بررسی ابزار های حمایتی از پلیس در حقوق ایران،انگلیس و آمریکا

990,000تومان

توضیحات

272 صفحه

فایل word

چکیده

موضوع و هدف :در بخش حمایت از پلیس باید گفت ، پلیس باید بیش از همه مورد حمایت قانون قرار بگیرد زیرا عدم حمایت قانونی از چنین ارگانی می تواند نتایج سویی را برای ایشان داشته باشد و از انجام فعالیت های امنیتی پرسنل موصوف را نا امید گرداند.هر کشور باید تلاش نماید قانون حمایت کننده با رعایت تعدی و تفریط در رفتار را برای حمایت از پلیس در کشور خود اعمال نماید .

ارتقای ابزارهای حمایتی پلیس تابع برنامه ریزی بلند مدت و صرف هزینه های مناسب و بازبینی قوانین و مقرراتی است که می تواند این ا بزار را بیش از پیش افزایش یا کاهش دهد. حمایت ها پلیس هم در بخش مالی و هم غیر مالی مصداق پیدا می کند لذا اگر بخش مالی به دلیل کسری بودجه های کشور محقق نمی شود ارتقای فرهنگ عمومی مردم و نگاه جامعه به پلیس برنامه ای بلند مدت و همه جانبه لازم دارد لذا شاید به تاخیر انداختن شروع زمان انجام آن برای برنامه ریزی های آتی و موکول کردن آن به آینده خود دیر شده را به دیرتر حواله کردن باشد.

لذا با در نظر گرفتن مشکلات و کاستی های پلیس انگلیس و آمریکا می توان از وجهه مثبت و تجارب این کشورها در بعد درآمد زایی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود جهت رشد و ارتقای کیفی کشورمان بهره ببریم . مساله اینکه اگر از حمایت های پلیس بهره برداری مناسب نکنیم قطعا با فساد اداری و به تبع آن بخش قضایی تقویت عدالت و اجرای نظارت صحیح کاری بس دشوار می نماید. طبق فرمایش مقام معظم رهبری که امنیت را همچون هوا برای مردم حیاتی می داند ، قطعا عدم تقویت سیستم تامین امنیت کشور تبعات جبران ناپذیری در کشور خواهد داشت لذا این موضوع جای غفلت ندارد .هدف از پژوهش حاضر آن است که به بررسی ابزارهای حمایت از پلیس در سه کشور ایران ، انگلیس و آمریکا پرداخته و این موضوع را در مورد مطالعه علمی قرار دهد. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی؛ کتابخانه ای میباشد.

یافته ها:در مجموع می توان گفت که اگر امنیت بویژه امنیت انتظامی در جامعه از سطح مطلوبی بر خوردار باشد، به گونه ای که سرمایه گذار آن جامعه را جامعه امن ارزیابی بکند، سرمایه خود را به آن جامعه منتقل نموده ودر آنجا سرمایه گذاری می نماید .این سرمایه گذاری باعث توسعه فرصت های شغلی شده واز میزان بیکاری جامعه کاسته می شود و زمینه را برای کاهش میزان آسیبهای اجتماعی ، اقتصادی ،سیاسی و انتظامی فراهم می کند .تحت این شرایط جامعه در غلطک توسعه می افتد و مراحل توسعه رایکی پس از دیگری طی می کند . در قبال رشد امنیت سکانداران امنیت نیاز به حمایت و امنیت بیشتری دارند که این موضوع با قانون گذاری مناسب ، حمایت و تامین نیازهای مالی و حفظ و حراست از شان و منزلت اجتماعی و همچنین کمک به ارتقای جایگاه آن ممکن خواهد شد .

واژگان کلیدی

حمایت؛ ابزار؛ پلیس؛ قانون؛ امنیت.

