دانلود پايان نامه کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت

99,000تومان

توضیحات

 

مشاهده و دانلود چند صفحه اول :

 

 

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

 

 

 

 

موضوع:

کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی برق –  قدرت

استاد راهنما:

دکتر سعید لسان

 

استاد مشاور:

دکتر ابوالفضل رنجبر نوعی

 

نگارش:

…………….

زمستان 1387

 

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

 

چكيده

    موتور‌های القایی به صورت وسیعی در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین خاطر توجه زیادی به طراحی و توسعه کنترل آن شده است. عملکرد سطح بالای کنترل درایوهای موتورهای القایی با روشی به نام کنترل جهت‌یابی میدان به دست آمده است. امروزه درایوهای AC مبتنی بر کنترل تمام دیجیتال در تمامی سطوح کاربردی به یک تکنولوژی بالا دست یافته‌اند. در این بین قسمتی از پژوهش‌ها بر روی حذف حس‌گر سرعت روی محور ماشین بدون اثر منفی بر عملکرد دینامیکی سیستم کنترل درایو متمرکز گردیده است. از مزایای درایوهای موتور القایی بدون حس گر سرعت می‌توان به اندازه کوچکتر درایو، حذف سیم‌های حس‌گر، قیمت پایین‌تر و افزایش قابلیت اعتماد در عملکردهای سطح بالا اشاره نمود.

در این پایان‌نامه بعد از معرفی کنترل برداری موتورهای القایی و روش‌های متداول کنترل بدون حس‌گر سرعت آن ها،  به کمک روش سیستم تطبیقی مدل مرجع، یک تخمین‌گر سرعت که با نمونه‌گیری از جریان‌های استاتور سرعت موتور را تخمین می‌زند ارائه می‌گردد. در پایان جزئیات مراحل شبیه‌سازی سیستم درایو و نتایج حاصل از گزارش شده است و همچنین زمینه‌هایی برای انجام مطالعات آتی پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی: کنترل جهت‌یابی میدان، کنترل سرعت بدون حس‌گر، تخمین‌گر سرعت، سیستم تطبیقی مدل مرجع.

 

 

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

 

 

 

