تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف جرم قتل

59,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1مقدمه:

برنامه ریزی کنید وبرنامه ریزی حقیقتاً علمی ومتکی به تجربه های دانش جهانی باشد چون این مسئله مخصوص ما نیست مال همه دنیاست، دنیا هم در این مقوله پیشرفت های خوبی داشته البته…(مقام معظم رهبری،15 مهر،1383).

هیچ جامعه شناخته شده ای وجودندارد که کم بیش توسعه پیدا نکرده باشد وهیچ ملتی وجودندارد که بطور روزانه به حقوقش بی احترامی وهتک حرمت نشود. از این منظر باید متذکر شد که وجود جنایت وارتکاب جرائم خشن حتمی وممکن است ونمی تواند وجود نداشته باشد ونوع زندگی فقر،اختلافات طبقاتی در جوامع امروز بطور منطقی آن را ایجاب می کند به طوری که امیل دور کیم جامعه شناس فرانسوی معتقد است جرم جزء لاینفک هر اجتماع سالم  است . نه تنها در اسلام در بسیاری از مکاتب وفرهنگ ها مثل فرهنگ قدیم یونان، رم ومصر قتل عمد موجب اعدام مرتکب بوده است ودر اسلام نیز به حکم قرآن در آیه 93 سوره نساء که می فرماید: (ومن یقتل مومنا معتمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه واعدله عذابا عظیما) حکم اعدام ثابت شده است. بعضی گفته اند قتل یک نفر موجب تنفر همگانی است وگویا ضرر به همه مردم وارد شده است اگر کسی همه مردم را به قتل برساند فقط قصاص خواهد شد واگر یک نفر را هم به قتل برساند نیز قصاص می شود پس قتل یک نفر به منزله قتل همه مردم است.

سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد از هنگامی که آدم وحوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند وپسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند جرم راه خود را آغاز کرد شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر در کره خاکی تلقی نمود  وقتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل عمد نبود واین عمل هولناک وتأسف بار زندگی بشر را به خون آغشته ساخت . قتل توسط تمامی ادیان تقبیح گردیده وانسان ها روش های شدید ومختلفی را جهت مبارزه با آن در پیش گرفته اند که در نظر گرفتن مجازات اعدام برای قاتلین یکی از این روش ها  می باشد سنگین ترین مجازات ها نیز نتوانست مانع از قتل افراد بشر توسط همنوعان آنان شود افراد در کشتن همنوعان خود نه تنها دست بر دار نبودند بلکه شیوه ها وروش هایی مختلفی را برای به قتل رساندن انسان ها بکار گرفتند که در بعضی مواقع دستگیری قاتل وکشف هویت جسد برای کارآگاهان ومرجع قضایی دشوار می گردد وگاه افراد بیگناهی در مظان اتهام قرار می گیرند .

قتل به عنوان یکی از مهمترین جرایم شمرده می شود از جمله معیارهای امنیت در هر جامعه ای هم به حساب می آید به گونه ای که گرفتن حیات از یک فرد به معنای گرفتن آرامش خاطر از یک جامعه است واین اخلال در امنیت، آن چنان مهم است که می گویند احساس امنیت از خود امنیت ارزشمند تر است.

لذا در صورت وقوع قتلی در جامعه ضمنجریحه دار شدن اذعان عمومی علاوه برخانواده مقتول واولیای دم ، تمامی افراد (اقوام، بستگان ، محله وشهر)در انتظار دستگیری قاتل  وبه سزای اعمال رساندن وی هستند.

اما اینکه چگونه می توان واقعیات مربوط به قتل را کشف کرد وقاتل را مورد شناسایی قرار داد کاری بس دشوار وپر مسئولیت است ومی طلبد که از همان گام نخست با هدف وبرنامه ریزی بر اساس ضوابط پیش برویم تا بتوانیم به نتایج ارزشمندی دست یابیم، سالیان دراز از دلایل قانونی در جهت محکومیت اشخاص استفاده می شد که با دور شدن مردم از آموزه های دینی وزیر پا گذاشتن انصاف و وجدان مخصوصاً در مباحث مربوط به شهادت واقرار ، پیشرفت علوم وتربیت کارشناسان خبره به تدریج دوره اقناع وجدانی قاضی بروز یافت به گونه ای که حتی اظهارات شهود ومقر نیز ارزیابی می شد که چنان چه با اوضاع واحوال منطبق نبود از شمار دلایل خارج می گردید.

