new5 free
حراج!

pdf سمینار Z-SOURCE INVERTER مدار امپدانسي

49.000تومان 39.000تومان

توضیحات

چكيده

در اين پرو ژه از مداري با عنوان مدار امپدانسي z-source inverter و روش كنترلي آن بحث ميكنيم . مداري كه قابليت اتصال و كوپل با تمام انواع مبدلهاي ac to dcوdc to ac و dc to dc و ac to ac را دارد .از مزاياي ديگر آن ، قابليت اتصال به هر دوي اينورترهاي منبع جرياني و ولتاژي است.
در واقع اين مدار اتصال دو خازن و دو سلف در شرايط متقارن و بصورت ضربدري و مابين منبع dc و مبدل اسـت. اسـتفاده از ايـن مـدار بـدليل توانـائي ايـن مـدار در افزايش و بوست ولتاژ به مقدار دلخواه (با توجه به محـدوديتهاي سـخت افـزاري) و افزايش مناسب و بموقع ولتاژ است بنـابراين در شـرايطي كـه امكـان افتـادگي ولتـاژ(voltage sag ) و فيليكر و ساير اغتشاشات ولتاژي از سوي منبع وجود داشته باشد و يا افت ولتاژ بدليل ايجاد جريان بالا در خط كه عواملي مانند اتصالي يـا راه انـدازي موتور را دارد ،باشد ميتوان از اين مدار استفاده نمود .
كنترل وراه اندازي موتورها و dspها نيز ميتوانند بدليل تغيير شرايط موتور با توجـه به مشخصه هاي سرعت موتور دچار تغيير ولتاژ شوند، در اين موقع نيز z-s ميتواند نقش خوبي را ايفا كند .
در اين پروژه ما سعي در معرفي و توضيح بيشتر مدار z-s و ايجاد قابليت توسط آن را داريم و در پايان توسط نرم افزار matlab نتايج شبيه سازي يك اينورتر ولتـاژي كه با مدار z-s كوپل شده است را در جهت افزايش ولتاژ نشان ميدهيم.

مقدمه

روشهاي بسياري جهت بالابردن كيفيت تـوان و همچنـين كنتـرل ولتـاژ هـم از لحـاظ جلوگيري از تغييرات ناخواسته و هم تغيير خواسته كاربرد يافته است
مداري ديگر براي كنترل ولتاژ كه يك مدار امپدانس اسـت بـا نـامz-source موجـود است كه مشخصه هاي بهتري نسبت به كنترلرهاي ديگر مي تواند ارائه كند و در تمـام انواع مبدلها اعم از dc-ac و dc-dc و ac-dc و ac-ac و درانيورترها در هر دو حالت ولتاژي و جرياني مي تواند بكار رود.
اين مدار در اصل واسطه اي بين منبع و مبدل مي باشد و مزيت مشتركي را براي تمام مبــدلهاي در مقيايســه بــا مبــدلهاي ولتــاژي و يــا جريــاني تجــاري (معمــولي) كــه محدوديتهاي در كاربردشان وجـود دارد بوجـود مـي اورنـ د. بـراي معرفـي از كوپـل اينورتر و z-source استفاده مي كنيم.

همانطور كه در شكل 2-1 و 1-1 مشـاهده مـي كنيـد از يـك اينـورتر بـا 6 سـوئيچ و ديودهاي مربوط به آنها و يك خازن بزرگ يا سلف بزرگ (بسته به نـوع ولتـاژي يـا جرياني) بعنوان ذخيره انرژي و منبعي كه با آن موازي است (در شكل 2-1 سلف بـا منبع جريان سري است) استفاده شده است.
ديودها همانطور كه مي دانيم در اينورتر ولتاژي بصـورت مـوازي بـا سـوئيچها و در اينورتر جرياني بصورت سري با سوئيچ ها بسته مي شـوند كـه وظيفـه آنهـا هـدايت جريان عقب افتاده و جلوگيري از ايجاد ولتاژ معكوس در دو سر سوئيچها در اينورتر ولتاژي، و وظيفه آنها در اينورتر جرياني ايجاد ولتاژ و جلوگيري از جريـان معكـوس در سوئيچها مي باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “pdf سمینار Z-SOURCE INVERTER مدار امپدانسي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

83 − 80 =

شناسه محصول: d509 دسته: