بررسی تاثیر طلاق والدین در بزهکاری فرزندان در کانون اصلاح و تربیت

59,000تومان

توضیحات

126 صفحه

 
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

 

فهرست مطالب

چکیده 7
مقدمه 8
1- بیان مساله 9
2-اهمیت و ضرورت پژوهش 11
3-اهداف تحقیق 11
4- سؤالات 12
5- فرضیات 12
6- سوابق پژوهش 12
7- روش تحقیق 14
8- جنبه نوآوری تحقیق 14
9- سامان‌دهی تحقیق 14
فصل اول: کلیات 15
1-1 مفاهیم تحقیق 16
1-1-1- طلاق 16
1-1-2 انحراف 18
1-1-3 خانواده 19
1-1-4 بزهکاری 19
1-2 مبانی تحقیق 22
1-2-1 مبانی فقهی 22
1-2-2 مبانی حقوقی 23
1-2-3 مبانی فلسفی طلاق 23
1-2-4 مبانی اخلاقی طلاق 24
1-3 پیشینه نظری تحقیق 25
1-3-1 پیشینه تحقیق طلاق در قبل از اسلام 25
1-3-2 پیشینه تحقیق طلاق در فقه اسلامی 26
1-3-3 پیشینه تحقیق در ارتباط بزهکاری و مشکلات والدین 31
1-3-4 پیشینه تحقیق در ارتباط والدین و سرپرستی در قانون 34
1-3-4-1 بررسی قانون مدنی 34
1-3-4-2 قانون حمایت خانواده 38
1-3-4-3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست 40
1-4 عوامل ایجاد طلاق 42
1-4-1 خانواده 42
1-4-2 اجتماع 44
1-4-3 ویژگی‌های شخصیتی زوجین 46
فصل دوم : بررسی نظریه‌ها در اثربخشی طلاق در بزهکاری فرزندان 48
2-1 نظریات طلاق در اسلام 49
2-1-1 طلاق منفور 50
2-1-2 طلاق غیر منفور 52
2-2 نظریه ویلیام گود 54
2-2-1انواع گسیختگی خانواده: 54
2-2-2 تحلیل متغیرها 58
2-3 نظریه تالکوت پارسنز 61
2-3-1 متغیرهای مؤثر از طلاق در بزهکاری 61
2-3-2 موارد کنترل متغیرها در کودکان طلاق 65
2-3-2-1 عاطفی بودن در برابر خنثی بودن ازلحاظ عاطفی 67
2-3-2-2 پراکنده بودن در برابر ویژه بودن 67
2-3-2-3 عام‌گرایی در برابر خاص گرایی 67
2-3-2-4 اکتسابی در برابر انتسابی 68
2-3-2-5 نفع شخصی در برابر نفع جمعی 68
2-4 نظریه طلاق اقتصادی 72
2-4-1 نظریه تأثیر اقتصاد کلان در طلاق 73
2-4-2 نظریه بیکاری در ایجاد طلاق 74
فصل سوم : عوامل اثربخشی طلاق در بزهکاری فرزندان 75
3-1 اثربخشی طلاق از حیث عاطفی 77
3-1-1 اثربخشی عاطفی در دوران کودکی 77
3-1-1-1 یتیمی کودکان 79
3-1-1-2 تأثیر منفی در رشد 79
3-1-2 اثربخشی عاطفی در دوران نوجوانی 80
3-1-3 اثربخشی عاطفی در دوران جوانی 81
3-1-4 اثربخشی عاطفی در دوران بزرگ‌سالی 81
3-1-4-1 تغییر نگرش نسبت به ازدواج 82
3-2 اثربخشی طلاق از حیث اخلاقی 82
3-2-1 ارتکاب به جرم و بزهکاری 82
3-2-2 اختلال در هویت فردی و خانوادگی 83
3-2-3 مشکلات روحی و جسمی 83
3-2-4 مشکلات تربیتی 86
3-3 اثربخشی طلاق از حیث اقتصادی 87
3-3-1 عدم استقلال مالی در زندگی شخصی 87
3-3-2 عدم ثبات در هزینه‌ها 87
3-3-3 بی‌میلی به کسب درآمد و انجام سرقت 87
3-4 اثربخشی طلاق از حیث اجتماعی 88
3-4-1 تأثیر در روابط کودک با افراد جامعه 88
3-4-1-1 ایجاد خانواده‌های ناتنی 88
3-5- رویکرد ها در مورد علل بزهکاری: 89
3-5-1-رویکردشکل ظاهری 89
3-5-2-رویکرد ساختار زیستی 90
3-5-3-رویکرد روانشناختی 91
3-5-4- رویکرد وضعیت اقتصادی 92
3-5-5- رویکرد کنترل اجتماعی 92
3-5-6-رویکرد پیوند افتراقی: 93
3-6- مبانی نظری آسیب‌های اجتماعی 95
3-7-هدفها و مقاصد آسیب‌شناسی اجتماعی 95
3-8- دیدگاهها و نظرات جامعه شناسی انحرافات و آسیب‌های اجتماعی 96
3-8-1- دیدگاه کارکردگرایی ساختی: 96
3-8-2- دیدگاه کنش متقابل نمادین 97
3-9- نظرگاههای اقتصادی در آسیب‌شناسی اجتماعی 99
3-10- نظرگاههای روانشناختی درآسیب‌شناسی اجتماعی 99
3-10-1- نظرگاهها مبتنی بر ویژگیهای اجتماعی در آسیب‌شناسی اجتماعی 100
3-11-عوامل جرم‌زا 100
3-11-1-عوامل زیستی 101
3-11-2-عوامل درونی 102
3-11-3- عوامل جرم‌زای فردی 102
3-11-4- علل محیطی و اجتماعی 102
3-11-5-علل وضعی 103
3-12-عوامل جرم زای اجتماعی: 104
3-12-1-نابهنجاری خانوادگی. 104
3-12-2-محرومیت اقتصادی وفقر 104
3-12-3-تبعیض و نابرابری در اعمال قانون 104
3-13-عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان. 105
3-13-1- خانواده وبزهکاری 105
3-13-2-مدرسه و بزهکاری 106
3-13-3- گروه همسالان وبزهکاری: 106
3-13-4-رسانه ها و بزهکاری 106
3-14-انواع بزهکاری نوجوانان وجوانان 107
3-14-1-سرقت 107
3-14-2-ضرب هاوجرح ها 108
3-14-3-قتل 109
3-14-4-ولگردی 109
3-14-5-اعتیادبه الکل 110
3-14-6- اعتیاد به مواد مخدر 110
نتیجه‌گیری 116
پیشنهادها 117
فهرست منابع 119