فهرست مطالب

چکیده ‌ج

کلیات پژوهش.. 1

1-مقدمه 2

2-بیان مسئله 3

3-اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

4-اهداف پژوهش.. 6

5-سوالات پژوهش.. 7

6-روش پژوهش.. 8

7-کاربران پژوهش.. 8

8- پیشینه پژوهش.. 8

فصل اول :آشنایی با پلیس ایران و انگلستان و آمریکا….6

پليس.. 20

تاریخچه نظمیّه و پلیس.. 21

تشکیلات نظمیّه در ایران قبل از اسلام 21

شُرطه و نظمیّه در ایران دوره‌ی اسلامی. 25

نظمیّه وپلیس در دوره‌ی قاجار و عصر جدید. 29

پیشینه تاریخی پلیس در انگلستان. 35

پیدایش پلیس جدید. 37

پلیس انگلستان. 38

تقسیمات پلیسی. 38

نظارت عالیه و مرکزی. 39

عملیات پلیسی. 39

نظام آموزش نیر وهای پلیس انگلستان. 40

پلیس آمریکا 41

دوره‌های پلیس در آمریکا 41

تشکیلات پلیس در امریکا 42

پلیس شهری. 43

پلیس استان. 44

پلیس ایالتی. 45

پلیس فدرال. 46

دایره پژوهشات فدرال. 46

شرايط و تشريفات تفتيش و بازرسي در قوانين ايران و( انگلستان، آمريكا، ) 47

احضار و جلب توسط پليس در مقررات قانوني ايران وانگلستان، آمريكا 51

جلب و نحوه اجرای آن توسط پليس در حقوق ايران. 51

حكم جلب توسط پليس در حقوق انگلستان و آمريكا 52

بازداشت در مقررات قانوني ايران وآمريكا وانگلیس.. 53

بازداشت در جرايم مشهود در حقوق ايران. 54

بازداشت در جرايم غير مشهود در حقوق ايران. 54

دستگيری و بازداشت توسط پلیس در نظام حقوقي آمريكا وانگلیس.. 55

پیشگیری انتظامی پلیس و وظایف آن. 58

1- اقدامات پیشگیرانه 59

2-اقدامات تأمینی و تربیتی. 60

3- مجازات.. 61

ضرورت پیشگیری انتظامی و امنیتی. 64

نقش و وظایف پلیس.. 64

مبانی پیشگیری انتظامی. 66

تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری. 67

تحقق اهداف پیشگیری کیفری. 67

تحقق اهداف پیشگیری غیر کیفری. 69

پیشگیری وضعی. 70

پیشگیری اجتماعی. 71

رویکردهای جدید پلیس در پیشگیری انتظامی. 72

رویکردهای جدید پلیس در زمینه پیشگیری انتظامی. 72

رویکرد نظم مداری. 72

رویکرد مشارکت پذیری. 73

رویکرد شهروندمداری. 73

رویکرد دانایی محوری. 73

رویکرد میانجیگری. 74

رویکرد آموزشی. 74

رویکرد سرعت‌پذیری و دقت در مداخله 74

رویکرد تفکیک‌پذیری. 75

فصل دوم: ابزارهای حمایتی از پلیس….56

ابزارهای حمایتی از پلیس.. 79

حمایت.. 79

انواع حمایت.. 80

امنیت حمایت مالی. 85

حمایت های غیر مالی. 86

جایگاه و نقش تعاملات اجتماعی پلیس در جلب مشارکتهای مردم در طرحهای انتظامی و امنیتی. 86

