با زمان، توازن بار را برهم می‌زند و این اجزاء عمدتا شامل : میکرو توربین بادی ، سلول خورشیدی و بار دینامیکی متغیر می‌باشند. در این پروژه، میکروشبکه ترکیبی از میکرو توربین بادی، الکترولایزر، پیل سوختی، میکرو توربین گازی، سلول خورشیدی و بار دینامیکی متغیر است.بدليل وجود متغیرهای زیادی که عدم توازن بار را ایجاد می‌کنند و همچنين با توجه به محدودیت‌هایی که واحدهای تولیدی دارند از کنترلر فازی برای میراسازی نوسانات فرکانسی و بهبود کنترل فرکانس بار استفاده شده است. در پروژه ارايه شده، میکروشبکه به صورت پيش فرض در حالت ایزوله از شبکه اصلی در نظر گرفته شده است و برای نشان دادن قابلیت بالای کنترلر فازی در كنترل فركانس، نتایج شبیه‌سازی کنترلر PI فازی با نتایج بدست آمده از اعمال کنترلر  PIسنتي[1]مقایسه شده است.همچنين برای عادلانه بودن مقایسه  ضرایب کنترلر PI سنتي با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات(PSO) [2]كه بصورت بهينه تنظیم شده مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مقایسه نشان داد که عملكرد کنترلر PI فازی بسیار بهتر و با ضريب اطمينان بالا تري نسبت به کنترلر  PIسنتي است. همچنین در این پایان نامه برای نشان دادن مقاوم بودن کنترلر فازی سناریوهايی مانند افزایش و کاهش بار یا تولید شبيه سازي و استفاده شده است. در انتها اثر سیستم الکترولایزر در مواقع اغتشاش توانی بررسی گرديده است و نشان داده شده كه الکترولایزر اثر مثبتی در مواقع نامتوازنی بار دارد.لازم به ذكر است كه شبيه سازي ها با توجه به اين نكته صورت گرفته است كه توان توليدي ميكرو توربين نسبت به ساير اجزاء توليد كننده توان در شبكه بالاتر است.

کلید واژه: فرکانس، کنترلر فازی، میکرو شبکه، تولیدات پراکنده

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

پیشگفتار………. 2

مفاهیم اولیّه میکروشبکه و کاربردهای آن….. 5

1-1) مقدمه………. 5

1-2) تولید پراکنده…. 7

1-2-1) مزایای استفاده از واحدهای تولید پراکنده………. 8

1-3) میکروشبکه……. 8

1-3-1) ساختار کلی میکروشبکه….. 10

1-3-2) مصرف کننده­ها…….. 11

1-3-3)ذخیره­ساز های انرژی…… 11

1-3-4)کنترل­کننده…….. 12

1-4) مدهای عملکردی میکروشبکه……. 13

1-4-1)مد متصل به شبکه اصلی…… 13

1-4-2)مد جزیره­ای……… 14

1-5) ساختار و عناصر میکروشبکه مورد بررسی….. 15

1-6) کنترل فرکانس در میکروشبکه ………. 17

1-7) جمع بندی و نتیجه گیری….. 18

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل دوم: مروری بر کارهای گذشته

2-1) کاربرد های پیل سوختی در میکرو شبکه…… 21

2-2) چالش های کنترل میکروشبکه…. 23

2-3) مروری بر انواع مدل سازی دینامیکی عناصر موجود در ساختار میکروشبکه….. 25

2-4) کنترل  فرکانس…. 27

 

