شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت بر انتقال دانش از دانشگاه به شرکت های نوپا

19,900تومان

توضیحات

shiraz-university-thesis-download

دانشگاه شیراز

پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونيک)

شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت بر انتقال دانش از دانشگاه به شرکت­های نوپا

118 صفحه

 

چکیده

شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت بر انتقال دانش از دانشگاه به شرکت­های نوپا در  سال­های اخیر شرکت­های مشتق شده از دانشگاه (اسپین­آف­ها) به عنوان مولد کارآفرینی و توسعه­ی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته محسوب می­شوند. امروزه با رشد و توسعه­ی تحقیقات دانشگاهی در حوزه­های مختلف و مخصوصا در حوزه­ی فناوری­های نوین رویکردی جدید در انتقال فناوری از دانشگاه­ به بخش­های صنعتی به وجود آمده است.

بررسی نحوه­ی شکل­گیری این شرکت­ها، عوامل مؤثر بر رشد و توسعه­ی آن­ها، همچنین شناسایی موانع شکل­گیری­ و­ عوامل موفقیت این شرکت­ها از عواملی است که امروزه به شدت مورد توجه مطالعات حوزه­ی کارآفرینی و کسب ­و کار قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده است با مطالعه­ی موردی یکی از دانشگاه­های بزرگ کشور (دانشگاه شهید باهنر کرمان) به شناسایی موانع و عوامل موفقیت در انتقال فناوری از دانشگاه­ به شرکت­های نوپا و صنایع پرداخته شود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ایجاد زیرساخت­های تکنولوژیکی و مکانیزم­های قانونی و تغییر فرهنگ و سیاست­های دانشگاه در جهت تجاری کردن ایده­ها و پروژه­های پژوهشی از عوامل موثر بر موفقیت انتقال دانش می­باشند. علاوه بر این عدم مهارت­های کافی مدیریتی، فنی، بازاریابی و مذاکراتی دفتر ارتباط با صنعت مانع بزرگی در جهت تجاری سازی ایده­ها می­باشد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

 • مقدمه…………………………. 1
 • بیان مسئله و ضرورت تحقیق………… 1
 • اهداف تحقیق……………………. 3
 • سوالات یا فرضیه­های تحقیق…………. 3
 • کلمات کلیدی……………………. 4
  • انتقال تکنولوژی………………………………. 4
  • اسپین­آف­ها یا شرکت­های نوپای دانشگاهی………………. 4
  • دفاتر انتقال تکنولوژی (TTO)…………………… 4
 • سازمان­دهی پایان­نامه…………….. 4

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

 • مقدمه…………………………. 5
 • فناوری………………………… 6
 • انتقال فناوری………………….. 8
  • روش­های انتقال فناوری…………………………. 9
 • انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت(UITT) 10
  • سهام­داران اصلی در UITT …………………………… 10

عنوان                                                                                                  صفحه

 • فرآیند انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت………… 10
 • مکانیزم­های انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت………… 11
 • اسپین­آف­های دانشگاهی…………….. 13
  • مراحل شکل­گیری اسپین­آف………………………… 13
  • انواع اسپین­آف 14
 • عوامل موثر بر توسعه­ی شرکت­های اسپین­آف 15
  • سطح ماکرو: مکانیزم­های حمایتی دولت و صنعت در فرآیند ایجاد اسپین­آف 15
   • قانون Bayh-Dole و تاثیرات آن…………………… 17
   • صندوق حمایت از پژوهشگران کشور……………….. 18
  • سطح مزو: مکانیزم­های حمایتی دانشگاه………………. 19
   • دفاتر انتقال تکنولوژی…………………….. 20
  • سطح میکرو 21
   • نقش موسسان اسپین­آف در طی فرآیند شکل­گیری اسپین­آف…… 21
   • شبکه­هایی با دانشگاه و صنعت……………….. 21
  • نمونه­ی دانشگاه موفق در زمینه­ی ایجاد اسپین­آف 22

 

فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

 • مقدمه…………………………. 24
 • عناصر، مولفه­های اصلی و فرآیند ایجاد اسپین­آف 24
 • مروری بر تحقیقات انجام شده………. 25

 

فصل چهارم: روش تحقیق، بررسی و تحلیل یافته­های تحقیق

 

عنوان                                                                                                  صفحه

 

 • مقدمه…………………………. 36
 • تعاریف عملی و نظری تحقیق………… 37
  • متغیرهای تحقیق 37
  • جامعه آماری   38
  • حجم نمونه 38
  • روش نمونه­گیری 38
 • پایایی…………………………. 39
 • متغیرهای مورد مطالعه……………. 40
 • توصیف داده­ها…………………… 42
  • توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس رشته تحصیلی. 42
  • توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس مدرک تحصیلی. 43
  • توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سوالات پرسشنامه…. 44
  • توصیف کمی متغیرهای پژوهش………………….. 50
  • توصیف کیفی متغیرهای پژوهش………………….. 52
   • توصیف متغیر فرهنگ و تعهد مدیران و سیاست­گذارن ارشد دانشگاه به کارآفرینی و تجاری­سازی تحقیقات…………… 52
   • توصیف متغیر ارتباط سازمان­یافته­ی دانشگاه با صنعت و کارآفرینان ( جایگاه و عملکرد دفتر ارتباط با صنعت)……. 53
   • توصیف متغیر رویکرد (و پارادایم ذهنی) مدیران شرکت­ها و کارآفرینان

