بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

59,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم وتحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق  (M.A)

گرایش: جزا وجرم شناسی

موضوع:

بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

استاد راهنما:

دکتر محمود صابر

نگارنده:

…………………….

سال تحصیلی: 1393-1392

 

 

 

 

                                          فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده…1

فصل اول- کلیات تحقیق                                                                                                             

1-1بيان مسأله …..3

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق ….5

1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه …..6

1-4-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق …7

1-5-اهداف مشخص تحقيق ….7

1-5-1-اهداف ویژه …….8

1-5-2-اهداف كاربردي …8

1-6-سؤالات تحقیق …….8

1-7-فرضيه‏هاي تحقیق ….9

1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی …..9

1-9-روش‌شناسی تحقیق ……10

1-10- روش و ابزار گردآوري داده‏ها …….10

1-11-روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها ….11

فصل دوم- تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی

2-1-تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی» …13

2-1-1- تعلیق در لغت….13

2-1-2-تعلیق اجرای مجازات…….14

2-1-3-تعلیق ساده……15

2-1-4-تعلیق مراقبتی…….16

2-1-5- تعلیق مراقبتی فشرده  …19

2-1-6-مفاهیم مشابه…….20

2-1-6-1-تعلیق تعقیب….20

2-1-6-2- آزادی مشروط…….22

2-1-6-3- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات…….23

2-2- مبانی تعلیق مراقبتی…….24

2-2-1-اهداف مجازات‌ها…….25

2-2-2-حبس…26

2-2-3-سير تحول زندان‌ها در دنيا…..28

2-2-4-سیر تاریخی زندان در ایران…….30

2-2-5-تاريخچه شكل گيري سازمان زندان‌ها پس از پيروزي انقلاب……32

2-2-6- مراكز مراقبت بعد از خروج زندانيان كشور……34

2-2-7- مجازات‌های جایگزین زندان……37

2-2-8- فلسفه تعلیق مراقبتی…….39

2-3- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها….41

2-3-1- سابقه تعلیق مجازات در اسلام……41

2-3-2- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران……41

2-3-3-پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها …. 45

2-3-4- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات…..48

فصل سوم- شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی

3-1- شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات……53

3-1-1- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی…54

3-1-1-1- شرایط مربوط به بزه‌کار…..54

3-1-1-2- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق…..58

3-1-2-شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات…62

3-1-2-1-دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین……62

3-1-2-2-تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی….76

3-2- موانع تعلیق اجرای مجازات…….80

3-2-1- موانع عام تعلیق مراقبتی…….80

3-2-2- موانع خاص تعلیق مراقبتی……81

فصل چهارم- آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیتتق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب 1392

4-1- آثار تعلیق مراقبتی….98

4-1-1- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی…..98

4-1-1-1- آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی….98

4-1-1-2- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه…100

4-1-2- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی

4-1-2-1- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی…102

4-1-2-2-اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس…104

4-2- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات….105

بحث و نتیجه گیری

نتیجه و پیشنهادات……110

فهرست منابع

منابع فارسی…113

 

چکیده انگلیسی……116

چکیده

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست. با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد. مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد. یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و . .  برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده است.اما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون،‌ قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: مجازات، حبس، تعلیق، مراقبتی، اصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

پیش‌بینی امکان اصلاح مجرم و همچنین تغییر نگرش مکاتب حقوقی نسبت به اهداف مجازات‌ها این تغییر را در اصدار اجرای احکام کیفری ایجاد نمود که حتماً و لزوماً نمی‌بایست مجرم را تنبیه نمود یا اینکه صرفاً از جامعه دور نگه داشت تا جامعه از گزند آن به دور باشد. بلکه می‌توان به فکر تدابیر اصلاحی برای مجرمین بود.

همچنین مشکلاتی که در مورد زندان و زندانیان و معایبی که بر مجازات حبس وارد آمد من جمله اینکه این مجازات عادلانه نبوده و فردی نیست چرا که در واقع بر خانواده مجرم نیز بار می‌شود همچنین از دیگر معایب آن اینکه در محیط زندان افرادی نیز که قصد تکرار جرم را دیگر نداشته باشند در آنجا از دیگر مجرمین سابقه‌دار و . . . آموزش‌هایی به مثابه یک دانشگاه ضد‌اجتماعی می‌بینند که به فکر تکرار جرم و البته شاید جرائم شدید تر بیافتند. همچنین حفظ زندان با شرایط اقتصادی امروز به صرفه نبوده و حکومت‌ها متحمل هزینه‌های سرسام‌آور هر زندانی و . . . می‌شوند؛ لذا حکومت‌ها به فکر اصلاح و تحول این نوع از مجازات‌ها و صد البته همان طور که بیان شد، با این نگرش که امکان اصلاح مجرم هست و تنها هدف مجازات ها تنبیه و انتقام‌جویی از مجرم و دور نگه‌داشتن مجرم از جامعه نیست به فکر سیستمی به نام تعلیق مراقبتی مجازات افتادند. این سیستم با توجه به همان فلسفه‌ای که بیان شد نسبت به همه مجرمین و همه نوع جرائمی اعمال نمی‌گردد. این سیستم با توجه به فلسفه وجودی آن نسبت به مجرمینی اعمال می‌گردد که اولاً حالت خطرناک ندارند. ثانیاً قاضی صادرکننده قرار تعلیق مراقبتی امکان اصلاح آن را پیش‌بینی نماید و . . . در این پایان‌نامه به بررسی این سیستم در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 پرداخته خواهد شد. با توجه به اینکه از تصویب این قانون نزدیک به یک سال می‌گذرد اما دکترین خاصی نسبت به همه قسمت‌های آن ایجاد نشده است و منابع خاص این قانون بسیار محدود است؛ لذا نگارنده سعی بر تحلیل قانون نموده و به تدوین منابع ذیل موارد مربوط به آن‌ها نمی‌پردازد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان‌نامه در نظر گرفته است که فصل اول را به کلیات پژوهش، فصل دوم را به تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی که به نظر نگارنده از ضروریات هر تحقیق می باشد، فصل سوم را به شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی و فصل چهارم آن را به آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب 1392، اختصاص داده است.

 

1-1-بيان مسأله

 در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرائم و مجازات‏ها ابراز شده است. جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی همچون جرم‌زدایی و قضا‌زدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.

 در حال حاضر، نگرش‏ها از مطلق‌انگاری در اجرای مجازات‏ها، به واقع‏نگری تغییر یافته است. مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزه‌کاران می‏اندیشد. به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‏ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزه‌کار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرائم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است. تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل‌کننده محکومیت‌های كيفري، از جمله موضوعات مهم حقوق جزاي عمومي است اين تأسیس حقوقي در تاريخ حقوق كيفري نمودي است كه در قرن نوزدهم شکل ‌گرفته و نهادينه شده و در قرن بيستم راه كمال را پيموده است پيدايش اين نهاد در بدو امر، مرهون نشر افكار و انديشه دانشمندان طرفدار مكتب تحققي حقوق جزا و مساعي و تلاش جرم‌شناسان در پايان قرن نوزدهم است. بدين لحاظ نهاد تعليق مجازات را می‌توان يكي از جلوه‌ها و بازتاب عقايد طرفداران مكتب تحققي در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه‌های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب آورد.

مطالعه سوابق تاریخی تعليق مجازات در نظامات كيفری نشان می‌دهد كه فكر انديشه علمي راجع به اين نهاد بعد از نهادينه شدن در قوانين مجازات، در دو مفهوم ابتدايي تعليق ساده و مفهوم پيشرفته آن، تعليق توأم با مراقبت مورد توجه صاحب‌نظران و قانون‌گذاران قرار گرفته است. بنابراین بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) که موضوع پایان‌نامه حاضر است تأسیس جدیدی است که قانون‌گذار به وضع آن پرداخته است اين نوع تعليق به عنوان آمیزه‌ای از عکس‌العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده براي تربيت و بازسازي شخصيت اجتماعي وي بررسي می‌شود و در آن مفهوم نوين روش ارفاق آميز تعليق توأم با مراقبت و شناخت ویژگی‌های خاص اين نهاد به عنوان كيفر جانشين مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزينش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاكم توسط دادگاه مطرح خواهد شد.