فهرست عناوين

صفحه

1‌.1‌   مقدمه        2

1‌.2‌   کنترل جهت یابی میدان موتورهای القایی.. 3

1‌.2‌.1‌   تبدیل متعامد. 4

1‌.2‌.2‌   تبدیل کلارک   6

1‌.2‌.3‌   تبدیل پارک و معکوس تبدیل پارک… 6

1‌.3‌   مدل دینامیکی موتور القایی.. 8

1‌.4‌   طرح اساسی کنترل جهت‌یابی میدان.. 12

1‌.5‌   کنترل مستقیم جهت یابی میدان.. 14

1‌.6‌    کنترل غیر مستقیم جهت یابی میدان.. 16

1‌.7‌   کنترل سرعت متغیر ماشین القایی.. 17

1‌.8‌   تکنولوژی کنترل بدون حس‌گر سرعت ماشین‌های القایی.. 19

2‌.1‌   مقدمه        25

2‌.2‌   دینامیک ماشین.. 25

2‌.2‌.1‌   معادلات اساسی.. 25

2‌.2‌.2‌   دیاگرام گذر سیگنال مختلط.. 27

2‌.2‌.3‌   محدودیت‌ها 28

2‌.3‌   درایوهایی برای تعدیل نیازمندی‌های دینامیکی.. 30

2‌.3‌.1‌   تخمین بر اساس نیروی ضدمحرکه. 30

2‌.3‌.2‌   کنترل ولت بر هرتز ثابت… 33

2‌.3‌.3‌   تخمین سرعت بر پایه هارمونیک‌های فضایی.. 35

2‌.4‌   عملکرد سطح بالای درایوها 36

2‌.4‌.1‌   جهت‌یابی میدان رتور 36

2‌.4‌.2‌   سیستم تطبیقی مدل مرجع (MRAS) 39

2‌.4‌.3‌   کنترل پیش خور (فید فوروارد) ولتاژهای استاتور 42

2‌.4‌.4‌   تخمین شار رتور و جریان گشتاور 46

2‌.4‌.5‌   جهت یابی شار استاتور 48

2‌.5‌   رؤیت‌گرهای تطبیقی.. 52

2‌.5‌.1‌   رؤیتگر غیر خطی مرتبه کامل.. 52

2‌.5‌.2‌   رؤیتگر مد لغزشی.. 54

2‌.5‌.3‌   کالمن فیلتر توسعه یافته. 55

2‌.5‌.4‌  رؤیتگر غیر خطی کاهش مرتبه یافته. 56

2‌.6‌    تخمین‌گرهای هوشمند. 57

2‌.6‌.1‌   تخمین‌گر عصبی سرعت آموزش بلادرنگ… 57

2‌.6‌.2‌   تخمین‌گر مبتنی بر کنترل کننده فازی.. 59

2‌.7‌   انتخاب الگوریتم تخمین سرعت بدون حس‌گر. 60

3‌.1‌   مقدمه        62

3‌.1‌.1‌   کنترل تطبیقی.. 62

3‌.1‌.2‌   روش‌های کنترل تطبیقی.. 63

3‌.2‌   روش های کنترل برداری موتور القایی بدون سنسور سرعت مبتنی بر MRAS.. 66

3‌.2‌.1‌   کنترل برداری موتور القایی بدون حس‌گر سرعت در سرعت‌های خیلی پایین.. 66

3‌.2‌.1‌.1‌   سیستم کنترل.. 66

3‌.2‌.1‌.2‌   موتور القایی… 67

3‌.2‌.1‌.3‌   کنترل مجزا 68

3‌.2‌.1‌.4‌   مدل شار رتور. 69

3‌.2‌.1‌.5‌   استراتژی کنترل.. 73

3‌.2‌.2‌   کنترل تطبیقی مدل مرجع مبتنی بر شار رتور 75

3‌.2‌.3‌   کنترل تطبیقی مدل مرجع مبتنی بر نیروی ضد محرکه الکتریکی (bemf) 78

3‌.2‌.4‌   MRAC پیشنهادی مبتنی بر جریان های استاتور 79

4   مقدمه 84

4‌.1‌   شبیه‌سازی کنترل برداری بدون حس‌گر سرعت موتور القایی.. 84

4‌.1‌.1‌   مدل‌سازی موتور القایی.. 84

4‌.1‌.2‌   مدل منبع تغذیه – اینورتر. 86

4‌.1‌.3‌   مدل سیستم کنترل.. 86

4‌.2‌   اعمال ورودی‌ها و بررسی نتایج.. 91

5.1   نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات  …………………………………….104

مراجع       105

 

 

 

 

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

 

 

 

فهرست اشكال

صفحه

شكل ‏1‌-‌‌1-  بردار فضایی جریان استاتور. 5

شكل ‏1‌-‌‌2- تبدیل پارک. 7

شكل ‏1‌-‌‌3- دیاگرام فازوری جهت‌یابی میدان موتور القایی. 11

شكل ‏1‌-‌‌4- بلوک دیاگرام عمومی برای سیستم کنترل جهت‌یابی میدان. 13

شكل ‏1‌-‌‌5- طرح جهت‌یابی مستقیم میدان. 14

شكل ‏1‌-‌‌6- طرح جهت یابی غیر مستقیم میدان. 16

شكل ‏2‌-‌‌1- دیاگرام گذر سیگنال موتور القایی، متغیرهای حالت: جریان استاتور و شار رتور. 28

شكل ‏2‌-‌‌2- تخمین گر فرکانس رتور بر اساس بردار  نیروی ضد محرکه؛ N: صورت کسر. 32

شكل ‏2‌-‌‌3- سیستم کنترل درایو با استفاده از تخمین گر  به کار رفته در شکل (2-4). 32

شكل ‏2‌-‌‌4- درایو بدون حس گر برای محدود کردن عملکرد دینامیکی (زیر نویس R: مقدار نامی). 34

