تفاوت در جنسيت

25,000تومان

توضیحات

85 صفحه

فایل Word

مقدمه

در حالی كه جنس به تفاوت‌های فیزیكی بدن اشاره می‌كند، جنسیت به تفاوت‌های روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان مربوط می‌شود. امروزه جامعه‌شناسان بیش از پیش چگونگی متفاوت بودن وضع زنان و مردان از لحاظ نصیبها و فرصت‌های قابل دسترسی را مورد تحقیق قرار می‌دهند. به عنوان مثال در مشاغلی كه بوسیلۀ مردان و زنان در پیش گرفته می‌شود، افتراق روشنی از نظر جنسیت وجود دارد و زنان به طرزی متراكم در پاره‌ای از اشتغالات معین تمركز یافته‌اند.

“لنور وتیزمَن” و همكارانش كه نقش جنسیت را در برخی از كتاب‌های پیش دبستانی تحلیل كرده‌اند، چندین تفاوت آشكار در نقش‌های جنسیتی یافته‌اند. پسرها نقش بسیار بزرگتری در تصویر و داستان‌ها بازی می‌كرده‌اند تا دخترها و از نظر تعداد به نسبت یازده پسر در برابر یك دختر بودند و اگر حیواناتی را كه دارای هویت جنسی بودند را نیز منظور كنیم این نسبت 95 درصد به یك بوده است.
فعالیت پسرها و دخترها هم متفاوت بود، پسرها به كارهای ماجرا جویانه و فعالیت‌های بیرون از خانه كه مستلزم استقلال و نیرومندی بود می‌پرداختند و هرجا كه دختران ظاهر می‌گردیدند، به گونۀ انفعالی و اكثراً محدود به فعالیت‌های درون خانه نشان داده بودند. دختران برای پسران غذا می‌پختند و خانه را تمیز می‌كردند و یا انتظار بازگشت آن‌ها را می‌كشیدند. تا اندازه‌ای این وضع در مورد مردان و زنان بزرگسال هم كه در كتاب‌های قصّه نشان داده شده بود، صدق می‌كند زنانی كه همسر و مادر نبودند؛ موجوداتی خیالی مانند جادوگران یا مادر خوانده‌های پویان بودند. در تمام كتاب‌هایی كه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، حتّی یك زن وجود نداشت كه شغلی در بیرون از خانه داشته باشد بر عكس مردان در نقش‌های متعددی مانند رزمنده، پلیس، قاضی، شاه و غیره تصویر گردیده بود. همچنین مطالعات صورت گرفته در مورد كارتون‌هایی كه بیش از همه بیننده دارند، نشان می‌دهند كه تقریباً همۀ شخصیت‌های برجسته در این كارتون‌ها مرد هستند و مردها بر كارهایی فعال كه توصیف گردیده مسلّط‌ هستنند.