1-2- بیان مسأله:

قتل یکی از بزرگترین گناهان در عرف وشرع محسوب می شود ودر واقع هم از نظر فردی که موجب سلب صیانت فرد است وهم از نظر اجتماعی که زمینه ساز ایجاد ناامنی اجتماعی است تقبیح شده است.

بند هشتم ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف ناجا را کشف جرم دانسته است وقانون گذار دربند 4 اصل 156 قانون اساسی کشف جرم وتعقیب ومجازات وتعزیر مجرمین واجرای حدود ومقررات مدون جزای اسلام را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر کرده است. در قانون جزای عمومی که قبل از انقلاب در ایران اجرا میشد قانونگذار در ماده 170و171 این قانون مجازات اعدام را برای مرتکب پیش بینی نموده بود وبعد از انقلاب نیز قانون مجازات اسلامی سال 1370 وبلکه قانون حدود، قصاص ودیات قبل از این تاریخ و قانون تکمیل مجازات اسلامی 1375 که هم اکنون مورد عمل می باشد،قتل عمد را علاوه بر جنبه شخصی که موجب قصاص مرتکب می باشد جرم عمومی تلقی کرده است وبرای مرتکب از نظر جنبه عمومی در صورت منتفی شدن قصاص مجازات حبس ازسه تا ده سال نیز پیش بینی نموده است.

پی جویی یک جرم جنایی،  فرصت گرانبهایی است برای احقاق حق، یاری مظلوم ومقابله با کسانی که به جان ومال وناموس دیگران تعرض نموده اند.این فرصت، توفیق و موهبتی است که آفریدگار هستی به افراد معدودی آن را عطا می نماید وچه خوشبخت هستند کسانی که این هدیه را غنیمت می شمردند وبا تلفیق اندیشه، تلاش وایثار موفق می شوند حقیقت را کشف نمایند وزمینه اجرای احکام الهی را فراهم سازند.

هر کسی که وارد این عرصه می شود برای نیل به موفقیت باید آمادگی لازم را کسب نماید وخامی وناپختگی در این عرصه خطیر ممکن است به جای کشف حقیقت، ظلمی دیگر وپایمال شدن حقی را در پی داشته باشد. مطالعه، کسب معلومات، آشنایی با روش های مختلف تحقیق، شناخت امکانات و تجهیزات علمی، بهره گیری از تجارب دیگران، غره نشدن به معلومات خود وتلاش مستمر، گلی را شکوفا خواهد نمود که رایحه خوش آن می تواند تسکینی برآلام دل کودکی یتیم یا مادری داغدار باشد.

اغلب جنایتکاران با اطلاع از روش های کشف جرم و محدودیت های قانونی وپلیسی (حقوق شهروندی ، ونظایر آن ) جنایاتی  طراحی شده ویا سریالی را مرتکب می شوندآنها سعی می کنند ضمن اینکه اثری از خود در صحنه جرم باقی نگذارندپلیس را در تحقیقات منحرف نمایند. بسیاری از پرونده های قتل به خصوص قتل های سریالی واز قبل طراحی شده از پیچیدگی خاصی برخوردارند در چنین وضعیتی عوامل دخیل در کشف قتل که وظیفه خطیرکشف قتل های واقع شده را به عهده دارند می بایست بنحوی که در سریعترین زمان ممکن قتل ها را با روندی محکمه پسند کشف نموده تا مردم احساس امنیت وآرامش نمایند.

کشف بسیاری از جرائم ، به ویژه قتل حاصل تعامل وهمکاری میان بخش های کارآگاهی  ،پلیس علمی، پزشکی قانونی ودادگستری است این بخش هاباتوجه به وظایف مختلفی که در فرآیند کشف قتل دارند می بایست همکاری وهماهنگی تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند با توجه به اینکه عامل اصلی در پی جویی قتل ، کارآگاهان هستند سایر بخش ها قاعدتاً باید از آنان حمایت نموده ویابا یافته های علمی خود در سریع ترین زمان ممکن موجبات تکمیل تحقیقات وکشف معما های جنایی را فراهم نمایند در کنار بخش های فوق الاشاره که در کشف هر پرونده قتل نقش دارند سایر سازمان ها  نیز بنا به ضرورت وحسب موضوع پرونده با اطلاع رسانی ویا همکاری علمی وفنی و…خود می توانند سهمی در رسیدگی داشته باشند .  همگام با پیشرفت فناوری پیشرفت های غیر قابل انکاری در روش های ارتکاب جرم بویژه جرم قتل توسط مجرمین پدیدآمده است که کشف آنها به سادگی وبدون علم وآگاهی وبهره گیری از اصول کشف علمی جرائم واستفاده از تجربیات گرانمایه پویندگان این راه امکان پذیر نمی باشد. لذا انتظار براین است که عوامل دخیل در کشف وپیگیری پرونده های قتل در بررسی این گونه پرونده ها از اسلوب وروش های علمی پیروی نموده تا در اندک زمان ممکن ضمن افزایش میزان دقت وکاهش اشتباهات بتوانند تحقیقات خود را به نتیجه برسانند. لذابا توجه به تجربه چندساله محقق در امور انتظامی وآگاهی در شهرستان ها وگاهاً در مراکز استان نیز قضات ویژه قتل وبازپرسان در صحنه قتل حاضر نمی گردند وبه فرمانده پاسگاه یا رئیس کلانتری اعطا نیابت می نمایند که شخصاً صحنه قتل را بررسی و ارائه گزارش نمایند وحتی توجه خاصی به گزارش تنظیمی ندارندکه این امر باعث عدم بررسی دقیق صحنه قتل وتنظیم ناقص گزارش اولیه می گردد و باعث کندی روند کشف قتل وعدم دستگیری به موقع قاتل یا قاتلین است وگاهی افراد بی گناه تا مدت ها در بازداشت ویا حبس می مانند که این امر مشکلاتی را در جریان رسیدگی به پرونده ایجاد می نماید، بدون تردید افزایش تعامل مناسب بین پلیس ودستگاه قضایی علاوه برکشف به موقع قتل ودستگیری قاتل یا قاتلین در اندک زمان ممکن در راستای کاهش میزان قتل وسایر جرائم نیز تاثیر مثبت وبسزائی خواهدداشت و می تواند در تامین امنیت وآسایش عمومی وفردی آحاد جامعه بسیار مفید ولزوم توجه به آن موضوعی انکار ناپذیر است لذا در این تحقیق بر آنیم تابه بررسی رابطه تعاملپلیس ودستگاه قضایی رادر کشف  جرم  قتل در شهرستان کرمانشاه که سوال اصلی تحقیق است بپردازیم وبا نتایج آن بیشتر آشنا شویم.

1-3-ضرورت واهمیت تحقیق:

موضوع جرم قتل از اهمیت ویژه ای بر خوردار است واینکه وقوع قتل در جامعه امنیت واحساس امنیت آحاد مردم را تهدید می نماید و به نوعی کلیه فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد و لطمات روحی وجسمی که آحاد جامعه در این رهگذر متحمل می شوند حتی بعد از کشف ودستگیری قاتل وقاتلین نیز مرتفع نخواهد شد  به هر حال وقوع جرائمی چون قتل برتشدیداحساس ناامنی درسطح جامعه وافکار عمومی دامن زده وبه نوعی خدمات پلیس ودستگاه قضایی را زیر سئوال می برد چون به یغما رفتن حیات انسانها توسط همنوعان خود پدیده ای است ناگوار که دلها رااز نگرانی مملو نموده واحساسات پاک انسانیت راجریحه دارنموده وعده زیادی را نگران امنیت فردی وآسایش اجتماعی خودوخانواده اشان ساخته وخسارات های مادی ومعنوی زیادی برجامعه وارد می نماید .از آنجاییکه امنیت درهرجامعه موجب پیشرفت همه جانبه در ابعاد مختلف می گرددوبا توجه به اهمیت جرم قتل واینکه ایجاد تعامل مناسب وسازنده بین پلیس ودستگاه قضایی می تواند در کشف به موقع قتل کمک نموده واین اقدام سریع واکنش بسیار مناسبی است برای برقراری هر چه بهتر نظم وامنیت در سطح جامعه وعبرت آموزی سایر بزهکاران واینکه هیچ راه گریزی از چنگال عدالت وقانون ندارند ،بدون شک همکاری مناسب وسازنده بین پلیس ودستگاه قضایی در راستای کشف قتل در کوتاه ترین زمان ممکن می تواند گامی موثر در کاهش جرم قتل واحساس امنیت در جامعه را به دنبال داشته باشد.