فصل سوم: کنترل­کننده­های هوشمند

3-1) مقدمه…….. 31

3-2) چگونگی سیستم های فازی………. 32

3-3) موارد و چگونگی استفاده از سیستم های فازی………. 39

3-3-1) ماشین شست و شوی فازی…. 40

3-3-2)سیستم های فازی در اتومبیل…….. 40

3-4)تارخچه مختصری از تئوری و کار بردهای فازی…. 41

3-5) کنترل فازی و کاربرد آن در میکروشبکه…….. 44

3-6) الگوريتم اجتماع ذرات  (PSO)…. 45

3-6-1) تابع ارزيابي (يا تابع هدف)……. 47

3-7) جمع بندی و نتیجه گیری….. 48

فصل چهار: کنترل فرکانس  در میکروشبکه

4-1) اجزای سیستم میکروشبکه…. 50

4-2) مدل‌ اجزاء مختلف میکروشبکه و نحوه پیاده‌سازی کنترل کننده فازی……… 51

4-2-1) فرمولاسیون مساله…….. 51

4-2-2) مدل فرکانسی اجزاء میکروشبکه………. 53

4-2-3) پیاده‌سازی کنترل کننده PI فازی در میکروشبکه…… 55

4-3)نحوه طراحي والگوريتم حل مسئله به روش PSO….. 58

4-4) پياده سازي الگوریتم PSO برای تعیین ضرایب کنترل کننده PI اعمال شده…….. 59

4-5) کنترل کننده PI فازی…… 60

4-5-1) پیاده‌سازی کنترل‌کننده PI  فازی و مقایسه نتایج آن

 با کنترل‌کننده PI سنتی…… 60

4-5-2)طراحی کنترل کننده فازی……… 61

4-6( نویز سفید……… 65

فصل پنجم: نتایج شبیه سازی

مقدمه…… 69

نتایج شبیه سازی…… 69

5-1) سیستم مورد مطالعه……… 70

5-2)  شبيه‌سازی میکروشبکه در حالتهای با کنترل کننده PI فازی و PI سنتي…… 72

5-3) بررسی اثر سیستم الکترولایزر بر روی کنترل فرکانس میکروشبکه…….. 76

5 -4) بررسي عملكرد کنترل­کننده فازی در مواقع حذف بخشی از تولید……. 78

نتيجه‌گیری و پیشنهادات…… 81

فهرست مراجع و مآخذ…. 83

علائم و اختصارات…….. 87

پیوست ها

پیوست الف……. 90

پیوست ب………. 95

پیوست پ………. 97

 