شكل ‏2‌-‌‌5- دیاگرام گذر سیگنال موتور القایی : جریان های استاتور اجباری. 37

شكل ‏2‌-‌‌6- گذر سیگنال در جهت یابی میدان رتور. 38

شكل ‏2‌-‌‌7- سیستم تطبیقی مدل مرجع برای تخمین سرعت. 39

شكل ‏2‌-‌‌8- کنترل کننده سرعت و جریان برای تخمین‌گرMRAS؛ CRPWM: PWM تنظیم‌کننده جریان. 41

شكل ‏2‌-‌‌9- کنترل فید فوروارد ولتاژهای استاتور، جهت‌یابی شار رتور. 43

شكل ‏2‌-‌‌10- کانال های جبران (خطوط ضخیم در A و B) برای سیستم کنترل سرعت بدون حس گر شکل (2-9). 44

شكل ‏2‌-‌‌11- کنترل سرعت بدون حس گر بر اساس تخمین مستقیم isq . 46

شكل ‏2‌-‌‌12- تخمین گر شار رتور برای ساختمان شکل (2-11). 47

شكل ‏2‌-‌‌13- دیاگرام گذر سیگنال موتور القای ، جریان های اجباری استاتور ؛ متغیرهای حالت : جریان استاتور ، شار استاتور. خطوط نقطه چین سیگنال های صفر در جهت یابی میدان استاتور را بیان می کند. 49

شكل ‏2‌-‌‌14-  کنترل ماشین در جهت یابی شار استاتور با استفاده از مجزا کننده دینامیکی خارجی. 50

شكل ‏2‌-‌‌15-  تخمین گر سرعت و فرکانس رتور برای کنترل سیستم شکل (2-14)؛ N : صورت کسر. 51

شكل ‏2‌-‌‌16-  رؤیتگر غیر خطی مرتبه کامل. 52

شكل ‏2‌-‌‌17-  جبران گر مد لغزشی . جبران گر به مدل ماشین شکل (2-16) به فرم یک رؤیتگر مد لغزشی متصل می‌شود. 54

شكل ‏2‌-‌‌18-  رؤیتگر غیر خطی کاهش مرتبه یافته ؛ بلوک MRAS در ساختمان شکل (2-7) وجود دارد. 56