 

چکیده

ناسازگاری و اختلافات بین زن و شوهر که منجر به از بین بردن آرامش و صمیمیت در خانواده و ایجاد خشونت، کینه‌ورزی و بی‌توجهی به فرزندان خواهد شد، می‌تواند تأثیرات ناسالمی بر ابعاد مختلف رشد و تکامل فرزندان به‌ویژه رشد شخصیتی آنان داشته باشد. ازآنجاکه هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و هدف از ایجاد یک خانواده جدید، رسیدن به آرامش معرفی‌شده، کانون خانواده باید سرشار از محبت و روابط بین اعضای خانواده نیز بر همین محور استوار باشد. پس هر عاملی که به این هدف لطمه وارد سازد، جزء آسیب‌های خانواده شناخته‌شده است. از مهم‌ترین دوره‌های رشد پس از تولد، کودکی، نوجوانی و جوانی معرفی‌شده که اغلب این دوره در درون نهاد خانواده شکل می‌گردد و محیط خانواده در وضعیت هنجار پذیری افراد در این سنین نقش مستقیمی ایفا می‌کند. حال، اگر در خانواده‌ای اختلافات و ناهنجاری‌های رفتاری و نهایتاً طلاق حاکم گردد اثرات منفی بی‌شماری بر رفتار و نوع تربیت این قشر آسیب‌پذیر می‌گذارد که در بیشتر موارد فرد را به بزهکاری و سرکشی در مقابل جامعه قرار می‌دهد .
داده‌های اطلاعاتی و بررسی آن‌ها تأثیر مستقیم طلاق و اختلافات خانوادگی را بر بزهکاری افراد نشان داده و موید این مطلب است که در صورتی که والدین بر اثر طلاق از فرزندان خویش غافل گردند، اکثر آنها دچار بزه کاری در جامعه می‌گردند.