فهرست جداول

جدول(4-1). پارامترهای مدل میکرو شبکه……. 52

جدول(4-2). پارامترهای مدل دینامیکی اجزاء  میکرو شبکه……… 54

جدول(4-3). پارامترهای مدل میکرو شبکه……. 55

جدول(4-4). پارامترهای کنترل کننده کننده فازی بکار برده شده

در میکرو توربین گازی………. 56

جدول(4-5): حدود پارامترهاي کنترل کننده PID…… 59

جدول(4-6). نتایج الگوریتم بازای تعداد جمعیت n=20 و تعداد تکرار Iteration=20…… 60

جدول (4-7). تعداد MF های هر کدام از متغیرهای ورودی یا خروجی…. 63

جدول(4-8): جدول قوانین فازی برای Kp∆…. 64

جدول(4-9): جدول قوانین فازی برای KI∆….. 64

جدول (5-1): مقادیر توان اجزاء مختلف میکروشبکه در نقطه کار نامی متعادل………. 72

فهرست اشکال

شکل 1-1) نمایی از یک میکروشبکه …. 6

شکل 1-2) ساختار و اجزای میکروشبکه…. 10

شکل1-3). مد متصل به شبکه…….. 13

شکل1-4) مد جزیره­ای…….. 14

شکل 1-5) ساختار میکروشبکه مورد بررسی در این پایان نامه….. 15

شکل 3-1) تابع تعلق مربوط به کلمه “زیاد”………. 33

شکل 3-2) تابع تعلق مربوط به کلمه “کم”….. 33

شکل 3-3) ساختار اصلی سیستم فازی خالص……. 36

شکل3-4) ساختار اصلی سیستم فازی TSK………. 37

شکل 3-5) سیستم فازی با فازی ساز و غیرفازی ساز…….. 38

شکل 3-6)  سیستم فازی به عنوان کنترل کننده حلقه باز…. 39

شکل 3-7)  سیستم فازی به عنوان کنترل کننده حلقه بسته…… 39

شکل3-8)ساختارکلی سیستم فازی…… 45

شکل4-1) سیستم میکروشبکه……. 50

شکل4-2) بلوك دياگرام اعمال تغييرات توان به كنترل کننده فازي……… 56

شکل4-3) میکرو شبکه با حضورکنترل کننده فازی…. 57

شکل 4-4) سیستم کنترلی میکروشبکه (Fuzzy PI)…….. 61

شکل 4-5) ورودی‌های کنترل کننده فازی……. 62

شكل 4-6) خروجی‌های کنترل کننده PI فازی….. 63

شكل 4-7) پيكربندي نویز سفید با پهنای باند محدود…….. 65

شکل 5-1)یکربندی میکروشبکه….. 70

شکل 5-2)ساختار کنترلی میکروشبکه (Fuzzy PI ، و Well-Tuned PI)…… 71

شکل5-3)یکر بندی تولید سیگنال تصادفی برای اجزای مختلف میکرو شبکه …. 73

شکل5-4) منحنی تغییرات توان برای تمام اجزاء میکرو شبکه ………. 74

شکل5-5)تغییرات فرکانس میکروشبکه در سه حالت:

1) با وجود کنترل کننده  fuzzy-PI2) کنترل کننده Well-Tuned PI و

 3) بدون کنترل کننده…….. 75

شکل5-6) ضریب Kp کنترل کننده فازی………. 75

شکل5-7) ضریب Ki کنترل کننده فازی………. 76

شکل5-8) تغییر بار در زمان t=150s از 50kw به مقدار 75kw : الف ) با استفاده از

الکترولایزر ب) بدون استفاده از الکترولایزر……. 77

شکل5-9)منحنی توان میکروشبکه زمان رخداد اضافه بار …… 78

شکل5-10). توان فوتوولتاییک در لحظه t=150s از توان 10KW به 8KW

تغییر یافته و مجددا در لحظه t=550s به توان 10KW برمی‌گردد…… 78

شکل5-11) تغییرات توان الکترولایزر وقتی که توان فتولتاییک در لحظه

 t=150s از توان 10KW به 8KW تغییر یافته و مجددا در لحظه t=550s

به توان  10KWبرمی‌گردد………. 79

شکل(5-12). تغییرات توان میکروتوربین وقتی که توان فوتوولتاییک در لحظه

t=150s از  10KWبه  8KWتغییر یافته و مجددا در لحظه t=550s

به توان 10KW برمی‌گردد………. 79

شکل(5-13). تغییرات فرکانس میکروشبکه وقتی که توان فوتوولتاییک

در لحظه t=150s از 10KW به  8KWتغییر یافته و مجددا در لحظه t=550s

به توان 10KW برمی‌گردد………. 80

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه

 

 