شكل ‏2‌-19-  ساختار تخمین گر عصبی سرعت. 58

شكل ‏3‌-‌‌1-  نمودار بلوکی سیستم تطبیقی. 63

شكل ‏3‌-‌‌2-  نمودار بلوکی جدول بندی بهره. 63

شكل ‏3‌-‌‌3-  نمودار بلوکی رگولاتور خود تنظیم. 64

شكل ‏3‌-‌‌4-  نمودار بلوکی کنترل دوگان. 65

شكل ‏3‌-‌‌5-  نمودار سیستم تطبیقی مدل مرجع (MRAS) 65

شكل ‏3‌-‌‌6-  بلوک دیاگرام سیستم کنترل. 67

شكل ‏3‌-‌‌7-  محاسبه  و . 71

شكل ‏3‌-‌‌8-  محاسبه شارهای تخمینی رتور. 73

شكل ‏3‌-‌‌9-  بلوک دیاگرام تخمین گر سرعت رتور. 75

شكل ‏3‌-‌‌10-  بلوک دیاگرام کنترل برداری بدون حسگر سرعت. 76

شكل ‏3‌-‌‌11-  ساختمان تخمین سرعت رتور با استفاده از MRAC. 77

شكل ‏3‌-‌‌12-  ساختمان طرح تخمین سرعت با استفاده از جریان های استاتور. 82

شكل ‏4‌-‌‌1-  شمای گرافیکی مدل موتور القایی. 85

شكل ‏4‌-‌‌2-  شمای گرافیکی مدل اینورتر کنترل باند تلرانس جریان. 86

شكل ‏4‌-‌‌3-  شمای کلی سیستم کنترل. 87

شكل ‏4‌-‌‌4-  شمای گرافیکی طرح کلی تولید پالس‌های اینورتر. 88

شكل ‏4‌-‌‌5-  شمای گرافیکی زیر سیستم محاسبه کننده شار رتور. 88

شكل ‏4‌-‌‌6-  شمای گرافیکی زیر سیستم محاسبه کننده بردارهای یکه. 89

شكل ‏4‌-‌‌7-  شمای گرافیکی زیر سیستم محاسبه کننده . 89

شكل ‏4‌-‌‌8-  شمای گرافیکی زیر سیستم محاسبه کننده . 89

شكل ‏4‌-‌‌9-  شمای گرافیکی زیر سیستم تخمین‌گر سرعت. 90

شكل ‏4‌-‌‌10-  سرعت واقعی و تخمینی. 91

شكل ‏4‌-‌‌11-  اختلاف سرعت واقعی و تخمینی. 91

شكل ‏4‌-‌‌12- الف-  نمودار جریان‌های سه‌فاز ترمینال‌های استاتور. 92

شكل ‏4‌-‌‌12- ب-  نمودار جریان‌های سه‌فاز ترمینال‌های استاتور. 93

شكل ‏4‌-‌‌12- پ-  نمودار جریان‌های سه‌فاز ترمینال‌های استاتور. 93

شكل ‏4‌-‌‌12- ت-  نمودار جریان‌های سه‌فاز ترمینال‌های استاتور. 94

شكل ‏4‌-‌‌13- الف-  نمودار جریان‌‌های مرجع و تولیدی اینورتر فاز a. 95

شكل ‏4‌-‌‌13- ب-  نمودار جریان‌‌های مرجع و تولیدی اینورتر فاز a. 95

شكل ‏4‌-‌‌13- پ-  نمودار جریان‌‌های مرجع و تولیدی اینورتر فاز a. 96

شكل ‏4‌-‌‌13- ت-  نمودار جریان‌‌های مرجع و تولیدی اینورتر فاز a. 96

شكل ‏4‌-‌‌14- الف-  نمودار جریان‌‌های مرجع و تولیدی اینورتر فاز b. 97

شكل ‏4‌-‌‌14- ب-  نمودار جریان‌‌های مرجع و تولیدی اینورتر فاز b. 97

شكل ‏4‌-‌‌14- پ-  نمودار جریان‌‌های مرجع و تولیدی اینورتر فاز b. 98

شكل ‏4‌-‌‌14- ت-  نمودار جریان‌‌های مرجع و تولیدی اینورتر فاز b. 98

شكل ‏4‌-‌‌15- الف-  نمودار جریان‌‌های مرجع و تولیدی اینورتر فاز c. 99

شكل ‏4‌-‌‌15- ب-  نمودار جریان‌‌های مرجع و تولیدی اینورتر فاز c. 99

شكل ‏4‌-‌‌15- پ-  نمودار جریان‌‌های مرجع و تولیدی اینورتر فاز c. 100

شكل ‏4‌-‌‌15- ت-  نمودار جریان‌‌های مرجع و تولیدی اینورتر فاز c. 100

شكل ‏4‌-‌‌16- نمودار جریان‌‌های مرجع در محورهای d-q. 101

شكل ‏4‌-‌‌17- نمودار ولتاژ خطی فازهای a-b. 102

شكل ‏4‌-‌‌18- نمودار گشتاور الکترومغناطیسی. 102

 

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

 

 

فهرست جداول صفحه

جدول ‏4‌-‌‌1- مقادیر پارامترهای موتور القایی …………………  85

 

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

 

قاعده کلی کنترل برداری یا

 کنترل جهت یابی میدان موتور القایی (FOC)

 