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

 امروزه با مشخص شدن معایب مجازات زندان و عدم موفقیت رژیم زندانبانی در اصلاح و بازپروری بزه‌کاران و افزایش تعداد جرائم و ازدحام زندانیان، نظام‌های کیفری تحت تأثیر نظریات جرم‌شناسی و قطعنامه‌های بین‌المللی که سیاست کیفری خاصی را در جهت جرم زدایی و محدود کردن مجازات سالب آزادی با استفاده از تدابیر خاصی چون تعلیق توأم با مراقبت به جای مجازات زندان به عنوان یک راهکار مشخص برای کاهش جمعیت زندان‌ها و اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرمین و تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات‌های سالب آزادی زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم را در پیش گرفته‌اند، نتایج خوبی را به دست آورده‌اند؛ لذا ضرورت این امر نه تنها در سطح ملی بلکه اقدامات جهانی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز موجب شده است. بنابراین تعلیق مراقبتی یک تأسیس حقوقی جدید است که قانون‌گذار در ماده 48 به ذکرتاسیس این قراردر قانون مجازات اسلامی و شرایط صدور آن را نیز همان شرایط قرار تعلیق مراقبتی ساده در مواد 46، 47، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی کرده است و از آنجایی که نهاد تعلیق مراقبتی در قوانین و مقررات قبلی پیش‌بینی نشده بود و با توجه به وضع موجود ضرورت توجه به شخصیت و اوضاع و احوالی که مرتکب دست به ارتکاب جرم میزند ضرورت می‌یابد. به همین سبب قانون‌گذار در قانون مذکور طی چند ماده قانونی به بیان آن پرداخته است که این نهاد در سیستم قضایی ما می‌تواند از حبس‌های کوتاه مدت که باعث تورم جمعیت کیفری می‌شوند و در بعضی موارد در جرائم خرد و کم اهمیت که افراد فاقد سابقه روانه زندان می‌شوند و در نتیجه باعث متزلزل شدن کیان خانواده آنان می‌شود بکاهد؛ بنابراین تعلیق مراقبتی که یک تأسیس حقوقی جدید در قوانین و مقررات کشور می‌باشد نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتری در این زمینه احساس می‌شود تا بتوانیم طی این تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل آن بپردازیم و نقایص و معایب آن را بیان کرده تا در وضع قوانین و مقررات بعدی راه گشای قانون‌گذار شود؛ بنابراین تحلیل و بررسی و پردازش دقیق این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ لذا نگارنده ضرورت می‌داند به بررسی تکمیلی آن بپردازد.

1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه

  • پایان‌نامه تأخیر و تعلیق اجرای احکام کیفری در حقوق موضوعه ایران:

سال انتشار:1375         دانشکده: دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی       استاد راهنما: دکتر محمود آخوندی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر حبیب زاده       دانشجو: محمد نجاتی آجی پیشه

اساساً واكنش اجتماعي در قبال پدیده مجرمانه به شكل مجازات و اقدامات تأمینی ظهور مي‌كند و اين واكنش ، تحقق اهداف مجازات‌ها را به دنبال دارد. تأمین اين اهداف تنها در صورتي امكان‌پذير خواهد بود كه مجازات‌ها با سرعت و فوريت اجرا شده و از قطعيت و حتميت لازم برخوردار باشد. هر چه اجراي كيفر سریع‌تر و حتمي‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفيدتر خواهد بود. مع‌الوصف در برخي موارد بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل فوریت با دیگر اصول حاکم بر مجازات‌ها، اجرای حکم با تأخیر روبرو بوده و یا به لحاظ توجه به شخصیت مجرم و تحقق اهداف مجازات‌ها با روش‌های غیر کیفری اجرای حکم با تعلیق همراه است.

  • پایان‌نامه تعلیق اجرای مجازات:

سال انتشار: 1387   دانشکده: دانشگاه قم دانشکده علوم انسانی     استاد راهنما: دکتر محمود آخوندی اصل   استاد مشاور: دکتر عادل ساریخا دانشجو: علی اصغر میر عرب رضی

مهم‌ترین هدف دستگاه عدالت كيفري اصلاح و بازپروري مجرمين است براي نيل به اين هدف نهادهاي حقوقي زيادي در قوانين جزائي پيش‌بيني شده است از جمله آن‌ها، نهاد تعليق اجراي حكم این نهاد حقوقی از تأسیسات حقوق عرفی است که از مکتب تحققی حقوق کیفری آغاز شده و در مکتب دفاع اجتماعی به تکامل نسبی رسیده است تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع ساده و مراقبتی است

  • کتاب تعلیق مراقبتی در دنیا:

سال انتشار: 1377    تألیف: کواشی هامایی، رنوویه، روبرت هاریس، مایک های، اوگلیاسازوکیک

ترجمه: حسین آقایی نیا

این کتاب یک پژوهش تطبیقی است حاصل همکاری‌های تحقیقی مؤسسه بین منطقه ای جرم و عدالت سازمان ملل متحد وزارت کشور بریتانیا دانشگاه‌های هال، کمبریج و بنک جنوبی، کارشناسان و اساتید ده کشور. در این کتاب به مطالعه تطبیقی تعلیق مراقبتی و کار های عملی صورت گرفته در چندین کشور دنیا پرداخته شده است.

1-4-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

 با توجه به اینکه نهاد تعلیق مراقبتی در قوانین و مقررات قبلی وجود نداشته است و در قانون  مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی‌شده است و کار حقوقی درزمینه بررسی این قاعده انجام نشده و نیازمند تحقیقات بیشتری است که ضمن بررسی آن با ارائه فرضیات و پیشنهادها و راه‌حل‌های جدیدی که ارائه خواهیم کرد قانون‌گذار را در جهت اصلاح و تصویب قوانینی خالی از ابهام و اجمال راهنمایی کنیم. بنابراین می‌توان مؤید نو و متفاوت بودن این موضوع بود.

1-5-اهداف مشخص تحقيق

از اهداف مهم دستگاه عدالت کیفری، علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، حفظ نظم و برقراری امنیت و ضمانت اجرای کیفری و نیز اصلاح و درمان و بازپروری مجرمین می‌باشد و یکی از ضمانت اجراهای کیفری که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است مجازات حبس می‌باشد. به همین جهت برای جلوگیری از آثار سوء حبس جایگزین‌هایی در نظر گرفته شده است که یکی از جایگزین‌های حبس ،تعلیق مراقبتی می‌باشد و اهداف آرمانی برای تحقیق و پژوهش در این زمینه بررسی تأسیس حقوقی تعلیق مراقبتی و فوائد و آثار اجرای آن در سیستم قضایی کشور در راستای قضا زدایی و کاهش جمعیت کیفری می‌باشد.

1-5-1- اهداف ویژه

1-بررسی میزان تأثیرگذاری نهاد تعلیق مراقبتی در جهت پیشگیری از ارتکاب جرائم، اصلاح و بازپروری مرتکبین و کاهش جمعیت کیفری.

2-بررسی عملکرد دستگاه قضایی در چگونگی استفاده از نهاد تعلیق مراقبتی و بیان فوائد و نقایص موجود در مواد قانونی آن‌ها.

3-تشریح حدود و چهارچوب نظری نهاد تعلیق مراقبتی.

4-ارائه پیشنهادات  و راه‌حل‌های لازم جهت بهبود وضعیت موجود و ذکر معایب و نقایص مواد قانونی تعلیق مراقبتی

1-5-2- اهداف كاربردي

قضات، وکلا، حقوق‌دانان، اساتید، دانشجویان، مفسرین قانون، قانون‌گذار، شهروندان و به طور کلی جامعه علمی کشور می‌توانند از نتایج این تحقیق برخوردار شوند.

1-6-سؤالات تحقیق

الف) سؤال اصلی:

1-مبانی تعلیق مراقبتی چیست؟

ب) سؤال فرعی:

1- آثار و فوائد تعلیق مراقبتی مجازات چیست؟

2-آيا مقنن جمهوری اسلامی شرایط خاصی را در جهت استفاده  قرار تعلیق مراقبتی الزامی دانسته است؟

1-7-فرضيه‏هاي تحقیق

1

 

فهرست منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع فارسی

 کتاب

أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط فی فقه الامامیه، ج6، ال‍م‍ک‍ت‍ب‌‌ ال‍م‍رت‍ض‍وی‍ه‌‏‏‏، 1363.

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج 1 و 2، نشر میزان، 1384.

آشوری، محمد، عدالت کیفری2،مجموعه مقالات، گزیده جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، نشر دادگستر، 1392.

بني هاشمي خميني‌، محمدحسن‌، توضیح المسائل مراجع، ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌، 1375.

پیمانی، ضیاءالدین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ پنجم، تهران، 1380.

پیناتل، ژان، کیفرهای جانشین و جرمشناسی، ترجمه: علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله حق«مطالعات حقوقی و قضائی»، شماره 6، 1365.

جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، 1378.

جمعی از پژوهشگران، تاریخچه زندان، ترجمه و تحقیق محمدرضا گودرزي، انتشارات میزان، 1384.

حاجی تبار فروزجایی، حسن، جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران، انتشارات فردوسی، 1386.

حائرى شاهباغ، سيد على ، شرح قانون مدنى، گنج دانش‌‏، ۱۳۸۷.

ح‍ائ‍ری‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌، الفصول فی الاصول، بی جا، 1305.