لذا اهمیت وضرورت تحقیق حاضر از جنبه های زیر مورد توجه قرار می گیرد :

1-پدیده قتل عمد از نظر جامعه شناسی با مفاهیمی همچون سلامت اجتماعی، مسائل اجتماعی وکنش متقابل اجتماعی مرتبط می باشد که معرف اهمیت وضرورت تحقیق در این زمینه محسوب می گردد فلذا توجه به این مهم (کشف قتل) ضروری به نظر می رسد.

2-آمارهای موجود در کشور ما در زمینه جرائم خشن چندان روشن نیست اما با نگاهی به وضعیت وساختار جمعیتی کشور می توان دریافت که بافت جمعیت در آینده به صورتی خواهد بود که امکان تشدید این جرایم وجوددارد زیرا هم اکنون در کشور ما چندین میلیون جوان مجرد وجوددارد که تا چند سال آینده بخش عمده ای از آنان به سن ازدواج می رسند یعنی شرایطی که در آن از امید افراد برای تشکیل خانواده به شدت کاسته می شود از سوی دیگر ویژگی های خاص فرهنگی واجتماعی مردم ایران می تواند وضعیت را تشدید کند در حالی که انگیزه های همانند مسائل مالی در خیلی از کشورها از انگیزه های اصلی است.

درسالهای اخیر در استانهای مرزی از جمله استان کرمانشاه شاهد افزایش نزاع وقتل هستیم به گونه ای که حتی از نظر رتبه بندی کشور در این گونه جرایم اغلب اوقات جزده استان های اول قرار داشته است.

3-باتوجه به بررسی های انجام شده از منابع مختلف از قبیل سازمان تحقیقات ومطالعات ناجا ،پایان نامه های دافوس ،مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران در خصوص تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف  قتل تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است لذابا توجه به اینکه در پی وقوع قتل تعدادی از قاتلین برای مدتی طولانی وشاید برای همیشه متواری میگردند وبا هویت جعلی در مکان یا نقطه ای دیگر سکنی می گزینند وتعدادی از مقتولین بعد گذشت مدت زمانی از به قتل رسیدن کشف می گردند که رد پای از قاتل یا قاتلین در محل به جای نمی ماند لزوم همکاری وتعامل بسیار نزدیک پلیس ودستگاه قضایی وحتی سایر سازمان ها می تواند به نوعی در کشف قتل موثر باشد وهیچ نقطه ومکانی محل امنی برای قاتلین نباشد وبا استفاده از جدیدترین ومدرنترین ابزار روز دنیا قتل های نهفته براحتی کشف گردند لذا در این تحقیق در پی آن هستیم تا به بررسی رابطه تعامل  پلیس ودستگاه قضایی در کشف قتل بپردازیم.

1-4- اهداف تحقیق

الف- هدف اصلی :

تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف  جرم قتل

ب – اهداف فرعی :

تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی درانجام اقدامات عملیاتی برای کشف قتل

تعیین آثارتعامل پلیس ودستگاه قضایی درجمع آوری ادله وآثار برای کشف قتل

تعیین آثارتعامل پلیس ودستگاه قضایی درکسب اطلاعات از سایر منابع برای کشف قتل

1-5-سئوالهای تحقیق:

الف – سئوال اصلی :

تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف   جرم قتل چگونه می باشد؟

ب – سئوال های فرعی :

تعامل پلیس ودستگاه قضایی در انجام اقدامات عملیاتی برای کشف  قتل چگونه می باشد ؟

تعامل پلیس ودستگاه قضایی درجمع آوری ادله آثار برای کشف قتل چگونه می باشد؟

تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کسب اطلاعات از سایر منابع برای کشف قتل چگونه می باشد؟

1-6- فرضیه های تحقیق:

الف – فرضیه اصلی  :

همکاری مناسب پلیس ودستگاه قضایی درافزایش کشف جرم قتل موثر می باشد

ب- فرضیه های فرعی :

همکاری مناسب پلیس ودستگاه قضایی درزمینه اقدامات عملیاتی برای افزایش کشف   قتل موثر است.

همکاری مناسب پلیس ودستگاه قضایی درجمع آوری ادله آثاربرای افزایش کشف قتل موثر است..