کلید واژگان: خانواده ، ناسازگاری ، طلاق ، بزهکاری ، جرم و جنایت

 

 

مقدمه

“هیچ بنایی زیباتر از بنای خانواده وجود ندارد”
ناسازگاری، اختلافات و عدم تفاهم بین زن و شوهر که منجر به کم‌رنگ شدن محبت،‌ آرامش و صمیمیت و ایجاد خشونت، درگیری و عدم توجه به فرزندان خواهد شد، می‌تواند تأثیرات زیادی بر رشد شخصیتی آنان داشته باشد. ازآنجاکه خانواده اولین جایی است که نوزاد آدمی پا به عرصه وجود می‌گذارد و نخستین آموزشگاه و پرورشگاه او محسوب شده و سعادت او وابسته به خانواده است، نقش پدر و مادر در پرورش و تربیت فرزندان نقش ویژه و پراهمیت می‌باشد که شاه‌کلید اجرای این نقش مهم وجود تفاهم و اتفاق‌نظر والدین است.می‌توان چنین گفت که یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت خانواده‌ها و ایجاد روابط سالم و سازنده و مفید برای اعضای خانواده که درنهایت سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، عدم تفاهم و اختلافات همیشگی و مشاجرات دائمی زن و شوهر است.
ازآنجاکه خانواده کانون مودّت و رحمت و آسایش معرفی‌شده و همه اعضای خانواده در سایه انس و الفت و محبت، می‌توانند زندگی سعادتمندانه‌ای را داشته باشند، عدم سازش و مدارای زن و شوهر، درست برخلاف هدف ازدواج و تشکیل خانواده و رشد و تکامل فرزندان می‌باشد که این مسأله آثار خوشایندی را در پی نخواهد داشت.
افرادی که در اجتماع ازنظر شخصیتی دچار مشکل هستند و مدام دچار تشویش، نگرانی و اضطراب می‌باشند به‌طوری‌که این اختلال بر زندگی آینده آنان تأثیر گذاشته و در حیات زناشویی خود موفق نیستند، ریشه این عوامل را باید در خانواده آنان جستجو کرد. خانواده به دلیل نقش وراثتی و محیطی می‌تواند تأثیرات سالم یا مخرّب بر رشد و تکامل فرزندان ازجمله رشد و تکامل شخصیت آنان داشته باشد.
زمانی که دانستیم ناسازگاری والدین چه تأثیراتی بر نحوه تربیت و رشد و تکامل فرزندان و شکل‌گیری شخصیت آنان خواهد داشت، می‌توان به جستجوی عوامل اختلافات والدین پرداخته و سپس با ارائه راهکار از تأثیرات ناسالم آن جلوگیری کرد. چنانچه بتوانیم به این هدف دست‌یابیم، گامی در جهت سلامت خانواده‌ها و تحکیم هر چه بیشتر آن و سلامت جامعه برداشته‌ایم.

