تعیین فاکتورهاي موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی بازائ کاهش واحد اختلاف دما در واحد سطح

29,000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایانامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژي
عنوان :
تعیین فاکتورهاي موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار
برودتی بازائ کاهش واحد اختلاف دما در واحد سطح

120 صفحه فایل pdf

فهرست مطالب

موضوع شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول : مروري بر فعالیتهاي انجام شده
مقدمه 2
فصل دوم : خورشید منبع انرژي
مروري بر فعالیتهاي انجام شده 4
خورشید منبع انرژي 9
ثابت خورشید 8
شدت تابش خورشید در خارج جو 12
مقدار تابش بر روي سطحی به مساحت واحد 14
عوامل کاهش دهنده اثري دریافتی زمین از خورشید 18
زاویه انحراف ( زاویه میل خورشید ) 20
زاویه برخورد تابش مستقیم با سطح گیرنده 21
زاویه ساعت 22
زاویه سمت الراس 24
وابستگی ضریب جذب خورشید 24
شدت تابش جذب شده توسط سقف گنبدي از خورشید 26
شدت تابش پخشی سقف گنبدي 30
مولفه هاي مختلف انرژي خورشید در سطح زمین 32
روش محاسبه مولفه تابش 33
محاسبه مولفه انعکاس از زمین 33
مدل بهادري نژاد و میر حسینی 39
مدل سازي فرایند تبادل حرارتی 42
سقف گنبدي 43
فصل سوم: محاسبه انرژي
مدل کامپیوتري 51
ارتفاع گنبد 17 متر و نصف دهانه گنبد 7 متر 53
ارتفاع گنبد 17 متر و نصف دهانه گنبد 17 متر 59
فصل چهارم : بررسی مدل دو پوسته
نمودارهاي تحلیلها 79
نتیجه گیري و جمع بندي 84
پیشنهادات 86
منابع و ماخذ 88
پیوستها
مقالات ارائه شده
چکیده انگلیسی

چکیده:

از آنجایی که 50 درصد از اتلافات برودتی از طریق سقف انجام می گیرد ، ارائه روش هایی براي کاهش این اتلافات تاثیر زیادي در کاهش مصرف انرژي دارا می باشد .
در این پروژه فرضیات براي شهر قم در روز 15 جولاي ساعت سه بعدازظهر در نظر گرفته شده است مدل و مقدار انرژي solar radiation .سقف گنبدي بارگاه حضرت معصومه (س) توسط برنامه تابشی و شار حرارتی براي آن محاسبه شده سپس مقدار زاویه نصف گنبد براي این را تغییر داده تا بهینه ترین حالت سقف گنبدي براي کاهش اتلافات برودتی محاسبه شود سپس دهانه گنبد با ارتفاع ثابت و زو ایاي متفاوت نصف گنبد بررسی شد و نتایج نشان می داد که کمترین اتلافات براي زوایاي 50 الی 70 درجه می باشد.
براي کاهش بیشتر اتلافات مدل دو پوسته گنبد با عایق هوا بین آن دو پیشنهاد شده و اثر ضخامت لایه هواي بین دو قشر در ارتفاعهاي مختلف پوسته با مدل هاي 60 و 70 درجه نصف گنبد بررسی شد و در دو حالت کمترین اتلافات از سقف گنبدي دو پوسته مشاهده شد.
هر چه اختلاف ستون هواي بین دو پوسته کمتر شود چون گردش هوا کمتر و اثر همرفت بسیار کاهش میابد اتلافات از سقف کمتر شده و تقریبا 8 الی 10 درجه شرایط آسایش رابهبود می بخشد . در حالتی که فضاي گنبد دو پوسته با شکل منظم و شبیه تر به کره که در آن یک چرخش هوا اتفاق می افتد به دلیل تماس کم جریان همرفت هوا با قشر داخلی، حرارت به پوسته داخلی منتقل نمی شود و نتایج بهتري دیده می شود.
بنابراین توصیه می شود که در مناطق گرم و خشک از یکی از د و نوع سقف گنبدي دو پوسته پیشنهاد شده با مصالحی که ذخیره حرارتی بیشتري دارند براي کاهش اتلافات برودتی استفاده گردد.

