new5

دانلود پایان نامه بررسی اتهام خشونت طلبی به اسلام و قرآن

59,000تومان

توضیحات

مشاهده و دانلود قسمتی از متن کامل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دانشکده علوم قرآنی آمل

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن مجید

 

 

موضوع :

بررسی اتهام خشونت طلبی به اسلام و قرآن

 

استاد راهنما :

دکتر محمود ابوترابی

 

نگارنده :

……………

 

مردادماه 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

چکیده

دین اسلام و قوانین اجتماعی آن همگی مظهر رحمت الهی برای بندگان می باشد. اما مخالفان ، خواهان این هستند که نشان دهند اسلام دین خشونت است و پیامبر (ص) با خشونت، دین را بر مردم عرضه نموده است.

انسان همچون دیگر موجودات از سیستم دفع و جذب برخوردار است . در انسان غیر از سیستم دفع و جذب طبیعی، سیستم دفع و جذب در چهارچوب اختیار وجود دارد که تحت مدیریت حیات قدرت و علم ، عمل می کند. تفاوت نگرش به جایگاه است که سبب شده عده ای به قوانین اجتماعی و جزایی، شبهاتی وارد کنند.

پژوهشگر در این تحقیق سعی کرده است ضمن مفهوم شناسی واژه خشونت و تبیین اقسام و جایگاه آن از دیدگاه اسلام و قرآن به بررسی شبهات مطرح شده از جانب اسلام ستیزان بپردازد.

مجموعه قوانین اجتماعی و جزایی اسلام همانند حقوق زنان ، امر به معروف و نهی از منکر ، قصاص ، سنگسار ، حد لواط و همجنس گرایی ، حد سرقت و …. ، جهاد در اسلام ، پرداخت جزیه توسط اقلیت های مذهبی ، رفتار و سیره پیامبر (ص) با یهودیان و برخورد برخی از مسلمانان تندرو از جمله اتهاماتی است که اسلام ستیزان به دین اسلام نسبت داده اند.

لذا با استفاده از آیات قرآن کریم ، روایات اهل بیت (ع) و دیدگاه بزرگان دینی به بررسی این اتهامات پرداخته و ضمن تبیین فلسفه وجودی این قوانین در اسلام ، این نتیجه حاصل شده که این گونه مجازاتها جهت حفظ و امنیت زندگی اجتماعی و جامعه ضروری است و نمی توان آنها را خشونت تلقی کرد ، زیرا مجازاتهای اسلامی خود برای مهار خشونت و ظلم تشریع شده اند.

کلید واژه ها : رفع اتهام ، خشونت ، خشونت طلبی ، اسلام و قرآن ، جهاد ، اقلیتهای مذهبی

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول : کلیات.. 4

بخش اول : کلیات تحقیق.. 5

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

بیان مسأله. 6

سؤال های تحقیق.. 7

فرضیه های تحقیق ………8

اهداف تحقیق.. 8

پیشینیه تحقیق.. 8

روش تحقیق.. 10

سازماندهی تحقیق.. 10

بخش دوم :  مفهوم شناسی.. 11

خشونت در لغت.. 11

خشونت در اصطلاح. 12

واژه های مترادف خشونت در قرآن. 15

غلظت.. 15

شدت.. 16

فظ.. 17

ظلم. 17

تسامح و تساهل.. 19

پیشینه خشونت.. 21

ارزش گذاری خشونت.. 24

فصل دوم : جایگاه و اقسام قاطعیت و موجبات خشونت از منظر اسلام و قرآن.. 26

بخش اول : جایگاه و اقسام قاطعیت از منظر قرآن.. 27

الف ) جايگاه قاطعیت از منظر قرآن. 27

ب ) اقسام قاطعیت از منظر قرآن. 31

1 – قاطعیت و سخت گیری طبق قانون. 31

2 – قاطعيّت در دفاع از دين.. 31

3 – قاطعیت در برابر حاکمان زورگو و ظالم. 32

4 – قاطعیت عليه خائنان و فتنه‏گران. 33

5 _ قاطعیت در دفاع از مسائل اجتماعی.. 34

بخش دوم : موجبات خشونت از منظر قرآن.. 35

1 –  توطئه و فتنه‌گری: 35

2 – تعرض به مسلمانان و ادامه‌ی جنگ: 36

3-  عصیان و نافرمانی: 37

4 –  نقض پیمان و عهد شکنی : 38

5 –  قتل انسان ها بویژه انبیاء و اولیاء 39

6 –  کفر و شرک ورزی به آیات خدا: 42

7 –  ظلم و ستم: 42

8 – رباخواری و حرام‌خواری.. 44

9 –  فساد در زمین: 44

فصل سوم : اتهام به خشونت طلبی با تمسک به احکام اجتماعی و جزایی در اسلام و قرآن و نقد آن.. 46

اهداف احکام اجتماعی –  جزایی در اسلام. 48

الف ) اجرای عدالت و اقامه قسط.. 49

ب) خوار ساختن بزه کار 50

ج ) اصلاح و بازپروری بزهکار 50

د) پاسداری از کیان جامعه. 51

هـ ) بازدارندگی عمومی و خصوصی.. 53

و) تشفی خاطر بزه دیده 55

بخش اول :  احکام اجتماعی.. 56

تعریف احكام اجتماعی.. 56

الف ) حقوق زنان. 56

شبهات وارده به حقوق زنان. 57

تفاوت حقوقی مرد و زن. 58

تنبیه و ضرب زنان. 61

نشوز در لغت و اصطلاح. 62

نشوز از دیدگاه مفسران و فقیهان. 63

بررسی آیه 34 سوره نساء 65

ب)امر به معروف و نهی از منکر. 69

شبهات وارد شده به امر به معروف.. 70

بررسی : 71

بخش دوم : احکام جزایی.. 75

1-  قصاص… 76

شبهات و ایرادات به قصاص… 77

الف ) قصاص: تکرار قتل.. 77

بررسی : 77

ب) قصاص: انتقام جویی و قساوت.. 79

بررسی: 79

ج) بیمار بودن قاتل.. 80

بررسی : 80

د) عفو و زندانی کردن قاتلان به جای قصاص… 81

بررسی : 81

هـ) تنفرطبع آدمی از قصاص… 82

بررسی : 83

خلاصه بحث: 85

کیفر زناکار. 87

آثار زیانبار زنا 89

قطع نسل بشر. 89

اشاعه انواع بیماری ها 89

آثار روحی و روانی بر مرد و زن. 90

برهم خوردن تدبیر و نظم در زندگی خانوادگی و اجتماعی.. 90

آثار زنا به روایت «روایات». 91

تحليل مجازات سنگسار 92

خلاصه بحث: 93

کیفر لـواط.. 94

فلسفه قتل در لواط.. 96

کیفر سرقت.. 99

شبهات وارده بر سرقت و سارق. 100

بررسی : 100

کیفر ارتداد. 104

ارتداد در قرآن. 104

مرتد از دیدگاه فقها 107

انواع ارتداد. 107

حکم مرتد در ادیان الاهى و مذاهب اسلامى.. 108

فلسفه مجازات مرتد. 110

مصلحت شخصی مرتد و جامعه. 110

بازداری از تحقیر دین.. 111

نبرد با جنگ تضعیف عقاید. 111

بازداری از انتخاب كوركورانه. 113

پاسداری از نظام اسلامی.. 114

فصل چهارم : اتهام به خشونت طلبي با تمسك به جهاد و وجود مقررات خاص نسبت به اقليت ها و نقد آن.. 115