در مدرسه و گروه‌های همسالان نیز مجموعه‌ای از عوامل به گونه‌ای متفاوت بر دختران و پسران تأثیر می‌گذارند. تفاوت‌های برنامۀ درسی پسران و دختران مثل علوم خانه‌داری برای دختران و فلزكاری برای پسران دیده می‌شود و یا پسرها و دخترها اغلب تشویق می‌شوند كه ورزش‌های مختلفی یاد بگیرند. محافل دوستی در درون و بیرون مدرسه هم معمولاً تمایزی خاصّ برای پسران و دختران قائل است. این سیاق آموزشی و تربیتی خانواده و رسانه، در سایر نهادها هم جریان دارد و بالتبع در نوع حضور زنان و مردان در اجتماع هم تأثیرگذار است. مثلاً معمولاً زنان پله‌های پایین‌تر سلسله مراتب شغلی را اشغال می‌كنند؛ مثل منشی‌گری یا كارهای دفتری و كمتر تخصّص‌های حرفه‌ای در سطوح بالا دارند و حتّی اگر شغلی را هم بگیرند در آن‌ها كمتر امكان ترفیع و ترقّی وجود دارد و یا حقوق و مزایای كمی دارد و یا كارهای نیمه وقت دارند.
تقسیم كار مبتنی بر جنسیت در كارهای خارج از منزل نیز تا حدودی زاییدۀ اختلاف فرصت‌های آموزشی برای مردان و زنان است. به طور كلّی حضور زنان در مراحل عالیۀ نردبان آموزشی كمتر از مردان است و شواهد هم نشان می‌دهد كه تا به حال زنان عموماً آموزش كمتری از هر نوع در مقایسه با مردان دریافت می‌كنند.
یكی از مظاهر بسیار آشنای عدم توازن جنسیتی در نظام آموزشی این است كه زنان عموماً به انتخاب رشته‌های به خصوصی گرایش دارند و به ویژه از علوم و تكنولوژی دوری می‌جویند. این طرز انتخاب رشته به نوبۀ خود بر اقسام مشاغلی كه در دسترسشان قرار دارد، تأثیر می‌گذارد. امتیازهای منفی زنان را در زمینۀ اشتغال باید با نقش بالفعل یا بالقوۀ آن‌ها در خانواده نیز مرتبط دانست. از آنجا كه بار اصلی كار منزل بر دوش زنان قرار دارد، خواه ناخواه این وضع دامنۀ انتخاب شغلی را بر ایشان محدود می‌كند. بعلاوه كارفرما و كارگر هر دو معمولاً تحت تأثیر اعتقاد رایجی قرار می‌گیرند كه می‌گویند جای زن در خانه است و كردارشان را نیز با چنین عقیده‌ای تطبیق می‌دهند. بالاخره باید گفت كه خود زنان هم طوری در جامع بار می‌آیند كه باور می‌كنند همسر و كدبانو بودن برایشان مناسب‌تر از توقّع تحصیل برابری با مردان در صحنۀ اشتغال است.
علی‌رغم آنچه در تربیت متفاوت و آموزش متنوع و در نتیجه اختلاف در اشتغال پایگاه‌های اجتماعی بین مردان و زنان گفته شد، این فرایند در كشورمان متفاوت است؛ زیرا با آنكه تمایزات جنسیتی در آموزش و تربیت جریان دارد ولی نحوۀ انتخاب رشته‌های دانشگاهی و حتّی تحصیلات عالیه نه تنها در انحصار مردان نیست بلكه در زمان حاضر زنان ظرفیت بیشتری از دانشگاه‌ها و تحصیلات عالیه را به خود اختصاص داده‌اند. گرچه در آینده این روند می‌تواند به بحران در ازدواج یا اشتغال كشیده شود و این خود نیاز به برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی متناسب دارد.