 

1- بیان مساله

طلاق پدیده‌ای جمعیتی است که به لحاظ کمی و کیفی برساخت جمعیت اثر می‌نهد زیرا تنها واحد مشروع و اساسی تولیدمثل، خانواده می‌باشد که با وقوع طلاق از هم می‌پاشد. پدیده طلاق، در جامعه امروز به‌عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی مطرح می‌شود که ریشه در تغییر و تحولات گوناگون فرهنگی، اجتماعی، زیستی و … دارد که با پیچیده‌تر شدن زندگی امروز، سطح آن نیز شدت یافته است.
با توجه به این‌که طلاق درگذشته نزد مردم، به‌عنوان یک امر مذموم و قبیح و درعین‌حال وحشت‌آور تلقی می‌شده، ولی امروزه می‌بینیم که طلاق، ابزار رایجی شده که به مدد آن، افراد خود را از وضعیت موجود رها می‌کنند. به‌طور ی که نسل امروز ما نسبت به گذشته از پدیده طلاق، وحشت و استرسی به خود راه نمی‌دهد و این امر خیلی راحت در حال جا افتادن در جامعه است. طلاق به‌عنوان مساله اجتماعی یکی از مهم‌ترین پدیده‌های حیات انسانی است. طلاق ازنظر لغوی به معنای رها شدن می‌باشد و در اصطلاح عبارت است از خاتمه دادن به زندگی مشترک زوجین ، طلاق را اغلب راه‌حلی و قانونی ، عدم سازش زن و شوهر، فروریختن، ساختار زندگی ، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند.
گاهی طلاق تنها راه منطقی برای حل مشکل به نظر می‌رسد. آنچه دارای اهمیت است نگرش متفاوت افراد جامعه نسبت به این پدیده است. طلاق پدیده‌ای است که بر تمامی جوانب جمعیت، یک‌جانبه اثر می‌گذارد ، زیرا موجب می‌شود فرزندانی محروم از نعمت‌های خانواده تحویل جامعه گردند که احتمالاً فاقد سلامت کافی روانی در احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند. بنابراین آسیب اجتماعی ناشی از این اقدام نه‌تنها متوجه اعضای خانواده بلکه متوجه کل جامعه و نسل آینده می‌باشد. مشاجره‌های والدین در زمره غم‌انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است. مشاجره‌های والدین، تعادل انسان‌ها را بر هم زده و آثار شومی را در جامعه بر جای می‌گذارد و منجر به کاهش انسجام و یکپارچگی اجتماعی می‌شود و سنگ بنای اجتماع را از هم می‌گسلد.
مشاجره‌های والدین پدیده‌ای است به تمام معنی اجتماعی و همانند نهاد اجتماعی عمل می‌کند. زمانی که جامعه در معرض آسیب‌های بنیادی است، روابط اجتماعی بیمار می‌باشد و فساد گوشه جامعه را در برگرفته است. مشاجره‌های والدین یک معلول است، ازآن‌رو که تابع شبکه پیچیده و به‌هم‌پیوسته‌ای از عوامل اجتماعی است. هرچند ازدواج امری مربوط به دو فرد است، لیکن مشاجره‌های والدین امری اجتماعی می‌باشد که صدمه و زیان آن دامان جامعه را نیز فرامی‌گیرد و جامعه را از حرکت بازداشته و آن را عقیم و سردرگم می‌کند. مشاجره‌های والدین روح پویایی را می‌کشد و علاقه و اشتیاق جوانان را به تشکیل خانواده سست می‌کند و اعتماد اجتماعی را سلب و مخدوش می‌نماید.