بخش اول: جهاد. 116

اقسام جهاد در اسلام. 119

1 – جهاد با نفس (جهاد اکبر) 118

2 – جهاد نظامی ( جهاد اصغر ) 119

الف) جهاد دفاعی.. 120

ب) جهاد ابتدائى.. 120

1 – حق خدا تنها حق اصیل و ذاتی در عالم. 121

2 –  دفاع از حقوق انسانی انسان‌ها 122

 ماهیت جهاد در اسلام. 123

1 ) دفع فتنه و جلوگیری از فساد. 123

2)  رهائی از ظلم و ستم و حمايت از مظلومان. 125

3) دفاع در برابر هجوم دشمن.. 125

4) محو شرك و بت پرستى.. 126

بررسی آیات جهاد در پاسخ از شبهه افکنان. 127

کشتن مشرکان و بت پرستان در هر جا 127

محاصره ، دستگيري و کشتن مشرکان. 129

تشويق به کشته شدن و مردن. 131

مجهز و مسلح شدن به پيشرفته ترين نيروهاى نظامى.. 133

تشويق مسلمانان به جنگ و جهاد. 134

نتیجه گیری : 136

بخش دوم: اقليت هاي غير حاكم در جامعه اسلامي.. 138

اقلیت های مذهبی.. 139

جزیه. 141

تحلیلی بر عبارت « وَ هُمْ صاغِرُون». 143

فلسفه پرداخت جزیه. 144

1 – تأمین هزینه حمایت از ذمیان. 144

2 – عوض‌ عدم مشارکت‌ اهل‌ ذمه در جهاد. 145

3 – عوض زکات و خمس… 145

4 – رعایت‌ عدالت‌ اجتماعی‌ 145

5 – آشنایی ذمیان با دین اسلام. 146

حقوق اقلیت ها 146

1 – مصونیت همه جانبه. 146

2 – آزادی مذهبی.. 148

3 – آزادی های اجتماعی و سیاسی.. 149

4 –  برخورداری از عدالت.. 150

5 – استقلال قضایی.. 151

6 –  احوال شخصیه. 151

خوشرفتاری مسلمانان با اقلیت های مذهبی در بیان قرآن و سیره اهل بیت (ع)  ……152

نتیجه گیری : 153

فصل پنجم: اتهام به خشونت طلبي با تمسك به سيره و رفتار پيامبر (ص) و عملكرد بعضي از مسلمانان و نقد آن. 154

بخش اول:  سیره و رفتار پیامبر اکرم (ص) 155

اتهامات معاندان به پیامبر اکرم (ص) 158

نگرشی به خصایص و ویژگی های قوم یهود. 158

الف )  پيمان‏شكنی.. 159

ب ) نژاد پرستي و حسادت.. 160

ج ) بهانه جويي.. 162

د ) تکذیب رسالت انبیاء و کشتن پیامبران الهی.. 163

علل جنگهای پیامبر (ص) با یهودیان. 164

1 – ایجاد ناامنی و فتنه بین مسلمانان. 165

2 – یاری کردن مخالفان از نظر نظامی و اقتصادی.. 166

3 – شکستن پیمان و نقشه قتل پیامبر(ص) 166

4 – توبیخ یهودیان تازه مسلمان. 167

5 – ایجاد اختلاف و تفرقه بین دو قبیله اوس و خزرج. 167

6 – تخریب شخصیت های مسلمان. 168

7- شبیخون یهودیان به مسلمانان. 168

8 –  اقدامات یهودیان مصداق محاربه. 169

دستور قتل برخی از یهودیان توسط پیامبر (ص) 170

مفهوم ترور 170

کعب ابن اشرف.. 172

ابوعفک… 173

عصماء دختر مروان. 173

ابو رافع، سلام بن ابی الحقیق.. 174

یسیر بن رزام (اسیر بن رزام) 174

بررسی: 175

نتیجه گیری : 176

بخش دوم:  عملکرد بعضی از مسلمانان تندرو. 177

رشد جریان سلفی تکفیری.. 178

شاخصه‌های گروه های سلفی تکفیری.. 179

  1. خشونت دائمی.. 179
  2. کشتن اهل اسلام و آسیب زدن به افراد بی‌گناه 179
  3. حرکت تصاعدی در تکفیر دیگران. 180
  4. فاصله گرفتن از دین.. 180

دیدگاه قرآن درباره ترور وکشتن انسان‌های بیگناه 180

نتیجه گیری : 183

دستآوردها : 184

منابع و مآخذ. 187

 

مقدمه

از آغاز زندگی بشر تاکنون بر روی زمین ، همیشه افرادی بوده اند که به دلایلی بر وسوسه های شیطانی و خواهش های نفسانی خود لبیک گفته ، بر افراد مظلوم ظلم کرده ، حقوق مستضعفان را پایمال ، پرده های عفت را دریده و دست به هر جنایتی می زنند. لذا خداوند رحیم و مهربان برای جلوگیری از گسترش فساد در زندگی اجتماعی و جامعه ، مجموعه ای از قوانین و مقررات را در همه شریعت های آسمانی توسط پیامبران خود وضع نموده تا اگر کسی خطایی از او سر زد توسط این قوانین مجازات گردد.

در دین مبین اسلام نیز که دین رحمت و پیام آور صلح و صفاست خداوند برای افرادی که از انسانیت خود شرم نمی کنند و به هر جنایتی از قبیل قتل ، زنا، لواط ، سرقت ، ظلم ، بی عدالتی و … دست می زنند مجازاتهایی جعل کرده و براي تحقق صلح ، عدالت و امنیت درجامعه و از بين بردن ريشه هاي ظلم ، تبعيض و بي عدالتي تلاش كرده و مي كند.

اسلام به عنوان آیینی که برای سعادت و بهروزی بشر برنامه  و سیاست مدونی را عرضه کرده در جهت ایجاد یک جامعه ایده آل ، راهکارهای مناسبی ارائه کرده است تا حکومت مبتنی بر تعالیم اسلامی بتواند به تکلیف خویش در ایجاد صلح ،عدالت و امنیت ، برای همه شهروندان عمل کرده و با مجازات اخلال کنندگان در امنیت عمومی ، بستر رشد و تعالی انسان را که در جامعه امن امکان پذیر است ، فراهم کند. به این ترتیب در اسلام، سیاست کیفری سخت گیرانه ای نسبت به اخلال کنندگان در امنیت عمومی شهروندان جامعه اسلامی ترسیم شده است.

اما امروزه بدلیل برخی غرض ورزی ها ودشمنی ها وکینه ها توسط رسانه های غربی که مورد حمایت گروههای ضداسلامی می باشند اتهامات و شبهاتی بر تمامیت دین و مکتب اسلام و احکام اسلامی وارده شده است.

تمام این رسانه ها  سعی دارند بشریت را با استفاده از ابزار تاثیر گزار رسانه ای نظیر اینترنت، ماهواره، رادیو و مجلات خبری، روح و عقل انسانها را با دروغ و مطالب کذب، الوده کنند و انها را ازمسیر الهی که خداوند وانبیاء و اولیا ء صدیق  واندیشمندان خرداندیش برای بشریت بوجود اوردند منحرف کنند .

این افراد با وسایل ارتباط جمعی در کوششی هماهنگ، دائما اسلام را با عبارات منفی و پیوسته با عناصر نامطلوب نمایش می دهند و توانسته اند نگاه بقیه و به خصوص جوامع غربی وحتی جوامع شرقی را نسبت به اسلام و قرآن در جهت منفی تغییر دهند. و با عناوین مختلف سعی می کنند با ساختن شبهات غیر منطقی ، علیه  فلسفه و مبانی اسلام واحکام اسلامی ویا استفاده کردن از روایت جعلی وضعیف تاریخی، ذهن جوانان مسلمان بخصوص کشور جمهوری اسلامی ایران را نسبت به اسلام و احکام آن منفی سازند . البته بیشترین ادعاهای  انها در مورد اسلام، خشن بودن وضد انسانی بودن احکام وقوانین اسلامی است .

این اسلام ستیزان و معاندان تصویری از اسلام ارائه می دهند که دارای این مولفه هاست:

1 – اسلام دینی کهنه و وحشی است و از سایر ادیان الهی مجزا می باشد.

2 – اسلام با عنوان جهاد ، با زور و شمشیر در جهان گسترش پیدا کرده است.

3 – احکام اجتماعی و جزایی که در اسلام وجود دارد خشونت آمیز است و عامل ترویج خشونت طلبی می باشد.

4 – مسلمانان با اقلیت های غیر حاکم در جامعه اسلامی برخورد مناسب نداشته و نسبت به انها قوانین و احکام خشونت آمیزی اجرا می نمایند.

5 – پیامبر مسلمانان خود خشونت طلب بوده و دستور قتل بزرگان و قبیله های یهودی را صادر کرده در نتیجه او یک تروریست بوده است.

6 – مسلمانان امروزه در دنیای کنونی همگی تروریست می باشند و در جای جای دنیا مردم بی گناه را قتل و عام می نمایند.

در پی این شبهه افکنی ها درباره اسلام و قرآن، بعضی جوانان نا اگاه بمحض دیدن آن شبهات به دلیل ساده باور بودن و عدم اطلاعات کافی انها را باور می کنند و بعضا درصدد برمی ایند آن شبهات را به هرشکلی مطرح نمایند. اما این معاندان باید بدانند که دین اسلام، دین برهان است که می توان براساس دلایل محکم و منطقی و دیدگاه خرداندیشانه به شبهاتی که اسلام ستیزان وسکولارها وروشنفکران غرب زده مطرح می کنند پاسخ داد.

ما نیز در اين نوشتار در حد توان تلاش نموده ایم پاسخ پرسش‌هاي فوق را تحت عنوان «بررسی اتهام خشونت طلبی به اسلام و قرآن»  تبيين نماییم .

در فصل های این پژوهش کوشیده ایم با شیوه ای استدلال گونه و منطقی به بررسی موضوع پرداخته و در آن از اندیشه ها و دیدگاه های گوناگون مذاهب اسلامی استفاده و در این راه از کتاب خدا و سنت پیامبر او (ص) ره بجوییم و الهام بگیریم .

فصل اول

کلیات

بخش اول : کلیات تحقیق

        بخش دوم : مفهوم شناسی

بخش اول : کلیات تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

در چندین دهه گذشته به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش روز افزون اسلام در اقصی نقاط جهان و اسلام آوردن خیل کثیری از مردم به این دین الهی و آسمانی ، دشمنان و اسلام ستیزان که تاب تحمل پیشرفت و گسترش اسلام و قرآن را نداشته و نمی توانستند ببینند که در جای جای این کره خاکی مردم دسته دسته و گروه گروه به این آیین الهی رو می اورند ، جهت جلوگیری از این کار به روش های مختلف و بیشتر از طریق رسانه های مجازی به توطئه ها و نیرنگ هایی دست زدند. از جمله این حیله ها مطرح کردن شبهات و پرسش هایی در رابطه با برخی از قوانین کیفری و جزایی و جهاد در دین اسلام و قرآن و سیره و رفتار پیامبر اکرم (ص) است که با بیان نمودن این شبهات و اتهام خشونت آمیز بودن این قوانین در اسلام و قرآن نه تنها ذهن جوانان بی خرد و ناآگاه را نسبت به اسلام و قرآن مخدوش نمودند بلکه بواسطه بیان این شبهات و اتهامات ، عقل و خرد برخی از روشنفکران نیز از کف نموده و به اسلام ستیزان لبیک گفته اند.

در پی شبه افکنی ها و نقد و انتقاد اسلام ستیزان و تأثیر آن بر اذهان عمومی مردم به خصوص جوانان ناآگاه ، لیکن اهمیت و ضرورت این موضوع آشکار می گردد که با استنباط و استخراج فلسفه مجازاتها و قوانین کیفری و جزایی و جهاد و … از طریق منابع اسلامی ، بتوانیم پاسخی منطقی در حل این شبهات مطرح و در بر طرف کردن اتهامات وارده به اسلام و قرآن تلاش نماییم و با تبیین دیدگاه حقیقی اسلام پیرامون خشونت ، جهت آگاهی جوانان عزیز قدمی هر چند ناچیز در این راستا برداریم.

 

بیان مسأله

اساس و پايه همه شريعتهاي الهي، بر دوستي و مهرباني ، رحمت و مدارا استوار  شده است . پيامبران الهي ، هميشه و همه گاه بر آن بوده اند كه رحمت و مهرباني و مهرورزي را در ميان مردم بگسترانند و صلح و صفا و صميميت و آرامش را در جامعه هاي انساني پايدار سازند  .

در آموزهاي اسلام مسلمانان از خشونت مطلقاً و بويژه در روابط اجتماعي به هر شكلي منع و به رحمت ، عفو و گذشت و مدارا دعوت شده اند .

افزون بر همه  اينها، از منظر اسلام و قرآن، هستي بر محور رحمت و بخشايش و مهرباني استوار است و خداوند ، رحمان و رحيم است و رحمت او بر ديگر صفاتش پيشي دارد. آموزه هاي دين نيز ، مظهر رحمت الهي اند و صددرصد انساني و به سود انسان و همه موجودات و مايه سعادت و آرامش و نيك بختي آنان مي باشد . با اين همه ، نظام  سلطه جهاني  وبويژه جهان غرب و ايادي آنان در داخل و خارج، با همه توان تلاش  كرده و سعي دارند از  اسلام چهره اي خشن و ستيزه جو ترسيم كنند . چهره اي كه در آن، انسان دوستي ، مدارا،  صلح و صفا جايي ندارد . امروزه دشمنان دين اسلام در رسانه هاي جمعي و گروهي به ويژه در دنياي مجازي روي اين مقوله متمركز شده و احكام اسلامي را خشن و مسلمانان را خشونت طلب معرفي ميكنند.                                                                                                                                                                               گسترش سريع اسلام در جهان و گرايش ملت ها به اين دين از يك سو و سياست هاي استكبار جهاني عليه اسلام و مسلمانان ، عدم معرفي ابعاد و جامعيت اسلام از جانب اسلام شناسان ، چالش ها و نزاع هاي سياسي، عقيدتي و اجتماعي و عملكرد برخي از مسلمانان تندرو از سوي ديگر باعث شده كه دين ستيزان ، اسلام را دين خشونت و قرآن را مشتمل بر آموزه هاي خشونت پروري و مسلمانان را خشونت گرا معرفي كرده و به القاي ده ها شبهه در اين زمينه بپردازند. خشونت انگاران آيين مقدس اسلام با تقريرات مختلف به اثبات مدعاي خود دست مي زنند . برخي گوهر دين را بستر خشونت توصيف مي كنند، گروهي احكام اجتماعي و جزايي اسلام را  خاستگاه رشد و نمو خشونت تلقي مي نمايند ،  گروهي ديگر سيره و رفتار پيامبر اكرم (ص) با يهوديان مدينه و كشورگشايي و فتوحات اسلامي را دست آويز قرار داده و اسلام را متهم به خشونت كرده اند .  و برخي هم وجود قوانين خاص عليه اقليت ها و شاخه هاي غير حاكم درون خود اسلام را از مصاديق خشونت طلبي و خشونت پروري اسلام مي دانند .

اينان با مشاهده بخشي از احكام جزايي، اجتماعي و قوانين كيفري اسلام همانند جهاد ، قصاص، حدّ، جزيّه و … از آنجا  كه به فلسفه و حكمت آن پي نبرده اند ، در صدد حمله به اين احكام برآمده و معتقدند اينگونه احكام داراي خشونت بوده و با حقوق مسلّم بشر سازگاري ندارد .

در اين پژوهش اين سوال مهم مطرح است: ديني همچون دين اسلام  كه خود را كامل و پايان بخش  اديان الهي مي داند و در برخي از آيات كتاب آسماني خود- قرآن- پيامبرش را پيامبر رحمت براي همه جهانيان معرفي و مسلمانان را به رحمت، عفو و گذشت و مدارا دعوت مي نمايد ، آيا مي تواند ديني خشونت طلب و خشونت پرور باشد و خشونت را  به پيروان خود به عنوان روش معرفي كند ؟

پژوهش گر در اين نوشتار ضمن بيان ماهيت  و ابعاد خشونت از منظر اسلام و قرآن  سعي بر آن دارد كه شبهات و اتهامات بي پايه و اساسي كه دين ستيزان مي كوشند تا براندام لطيف اسلام و قرآن بپوشند را مورد بررسي و نقد قرار دهند  تا دشمنان  و دين ستيزان و همه معاندان بدانند كه اين جامه ي ناساز و ناپاك بر قامت سرفراز آيين محمدي  راست نيايد.

 

 

سؤال های تحقیق

سؤال اصلي تحقيق:

اتهامات مطروحه خشونت طلبي به اسلام و قرآن از طرف معاندان بويژه نظام سلطه و جهان غرب و ايادي آنان كدامند و پاسخ از آنها چيست ؟

سؤال هاي فرعي تحقيق:

1- جايگاه و اقسام خشونت از منظر قرآن كدام است ؟

2- علل و موجبات خشونت از منظر قرآن كدامند ؟

3 – احكام اجتماعي و جزايي اسلام مانند قوانين مربوط به زنان، امر به معروف و نهي از منكر ، حد ، قصاص و … چگونه مي توانند از مصاديق خشونت طلبي اسلام و قرآن به شمار آيد؟  پاسخ از آنها چيست؟

4 – چگونه جهاد در فرهنگ اسلام و قرآن و  وجود  مقررات خاص  نسبت به اقليت ها  در جوامع اسلامي  مي تواند نماد خشونت طلبي باشد وچه نقدي برآن وارد است ؟پاسخ از آنها چيست؟

5 – بر چه مبنا و اساسي سيره و رفتار  پيامبر با دشمنان و دستور قتل برخي از يهوديان و همچنين عملكرد برخي از مسلمانان تندرو مانند وهابي ها، طالبان و … را مي توان از مصاديق خشونت طلبي اسلام و قرآن بيان كرد؟ ادلّه ردّ اين توهمات كدام است ؟

 

فرضه های تحقیق

1 – حفظ مصالح اسلام و نظام اسلامی و احکام ضروری دین، حد و مرز مدارا و خشونت در اسلام است.

2 – جعل احکام اجتماعی و جزایی و کیفری با هدف جلوگیری از ناهنجاری ها و حاکمیت عدالت و تأمین مصالح فردی و عمومی به وجود آمده است.

3 – احکام دفاعی اسلام رهیافت عقل و شرع است و آنچه که در اسلام مشروعیت دارد جهت دفاع از جان ، مال و تجاوز بیگانگان تشریع شده است.

4 – پیمان شکنی یهودیان و مبارزه آنان علیه اسلام مهمترین عامل برخورد پیامبر (ص) با یهودیان می باشد.

 

 

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ اهمیت موضوع محل بحث ، دستیابی به هدفهای ارزشمندی را مورد نظر دارد که هر یک به تنهایی درخور توجه و دقت فراوان است.

برخی از هدفهای کلی این تلاش علمی به شرح ذیل است:

1 – رسیدن به پاسخ های منطقی نسبت به شبهات و اتهامات مطرح شده درباره خشونت آمیز بودن قوانین و دستورات اسلام و قرآن

2 – اثبات فلسفه وجود احکام اجتماعی و جزایی و برنامه هایی از قبیل جهاد ، جزیه و … در اسلام

3 – بررسی ، جمع بندی و نقد تلاشهای شبهه افکنان در زمینه مورد بحث و ارائه پاسخ های مستند با ایات قرآن ، روایات اهل بیت (ع) و اندیشه های بزرگان دینی .

4 – هموار ساختن مسیر آگاهی جوانان مسلمانان نسبت به احکام و قوانین و دستورات اسلام و قرآن

 

 

پیشینیه تحقیق

شبهات مربوط به خشونت آمیز بودن اسلام و قرآن ، مربوط به سالهای اخیر می باشد به همین خاطر این موضوع پیشینیه طولانی نخواهد داشت. در سال های اخیر به خصوص در دهه هشتاد و نود شمسی که دشمنان اسلام این شبهات را مطرح نمودند برخی از محققان و دوستداران اسلام و قرآن در این زمینه تحقیقات و تألیفاتی را از خود به جای گذاشته اند. از جمله می توان به کتاب « اسلام و خشونت » حسن تربتی نژاد اشاره کرد که ضمن بیان مفهوم خشونت، به برخی از شبهات مطرح شده با استفاده از ایات و روایات به طور خیلی خلاصه پاسخ داده اند. از جمله کتابهای دیگری که در این زمینه تألیف یافته کتاب « تحلیل مسأله خشونت از دیدگاه اسلام » نوشته هادی قطبی است که در آن ضمن اشاره به کلیاتی پیرامون بحث خشونت ، به مسأله جهاد از دیدگاه شهید مطهری پرداخته شده است. همچنین در این زمینه می توان به کتاب « اسلام و خشونت با نگاهی به پدیده تکفیر » نوشته حسین احمد الخشن اشاره نمود . وی در این کتاب ضمن بیان خاستگاه و ویژگی های تکفیری ها به مسأله خشونت تکفیری ها اشاره مختصری نموده است.

در این زمینه پایان نامه هایی نیز از جانب برخی از دانشجویان صورت پذیرفته است. . به عنوان نمونه می توان به پایان نامه « خشونت از دیدگاه قرآن و حدیث » نوشته یحیی سالاری ، « خشونت و مدارا در اسلام » نوشته مریم عابدی ، « مدارا و خشونت در قرآن و اناجیل » نوشته پروین رضا پور اشاره کرد که بیشتر این پایان نامه ها به جایگاه خشونت و مدارا در اسلام و قرآن پرداخته و آنرا با ادیان دیگر مقایسه نموده اند و بحثی از شبهات مطرح شده از جانب معاندان در آنها دیده نمی شود.

همچنین در سال های اخیر مقالات فراوانی در رابطه با قوانین کیفری اسلام و خشونت نوشته شده که به صورت جسته و گریخته به برخی از این احکام کیفری اشاره شده است. از جمله این مقالات می توان به موارد ذیل اشاره نمود: «ماهیت و ابعاد خشونت در چشم انداز قرآن » نوشته سید حسن هاشمی ، «خشونت ، احکام اسلامی و کنوانسیون های بین المللی » نوشته مسعود راعی ، «معنا شناسی خشونت » نوشته محمد رضا هزاوه ای ، « عقلانیت احکام جزایی اسلام از نگاه شهید مطهری » نوشته محمد صادق مزینانی ، «کرامت انسانی و خشونت در اسلام » نوشته علی اکبر علیخانی ، « خشونت علیه زنان از منظر تفاسیر قرآنی» نوشته ریحانه سادات رئیس الساداتی .

مطالبی نیز در پاسخ به این شبهات در سایتها بیان شده است که فقط اشاره به برخی از اتهامات مطرح شده دارد. باید اذعان کرد در این زمینه کتاب و پایان نامه  و مقاله ای که در برگیرنده تمام شبهات و اتهامات وارده به دین اسلام و قرآن در باب خشونت آمیز بودن آن مطرح شده وجود ندارد و اگر مطلبی ارائه شده به صورت پراکنده به برخی از این مسائل اشاره شده است.

 

 

روش تحقیق

شیوه کار در این تحقیق به طور عمده روش توصیفی تحلیلی و از نوع کتابخانه ای است و از پایان نامه های مشابه ، مجلات و مقاله های مرتبط ، پایگاه های اینترنتی و سایت های مختلف ، نرم افزارهای قرآنی و دیدگاه صاحب نظران صورت پذیرفته است.

 

 

سازماندهی تحقیق

از آنجا که شبهات و اتهامات مطرح شده از جانب دشمنان و اسلام ستیزان در باب خشونت آمیز بودن اسلام و قرآن در موارد مختلفی ارائه شده است سعی نموده ایم در این تحقیق ضمن بحثی پیرامون معنای خشونت و اقسام و جایگاه آن در قرآن ، شبهات مطرح شده را به صورت فصل های جداگانه ای بیان نموده و پاسخ آنرا با استفاده از آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع) و دیدگاه بزرگان دینی ارائه نمائیم. به طور کلی سازماندهی پایان نامه در پنج فصل به شرح ذیل می باشد:

فصل اول : کلیات تحقیق و مفهوم شناسی

فصل دوم : جایگاه و اقسام و موجبات خشونت از دیدگاه قرآن

فصل سوم : اتهام به خشونت طلبي با تمسك به احكام اجتماعي و جزايي در اسلام و قرآن و نقد آن

فصل چهارم : اتهام به خشونت طلبي با تمسك به جهاد و وجود مقررات خاص نسبت به اقليت ها و نقد آن

فصل پنجم : اتهام به خشونت طلبي با تمسك به سيره و رفتار پيامبر و عملكرد بعضي از مسلمانان و نقد آن

بخش دوم :  مفهوم شناسی

در هر بحثی، ضرورت پرداختن به مفاهیم مورد اختلاف کاملاً روشن است. شفّاف سازی مفاهیم به کار رفته از یک سو، موجب کاهش بسیاری از اختلافات در این رابطه خواهد شد و از سوی دیگر، زمینه ای برای ارائه پاسخ روشن به سؤالات مزبور را فراهم خواهد کرد.

خشونت در لغت

خشونت، كاربردهاي لغوي ، ادبي ، اجتماعي و حقوقي گوناگوني دارد.

خشونت‌ از ماده‌ «خشن‌» به‌ معناي‌ تندي‌ در برابر نرمي  و نيز به‌ معناي‌ زبري‌ در برابر صاف ‌و هموار بودن است‌. ‌[1] اميرالمؤمنين (ع ) راجع به حضرت عيسي (ع ) فرموده است :

« فَلَقَدْ كان َ يَتَوَسَّدُ الْحَجَرَ وَ يَلْبَس ُ الْخَشِن َ» ، « حضرت عيسي (ع ) بر سنگ سر مي نهاد و جامه زبر مي پوشيد.» [2]

در مجمع البحرين درباره واژه خشن آمده است : «الخشونة ضد النعومة و هی کیفیة تحصل عن کون بعض الاجزاء اخفض و بعضها ارفع » خشونت ضد نرمی ، کیفیتی است که از بالا و بلندی اجزاء یک چیز حاصل گردد. [3]

علامه‌ دهخدا در فرهنگ‌ خود آورده‌ است‌: «خشونت‌: درشتي‌ و زبري‌، ضد لينت‌ و نرمي‌، سختي‌ و تندي‌ و تيزي‌، سخت‌رويي‌، خشم‌، غضب‌، خشكي‌. خشونت‌ كردن‌: درشتي‌ كردن‌، تندي‌ كردن‌«[4]

خشونت به تندخويي و منش و كنش سخت گيرانه نيز اطلاق شده است [5] . حضرت علی (ع ) در خطبه معروف «شِقشِقيّه » مي فرمايد:

«نسبت من به خلافت ، نسبت مدار و محور آسياب به سنگ آسياب بود و ابوبكر آسياب خلافت را از مدارش خارج كرد، اين منصب راخود، غصب كرد و بعد از خود نيز آن را به عمر سپرد: (فَصَيَّرها فِي حَوْزَه ٍ خَشْناء، يَغْلُظ ُ كَلِمُها وَ يَخْشُن ُ مَسُّها …)[6]؛ سرانجام اولی حکومت را به راهی دراورد، و به دست کسی سپرد که مجموعه ای از خشونت ، سخت گیری ، اشتباه و پوزش طلبی بود. »

خشونت در اصطلاح

دانشمندان جامعه شناس وحقوق‌دانان، هر كدام تعريف جدا گانه‌اي از خشونت داشته و تعريف جامعي از این واژه ارائه نشده است.

آلن پرفیت درباره خشونت می نویسد : زور ، قدرت بی طرفی است که می تواند برای وصول به هر هدف مورد استفاده قرار گیرد ، در حالی که خشونت فقط قواعد و مقررات مورد قبول جامعه را طرف حمله قرار می دهند. به عبارت دیگر ، درست است که لازمه خشونت توسل به زور و جبر است اما هر زور و قدرتی را نمی توان خشونت نامید. [7]

وانیر ، زان و ساجی خشونت را چنین تعریف کرده اند:

کاربرد نیروی فیزیکی یا تهدید به کاربرد آن به نحوی که بتواند لطمات جسمی یا معنوی بر شخص یا اشخاص وارد آورد، در این موراد ، خواست و رضایت فرد و افراد دیگر یا ملاک نیست و یا اینکه این عمل علی رغم میل آنان به منصه ظهور می رسد. [8]

گاه خشونت به معناي قاطعيت و عدم چشم پوشي از خلاف و خطاي متهمان و مجرمان به كار مي رود، اين كاربرد در مقابل رفتارسهل انگارانه مجريان قانون كه باعث مخدوش شدن ابّهت و اعتبارمقررات مي گردد، اطلاق مي شود. خشونت به اين مفهوم در حوزه حقوق و قانونگذاري و اعمال قانون به كار مي رود. [9]

كاربرد ديگر واژه خشونت، «هر حمله غیرقانونی به آزادی هایی است كه جامعه رسماً یا ضمناً برای افراد خود قائل گردیده ».[10]

در تعریف دیگر، خشونت یعنی: «هرگونه تهاجم فیزیكی بر هستی انسان كه با انگیزه وارد آوردن آسیب، رنج و یا لطمه زدن همراه باشد».[11]

این تعاریف از جهاتی قابل تأمل است:

1) در این تعاریف تأکید صرف بر تهاجم فیزیکی می‎شود، در حالی که ممکن است، برخورد و تهاجم به نحو کلامی باشد و چه بسا در برخورد کلامی وجه خشونت قوی تر و مؤثرتر از تهاجم فیزیکی تلقی گردد، در برخورد کلامی آنچه خشونت زاست، الفاظ، اصوات یا امواج صوتی نمی باشد بلکه مفاد کلمات است که مخاطب را آزرده خاطر می سازد.

2) با توجه به لفظ تهاجم، به نظر می رسد که خشونت تنها شامل اعمال غیرمجاز می گردد، در صورتی که نوع مجاز آن را نیز باید در نظر گرفت؛ مانند دفاع مشروع یا مجازات های قانونی مجرمین. در هیچ یک از این خشونت ها، مفهوم تهاجم صدق نمی کند؛ زیرا در دفاع مشروع، تهاجم از جانب طرف مقابل است و اقدام مجاز فرد مورد تهاجم، نوعی دفاع جهت خنثی کردن اثر تجاوز است. در هر صورت کلمه تهاجم در برگیرنده تمامی مصادیق خشونت های مجاز نمی باشد[12].

3) تهاجم علیه حقوق، آزادی، اعتبار و حیثیت افراد به هر وسیله ای که باشد، نمی توان آن را تهاجم فیزیکی نامید، هرچند اطلاق خشونت به این امور غیرقابل تردید است. نكته دیگر اینكه اگر خشونت اقدام غیرقانونی بر خلاف آزادی باشد ، این تعریف همراه با دور، و تهی از هرگونه معرفت و آگاهی بخشی نسبت به شناخت خشونت خواهد بود. [13]

4) خشونت به همگان (همه گروه ها) را نمی توان به اعمال و اقداماتی خاص نسبت داد، زیرا مقوله مورد بحث، امری نسبی است؛ چنانچه برخورد تند نسبت به باورها و معتقدات شخص و همچنین توهین به مقدسات افراد می تواند از مصادیق بارز خشونت باشد و نظریه اختلافی که بین عقاید طرفداران مکاتب وجود دارد، اعمال خشونت آمیز نسبت به افراد یا گروه های مختلف یکسان نخواهد بود[14].

5) این گروه از تعریف ها را نمی توان تعریف جامع و نهایی از خشونت به شمار آورد، زیرا محدود ساختن خشونت به تهاجم و یا كاربست نیروی فیزیكی خشونت های روانی و معنوی را در بر نمی گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

الف ) کتابها

قرآن کریم ، ترجمه مکارم شیرازی

نهج الفصاحه ، ترجمه ابراهیم احمدیان ، قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ،  1381

نهج البلاغه ، ترجمه محمد دشتی ، قم ، انتشارات جام جوان ، اول ، 1380

آلن پرفیت ، پاسخ هایی به خشونت ، ترجمه مرتضی حسنی ، تهران ، چاپ احمدی ، 1378

آنتونی ارپی آستر ، خشونت و جامعه ، به اهتمام اصغر افتخاری ، تهران ، نشر سفیر ، 1379

ابراهیم پور لیالستانی، حسین ، اهداف و مبانی مجازات در دو رویکرد حقوق جزا و آموزه های دینی ، قم ، بوستان کتاب ، چاپ اول ، 1387

ابن ابي الحديد؛ عبدالحمید بن هبه الله ، شرح نهج‌البلاغه، قم ، مکتبه آیه الله المرعشی نجفی ، 1404 هـ

ابن ‌اثیر، النهایه فی‌ غریب‌ الحدیث‌ ، بیروت ، چاپ‌ محمود محمد طناحی‌ و طاهر احمد زاوی‌، ‌ ۱۳۸۳هـ

ابن بابویه ، محمد بن علی ، من لا یحضره الفقیه ، قم ، انتشارات اسلامی ، 1413 هـ

ابن خلدون، عبدالرحمن؛ العبر، ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران، مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1363

ابن فارس ، ابوالحسین احمد ، معجم مقاییس اللغه ، انتشارات مکتب الاعلام اسلامی ، 1404 هـ

ابن قدامه ، ابی محمد عبدالله بن احمد ، المغنی و الشرح الکبیر ، بیروت ، دارالفکر ، 1404 هـ

ابن منظور ، لسان العرب ، بیروت ، دارالاحیاء التراث العربی ، چاپ اول ، 1416هـ

ابن هشام ، ابو محمد عبدالملک ، سیره البنویه ، بیروت ، دارالفکر ، 1420 هـ

ابوزهره، محمد، تاریخ مذاهب اسلامی، ترجمه علیرضا ایمانی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1384

احمدی ، عید محمد ، کرامت انسانی و مجازات های بدنی از منظر اسلام و حقوق بشر غربی ، قم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، 1390

ادوارد ، سعید ، شرق شناسی ، ترجمه عبدالرحیم گواهی ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ سوم ، 1382

اسلامی اردکانی ، سید حسن ، امر به معروف و نهی از منکر ، قم ، نشر خرم ، چاپ دوم ، 1376

افتخاری ، اصغر ، مجموعه  مقالات خشونت و جامعه ، تهران ، نشر سفیر، 1379

انجیل عیسی مسیح، ترجمه تفسیری عهد جدید، تهران، سازمان ترجمه تفسیری کتاب مقدس، 1357

بخاری ، محمد بن اسماعیل ، صحیح بخاری ، موقع وزاره الاوقاف المصریه

بلاذری ، احمد بن یحیی ، فتوح البلدان،  بیروت  ، مکتبه الهلال ، 1988 م

بنیاد دائره المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل ، تهران ، انتشارات موسسه فرهنگی کتاب مرجع ، چاپ اول ، 1386

تربتی نژاد ، حسن ، اسلام و خشونت ، قم ، انتشارات حرم ، چاپ اول ، 1382

تصویر شیعه در دائره المعارف امریکانا ، موسسه شیعه شناسی ، زیر نظر محمود تقی زاده داوری ، قم ، 1387

جزیری، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، بیروت ، دارالاحیاء التراث العربی ، بی تا

جمعی از نویسندگان ، تاریخ اسلام ، ترجمه احمد آرام ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ دوم ، 1378

____________ ، درس نامه فلسفه حقوق ، قم ، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ، 1388

____________، تساهل؛ آری یا نه ، قم، نشر خرم، 1377

جوادی آملی ، عبدالله ، تفسیر تسنیم ، انتشارات اسراء ، چاپ اول

_______، _____، حیات عارفانه امام علی (ع) ، انتشارات اسرا ، چاپ دوم

حافظ شیرازی ، شمس الدین محمد ، دیوان حافظ ، تهران ، انتشارات گنجینه ، چاپ یازدهم، 1380

حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، قم ، موسسه آل البیت (ع) ، 1409 هـ

حسینی طهرانی ، سید محمد حسین ، نور ملکوت قرآن ، مشهد ، انتشارات علامه طباطبایی ، چاپ اول ، 1410 هـ

حقیقت ، سید صادق ، مسئولیت های فرا ملی در سیاست خارجی دولت اسلامی ، مرکز تحقیقات ریاست جمهوری ، چاپ اول ، مرداد 1376

حنايي كاشاني، محمد سعید ،  تساهل و تسامح، نامة فرهنگ، ش 28

حیدری نراقی ، علی محمد ، رساله حقوق امام سجاد (شرح نراقی )، قم ،  انتشارات مهدی نراقی ، چاپ پنجم ، 1385

خسروشاهی ، قدرت الله ، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام ، قم ، بوستان کتاب ، 1380

خویی ، ابوالقاسم ، تکمله منهاج الصالحین ، قم ، انتشارات مدینه العلم ، چاپ 28 ، 1410 هـ

دائره المعارف بزرگ اسلامی ، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ، تهران ، انتشارات مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ، 1392

دهخدا ، محمد ، لغت نامه دهخدا، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، 1377

دیاب ، عبدالحمید ، قرقوز ، احمد ، طب در قرآن ، ترجمه علی چراغی ، بی جا ، انتشارات پیام ، 1370

رشید رضا ، محمد ، تفسیر قرآن کریم مشهور به تفسیر المنار ، بیروت ، دارالمعرفه ، چاپ دوم ، 1393 هـ

رضایی راد ، عبدالحسین ، امر به معروف در ترازوی عقل ، قم ، بوستان کتاب ، چاپ دوم ، 1392

سماره ، محمد ، احکام و آثار الزوجیه ، عمان ، انتشارات دارالعلمیه ، 2002 م

شاذلی ، سید بن قطب ، فی ظلال القرآن ، بیروت ، دارالشروق ، 1412 هـ

شاکرین ، حمید رضا ، پرسش ها وپاسخ هاي دانشجويي ،(دفترهفتم)،  قم ، دفترنشرمعارف، 1386

شحرور ، محمد ، الکتاب والقرآن قراءة معاصره ، بیروت، چاپ پنجم ، بی تا

شریعتی‌، روح‌اللّه،‌ حقوق‌ و وظایف‌ غیرمسلمانان‌ در جامعه اسلامی،‌ قم‌، ۱۳۸۱

شعیری ، محمد بن محمد، جامع الاخبار ، نجف ، مطبعه حیدریه ، بی تا

شمس ناتری ، محمد ابراهیم ،  بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، بی تا

صالح احمدالعلی، دولت رسول خدا(صلی الله علیه وآله)، ترجمه هادی انصاری، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1381

صالحی نجف آبادی ، نعمت اله ، جهاد در اسلام ، تهران ، انتشارات نی ،  1382

صدوق ، محمد بن علی ، علل الشرايع ، ترجمه سید محمد جواد ذهنی تهرانی ، قم ، انتشارات مومنین ، چاپ دوم ، 1381

صدوق ، محمد بن علی ، امالی ، ترجمه محمد باقر کمره ای ، تهران ، انتشارات کتابچی ، بی تا

ضیائی بیگدلی ، محمد رضا ، اسلام و حقوق بين الملل، شرکت سهامي انتشار، چاپ اول، 1375

طباطبایی ، محمد حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن ، ترجمه سید محمد باقر همدانی ، قم ، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه ، 1374

طبرسی ، فضل بن حسن ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه مترجمان ، تهران ، انتشارات فراهانی ، 1360

طریحی ، فخر الدین ، مجمع البحرین ، تهران ، کتابفروشی مرتضوی ، 1375

طلوعی، محمود ، فرهنگ جامع سیاسی، انتشارات سخن، چاپ اول، 1372

طوسی ، محمد بن حسن ، التبیان فی تفسیر القرآن ، بیروت ، دارالاحیاءالتراث العربی ، بی تا

عاملی (شهید اول )  ، شمس الدین محمد، الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه ، قم ، جامعه مدرسین ، 1414هـ

علیخانی، علی اکبر و همکاران، اندیشه سیاسی درجهان اسلام از فروپاشی خلافت عثمانی، تهران، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی، 1384

عمید زنجانی ، عباسعلی ، حقوق اقلیت ها ، تهران ، انتشارات کتابخانه صدر ، بی تا

______________ ، معاهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام ،  انتشارات سمت ، چاپ چهارم ، 1388

غزالی ، محمد ، المستصفی من علم الاصول ، بیروت ، المطبعه دارالکتاب العلمیه ، 1417 هـ

فاضل مقداد ، جمال الدین ، کنز العرفان فی فقه القرآن ، بی جا ، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ، 1419 هـ

فاضل میبدی ، محمد تقی ، تساهل و تسامح ، تهران ، انتشارات آفرینه ، 1379

فخر رازی ، ابوعبدالله محمد بن عمر ، مفاتیح الغیب ، بیروت ، داراحیاالتراث العربی ، 1420 هـ

فراهیدی ، خلیل بن احمد ، کتاب العین ، بی جا ، موسسه دارالهجره ، چاپ دوم ، 1410 هـ

فکوهی ، ناصر ، خشونت سیاسی ، تهران ، نشر قطره ، 1378

فيروزآبادي، القاموس المحيط، بیروت ، الموسسه العربیه للطباعه و النشر ، بی تا

قرائتی ، محسن ، تفسیر نور ، تهران ، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ، 1383

قرشی ، سید علی اکبر ، قاموس قرآن ، تهران ، دارالکتب الاسلامیه ، 1371

کتاب المقدس، ترجمه ولیم گلن، دار السلطنه لندن، 1856میلادی

کلانتری‌، علی‌اکبر، الجزیه ‌و احکامها فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، قم،‌ ۱۴۱۶هـ

کلینی ، محمد بن یعقوب ، الکافی ، قم ، دارالحدیث ، 1429 هـ

مجلسی ، محمد باقر ، بحارالانوار ، بیروت ، دارالاحیاء التراث العربی ، 1403 هـ

محمد بن سعد؛ الطبقات الكبري، بيروت، دار صادر، بي­تا

محمدی گیلانی ، محمد ، حقوق کیفری در اسلام ، تهران ، نشر سایه ، چاپ اول ، 1379

مصباح دباره، مصطفی ، الارهاب، مفهومه و اهم جرائمه فی القانون الدولی الجنائی، منشورات جامعة قارینوس، بنغازی، 1990م

مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سياست در قرآن، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، 1377

ـــــــــــــــــــــ ، اخلاق در قرآن ، تحقیق و نگارش محمد حسین اسکندری ، قم ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، 1380

ــــــــــــــــــــــ، نظريه حقوقى اسلام، قم ، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ، چاپ اول ، 1380

ـــــــــــــــــــــ ، پرسشها و پاسخها ،  ج 5 ، قم ، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ، 1382

ـــــــــــــــــــــ ، جنگ و جهاد در قرآن ، قم ، انتشارات آموزشی پژوهشی امام خمینی ، چاپ دوم ، 1383

ـــــــــــــــــــــ ، بزرگترین فریضه ، قم ، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ، چاپ اول ، 1389

مطهری، مرتضی ، جاذبه و دافعه علی علیه السلام ، تهران، انتشارات صدرا، چاپ نهم ، 1368

ـــــــــــــــــ ، تعلیم و تربیت در اسلام ، انتشارات صدرا ، چاپ بيست و سوم ، 1373

ـــــــــــــــــ ، امـداد هـای غـیـبی در زندگی بشر، قم ، انتشارات صدرا، بی تا

ـــــــــــــــــ ، جهاد ، قم ، انتشارات صدرا، بی تا

ـــــــــــــــــ ، خدمات متقابل اسلام و ایران ، قم ، انتشارات صدرا، بی تا

ـــــــــــــــــ ، نظام حقوق زن در اسلام ، تهران ، انتشارات صدرا، بی تا

مفید ، محمد بن محمد ، المقنعه ، قم ، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید ، 1413 هـ

ــــــــــــــــــــــ ، امالی ، ترجمه حسین استاد ولی ، مشهد ، بنیاد پژوهشهای اسلامی ، 1364

مکارم شیرازی ، ناصر ، اخلاق در قرآن ، قم ، مدرسه الامام علی بن ابیطالب (ع) ، 1377

ـــــــــــــــــــــ ، تفسیر نمونه ، تهران ، دارالکتب الاسلامیه ، 1374

منتظری نجف آبادی ، حسین علی ، مجازات های اسلامی و حقوق بشر ، قم ،ارغوان دانش ، چاپ اول ، 1429 ق

منتظری‌، حسینعلی ، دراسات‌ فی‌ ولایه الفقیه‌ و فقه‌ الدوله الاسلامیه، قم‌ ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱

موسسه فرهنگی انیشه معاصر  ، تـسـامـح آری یا نه ، قم، نشر خرم ، 1377

موسوی خمینی، روح الله ، صحیفه نور،  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1378

ــــــــــــــــــــــــ ، تحریرالوسیله ، ترجمه علی اسلامی ، قم ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ اول ، 1368

ـــــــــــــــــــــــ ، تحریر الوسیله، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی ، قم ، انتشارات دارالعلم ، چاپ اول ، 1370

نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، تهران ، دارالکتب الاسلامیه ، 1400 هـ

نظری ، مرتضی ، بررسی شیوه های تبیلغی مسیحیت علیه اسلام ، سازمان تبلیغات اسلامی ، بی تا

نوری شادکام ، محمود ، قرآن و طب نوین ، تهران ، انتشارات پیام ، 1378

واقدی ، محمد بن عمر ، المغازی، ترجمه محمود مهدوی دامغانی ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی ، 1369

ولایی ، عیسی ، ارتداد در اسلام ، تهران ، نشر خرم ، چاپ اول ، 1380

ــــــــــــــ ، جرایم و مجازاتها در اسلام ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ اول ، 1391

هندی ، علاءالدین ، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت ، موسسه الرساله ، 1413 هـ

ب) مقالات و مجله ها

احسان بخش، پژمان ، استاد مصباح و ده نكته در باب تئوري خشونت و تروريزم، كتاب نقد، ش 14 و 15، بهار و تابستان 1379

اسماعیلی ، اسماعیل ، قلمرو تساهل و تسامح در نظر شهید مطهری ، مجله حوزه ، شماره 97 ، فروردین و اردیبهشت 1379

اصغری ، شاه ولی ، مجازات اسلامی و کرامت انسانی ، فصلنامه علوم اسلامی ، شماره 5

رشاد ، علی اکبر ، خشونت و مدارا ، کتاب نقد ، شماره 15/14 ، بهار و تابستان 1379

سروش ، عبدالکریم ، دیانت ، مدارا و خشونت ، ماهنامه کیان ، شماره 45 ، بهمن و اسفند 1377

فولادی، محمد ، «جامعه مدنی، جامعه دینی، موانع وچالش ها»، مجله معرفت، شماره چهارم، سال هفتم،بهار 1378

کوشکی ، محمد صادق ، مفاسد اجتماعی و امنیت داخلی ، نشریه مطالعات راهبردی ، شماره 3 ،بهار 1378

معرفت، محمد هادی، زن در نگاه قرآن و در فرهنگ زمان نزول، ترجمه حسن حکیم باشی ، پژوهشهای قرآن، شماره 25 و 26 ، بهار و تابستان 1380

میرخلیلی، سید محمود، خشونت و مجازات، كتاب نقد، ش14و15، بهار و تابستان 1379

هاشمی ، سید حسین ، ماهیت و ابعاد خشونت د رچشم انداز قرآن ، نشریه پژوهش های قرآنی ، شماره 37 و 38 ، بهار و تابستان 1383

هزاوه ای ، محمد رضا ، معناشناسی خشونت ، نشریه مطالعات راهبردی زنان ، شماره 23 ، بهار 1383

ج ) نرم افزارها

جامع التفاسیر ( مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی )

جامع الاحادیث (مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی )

مشکاه الانوار (مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی )

گوهر اندیشه ( مجموعه کتابهای استاد مطهری ، بسیج دانش اموزی و فرهنگیان)

به سوی حقیقت ( موسسه فرهنگی و هنری مشعر ، مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان )

اسرا ( مجموعه کتابهای استاد جوادی آملی )

مکتبه الشامله

د ) پایگاههای اینترنتی

پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.com/

موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان www.tebyan.net/

پایگاه اطلاع رسانی حوزه  www.hawzah.net/

پایگاه اطلاع رسانی اندیشه قم  www.andisheqom.com/

پایگاه اطلاع رسانی آثار آیت الله مصباح یزدی  www.mesbahyazdi.ir/

[1] – ابن منظور ، لسان العرب ، بیروت ، دارالاحیاء التراث العربی ، چاپ اول ، 1416هـ ، ج 13 ، ص 140

[2] – سید رضی ، نهج البلاغه ، ترجمه محمد دشتی ، قم ، انتشارات جام جوان ، اول ، 1380 ، خطبه 160 ، ص 300

[3] – طریحی ، فخر الدین ، مجمع البحرین ، تهران ، کتابفروشی مرتضوی ، 1375، ج 6 ،ص 243

[4] – دهخدا ، محمد ، لغت نامه دهخدا، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، 1377، ص 9797 و 9832

[5] – رشاد ، علی اکبر ، آسیب شناسی ادبیات معاصر با درنگی در باب خشونت و مدارا ، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر  ،  ص 8

[6] – سید رضی ، همان ، خطبه 3 ، ص 47

[7] – آلن پرفیت ، پاسخ هایی به خشونت ، ترجمه مرتضی حسنی ، تهران ، چاپ احمدی ، 1378 ، ص 28

[8] –  آنتونی ارپی آستر ، خشونت و جامعه ، به اهتمام اصغر افتخاری ، تهران ، نشر سفیر ، 1379 ، ص 46

[9] – رشاد ، علی اکبر ، خشونت و مدارا ، کتاب نقد ، شماره 15/14 ، بهار و تابستان 1379 ، ص 393

[10] – فکوهی ، ناصر ، خشونت سیاسی ، تهران ، نشر قطره ، 1378 ، ص 2

[11] – افتخاری ، اصغر ، مجموعه  مقالات خشونت و جامعه ، تهران ، نشر سفیر، 1379، ص ۱۷

[12] – تربتی نژاد ، حسن ، اسلام و خشونت ، قم ، انتشارات حرم ، چاپ اول ، 1382 ، ص 33

[13]– هاشمی ، سید حسین ، ماهیت و ابعاد خشونت د رچشم انداز قرآن ، نشریه پژوهش های قرآنی ، شماره 37 و 38 ، بهار و تابستان 1383 ، ص 193 و 194

[14] – هزاوه ای ، محمد رضا ، معناشناسی خشونت ، نشریه مطالعات راهبردی زنان ، شماره 23 ، بهار 1383 ، ص 16

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه بررسی اتهام خشونت طلبی به اسلام و قرآن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

85 − = 79