همکاری مناسب پلیس ودستگاه قضایی درکسب اطلاعات از سایر منابع برای افزایش کشف قتل موثر است..

1-7- کاربرد های تحقیق:

1-7-1) کاربرد اجرائی:

نتایج حاصل از این تحقیق می تواند از سوی دست اندر کاران امرکشف جرم به ویژه نیروی انتظامی(کارآگاهان کشف قتل در پلیس آگاهی) و قوه قضاییه(بازپرسان وقضات ویژه قتل دردادسراها) درشناخت عوامل موثر بر کشف و راهکارهای کشف به نحوی که کشف پرونده های قتل به سهولت  ودر کوتاهترین زمان ممکن کشف گردند.

1-7-2) کاربرد آموزشی وپژوهشی:

نتایج حاصل از این تحقیق همانند سایر تحقیقات علمی دیگر می تواند در مراکز آموزشی وپژوهشی ناجا وقوه قضاییه مورد استفاده دانشجویان وپژوهشگران قرار گیرد.

فصل دوم

ادبیات ومبانی

نظری تحقیق

2-1- مقدمه:

بدون تردید هیچ جایگزینی برای تجربه وجود ندارد، قال علی (ع) : التجربه فوق العلم(تجربه از علم بالاتر است) داشتن تجربه در هر امر ومقوله ای سودمند وراهگشاست.

قتل بی شک یکی از وحشتناک ترین پدیده های جنایی است، این موضوع یکی از حوزه های هیجان برانگیز در رشته جرم یابی ، جرم شناسی، جامعه شناسی وروان شناسی و… است ویکی از جرائم مهمی است که جامعه بشری به شدت از آن بیزار وبه جد خواستار مجازات مرتکبین آن می باشد دلیل این امر هم مخالفت این فعل با نظم اجتماعی است. وجود جرم وجنایت امری طبیعی است لیکن وقوع جنایتی مانند قتل عمل خشونت آمیزی است که بدون هیجانات واحساسات شدید واقع نمی شود وفرآیند قتل ودگرکشی هر اندازه کمتر توسط وجدان جمعی کنترل شود به خشونت بیشتری گرایش می یابد.

از حیث جرم شناسی هر فقره قتل واقعه می تواند ناشی از عوامل ومسایل گوناگون اجتماعی وفردی می باشد. قاتلان ایرانی عمدتاً مرد،جوان، بی سواد یا کم سواد،مجرد واز طبقات محروم جامعه اند وبه دلایلی مانند خارج بودن از حالت عادی،پنهان کردن کج رفتاری یا جرمی دیگر ،اختلافات عقیدتی واخلاقی، اختلافات ودرگیرهای قومی وقبیله ای،مسائل جنسی وناموسی واختلافات مالی مرتکب قتل شده اند.(صدیق سروستانی،1381،ص91)

همگام با پیشرفت فناوری شیوه های غیر قابل انکاری نیز در روش های ارتکاب جرم بویژه جرم قتل توسط مجرمان پدید آمده است که کشف آنها به سادگی  وبدون علم وآگاهی  وبهره گیری از اصول پی جویی جرایم واستفاده از تجربیات امکان پذیر نیست. زیرا تحقیقات جنایی یک روند رسیدگی سیستماتیک است که شاید ظرافت آن را باید در ردیف هنر دانست، نبوغ وهوشیاری عمیقی که پیوسته معما را تا عمق پاسخ می شکافد. بنابر این روش علمی در این میدان باید همواره با ابتکار، کاردانی وتدبیر همراه باشد . اگرچه استفاده مشخص از روش هایی که در منابع تحقیقاتی قید شده به تنهایی نمی تواند تحقیقات پی جویی قتل را به طور موفقیت آمیزی به انجام رسانده، بلکه توالی تحقیقات وجمع آوری آن با نبوغ فردی ونگاه عمیق باید به عنوان یک اصل علمی وعملیاتی مور توجه قرار گیرد،حتی جزئیات ونکات کوچک نیز نباید از دید دور بماند وهیچ فرصتی را برای جمع آوری دلایل جرم از دست رود. در تحقیقات وپی جویی جرائم ممکن است برخی از تکنیک های تحقیقاتی که بسیار سودمند است به ندرت مورد استفاده قرار گیرند. این بدان معنا نیست که باید آنها را رد نمود ویا از آنها غفلت ورزید، بلکه باید دانست که هر تکنیک جایگاه ویژه ای در مراحل تحقیق دارد وهر یک از تکنیک ها  باید در جای خود مورد استفاده وبهره برداری قرار گیرند.درواقع توفیق در کشف پرونده های قتل بستگی به آموزش ، درایت ،مهارت ، تجربه،شناخت تجهیزات  وتوان علمی وفکری وهمکاری وهماهنگی بین کارآگاهان وقضات ویژه قتل با سایر سازمان های همسو در فرآیند کشف دارد.برهمین اساس در این فصل ضمن بیان مبانی نظری وحقوقی قتل وراه های کشف آن وبیان نظرات مختلف وتحلیل عوامل موثر در کشف، راه های رسیدن به موفقیت پلیس(کارآگاهان) وقضات ویژه رسیدگی به کشف پرونده های قتل مورد بررسی قرار گرفته است ومختصری در خصوص تعامل، پلیس ودستگاه قضا و وظایف آنها به بحث پرداخته شده است.