بزه، عبارت از اقدام به عملی است که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد و لذا اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و معیارهای ارزشی فرهنگ هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی می‌شود و کسانی که مرتکب چنین عمل خلافی شوند، مجرم یا بزهکار نامیده می‌شوند. بااین‌وجود در کتب جرم‌شناسی، بزهکار به کسی گفته می‌شود که متهم به ارتکاب رفتار ضداجتماعی و یا قانون‌شکنی است، ولی به علت آنکه به سن قانونی(معمولاً هجده‌سالگی) نرسیده است، مانند یک مجرم بزرگ‌سال مجازات نمی‌شود. ممکن است بزهکاری یک نوجوان مقدمه‌ای برای یک جنایت باشد، اما قلمرو بزه و جرم متفاوت است.
زیرا برخی بزه‌ها جرم تلقی نمی‌شوند. گاهی فرد بزهکار به‌طورکلی فردی سرکش و ضد اجتماع است و مرتکب اعمالی می‌گردد که اگر بزرگ‌سال مرتکب شود، مجرم شناخته نمی‌شود. مثل فرار از خانه، تخریب اموال و … هرچند بزرگ‌سالان نیز می‌توانند همچون نوجوانان بزهکاری کنند؛ اما بزهکاری نوجوانان نسبت به جرائم بزرگ‌سالان در تمام دنیا تقریباً محدود می‌باشد. بزهکاری، همواره در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته است، ولی از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون‌شکنی این گروه سنی در کشورهای بزرگ صنعتی جلب‌توجه نموده است. مفهوم بزهکاری، در اوایل قرن بیستم شکل گرفت و تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگ‌سال، رفتاری تقریباً یکسان می‌شد.
باگذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانواده، همچنین تغییرات نظری در عرصه جرم و بزهکاری، گام‌هایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته‌بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگ‌سال حمایت گردید
در این پژوهش سعی بر آن شده تا هر یک از متغیرهای طلاق، اختلافات خانوادگی و بزهکاری مفهوم شناسی گردد و همچنین به تأثیر طلاق، اختلافات خانوادگی و بزهکاری و اهمیت و ابعاد گوناگون آن و تأثیر این مؤلفه‌ها بر افراد پرداخته شود. همچنین با توجه به تأکیدات قرآن، اسلام و بزرگان بر مساله طلاق، اختلافات خانوادگی و بزهکاری دقیقاً در این تحقیق قصد داریم به تأثیر طلاق و اختلافات خانوادگی در بزهکاری بپردازیم و آن را موردبررسی و واکاوی قرار دهیم.
همچنین ازجمله جنبه‌های مجهول و مبهمی این تحقیق که به دنبال آن هستیم این است که چرا با توجه به شفافیت و سادگی احکام و دستورات دین مبین اسلام خیلی از افراد درک صحیح و آینده‌نگرانه‌ای از واژه طلاق و مشاجرات خانوادگی ندارند و به این مساله با دیدی ژرف اندیشانه نمی‌نگرند، همچنین اینکه با توجه به مذموم شمردن طلاق از سوی دین مبین اسلام (به‌جز در شرایط خاص) چرا در سطح جامعه ما و در بین جوانان این‌قدر آمار طلاق و مشاجرات بین والدین بالاست، همچنین اینکه تأثیرات واقعی و باقدرت طلاق بر کودکان در سنین مختلف تا چه اندازه است و بیشترین ضربات طلاق و مشاجرات والدین بر کودکان در چه زمینه‌هایی است، همچنین اینکه تأثیرات مشاجرات والدین و طلاق بر پسران بیشتر است یا دختران ، درنهایت اینکه دین مبین اسلام چه راهکارهایی برای کم کردن طلاق در سطح جامعه ارائه کرده است و چه کسانی مسئول نشر آن در بین خانواده‌ها و جوانان است .