حر عاملی، حسین، وسائل الشیعه، ج17، انتشارات اسلامیه. 1378.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، سازمان لغت‌نامه دهخدا، 1368.

زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، انتشارات ققنوس، 1392.

ساکی، محمد رضا، مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ج3، انتشارات جنگل، ‌1393.

شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج2، انتشارات مجد، 1388.

شمس ناتری، محمد ابراهیم، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی،‌ ج1، نشر میزان، 1393.

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، 1382.

صلاحی، جاوید، کیفر شناسی، نشر میزان، 1386.

ظفري، محمدرضا، مبانی عدالت جزایی، امیرکبیر، 1377.

عباس زادگان، سيد محمد، فساد اداری، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1383.

عبدی، عباس، آسیب شناسی اجتماعی، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور، 1371.

علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، ج2، انتشارات فردوسی.

قلاوند، علی، روزنامه اطلاعات، شماره 21184، پنج شنبه 1/8/1376 .

گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق عمومی، نشر میزان، 1381.

گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، 1379.

گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی.

گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، 1384.

مجیدی، سید محمود، جرائم علیه امنیت، نشر ميزان ، 1386.

محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، مترجم: حمید رضاشیخی، دارالحدیث، ۱۳۸۵.

معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج1، انتشارات سپهر، 1375.

معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات منشا دانش، 1387.

ملک اسماعیلی، عزیز ا…، حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، 1355.

هامایی، کواشی، تعلیق مراقبتی در دنیا، ترجمه: حسین آقایی نیا،‌ نشر میزان، ‌1376.

مقاله:

پور بخش، سید محدعلی،‌ جایگزین‌های نوین مجازات زندان در نظام کیفری، فصلنامه گواه، شماره 12، 1387 .

حاجی ده آبادی، احمد، تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 4، 1390.

حسینی مقدم، سید عسگری، تعلیق در عقود و ایقاعات، فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره 36، تابستان 1382.

حیدری، قاسم، علل گرایش به قاچاق مواد مخدر و راه های پیشگیری از آن، شماره 37 ، 1382.

سلیمی، صادق، قاچاق انسان و مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 26.

شمس ناتری، ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ، فقه و حقوق، شماره 1 ، 1383.

شیخ نیا، امیر حسین، تعلیق مراقبتی مجازات، ماهنامه قضایی، شماره 37، فروردین 1348.

صالح ولیدی، نقش تعریل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان(قسمت سوم)، مجله دادرسی، شماره 24، 1379.

طغرانکار، حسن، جایگزین های کیفر حبس در حقوق فرانسه، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره 77،‌ 1387.

کاظمی، پروین، بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین در کشور های جهان، مجله اصلاح و تربیت،‌ شماره 73، 1387.

سایر منابع

اقتصاد ایران سال، دوازدهم دی 1388، شماره 131.

rc.majlis.ir؛ مرکز پژوهش‌های مجلس.

www.ekhtebar.com؛ پایگاه تخصصی اطلاع رسانی حقوق و وکالت.

www.prisons.ir ؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور

www.tehranprisons.ir؛ اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی استان تهران .

Care pending review of the Penal Code ( Act of 1392)

 

Abstract:

It is anticipated suspension of punishment Suspension particularly care much punishment that is consistent with the philosophy that it be allowed to suspend the implementation of the Principles. Complying with the offender’s care can benefit the community is able to compensate than his offense. Suspension of punishment in the penal code offenses, sentenced in 1392 about grades three to eight terms in office with about sentencing has been postponed.

However, it should also be noted that the legislature suspended the issuance of care with a simple suspension of the execution of punishment is known. Suspension of punishment was ineffective with respect to the rights of private claims and damages and compensation arising from the crime has been suspended must be paidOne of the major criticisms of the Penal Code in 1392, this is the lack of institutional support, including specialists who apply for the implementation and control of. This thesis examines the conditions that have been applied to the philosophy and principles of the Four Seasons has been paid.
Keywords: punishment, detention, suspension, maintenance, modification

 

Thesis advisor:

Mahmood saber ph.D.

 

By:

Yaser shafiyi

 

Islamic Azadi University
Science and Research Branch of Hormozgan

 

 

Thesis of: low ) M.A)

On: Criminal Law and Criminology

 

Subject:

Care pending review of the Penal Code ( Act of 1392)

 

 

Thesis advisor:

Mahmood saber ph.D.

 

By:

Yaser shafiyi

 

2012-2013

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 26 = 35