مقدمه:

جرم هاي ذخیره حرارت در فضاي مسکونی موجب تأخیر در افزایش دما در این فضا می شود و در شب با تهویه طبیعی یا حتی مکانیکی هنگامی که پیک بار وجود ندارد، می توان آن را خنک نمود.
1 پیوست ) موجب کاهش انتقال حرارت از – بالا بودن جرم دیوارها در بناي عالی قاپو (شکل 1 طریق هدایت به فضاي داخل ساختمان می شود و هم چنین باعث بالا بودن ظرفیت نگهداري هواي سرد شب در آن می گردد. افزایش سطوح داخلی موجب تبادل حرارت بهتر دیوارها از طریق همرفت با فضاي داخل شده و این نیز سرعت افزایش دماي داخل را کاهش می دهد . در شب با تهویه طبیعی اجرام فوق با سرعت بیشتري خنک شده و تغییرات دما در شبانه روز در فضاي داخلی به طور قابل ملاحظه اي کاهش می یابد. به این نوع سیستم، سیستم کنت رل و تأخیر در حرارت ورودي گفته می شود.
در این پروژه سعی بر آن شده تا سقف هاي گنبدي از جنبه هاي مختلف بررسی گردد . کلاً سقف هاي انحنادار را می توان به سقف هاي گنبدي و قوسی تقسیم بندي نمود . سقف هاي قوسی به سقف هایی گفته می شود که در یک جهت انحنا دارند و در ج هت دیگر خطی هستند .این سقفها اگر در راستاي جهتی که خطی هستند، به شکل قوس و نمیدایره دربیایند، به سقف هاي گنبدي شکل شبیه تر می شوند. این نوع سقف ها بیشتر براي فضاهایی که مستطیل شکل هستند مناسب تر می باشد. از مهمترین ویژگی هاي این نوع سقف ها می توان به کمترین تنش کششی که در آن ها به وجود می آید، نام برد که حتی از موادي مانند گل، آجر، سنگ و موادي از این قبیل که تحمل خمش را ندارند، استفاده نمود.

فصل اول

مروري بر فعالیتهاي انجام شده

سقف هاي گنبدي خود نیز انواع م ختلفی دارند، مانند گنبدي یک لایه، کروي و گنبدي دولایه . از آنجایی که سقف هاي گنبدي سطح بیشتري در فضاي خارج خود دارند، تبادل حرارت بهتري انجام می دهند و کمتر گرم می شوند. مصالحی که براي ساختن این نوع سقف به کار می رود در ابتدا 1-2 روي آن از کاه گل پوشیده می شود cm خشت بود، سپس از آجر که به طور معمول به ضخامت استفاده می شده است . وجود کاه گل موجب جلوگیري از نفوذ باران بوده و مانند عایقی در برابر گرما عمل می کند. امروزه نیز این نوع سقف ها گاهاً در انبارها و کارگاهها و هم چنین براي ساخت سقف نیروگاههاي اتمی و بعضی اماکن دیگر مورد استفاده واقع می شود.
سقف هاي گنبدي در مقایسه با سقف هاي تخت داراي تغییرات فشار بیشتري روي گنبد خود به خصوص در رأس آن می باشند. ه مچنین سرعت در بالاي سقف گنبدي افزایش بیشتري پیدا کرده و در ناحیه پشت گنبد وجود تلاطم را خواهیم داشت اما هم در سقف هاي گنبدي و هم تخت شاهد تغییرات فشار در جلو و پشت ساختمان می باشیم.
2] تحقیقات بسیاري درباره انواع ] 1] ، نها ر 3 ] تاکنون محققان بسیاري همچون تانگ 1، پیلموتر 2 سقف ها در مناطق مختلف براساس شرایط اقلیمی و جوي منطقه هاي گرم و خشک یا معتدل و مرطوب یا کوهستانی انجام داده اند. از آنجایی که سقف یکی از بخش هاي مهم ساختمان است .
ساختار هندسی آن تأثیر عمده اي در مصرف انرژي، کاهش برودت و آسایش حرارتی دارد و از آنجایی که سقف در طول روز در معرض تابش خورشید می باشد، حرارت زیادي را وارد ساختمان می کند. لذا جهت قرار گرفتن ساختمان (شرق غرب یا شمال جنوب) مهم می باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تعیین فاکتورهاي موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی بازائ کاهش واحد اختلاف دما در واحد سطح”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + = 4