2-2- پیشینه تحقیق:

با بررسی سوابق ومدارک موجود وپژوهش های انجام شده در دافوس ناجا وسایر مراکز علمی وآموزش عالی تاکنون تحقیقی با این موضوع انجام نگرفته است اما تحقیقاتی که به نحوی با موضوع انتخابی اینجانب ارتباط دارند به شرح ذیل به آنها به طور مختصر اشاره می گردد:

الف یاراحمدی،بهروز(1384) تحقیقی  تحت عنوان « بررسی عوامل موثر بر عملکرد کار آگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در کشف قتل» انجام داده است . که هدف از آن بررسی عوامل موثر بر عملکرد

فهرست منابع ومأخذ

1)قرآن کریم

2-آخوندی،محمود(1377). آیین دادرسی کیفری(چاپ پنجم). تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد سلامی

3-آقایی نیا،حسین.(1384). جرایم علیه اشخاص(چاپ اول)،تهران: نشر میزان

4-ابولقاسم نجم الدین جعفر بن حسن(محقق حلی)(1379). شرایع اسلام (چاپ پنجم). جلد یک ،تهران: انتشارات استقلال

5-احمدی، حبیب.(1384). جامعه شناسی انحرافات. تهران: انتشارات سمت

6-احمد ی،محمد حسین.(1388).شرح وظایف کلانتری وپاسگا ه ها مبانی امور انتظامی(1)،(چاپ اول). تهران:سازمان عقیدتی سیاسی ناجا

7-اردبیلی،محمدعلی(1385). حقوق جزای عمومی(چاپ دهم). جلد دوم. تهران:نشر میزان

8-اشنایدر، لی مون(1377). پی جویی قتل(چاپ سوم)، ترجمه یحیی افتخارزاده. تهران: ا نتشارات زوار

9-انتظاری، محمدتقی.(1377). نقش اثر انگشت در تشخیص هویت افراد واسناد. مجله کارشناسی. شماره 19

10-انصاری، ولی الله.(1380). حقوق تحقیات جنایی(چاپ اول). تهران: انتشارات سمت

11-برونت،تروی(385). تریم شخصیت جنایی مجرم، ترجمه اکبر استرکی. نهران: انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی آگاهی ناجا

12-بیابانی، غلامحسین(1384). کارآگاه کیست. نشریه کارآگاه شماره های 5و6

13-پاد، ابراهیم(13769. حقوق جزای اختصاصی. تهران: انتشارات سمت

14-پردال،ژان(1373).تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه ی علی حسین نجفی،تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

15-پرویزی، رضا.(1379). پیشگیری وضعی ونقش آن در پیشگیری از قتل، تهران: انتشارات معاونت آموزش ناجا

16-توفیقی،حسن ،کاهانی ،علی رضا وگودرزی، حمیدرضا.(1377). معاینه محل (3)ثبت وضبط صحنه، مجله پزشکی قانونی. شماره 14

17-جشان، داود.(1384). پی جویی قتل (چاپ اول). تهران: انتشارات جام جم

18-حافظ نیت،محمدرضا(1381). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی(چاپ هفتم). تهران:انتشارات سمت

19-خلعتبری،عبدالسین.(1388).جرم یابی قتل از نگاه کارآگاهی (چاپ اول). تهران : نشر کارآگاه