رویکردهای پلیس به امنیت.. 89

نقش پلیس در تامین امنیت.. 91

الف.تحول نظريه هاي امنيتي. 93

1-امنیت فردی. 95

2-امنيت انساني. 96

3-امنيت اجتماعي. 96

4-امنيت عمومي. 97

5-امنيت سرزميني. 97

6- امنيت داخلي. 98

امنیت انتظامی و سرمایه گذاری. 99

سرمایه اجتماعی ، امنیت انتظامی ، سرمایه گذاری. 101

نظریه های تعامل گرایی. 104

نظام مبادله اجتماعی و اعتماد سازی. 105

حمایت های قانونی. 112

جرم تمرد در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا و انگلیس.. 113

مقاومت در برابر سربازان وظیفه مشغول خدمت در پلیس.. 125

اسلحه و نقش آن در تعیین مجازات تمرد 130

علل مشدده مجازات جرم تمرد 133

رکن قانونی جرم تمرد 133

رکن مادی جرم تمرد 136

دوربین مدار بسته( در ایران؛ انگلستان و آمریکا) 139

مقابله با جرایم ، رعایت حریم خصوصی افراد 139

محل های متفاوت نصب دوربین مداربسته از نظر قانونی. 142

دیگر فواید سیستم های نظارتی. 144

کاهش ترس از وقوع جرم 144

ابزار پلیس آمریکا برای جنگ با معترضان…..145

کمک و حمایت از پژوهشات پلیسی. 145

کمک رسانی در مواقع اورژانس.. 154

مدیریت مکان. 154

جمع آوری اطلاعات.. 155

دیگر فواید. 155

نتایج غیر منتظره 156

تغییر مکان. 156

افزایش ترس یا شک از وقوع جرم(وارد شدن به حریم خصوصی افراد) 158

افزایش گزارشات وقوع جرم 160

ارزیابی سیستم های نظارتی. 160

کاربرد دوربین مداربسته 164

جلوگیری از ارتکاب جرایم. 164

کاربرد صنعتی دوربین های مداربسته 165

کنترل ترافیک با دوربین های مداربسته 165

امنیت نقل و انتقالات با دوربین های مداربسته 166

نظارت پلیس در زندان ها 166

سیاستهای امنیتی در انگلستان. 168

سیاستهای امنیتی در امریکا 175

وظایف ارگانهای امنیتی در آمریکا 180

پلیس خصوصی. 181

رابطه با آنارکو-کاپیتالیستم. 182

مزایای پلیس خصوصی. 182

معایب پلیس خصوصی. 183

خصوصی سازی پلیس انگلستان. 184

خصوصی سازی پلیس آمریگا 185

نمونه ای از خصوصی سازی پلیس ایران. 186

‌ تجربه مشابه کشورهای دیگر در رابطه ی پلیس خصوصی. 190

سامانه های جامع اطلاعاتی. 190

مقایسه ابزارهای حمایت از پلیس در سه کشور 193

روانشناسی نظامی. 196

موضوعات روانشناسی نظامی. 196

ارتباط روانشناسی نظامی با سایر حوزه‌های علمی. 197

روشها و ابزارهای مورد استفاده در روانشناسی نظامی. 198

ایجاد روحیه در واحدهای نظامی. 199

تعریف روحیه 199

عوامل موثر بر روحیه 200

عوامل فردی موثر بر ایجاد روحیه 200

عوامل گروهی موثر در روحیه 201

اخبار در مورد پلیس آمریکا 202

آیا پلیس آمریکا نیاز به حمایت بیشتر دارد؟ 203

بررسی پرونده دادگاه نظامی. 208

1-عملكرد پليس ايران و انگلستان در حوزه تحقيقات مقدماتي. 226

2-عملكرد پليس ايران و انگلستان در حوزه روش های به كارگيری تشخيص هويت مجرمين. 227

3-عملكرد پليس ايران و انگلیس و آمريكا در حوزه جستجو و بازرسي. 227

4-عملكرد پليس ايران و انگلیس و آمريكا در حوزه بازداشتهای پليسي. 228

فصل سوم:نتایج….162

خلاصه ی پژوهش.. 230

نتایج. 237

ارایه پیشنهاد 241

فهرست منابع. 242


کلیات پژوهش

  

1-مقدمه

اهمیت نقش پلیس در جهت تامین امنیت مردم در هیچ کشوری کم اهمیت نبوده و نیست و ضرورت توجه و تامین و تجهیز این قشر مهم و ارزشمند بر هیچ کس پوشیده نیست و لذا موضوعی که کمتر در محافل علمی و دانشگاهی پژوهش و تفحص از آن صورت گرفته ابزار های حمایتی از پلیس در حقوق ایران با تطبیق بر حقوق انگلیس و آمریکا می باشد و در مورد این موضوع سوابق پژوهشی بسیار اندکی وجود دارد و پیدا کردن منابع برای بنده بسیار به سختی صورت گرفته است لذا باوجود محدودیت منابع تلاش وافری در جمع بندی این سطور معمول گردیده است و این موضوع شاید مبنایی برای پژوهشات بیشتر و موثر تر آتی باشد .