پیشگفتار

امروزه عمده توان الکتریکی تولید شده در شبکه های قدرت، از مراکز توان متمرکز است  که معمولأ ترکیبی از توربین­های آبی مقیاس بزرگ، نیروگاه های مبتنی بر سوخت فسیلی و یا راکتورهای هسته ای می­باشد. در چنین سیستم هایی پاره ای مشکلات اساسی وجود دارند، که شاید مهم ترین آن، قابلیت اطمینان پایین و عدم دسترسی به منابع توان به دلیل کهنگی زیر ساخت های موجود است. علاوه بر این انتقال توان به مسافت های طولانی، تلفات اقتصادی زیادی را به بار می­آورد. از طرفی تقاضای بار در حال افزایش است و عدم تطابق بین تولید و مصرف آن، روز به روز جدی تر می­شود. در این وضعیت، حتی اگر یک نیروگاه جدید در نظر گرفته شود، انتخاب محل و تدارکات و رفع نیازهای موجود، به وجود آورنده چالشی جدی است. به منظور حل این مساله اجتناب ناپذیر در سیستم های الکتریکی متمرکز، یک انتخاب موثر و عملی استفاده از تولید پراکنده[3] به شکل میکروشبکه[4] است.یک میکروشبکه، شامل ترکیبی از منابع پراکنده انرژی، واسط های الکترونیک-قدرت و بار  می­باشد. در تحلیل میکروشبکه، مسائلی چون بررسی پروفیل فرکانس سیستم، مشخصات پخش بار منابع توان و عملکرد میکروشبکه در شرایط کاری متعدد، مورد بررسی قرار می­گیرد. به طور کلی نوسانات مصرف برق چه تجاری، خانگی، کشاورزی وصنعتی در شبکه به صورت لحظه ای اتفاق می­افتد. وظیفه مراکز کنترل، ایجاد تعادل بین تولید و مصرف به صورت لحظه ای و تنظیم فرکانس است. این تنظیم باید با برنامه ریزی صحیح و پیش بینی نوسانات مصرف، به صورت بهینه و اقتصادی انجام پذیرد.چه عدم تنظیم تعادل تولید و مصرف موجب تغییرات فرکانس گردیده که از یک طرف خسارات فراوانی را برای مشترکین و از طرف دیگر صدمات زیادی برای مولدهای نیرو و تجهیزات وابسته آن  در بر دارد. عدم مقابله صحیح و آنی در برخورد با اغتشاشات و اتفاقات شبکه که ممکن است علاوه بر نوسانات مصرف، در شبکه به وجود آید می­تواند منجر به از دست رفتن کل شبکه و صدمات جبران ناپدیری گردد که عوارض سیاسی، اجتماعی، انسانی و اقتصادی آن غیر قابل اجتناب است. در این پایان نامه مسائل مربوط به کنترل فرکانس در میکروشبکه را بررسی می­کنیم. در این پایان نامه، یک میکروشبکه مبتنی بر پیل سوختی که شامل میکروتوربین[5]، پیل سوختی[6]، سیستم فتوولتائیک[7]، توربین بادی[8]، الکترولایزر[9]، تانک هیدروژن و بار است، معرفی شده و یک سیستم کنترل فازی[10] جهت کنترل فرکانس در آن طراحی می­شود. عملکرد سیستم کنترلی مزبور در خلال خطاهای مختلف در شبکه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. برای رسیدن به این هدف، ابتدا ساختار میکروشبکه، تعریف می­شود. سپس سیستم کنترل فازی مورد نظر برای کنترل فرکانس میکروشبکه طراحی خواهد شد. مباحث قابل بحث، در قالب پنج فصل ساماندهی شده است.در فصل اول، ابتدا مفاهیم تولید پراکنده و میکروشبکه بررسی می­شود. سپس مدهای عملکرد وساختار میکروشبکه و اجزای تشکیل دهنده ی آن در حالت کلی  بررسی خواهد شد. در فصل دوم به مرورر برخی مقالات در خصوص میکروشبکه، مدل سازی دینامیکی و کنترل فرکانس خواهیم پرداخت.

در فصل سوم تعریف و تاریخچه ای از تئوری و سیستم کنترل فازی پرداخته می­شود و همچنین برای درک بهتر سیستم کنترل فازی چند مثال نیز ذکر می شود. هدف این فصل معرفی سیستم کنترل فازی به عنوان یک روش نسبتأ جدید و کارا در گرایش های مختلف صنعت می­باشد.در انتهاي اين فصل به بررسي الگوريتم PSO خواهيم پرداخت.

نوسان فرکانس در میکروشبکه عمدتأ از نوسان توان حقیقی ناشی می شود، لذا مشکلات کیفیت توان ،پایداری فرکانس را تهدید می کند که می تواند با برقراری توازن بین تولید و تقاضا رفع شود.

 در فصل چهارم پس از معرفی ساختار میکروشبکه مورد بررسی و بیان معادلات ریاضی اجزای آن، طراحی سیستم کنترل جهت کنترل فرکانس انجام می­شود. در این فصل کنترلر PI فازی برای اعمال به میکروتوربین،به منظور کنترل فرکانس معرفی می­شود.