20-دانش، تاج زمان(1377) مجرم کیست.جرم شناسی چیست، تهران: انتشارات کیهان

21-زراعت، عباس.(1386). حقوق جزای اختصاصی(1)جرائم علیه اشخاص(چاپ چهارم).تهران:انتشارات فکر سازان

22-ساروخانی، باقر(1370). دایره المعارف علوم اجتماعی. تهران: انتشارات کیهان

23-ساروخانی، باقر.(1376). دایره المعارف علوم اجتماعی(چاپ اول).جلد دوم، تهران:انتشارات کیهان

24-سپهوند،امیر خان وعسگری پور،حمید.(1388). حقوق جزای اختصاصی(1)جرائم علیه اشخاص(چاپ سوم).تهران : انتشارات مجد

25-سوانسون،چارلز،چاملین، نیل سی،تری تو، لئونارد(1381).تحقیقات جنایی(چاپ دوم). ترجمه مهدی نجابتی، رضا پرویزی واصغر شفیعی نیک. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی

26-سیستم آزمایشی ارتقاء توان مقابله با مجرمین (مرحله دوم). (1379). تهران : معاونت آگاهی ناجا

27-شناسنامه اطلاعاتی شهرستان کرمانشاه ، پلیس اطلاعات وامنیت ف .ا. استان کرمانشاه

28-شیخ آزادی،اردشیر وتوفیقی، حسن.(1377) بررسی یک صد مورد مرگ ناشی از خفگی، مجله علمی پزشکی قانونی. سال چارم، فروردین واردیبهشت شماره 13

29-صادقی، محمد هادی(1381). حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص(چاپ پنجم). تهران: نشر میزان

30-صدیق سروستانی، رحمت الله(1381). در آمدی بر جامعه شناسی اسلامی(چاپ سوم). تهران: انتشارات سمت

31-صدیق سروستانی،رحمت الله.(1387). جامعه شناسی انحرافات اجتماعی،تهران: انتشارات سمت

32-عمید،(1382).فرهنگ فارسی .دوره سه جلدی،تهران : انتشارات امیر کبیر

33-قنبری، محمد(1385). عوامل موثر برموفقیت کارآگاهان در کشف قتل بررسی موردی شهرستان ماهشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد(کشف جرایم). تهران: دانشکده علوم وفنون اطلاعات وآگاهی، دانشگاه علوم انتظامی

34-کی نیا ، مهدی.(1369).مبانی جرم شناسی،جلد اول،تهران: انتشارات دانشگاه تهران

35-گاردنر، راس(1385). بررسی کاربردی صحنه جرم، ترجمه علی شادکام. تهران: انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا

36-گراوند، محمد.(1388).مدیریت صحنه قتل، پایان نامه کارشناسی ارشد . حقوق جزا وجرم شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی .واحد تهران مرکزی

37-گودرزی، فرامرز.(1377). پزشکی قانونی،جلد اول ودوم ، تهران: انتشارات انیشتین

29-گلدوزیان،ایرج(1369). حقوق جزای عمومی ایران(چاپ سوم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران

38-گیبرث،ورنون جی.(1377). تحقیقات پیرامون قتل، ترجمه رضا پرویزی. تهران: انتشارات معاونت آموزش ناجا

39-لی، هنری(1383). راهنمای صحنه جرم(چاپ اول). ترجمه سید مرتضی خدائیان وصدیقه زند اکبری. تهران: مرکز تحقیقات کاربردی معاونت آگاهی ناجا

40-مصطفایی،هادی وبیابانی، غلامحسین.(1387). پی جویی قتل(چاپ اول). تهران: نشر کار آگاه

41-موسوی خمینی،روح الله(1366).تحریر الوسیله . جلد چهارم، قم. نش دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه حوزه علمیه قم

42-میلر، لیندا اس ،هس، کارن ام(1382). پلیس در اجنماع، ترجمه رضا کلهر. جلد 1 . تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی

43-ناجی،محمدرضا وتوفیقی، حسن.(1377).عللمختلف مرگ در نزاع های منجر به فوت، مجله علمی پزشکی قانونی. شماره مرداد وشهریور

44-نجابتی، مهدی(1386). پلیس علمی(چاپ هشتم)،تهران: انتشارات سمت

45-نجفی ابرندآبادی، علی حسین.(1377). دانشنامه جرم شناسی،تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

46-نجفی، توانا(1384). جرمشناسی(چاپ سوم)،تهران: نشر آموزش وسنجش

47-ولیدی، محمد صالح.(1369). حقوق جزای اختصاصی، تهران: انتشارات امیر کبیر

48-هادیانفر،کمال.(1382). درآمدی بر اطلاعات جنایی. نشر کارآگاه . اردیبهشت ماه شماره 3

49-یاراحمدی،بهروز(1384). بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در کشف قتل. پایان نامه کارشناسی ارشد(کشف جرایم). تهران: دانشکده علوم وفنون اطلاعات وآگاهی، دانشگاه علوم انتظامی.