1-1-مقدمه

 ماشین‌های القایی نسبتاً ارزان و مقاوم هستند زیرا آن‌ها را می‌توان بدون حلقه‌های لغزان یا کموتاتور ساخت. این ماشین‌ها بصورت گسترده ای در کاربردهای صنعتی استفاده می‌شوند. بدین خاطر باید توجه بیشتری به کنترل موتور القایی برای شروع به کار ، ترمز کردن ، عملکرد چهار ناحیه ای و غیره نمود. کنترل حلقه باز ماشین با فرکانس متغیر ممکن است هنگامی که موتور عملکردی در گشتاور پایدار با نیاز به تنظیم سرعت دارد، درایو با تغییر سرعت رضایت بخشی را ارائه دهد. اما زمانی که به یک درایو با پاسخ دینامیکی سریع و سرعت صحیح یا کنترل گشتاور نیاز است یک کنترل حلقه باز، رضایت بخش نیست. بنابراین نیاز است که موتور در مد حلقه بسته عمل کند. عملکرد دینامیکی سیستم درایو ماشین القایی روی عملکرد کلی سیستم اثر زیادی می‌گذارد. از آن جایی که کنترل موتور القایی یک مدل غیر خطی دارد، انجام آن، یک کار مشکل می‌باشد. چرا که متغیرهای رتور به ندرت قابل اندازه گیری هستند و پارامترهای آن تحت شرایط کار تغییر می‌کنند. برای کنترل سرعت موتور القایی از چندین تکنیک استفاده می‌شود.این طرح می‌تواند به دو گروه اصلی تقسیم بندی شود:

الف) کنترل اسکالر : یکی از اولین روش های کنترل ماشین های القایی، کنترل سرعت ولت بر هرتز            که آن را به عنوان یک روش اسکالر می‌شناسیم، می‌باشد که ماشین با نسبت ولتاژ به فرکانس ثابت ، به منظور ثابت نگه داشتن شار فاصله هوایی و تولید ماکزیمم حساسیت گشتاور ، تحریک می‌شود. این روش نسبتاً ساده است. اما نتایج رضایت بخشی برای کاربردهای با عملکرد سطح بالا ، به بار نمی‌آورد. این موضوع ناشی از این حقیقت است که در روش اسکالر یک کوپلینگ ذاتی بین گشتاور و شار فاصله هوایی وجود دارد و این امر موجب کندی پاسخ ماشین القایی می‌گردد.

ب) کنترل برداری یا کنترل جهت یابی میدان[1]: برای غلبه بر محدودیت های روش کنترل اسکالر ، روش های جهت یابی میدان توسعه داده شدند. دراین روش متغیرها به یک چهارچوب مرجع انتقال داده می‌شوند که از نظر دینامیکی همانند کمیت های dc می‌گردند. کنترل مجزا بین شار و گشتاور این اجازه را می‌دهد که ماشین القایی به یک پاسخ گذرای سریع برسد. بنابراین جهت یابی میدان درایو ماشین القایی می‌تواند برای کاربردهای با عملکرد بالا جایی که به طور سنتی ماشین های dc استفاده می‌شدند، استفاده شود. طرح های بهتر از کنترل سنتی به یک حس گر سرعت برای عملکرد حلقه بسته نیاز دارد. حس گر سرعت چندین عیب از نقطه نظر درایو نظیر قیمت ، قابلیت اعتماد و ایمنی در مقابل نویز دارد. اخیراً دیدگاههای مختلف سرعت بدون حس گر در مقالات مختلف پیشنهاد شده است. اما به دلیل وجود متغیرهای متعدد و غیر خطی دینامیک موتور القایی ، تخمین سرعت روتور و شار بدون اندازه گیری متغیرهای مکانیکی هنوز نیز کاری مشکل می‌باشد.

در یک درایو موتور القایی سه قسمت عمده اصلی وجود دارد : یک موتور القایی ، یک دستگاه الکترونیک قدرت و یک کنترل کننده .