2-اهمیت و ضرورت پژوهش

نظر به این‌که در جامعه ما نسبت به میزان و چگونگی تأثیر طلاق و اختلافات خانوادگی در بزهکاری آگاهی قابل‌توجهی وجود ندارند و با توجه به اینکه طلاق و اختلافات خانوادگی بر شخصیت عاطفی ، روانی و اجتماعی کودکان تأثیرات فراوانی می‌گذارد و می‌تواند چالش‌ها و مشکلات بسیاری گریبان گیر کودکان کند ، این تحقیق می‌تواند ضرورت خاص پیدا کند.

3-اهداف تحقیق

هدف اصلی
1-بررسی تأثیر اختلافات و طلاق والدین در بزهکاری فرزندان در کانون اصلاح و تربیت شهرستان گرگان در سالهای 90-95
اهداف فرعی
1-1-شناسایی تأثیر طلاق و اختلافات خانوادگی در بزهکاری و ارائه راه‌های جلوگیری از آن
1-2-بررسی تأثیر بی اعتمادی فرزندان به والدین در وقوع جرائم

 

 

4- سؤالات

1. چرا طلاق و سایر اختلافات خانوادگی در بزهکاری فرزندان و زوجین مؤثر است؟
2. اورژانسه اجتماعی در پیشگیری از جرائم ناشی از اختلافات خانوادگی چه نقشی دارد ؟

5- فرضیات

1. اختلافات در خانواده به ویژه طلاق والدین، به علت اینکه افراد خانواده را از نعمت توجه و محبت بی بهره می‌نماید، آن‌ها را در جامعه افراد پرخاشگری می‌کند.
2. به علت عدم حمایت مالی والدین از فرزندان خود پس از متارکه، نیل و اجبار آنها بر انجام سرقت به علت تأمین مالی خود افزایش می‌یابد.
3. به علت عدم اعتماد به روابط خانوادگی والدین ؛ این افراد نیز در زندگی شخصی خود با مشکلات فراوانی رو برو بوده و از همسرانشان طلاق می‌گیرند.

 

 

6- سوابق پژوهش

– احمدی (1392) در پژوهشی به بررسی تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری پرداخت. پدیده‌ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هرچند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع بزه بسیار مهمی ایفاء می‌کنند، تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تجدید نگرش حوزه جامعه‌شناسی اجتماعی است خصوصاً نحوه عملکرد کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. یافته‌ها نشان داد که طلاق تأثیرات فراوانی بر وقوع بزهکاری کودکان و افراد جامعه دارد.
– بهروان (1392) در پژوهشی به بررسی نقش اختلافات و عوامل خانوادگی در ارتکاب جرم و بزهکاری جوانان پرداخت. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که اختلافات و عوامل خانوادگی چه رابطه‌ای با ارتکاب جرم بزهکاری جوانان دارد. روش تحقیق اسنادی است. برای بررسی موضوع عمدتاً از نتایج تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج کشور و نیز تحلیل ثانویه داده‌ها استفاده‌شده است. این نتایج با استفاده از رویکردهای جامعه‌شناسی تحلیل‌شده است. نتایج نشان داد که عواملی مانند دلبستگی نوجوانان به خانواده، مشاجره در خانواده و تضاد والدین با همدیگر، خشونت در خانواده و بدرفتاری والدین با فرزندان، سخت‌گیری والدین، نظارت والدین بر رفتار فرزندان، توجه به نیازهای جوانان، رابطه خانواده با فرزند، نقش‌ها و موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی خانواده ونیز گسیختگی خانواده با بزهکاری و جرم جوانان رابطه دارد. محققان بر اساس نتایج و نظریات، پیشنهاداتی برای کاهش بزهکاری جوانان ارائه نمودند.
– نور احمد(1391) در پژوهشی به بررسی تأثیر طلاق بر بزهکاری اطفال پرداخت. تأثیرات طلاق بر بزهکاری اطفال مقدمه هرقدر درباره آمار طلاق و پیامدهای آن بیشتر پژوهش کنیم، با واقعیت‌های ناخوشایند بیشتری روبه‌رو می‌شویم که زندگی همه ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طلاق مانند زمین‌لرزه‌ای است که بنیان خانواده را درهم می‌کوبد و شیرازه آن را از هم می‌گسلد و افزون بر انفجار ناگهانی اولیه، پس‌لرزه‌هایی نیز خواهد داشت که از سر گذراندن آن‌ها گاه بسیار دشوارتر است. طلاق برای والدین پایان آمال و آرزوهاست و برای کودکان شاید پایان دنیا و رؤیاهای شیرین آنان باشد. طلاق همه اعضای خانواده را دچار اضطراب می‌کند، ولی برای فرزندان ناگوارتر است. به‌راستی‌که طلاق هنوز یکی از بحران‌های وحشتناک زندگی به شمار می‌آید که جوانب و عوارض آن از دید هیچ‌کس پنهان نیست. والدین باید بدانند تنش و ازهم‌پاشیدگی ناشی از طلاق منحصر به یک یا چند هفته و ماه نیست. مهم‌ترین کشمکشی که فرزندان پس از طلاق والدین به آن دچار می‌شوند، ترس از دست دادن پدر یا مادر باهم است. بزرگ‌ترین ترس کودکان از این است وقتی‌که به محبت پدر و مادر نیاز دارند، والدین آن‌ها را ترک کنند و تنها بگذارند. طلاق در کودکان خانواده شدیداً اثر می‌گذارد تا جایی که راه گریزی را برای زندگی نمی‌شناسند.
– بندا و کوروین (2014) در پژوهشی به بررسی تأثیر طلاق بر بزهکاری پرداخت. نتایج نشان داد که طلاق بر بزهکاری کودکان مؤثر است. همچنین تعلق و دلبستگی به پدر و مادر با خشونت نوجوانان رابطه معکوس دارد.
– هووارد (2013)در پژوهشی به بررسی تأثیر طلاق بر بزهکاری نوجوانان پرداخت. نتایج نشان داد که طلاق بار بزهکاری نوجوانان تأثیر دارد. همچنین احساس دوست نداشته شدن و مورد بی‌توجهی واقع‌شدن با بزهکاری رابطه دارد.