1.www.glaw.ir

2.www.Lrbrary.teban.net

www.hatiblawfirm.com.3

4.www.aftab.ir

ضمائم

به نام خدا

همکار گرامی با سلام وعرض خسته نباشید

پرسش نامه ای را که ملاحظه می فرمایید برای انجام پروژه تحقیقاتی، پایان نامه دانشجویی تحت عنوان«تعامل پلیس با دستگاه قضایی در کشف قتل»طراحی گردیده ودر نظر است میزان تاثیر هر یک از گزینه ها مورد ارزیابی، سنجش وتحقیق قرار گیرد لذا خواهشمند است پس از مطالعه دقیق سوالات مناسب ترین گزینه را با علامت (     +)مشخص نمایید. از اینکه وقت گران بهاء خودتان را به تکمیل نمودن این پرسش نامه اختصاص فرمودید صمیمانه سپاسگزارم.

سن:      تحصیلات:        جنس:           عنوان شغل:             سابقه خدمت:                          سال

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم عنوان سوال ردیف
تعامل پلیس ودستگاه قضایی در حفظ صحنه جرم قتل در کشف قتل موثرمی باشد سئوال های مربوط به فرض اول

 

1
تعامل پلیس ودستگاه قضایی در جمع آوری دلایل ومدارک جرم قتل در کشف قتل موثرمی باشد 2
تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف آلات وابزار جرم درکشف قتل موثرمی باشد 3
تعامل پلیس ودستگاه قضایی در انجام معاینه محلی از محل وقوع قتل تاًثیری در کشف قتل دارد 4
تعامل پلیس ودستگاه قضایی با پزشکی قانونی وحضور وی در صحنه قتل در کشف قتل موثرمی باشد 5
تعامل پلیس ودستگاه قضایی با کارشناسان در کشف قتل موثرمی باشد 6
تعامل پلیس ودستگاه قضایی در ایجاد سیستم جامع متهمین تحت تعقیب در کشف قتل ودستگیری قاتلین موثر است 7
تعامل پلیس ودستگاه قضایی در انجام تحقیقات محلی درکشف قتل موثرمی باشد
8
تعامل پلیس ودستگاه قضایی در بازجویی فنی از متهم درتأثیری کشف قتل دارد سئوال های مربوط به فرض دوم 9
تعامل پلیس ودستگاه قضایی در اقرار متهم به قتل وکشف  موثر است 10
تعامل پلیس ودستگاه قضایی در بازجویی از شهود ومطلعین در کشف قتل موثر است 11
تعامل پلیس ودستگاه قضایی درجهت جلوگیری از تبانی متهم با شهود در کشف قتل موثر است 12
تعامل پلیس ودستگاه قضایی درجهت عدم تطمیع ،یا تهدید شهود در کشف قتل موثر است 13
تعامل پلیس ودستگاه قضایی در انجام مواجهه حضوری از متهمین در کشف قتل موثراست 14
تعامل پلیس ودستگاه قضایی در اخذ نظریه از آزمایشگاه جنایی در کشف قتل موثراست سئوال های مربوط به فرض سوم

 

15
تعامل پلیس ودستگاه قضایی در بکار گیری منابع ومخبرین در کشف قتل موثراست 16
تعامل پلیس ودستگاه قضایی با ادارات وارگان های دولتی چه تاثیری در کشف قتل دارد 17
تعامل پلیس ودستگاه قضایی با سازمان های مردم نهاد در کشف قتل موثر است 18
تعامل پلیس ودستگاه قضایی با مردم در کشف قتل موثر است 19
تعامل پلیس ودستگاه قضایی با اصحاب رسانه درکشف قتل موثراست

20

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف جرم قتل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 3 = 1