در بحث حاضر بدوا به مطالعه سابقه تاریخی پلیس و مامورین درحفظ نظم در طول سالیان گذشته در ایران و آمریکا و انگلیس پرداختم و در زمینه مطابقت نظام پلیسی ایران و انگلیس و آمریکا در ابعاد حمایتی مطالبی عنوان شده است بنابراین با دید مطابقت و تطبیق این سه نظام در این سه کشور به یک بررسی جامع پرداخته ام که امید است مفید واقع گردد .

جایگاه ویژه برخی از گروه‌های شغلی سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی جهان، مقررات قانونی خاص در جهت حمایت بیشتر از آنها پیش‌بینی شود. امروزه پلیس، به لحاظ پیچیدگی مأموریت‌ها به‌طور جدی در معرض رفتارهای معترضانه فردی و گروهی می‌باشد. در مقابل باید اظهار داشت در مواقعی پلیس در برخورد با اقشار شرور، تحت تأثیر واکنش سریع جهت کنترل محیط بایستی با زور آنان را تحت کنترل خود در آورد. در این بین ممکن است اقدامات پلیس، سبب ورود خسارت‌های جسمانی و مالی به افراد تحت تعقیب یا سایر شهروندان ‌گردد. بنابراین، در چنین مواردی بایستی از این اقدامات پلیس که در راستای انجام وظایف و استقرار نظم و امنیت در جامعه بوده، حمایت کرد؛ تا ترس ناشی از تعدیات و همچنین مسئول قرار گرفتن در مقابل اقدامات خویش، پلیس را از وظایف اصلی خود دور نسازد. حمایت از پلیس، به معنی پایمال شدن حقوق شهروندی نیست و آنها، ملتزم به انجام وظیفه در محدوده مقررشده قانون می‌باشند. بنابراین، منظور از حمایت‌های قانونی از پلیس، مصونیت مطلق پلیس نیست، بلکه اقدامات پلیس در محدوده مشخص قانونی را شامل می‌شود و در خارج از این محدوده، دارای مسئولیت‌های کیفری، مدنی و انتظامی خواهند بود. در همین راستا، به تشریح مصادیقی که در برخی از قوانین در راستای حمایت از پلیس ایجاد گردیده‌اند خواهیم پرداخت.

2-بیان مسئله

پلیس به عنوان نخستین ملجا مراجعه بزهدیدگان در هر جامعه ای ،رسالت ها و وظایف مشخصی را بر عهده دارد که برای پاسداری از حقوق تک تک افراد جامعه لازم است مورد حمایت قرار بگیرد.نقش حمایتی و انظباطی پلیس در جامعه تنها در زمانی به حداکثر میزان کارایی خود خواهد رسید که دست اندر کاران این مجموعه نیز مورد حمایت واقع شوند ؛شیوه ها و ابزار های حمایتی از پلیس در هر جامعه حسب مورد متفاوت است ؛در ایران این حمایت در چند دسته عموما مورد توجه واقع می شود:

الف)حمایت های قانونی :منظور از آن تصویب برخی از قوانین و مقررات است که می تواند به عملکرد پلیس اعتبار قانونی بخشیده و از این مقام در برابر اعمال قوه قاهره حمایت های لازم را بعمل آورد به عنوان مثال ماده 157قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد- مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود؛ تا اطمینانی برای عملکرد این نیرو در برابر متخلفین ایجاد شود(گودرزی؛1386؛202).

ب)حمایت های فرهنگی: فرهنگ به عنوان اصلی ترین عامل موثر بر سازوکارهای اجتماعی نقش سازنده ای در نوع حمایت های مردمی به همراه دارد از این رو لازم است رسانه های جمعی نظیر صدا و سیما با پخش برنامه های لازم و در اختیار گذاشتن تایمی مخصوص برای معرفی اقدامات پلیس ،هم موجب آگاهی افراد جامعه از پیشرفت ها و مشکلات موجود گردد و هم سبب دلگرمی برای متصدیان نیروی انتظگامی گردد(بروجردی؛1385؛65).