در ادامه فصل چهارم الگوریتم PSO مرور می شود و ضرایب کنترل کننده PI با استفاده از الگوریتم PSO به دست آورده می­شود .در ادامه فصل کنترل کننده PI فازی بر اساس روابط فازی طراحی می شود.

در فصل پنجم  نتایج اعمال هر دو کنترل کننده بر روی میکروشبکه پس از شبیه سازی آورده شده است. همچنین در چند سناریو میزان توان مندی کنترل کننده فازی بررسی خواهد شد.

در ادامه به بیان نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی جهت مطالعات آتی  برای علاقه مندان به موضوع کنترل فرکانس  پرداخته می­شود که امید است مورد توجه قرار گیرد.

در پیوست (الف)، (ب) و (پ) ، به ترتیب و به طور خاص به مطالعه پیل سوختی، الکترولایزر و میکروتوریبن  پرداخته می­شود و تاریخچه و انواع آن مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

 

مفاهیم اولیّه میکروشبکه و کاربردهای آن

فهرست مراجع و مآخذ

[1] R.H.Lasseter,”Micro Grids”, proc. IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. No.1, Vol.1, pp.305-308, Jan., 2002.

[2] R.H.Lasseter,”Micro Grids”, proc. IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. No.1, Vol.1, pp.304-305, Jan., 2002.

[3] Z. Zhang,”Modeling, Analysis and Control of a PEM Fuel Cell Based Micro Grid”, university western Ontario, London Ontario Canada, June 2007.

[4] F.A.Farret and M.G.Simoes,”integration of alternative sources of energy”,. No.2, Vol.1, pp.305-308, Jan., 2006.

[5] J.T.Purk rushpan, A.G.Stefanopoulou, and H.Peng,”Control of Fuel Cell Breathing”, IEEE control system magazine, . No.2, Vol.2,  pp.30-46, April 2004.

[6] J.sun and I.V.kolmanovsly,” Load Governor for Fuel Cell oxygen starvation protection: A robust nonlinear reference governor approach”, IEEE trans.control system technology, No.6,Vol.13, pp.911-920, nov.2005

[7] P.C.Buddingh, V.scaini, and L.F.casey, “utilizing waste hydrogen for energy recovery using fuel cells and associated technologies”, IEEE trans.industry applications, No.1,  Vol.42, pp.186-194, Feb. 2006.

[8] P.E.M.Almedia and M.G.Simoes, “neural optimal control of pem fuel cells with parametric CMAS networks”, IEEE Trans.industry applications, No.1, Vol.41, pp.237-245, Feb. 2005.

[9] C.Jeraputa and P.N.Enjeti,” development of a robust anti-islanding algorithm for utility interconnection of distributed fuel cell powered-generation”, IEEE Trans.power electronics, No.5, Vol.19, pp.1163-1170, Sept. 2004.

 [10] T.senju, T.nakaji, K.Uezato, and T.Funabashi,”a hybrid power system using alternative energy facilities in isolated island”, IEEE Trans.Energy Conservation, No.2, Vol.20, pp.406-414, June 2005.

[11] S.Kelouwani, K.Agbossou and R.Chahine,”Model for Energy Conversion in Renewable Energy system with Hydrogen storage”, journal of power sources, No.2, Vol.140, pp.392-399, 2005.

[12] C.A.Hernan dez-aramburo, T.C.Green and N.Magniut,”Fuel Consumption Minimization of a Micro grid”, IEEE Trans.power systems, No.2, Vol.21, pp.916-924, May 2006.

[13] J.A. P.Lopes, C.L.Mriera, and A.G.Madeureira,”defining control strategies for micro grids islanded operation”, IEEE Trans.power systems, No.2, Vol.21, pp.911-942, May 2006.

[14] Y.H.li, S.S.choi and S.Rajakaruna,”an analysis of the control and operation of a solid oxide fuel cell power plant in an isolated system”, IEEE Trans.Energy Conversion, No.2, Vol.20, pp.381-387, June 2005.

[15] A.Tuladhar, H.Jil, T. unger and K.Mach ,”control of parallel inverters in distributed ac power systems with consideration of line impedance effect”, IEEE Trans.Industrial Application, No.15, Vol.36, pp.361-373, 2009.

[16] K. Haraldsson and K. Wipke, “Evaluating PEM Fuel cell system models”, journal of power sources, No.4, Vol.126, pp.88-97, 2004

[17] J. Padulles , G.W.Ault” an integrated SOFC plant dynamic model for power systems simulation”, journal of power sources, No.3, Vol.86 , pp.495-500, 2000.

[18] J.H.Lee and T.R.lalk “Modeling Fuel Cell stack systems”, journal of power sources, No.6, Vol.73, pp.229-240, 1998.

[19] R.F.Mann, J.C.Amphlete,”Development and application of a generalized”, journal of power sources , No.3,  Vol.86, pp.173-180, 2000.

[20] J.C.Amphlete , R.F.Mann,…”simulation of a 250KW diesel fuel  processor/PEM fuel cell system”, journal of power  sources ,No.3,  Vol.1 , pp. 179-184 , 1998.

 [21] M.Y. El-sharkh, A. Rahman, M.S. Alam, “A Dynamic model for a stand-alone PEM fuel-cell power plant for residential application”, jornal of power sources, No.4, Vol.138, pp.199-204, 2004.

[22] K.Sedghisigarchi and A. Feliachi, “Dynamic and transient analysis of power distribution system  with fuel-cell- part 1: fuel cell dynamic model”, IEEE Trans. Energy Conversion v , No.2, Vol.19, pp.423-428, June 2005 .

[23] T. Monai, I. Takano,”A Collaborative operation method between new energy-type dispersed power supply and EDLC”, IEEE Trans. Energy Conversion, No.3, Vol.19, 2004.

[24] G.Gross and J.Lee,”Analysis of Load Frequency Control performance assessment criteria”, IEEE Trans.Power system, No.3, Vol.16, pp.520-525, 2001.

[25] T.Ota, K. Mzuno,K. Yukita, Y. Goto “Studt of Load frequency control for a microgrid” , journal of power  sources ,No.3,  Vol.1 , pp. 149-154 , 1998.

[26] H. Beverni, Y.Mitani, K.Tsuji, “PI-based Multi-objective Load frequency Control in a restructured power system” , journal of power sources, No.4, Vol.126, pp.77-84, 2004.

[27] S.St.Iliescu, I. Fagarasan, C.Soare, “Process Modeling for load frequency control in power systems” , IEEE trans.industry applications, No.1,  Vol.42, pp.146-154, Feb. 2006.

[28] F.Liu, Y.H.Song, J.Ma, “Optimal load- frequency control in restructured power system”

[29] H.L.Willis and W.G.Scott,”distributed power generation-planning and evaluation”, marcel dekker, Inc, new york, 2000

[30] X.shangyan, Q.weihonh; G.miller,T.X.wu, I.batarseh,”adaptive modulation control  for multiple-phase voltage regulator”, power electronics, IEEE Trans. No.1, Vol.23, pp.495-499, Jan.2008.

[31] J.M.Guerrero, J.Matas, V.luis Garcia de, ,”decentralized control for parallel operation of distributed generation inverters using resistive output impedance”, industrial electronics, IEEE Trans. No.1, Vol.54, pp.994-1004, 2007.

 [32] J.C.V. Quintero,”Decentralized control techniques applied to electric power distributed generation in Microgrid”, Ph.D. thesis, technical university of Cataluña, spain,2009.

[33] J.M. Guerrero, J.C. Vasquez , J.Matas”control strategy for flexible Microgrid based on parallel line-interactive UPS systems”, IEEE Trans.Ind.electron, No.3 , Vol.56, pp.726-736, 2009.