1-2-کنترل جهت یابی میدان موتورهای القایی

یک موتور القایی را می‌توان به عنوان یک منبع کنترل شده گشتاور تصور کرد. گشتاور توسعه یافته در موتور القایی نتیجه بر هم کنش بین جریان در آرمیچر و میدان مغناطیسی تولید شده در موتور است. کنترل مستقل جریان تحریک و آرمیچر در موتور DC تحریک مستقل امکان پذیر است. در یک موتور القایی، جریان سیم پیچی استاتور میدان مغناطیسی را ایجاد می‌کند و جریان در سیم پیچ رتورمی‌تواند به عنوان وسیله مستقیم کنترل گشتاور به کار رود. در یک حالت مشابه با موتورهای DC ، کنترل سرعت موتور القایی می‌تواند بوسیله کنترل جداگانه شار و گشتاور انجام شود. عمل ثابت نگه داشتن زاویه فضایی متعامد بین شار میدان و mmf آرمیچر در ماشین های القایی برای رسیدن به کنترل جداگانه شار و گشتاور توسط جهت یابی جریان استاتور و به واسطه رابطه آن با شار رتور تقلید می‌شود. چنین کنترل کننده هایی ، کنترلرهای جهت یابی میدان نامیده می‌شوند. مفهوم اساسی که از کنترل جداگانه شار و گشتاور از جهت یابی میدان نتیجه می‌شود می‌تواند از مدل محورهای d-q یک ماشین القایی با محورهای مرجع گردان با سرعت سنکرون به دست آورده شود. این کنترل روی یک طرح که سه فاز زمانی و سرعت وابسته سیستم را به سیستم زمان ثابت دو محور متعامد (محورهای d و q) تبدیل می‌کند ، استوار است.

 

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

دانلود متن كامل در

download-thesis.com

 