تربیت جنسی

طبق تعريفي كه بزودي از تربيت دارد نيز مي توان گفت منظور از تربيت جنسي آن است كه راه هاي يادگيري مسائل جنسي كنترل شود. در اينجا ياد آوري اين مطلب ضروري است كه در كل تعاريف ،منظور از تربيت جنسي ،آموزش آميزش جنسي نيست ،بلكه همه مسائل و سوالات و مباحثي كه مربوط به جنس و جنسيت مي شود مطرح است . به همين جهت است كه تربيت جنسي يكي از مشكل ترين مسائل تربيتي است كه فقط به هنگام بررسي جداگانه مسائل تربيتي مطرح مي شود . با اينكه تربيت جنسي يك جزء تربيت جنسي به طور خاص به معني تلاش براي كسب سلامت از كل مسائل تربيتي است ،اما بنا به اهميتي كه دارد، مستقلا بايستي در مورد آن برنامه ريزي و دقت نظر شود و به صورت كلي نمي توان با اين مسئله برخورد داشت. نسل خردسال و عفت و اخلاق و روابط متقابل به طرز صحيح است و يا شايد منظور از تربيت جنسي مفهوم وسيع تري از آموزش جنسي در بر دارد تربيت نه تنها احساس جنسي را در بر دارد بلكه داراي خصوصيات رشد شخصيت اجتماعي ،اخلاقي و فرهنگي است. تربيت جنسي از ديدگاه مكاتب: در جوامع و مكاتب مختلف ،برخوردهاي مختلفي با مسائل جنسي مي شود . آداب و رسوم هر اجتماع مي تواند نمايانگر رشد اخلاقي ،اجتماعي و اعتقادات آن قوم و مكتب باشد ،مثلا آداب و رسوم اجتماعات اوليه در زمينه روابط جنسي (مثلا ازدواج دسته جمعي ) نشان دهنده سطح اعتقادي كم رشد آنهاست . يا اينكه در بعضي از قبايل افريقايي و امريكاي جنوبي زنان از برهنگي خجالت نمي كشند ،اما اگر آنها را به هنگام غذا خوردن بيابند و يا بدون تكه اي پارچه كه بر سرشان مي اندازند ،تماشا كنند بي اندازه خجالت مي كشند . به هر صورت نظرات و عقايد مختلفي در رابطه با جنس و جنسيت مطرح است . از سويي ،گروهي هستند كه منع بسيار قوي را مي پسندند و از مسئله جنسي با شرم ياد مي كنند .به عنوان مثال ،پيروان افكار ماني هر نوع آميزش جنسي را گناه مي دانستند ،زيرا كه بشر را طبيعتا گناهكار مي دانستند و فكر مي كردند ،بدين ترتيب ،انسان دائما گام هاي تازه اي در خدمت اين گناهكاري مي نهد. مهاتما گاندي نيز در اواخر عمر ،معتقد بودند هر نوع آميزش جنسي شرارت بار است ، حتي در قالب ازدواج. از سوي ديگر تولستوي و ، در آغاز قرن بيستم ،نظريه اي معروف شد و گسترش زيادي پيدا كرد ،مبني بر اينكه هر گونه روابط جنسي كاملا امري شخصي است و اجتماع حق كنترل آن را ندارد . در مكتب فرويد ،پيروان او معتقدند كه منع ها باعث عقده سازي در جوامع مي شود و همين عقده ها باعث نا بساماني و جرم خواهد شد . پس در رابطه با تربيت جنسي ،به تعداد مكاتب مي توان به انواع تربيت اشاره كرد و بعد از آن به انواع عقايد تربيتي در رابطه با جنس و جنسيت رسيد. تربيت از ديدگاه اسلام : براي اسلام ، آموختن ادب از هر كاري مهمتر است . آنچنان كه حديثي از پيامبر اكرم به روشني بيان مي دارد كه آموختن آداب از مرتبه بالايي بر خودار است . ترديدي نيست كه اين آداب شامل آداب جنسي نيز هست ،چرا كه اسلام در رابطه با مسائل بسيار جزئي نيز آدابي را آموخته است . هنگامي كه اسلام براي مسافر ،آدابي دارد و هنگامي كه جهت عافيت و سلامت دعايي و ذكري نقل شده و براي هر دردي از جمله گوش درد و سر درد و ناراحتي وضع حمل كردن خانم ها ،تربيتي و آدابي را قائل است ، و ظريف تر از اين مسائل ، زماني كه براي ايمني از سوختن و حتي رام شدن اسب سركش دستورالمعلي وجود دارد ،چطور ممكن است شكي وجود داشته باشد ،كه اسلام در رابطه با آداب جنسي روش و تربيت خاصي را دنبال نكند. بعضي مسائل جنسي را بزرگترين دام در راه انسان ناميده اند و غريزه جنسي را نافرمانترين غرايز در برابر عقل شمرده اند. آيا ممكن است اسلام توصيه و قوانين و دستوراتي در اين رابطه نداشته باشد تا اين مهم از طريقي به خوبي و درستي هدايتآن هم درباره غريزه جنسي كه بسياري از مشكلات و مسائل تاريخي از بي تربيتي او حاصل شده است و گرفتاري هاي امروز ي به جهت نداشتن برنامه اي منظم براي اين غريزه بوجود آمده است . آيا با همه اين اوصاف مي توان تصور كرد اين مسئله مهم موجود در انسان ها از نظر اسلام دور مانده باشد و در اين رابطه ضرورت تربيت حس نشود؟ از سوي ديگر حضرت علي عليه السلام فرموده اند كه افراد بايستي دوش بدوش علم و معرفت زمان خود پيش روند. لذا تربيت جنسي نيز بايستي با پيشرفت علم غني تر شود و ضمن نگهداري از معيارهاي اصلي اسلام ،پيشرفت هاي جديد در اين علم نيز ملحوظ و در اين رابطه بكار گرفته شود. اهميت تربيت جنسي در اسلام : وجود احكامي همچون جنابت ،مسائل زنان و….. كه خود بحث مفصل دارد و خواننده مي تواند به مراجعه به كتب احكام دقت اسلام را در جزء جزء مسايل بخصوص مسايل جنسي متوجه شود. نشان دهنده اهميت تربيت جنسي در اسلام مي باشد. اينكه اسلام مسايلي را بر جنب حرام كرده يا اعمالي را بر او مكروه مي داند ، خود نشانگر آموزش و تربيت جنسي است و اينكه انسان در اسلام در هيچ مورد و از جمله مسايل جنسي رها نيست . و از همه مهم تر ،توصيه هايي براي رابطه جنسي ،نمود واضح تربيت جنسي در اسلام است . اينكه در چه شرايطي رابطه نبايستي انجام گيرد و در كدام شرايط مكروه است ،و اعمال قبل و بعد از آن چگونه بايد باشد ،يا هنگامي كه اسلام در مورد استمناء دستورالعمل صادر مي كند و اين عمل را حرام مي داند ،همه و همه توجه اين مكتب به مسايل جنسي را مي رساند . در مقابل احكامي مانند احكام عقد دائم -عقد موقت و شرايط هر كدام آنها و شرايطي كه مي توان عقد را بهم زد ،يا زناني كه ازدواج با آنها حرام است و مسايل متفرقه زناشوئي ،و از طرف ديگر طلاق و احكام آن كه بسيار مفصل و صريح در آنها احكام جداگانه وجود دارد ،نشانه اي ديگر از توجه اسلام و حتي اصرار اين مكتب به تربيت جنسي و رعايت اصول اسلامي در اين زمينه است . پس آنچه كه ضرورت زندگي سعادتمند است ،اسلام فرموده است و بايستي اين اوامر به افراد بشر منتقل شود. احاديثي كه در زمينه مسايل جنسي وجود دارد و رعايت هايي كه در اينگونه موارد بايستي انجام شود خود نشانگر توجه اسلام به مسئله ترييت جنسي است كه در ذيل چند مورد اشاره مي شود. قال النبي (ص) : « فرقو ابين اولادكم في المضاجع اذا بلغوا سبع سنين» بين بچه هايتان در محل هاي خوابشان وقتي كه هفت ساله مي شوند ،فرق بگذاريد. اهداف تربيت جنسي اهداف تربيت جنسي بطور كلي جداي از اهداف تربيت به معني عام نيست . هدف اساسي تربيتي مكتب اسلام پرستش خداي يگانه است و عبادت و پرستش خدا يعني خود راتسليم نمودن و از او اطاعت كردن. اگر هدف تربيت جنسي براي مسئولان تعليم و تربيت روشن نباشدراه نيل به هدف هم مسلما آشكار نخواهد بود.آموختن معاشرت صحيح كودكان با يكديگر ،ازمهم ترين اهداف تربيت جنسي در سال هاي نوجواني است.اين كه نوجوانان به نسبت خود را شناخته باشند وبتوانند با جنس مخالف بهترين بر خوردو عاشرت راداشته باشند.دادن معلومات واطلاعات جزئي از هدف هاي تربيت جنسي به شمار مي رود.نه مي توان بابي تفاوتي با مسائل جنسي برخورد كرد ونه مي توان بچه هارا صرفا به خدا سپرد و از هرگونه راهنمايي واطلاعات به آنان دادن پرهيز كرد. بايد فرزندان به نحوي تربيت شوند كه تنها در پرتو عشق واقعي بتوانند از زندگي جنسي لذت ببرندولذت عشق وسعادت خود رابا تشكيل خانواده تحقق بخشد

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تفاوت در جنسيت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 65 = 75

شناسه محصول: abs00156 دسته: برچسب: , , ,