[34]A. Parisio and L. Glielmo “Energy efficient  Microgrid management using model predictive control” in 50th IEEE conference on decision and control, pp.5449-5454, 2011.

[35] R.Minciardi and R. sacile, ”Optimal control in a cooperative network of smart power grids” IEEE systems journal, No.1, Vol.6 , pp.126-133, 2011.

[36] M. Faisal, “Microgrid Modeling and online management”, Ph.D. dissertation, 2008.

[37] M. Strelec, Karel Macek, Alessandro Abate “Modeling and Simulation of a Microgrid as a Stochastic Hybrid System”,2011.

[38] S.M.T. Bathaee, M.H. Abdollahi, “Fuzzy-Neural Controller Design for Stability Enhancement of MicroGrids”,UPEC 2007.

[39] H.R. Chamorro, G. Ramos, “Reactive Power Flow Using Instantaneous Power Measurements”, IEEE Trans.Ind.electron, No.3 , Vol.56, pp.726-736, 2011.

[40] N. Papadimitriou and A. Vovos, “ Fuzzy Control of WT with DFIG for Integration into Micro-grids”,University of Patras/Electrical and Computer Engineering dpt.Greece.

[41] P.Zong and Y.Wang, “On-line Genetic Fuzzy-neural Sliding Mode Controller Design”,IEEE Trans.Ind.electron, No.2 , Vol.45, pp.716-726, 2009.

[42] W.Lixin,”A course in fuzzy systems and control, “ Power Generation Operation and Control”,3nd ed. New York: Wiley, 1998.

[43] A. Abrishamifar, Ahmad Ale Ahmad, “Fixed Frequency Sliding Mode Controller forthe Buck Converter”,2011 2nd Power Electronics, Drive and Technologies Conference.

[44] M.H. Abdollahi and S.M.T. Bathaee, Sliding Mode Controller for StabilityEnhancement of MicroGrids, IEEE conference, 2008.

[45] M.Y. El-sharkh, A. Rahman, M.S. Alam, “A Dynamic model for a stand-alone PEM fuel-cell power plant for residential application”, jornal of power sources, No.2, Vol.128, pp.123-131, 2005.

[46] J. Kennedy and R. Eberhart, “Particle swarm optimization,” in Proc. IEEE Int. Conf. Neural Networks, vol. IV, Perth, Australia, pp. 1942–1948. 1995.

[47] Z. L. Gaing, “Particle Swarm Optimization Approach for Optimum Design of PID Controller in AVR System”, IEEE Trans. Power Syst., No. 2,  Vol. 19, pp. 384–391, June. 2004.

[48] P. Kundur, “ Power System Stability and Control”, NewYork: McGraw-Hill, 1994.

[49] A. J.Wood and B. F.Wollenberg, “ Power Generation Operation and Control”, 2nd ed. New York: Wiley, 1996.

[50] J.M. Guerrero, J.C. Vasquez , J.Matas”control strategy for flexible Microgrid based on parallel line-interactive UPS systems”, IEEE Trans.Ind.electron, No.2 , Vol.34, pp.243-254, 2009.

[51]   M. Divan , “Control of distributed UPS systems”,Power Electronics Specialists Conf,  No.3, Vol. 1, pp. 197–204,2003.

[52] M. matsubara, G. fujita , “Control Of Dispersed Type Power Sources In Micro Grid”. IEEE. Energy Conversion, No.3, Vol.19,  pp. 184–192, 2004.

 

 

 

 

[1]Conventional PI

[2]Particle Swarm Optimization (PSO)

[3] .Distributed Generation

[4] .Micro Grid

[5] .Micro Turbine

[6] .Fuel Cell

[7] .Photo Voltaic

[8] .Wind Turbine

[9] .Electrolyser

[10].Frequency Control

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کنترل فرکانس میکروشبکهAC با استفاده از کنترلر PI فازی در مد جزيره اي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 69 = 70