مراجع

 • Li, M.S.E.E, “Adaptive Sliding Mode Observer and Loss Minimization for Sensorless Field Orientation Control of Induction Machine”, Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University, 2005.
 • Holtz, “Sensorless Control of Induction Motor Drives”, IEEE, Vol. 90, No. 8, August 2002, pp. 1359–1394.
 • W. Park, and W. H. Kwon, “Simple and robust speed sensorless vector control of induction motor using stator current based MRAC”, Electric Power Systems Research, Vol. 71, 2004, pp. 257–266.
 • H. Kim, and J. C. Hung, “Vector Control System for Induction Motor without Speed Sensor at Very Low Speed”, IEEE, 1995, pp. 524-529.
 • -Z. Peng and T. Fukao, “Robust speed identification for speed-sensorless vector control of induction motors,” IEEE Trans. Ind. Application, Vol. 30, Sept./Oct. 1994, pp. 1234–1240.
 • Holtz, “The Representation of AC Machine Dynamics by Complex Signal Flow Graphs”, IEEE Trans. Ind. Electronics, Vol. 42, No. 3, June 1995, pp. 263–271.
 • Zinger, F. Profumo, T. A. Lipo, and D. W. Novotny, “A Direct Field-Oriented Controller for Induction Motor Drives Using Tapped Stator Windings”, IEEE PESC 1988 Record, pp. 855–861.
 • Kreindler, J. C. Moreira, A. Testa, and T. A. Lipo, “Direct Field-Orientation Controller Using the Stator Phase Voltage Third Harmonic”, IEEE IAS Ann. Meet., 1992, pp. 508–514.
 • Schauder, “Adaptive Speed Identification for Vector Control of Induction Motors without Rotational Transducers”, IEEE IAS Ann. Meet., 1989, pp. 493–499.
 • Okuyama, N. Fujimoto, T. Matsui, and Y. Kubota, “A High Performance Speed Control Scheme for Induction Motor without Speed and Voltage Sensors”, IEEE IAS Ann. Meet., 1986, pp. 106–111.
 • Ohtani, N. Takada, and K. Tanaka, “Vector Control of Induction Motor without Shaft Encoder”, IEEE Trans. Industry Appl., Vol. 28, No. 1, 1992, pp. 157–165.
 • Xu, D. W. Novotny, “Implementation of Direct Stator Flux Oriented Control on a Versatile DSP Based System”, IEEE Trans. Industry Appl., Vol. 29, No. 2, 1991, pp. 694–700.
 • Holtz, A. Khambadkone, “Vector Controlled Induction Motor Drive with a Self-Commissioning Scheme”, IEEE Trans. Industry Electronics, 1991, pp. 322–327.
 • Kubota, K. Matsuse, and T. Nakano, “DSP Based Speed Adaptive Flux Observer of Induction Motr”, IEEE Trans Industry Appl., Vol. 29, No. 2, 1993, pp. 344–348.
 • Doki, S. Sangwongwanich, T.Yonemoto, and S. Okuma, “Implementation of Speed-Sensorless Field-Oriented Vector Control Using Adaptive Sliding Observers”, IECON, 16th Ann. Conf. of the IEEE Industrial Elect. Soc., Asilomar/Ca., 1990, pp. 453–458.
 • Henneberger, B. J. Brunsbach, and Th. Klepsch, “Field Oriented Control of Synchronous and Asynchronous Drives without Mechanical Sensors Using Kalman-Filter”, Europ. Conf. Power Elect. and Appl. EPE, Florenz 1991, pp. 3/664–671.
 • Tajima, Y.Hori, “Speed Sensor-Less Field-Orientation Control of the Induction Machine”, IEEE Trans. Industry Appl., Vol. 29, No. 1, 1993, pp. 175–180.
 • Schauder, “Adaptive speed identification for vector control of induction motor without rotational transducers”, IEEE Trans. Industry Appl., Vol. 28, No. 5, 1992, pp. 1054–1061.
 • Z. Peng, T. Fukao, “Robust speed identification for speed-sensorless vector control of induction motors”, IEEE Trans. Industry Appl. Vol. 30, No. 5, 1994, pp. 1234–1240.
 • Harnefors, M. Jansson, R. Ottersten and K. Pietil¨ainen, “Unified sensorless vector control of synchronous and induction motors”, IEEE Trans. Ind. Electron., Vol. 50, No. 1, 2003, pp. 153–160.
 • Hinkkanen, J. Luomi, W.I. Madison, “Stabilization of the regenerating mode of full-order flux observers for sensorless induction motors”, In Proc. IEEE IEMDC’03, Vol. 1, 2003, pp. 145–150.
 • Kim, K. Nam, J. Chung and H. Sunwoo, “Sensorless vector control scheme for induction motors based on a stator flux estimator with quadrant error compensation rule”, IEEE Trans. Ind. Applicat., Vol. 39, No. 2, 2003, pp. 492–503.
 • Cirrincione and M. Pucci, “An MRAS based speed estimation method with a linear neuron for high performance induction motor drives and its experimentation”, Proceedings of IEEE IEMDC, 2003, pp. 617–623.
 • Al-Rouh, L. Baghli and A. Rezzoug, “Modeling multi-plesaliencies in rotor-faulty induction machine for rotor position estimation”, Proceeding of the 10th European power electronics (EPE) Conf. 2–4 Sept, paper 0414.pdf., Toulouse, France, 2003, pp. 1–10.
 • M. Kojabadi, “Simulation and experimental studies of model reference adaptive system for sensorless induction motor drive”, Simul. Model practice Theory, Vol. 13, 2005, pp. 453–464.

 

Abstract

Induction motors are used widely in industry application. Consequently more and more attention has been given to design and development of induction motor control.  AC drives based on full digital control have reached the status of a maturing technology in a broad range of all applications ranging. Continuing research has concentrated on the elimination of the speed sensor at the machine shaft without deteriorating the dynamic performance of the drive control system. The advantages of speed sensorless induction motor drives are lower cost, reduced size of the drive machine, elimination of the sensor cable, and increased reliability.

In this study, at first the induction motor vector control and common methods of control of speed sensorless induction motor are introduced. Then using a model reference adaptive system method, a speed estimator is proposed which estimates the motor speed with sampling from stator currents. Moreover, the steps of drive system simulation are described with their details. Finally the simulation results are reported; also some future researches fields are suggested.

Keywords: Field orientation control, Sensorless control, Speed estimator, Model reference adaptive system.

[1] Field Orientation Control (FOC)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پايان نامه کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 10 =