ج)حمایت های خود تاسیسی: به این مفهوم که برخی از اقدامات الزاما باید توسط خود پلیس برای حمایت از خودش به انجام رسداز آن جمله می توان به ایجاد سازوکارهایی که بر اساس آن بتوان تفاهم نامه و اسناد همکاری بین سازمانی و بین المللی انعقاد کرد ،یاد نمود.نمونه آن تفاهم نامه نیروی انتظامی با سازمان پزشکی قانونی ،جهت انتقال دانش و تجربیات عملی ،می توان ذکر کرد.

د)حمایت های مالی:برای انجام هر کاری لازم است بودجه ای سالانه در ردیف مصوبات مجلس قرار بگیرد ،هر قدر میزان این بودجه بیشتر باشد،قدرت بهره وری در آن حوزه بیشتر می گردد و می توان بیشتر به ارتقاء عملکرد آن حوزه امیدوار بود؛برقراری نظم و امنیت نیز سالانه ردیف مشخصی از بودجه را بخود اختصاص می دهد که لازم است آن بیش از پیش افزایش یابد تا در اثر تامین مالی مناسب بتوان به نحو شایسته از این ارگان حمایت نمود(باریکلو؛1389؛102).

اما در حوزه خارجی ابزارهای حمایتی علاوه بر مصادیق یاد شده موارد دیگری را نیز در بر می گیرد ؛به عنوان مثال در دو کشور آمریکا و انگلیس ابزارهای زیر برای حمایت از پلیس در اختیار این ارگان می باشد:

الف)تصویب قانون استفاده فراگیر از دوربین های مداربسته بدون الزام به کسب رضایت از شهروندان (در انگلیس).

ب)خصوصی سازی پلیس: پلیس خصوصی نوعی ارگان اعمال قانند که در مالکیت و یا کنترل اشخاصی غیر از دولت هستند اینها می توانند شرکت هایی باشند که دولت با آنها کار پلیسی را پیمانکاری می کند یا مامورانی باشند که با شرکت های مختلف برای نگهبانی از منطقه قرارداد ببندند.نظیر پلیس ویژه سن فرنسیسکو(حسینی؛1381؛54).

در ایالات متحده آمریکا شرکت های تامین امنیت خصوصی از دولت های فدرال ،ایالتی و محلی در آمریکا روی هم،نگهبان،پرسنل و کاراگاهان بیشتری را استخدام می کنند و بسیاری از وظایفی را که جزء اصلی ماموریت پلیس دولتی شمرده می شود را انجام می دهند.

   ج)امکان استفاده از هواپیما های جاسوسی بدون سر نشین برای ردیابی و تعقیب مجرمین و نظارت عمومی بر شهر.

     د) ایجاد سندیکا:در ایالات متحده آمریکا برای حمایت هرچه تمام تر از نیروهای پلیس ،در غالب سندیکا های کارگری از این قشر حمایت بعمل می آید.

نگارنده بر آن است شرایط فقدان این ابزار های حمایتی را نیز مورد نقد و واکاوی قرار دهد و اوضاع امنیتی را بدون در نظر گرفتن این ابزار بررسی نماید،لذا در این اثر،بدنبال آن هستیم تا بتوانیم تمامی این ابزارهای حمایتی را مورد شناسایی قرار داده و به این سوال بپردازیم که آیا امکان استفاده از همه آنها در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد یا خیر؟

3-اهمیت و ضرورت پژوهش

با عنایت به رشد گسترده وظایف پلیس و همچنین بیشتر شدن مشکلات و موانع در راستای عمل به این وظایف لازم است پژوهشی در رابطه با ابزارهای حمایتی از پلیس ،بپردازد و به دلیل فقدان هر نوع پیشینه ای هر چند کوتاه و مختصر در این زمینه،نیازمند توجه هرچه تمام تر به این موضوع می باشد .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی ابزار های حمایتی از پلیس در حقوق ایران،انگلیس و آمریکا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 5 =

شناسه محصول: sam0090 دسته: برچسب: ,