7- روش تحقیق

چون مطالعه و تحقیق با روش مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود، ابزارهای گردآوری اطلاعات پژوهش شامل فیش‌برداری و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و جداول موجود از آمارها و عکس‌های آرشیوی، آثار مکتوب مرتبط با موضوع، مصاحبه و تحقیقات میدانی و در صورت نیاز پرسشنامه می‌باشد. ازاین‌رو روش کار به‌صورت استنباط روابط و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها در جهت کشف گزاره‌های کلی می‌باشد، لذا استنتاجات پژوهش به روش بررسی موردی بسترهای ایجادکننده برخی مفاهیم و ساختارها درگذشته و همچنین تجزیه‌وتحلیل آثار این مفاهیم و ساختارها در تولید و توسعه مفاهیم و ساختارهای جدید است. بعد از جمع‌آوری اطلاعات و اسناد با توجه به فصول در نظر گرفته‌شده پایان‌نامه به تحلیل اطلاعات و اسناد برای تبیین موضوع و ارائه نظر و پیشنهاد در خصوص اهداف پژوهش پرداخته خواهد شد. درنهایت با کنار هم قرار دادن مطالب گردآوری‌شده و مقایسه و نظم‌بخشی به آن‌ها به تجزیه‌وتحلیل مسأله و استنتاج نهایی پرداخته می‌شود.

 

8- جنبه نوآوری تحقیق

نظر به این‌که در جامعه ما نسبت به میزان و چگونگی تأثیر والدین ، طلاق و اختلافات خانوادگی در بزهکاری آگاهی قابل‌توجهی وجود ندارند و با توجه به اینکه طلاق و اختلافات خانوادگی بر شخصیت عاطفی ، روانی و اجتماعی کودکان تأثیرات فراوانی می‌گذارد و می‌تواند چالش‌ها و مشکلات بسیاری گریبان گیر کودکان کند ، این تحقیق می‌تواند ضرورت خاص پیدا کند. اسلام به شیوه‌های مختلف بیان کرده است که طلاق و اختلافات خانوادگی به شیوه مستقیم و غیرمستقیم بر کل پیکره خانواده علی‌الخصوص بزهکاری کودکان تأثیر فراوان دارد و می‌تواند آینده آنان را به خطر اندازد ، بنابراین این پژوهش می‌کوشد تأثیر رفتاروالدین و اختلافات خانوادگی در بزهکاری را مشخص نماید و از این طریق خانواده‌ها را به استحکام بنیان و بسترسازی و ایجاد شرایط مناسب جهت رشد فرزندان فراخواند ، لذا موضوع تأثیر طلاق و اختلافات خانوادگی در بزهکاری نو و بدیع است و از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است و نوآوری محسوب شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی تاثیر طلاق والدین در بزهکاری فرزندان در کانون اصلاح و تربیت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

23 − 18 =

شناسه محصول: barz022 دسته: برچسب: , , , ,