 از سودمندی ارتباط با دانشگاه….. 55

 • توصیف متغیر زیرساخت­های قانونی و تکنولوژیک انتقال دانش 56
 • تحلیل داده­ها (بررسی فرضیه­های تحقیق)….. 57
  • بررسی فرض نرمال بودن متغیرها……………………. 57

عنوان                                                                                                  صفحه

 • میانگین نمره­ی فرهنگ و تعهد مدیران و سیاست­گذاران ارشد دانشگاه از کارآفرینی و تجاری­سازی تحقیقات چقدر است؟ 58
 • میانگین نمره­ی ارتباط­سازمان یافته­ی دانشگاه با صنعت و کارآفرینان (جایگاه

و عملکرد دفتر ارتباط با صنعت) چقدر است؟ 59

 • میانگین نمره­ی رویکرد (و پارادایم ذهنی) مدیران شرکت­ها و کارآفرینان از سودمندی ارتباط با دانشگاه چقدر است؟.. 61
 • میانگین نمره­ی زیرساخت­های قانونی و تکنولوژیک انتقال دانش از دانشگاه به صنعت چقدر است؟………………….. 62
 • آیا بین نظر افراد با توجه به فعالیت آنها در زمینه­ی همکاری با اسپین­آف­ها و صنایع تفاوتی وجود دارد؟………….. 63
 • تحلیل جداول……………………. 65

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

 • مقدمه………………………….. 67
 • نتایج کلی تحقیق………………… 67
 • پیشنهادها……………………… 69

فهرست منابع فارسی……………………… 70

فهرست منابع انگلیسی……………………. 71

پیوست………………………………… 77

 

فهرست جدول­ها

عنوان و شماره                                                                                       صفحه

جدول 2-1 : راهکارهای کشورهای مختلف در توسعه­ی شرکت­های اسپین­آف 16

جدول 3-1 : انواع فرآیند خلق اسپین­آف از منظر محققین  24

جدول 3-2 : سهام­داران اصلی در نقل و انتقال تکنولوژی از دانشگاه به اسپین­آف……………………… 27

جدول 3-3 : ساختارهای دفاتر انتقال فناوری….. 29

جدول 3-4 : نظر مدیران درباره مهمترین موانع در مقابل اثربخش ­شدن تجاری سازی…………………………….. 30

جدول 4-1 : سازگاری درونی………………… 39

جدول 4-2 : متغیرهای مورد مطالعه………….. 40

جدول 4-3 : توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس رشته تحصیلی……………………………………… 42

جدول 4-4 : توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس مدرک تحصیلی……………………………………… 43

جدول 4-5 : توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سوالات پرسشنامه……………………………………… 44

جدول 4-6 : مقادیر شاخص­های توصیفی در خصوص متغیرهای اصلی   50

جدول 4-7 : مقادیر شاخص­های توصیفی در خصوص سوالات مربوط به پرسشنامه فرهنگ و تعهد مدیران و سیاست­گذاران ارشد دانشگاه و اولویت­بندی آنها………………………… 50

جدول 4-8 : مقادیر شاخص­های توصیفی در خصوص سوالات مربوط به پرسشنامه ارتباط سازمان­یافته­ی دانشگاه با صنعت و کارآفرینان (عملکرد دفتر ارتباط با صنعت) و اولویت­بندی آنها………… 51

جدول 4-9 : مقادیر شاخص­های توصیفی در خصوص سوالات مربوط به پرسشنامه رویکرد مدیران شرکت­ها و کارآفرینان از سودمندی ارتباط با دانشگاه و اولویت­بندی آنها………………………. 51

جدول 4-10 : مقادیر شاخص­های توصیفی در خصوص سوالات مربوط به پرسشنامه زیرساخت­های قانونی و تکنولوژیک انتقال دانش و اولویت­بندی آنها……………………………………… 52

عنوان و شماره                                                                                       صفحه

جدول 4-11 : توزیع فراوانی متغیر فرهنگ و تعهد مدیران و سیاست­گذاران ارشد دانشگاه به کارآفرینی و تجاری­سازی تحقیقات 53

جدول 4-12 : توزیع فراوانی متغیر ارتباط سازمان­یافته­ی دانشگاه با صنعت و کارآفرینان (عملکرد دفتر ارتباط با صنعت) 54

جدول 4-13 : توزیع فراوانی متغیر رویکرد مدیران شرکت­ها و کارآفرینان از سودمندی ارتباط با دانشگاه…… 55

جدول 4-14 : توزیع فراوانی متغیر زیرساخت­های قانونی و تکنولوژیک انتقال دانش……………………………. 56

جدول 4-15 : نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف یک نمونه­ای برای بررسی نرمال بودن متغیرها……………………… 58

جدول 4-16 : نتایج آزمون t یک نمونه­ای جهت مقایسه میانگین نمره فرهنگ و تعهد مدیران و سیاست­گذاران ارشد دانشگاه به کارآفرینی و تجاری­سازی با مقدار مطلوب………………… 59

جدول 4-17 : نتایج آزمون t یک نمونه­ای جهت مقایسه میانگین نمره ارتباط سازمان­یافته­ دانشگاه با صنعت و کارآفرینان (عملکرد دفتر ارتباط با صنعت) با مقدار مطلوب…………… 60

جدول 4-18 : نتایج آزمون t یک نمونه­ای جهت مقایسه میانگین نمره رویکرد مدیران شرکت­ها و کارآفرینان از سودمندی ارتباط با دانشگاه با مقدار مطلوب…………………………. 61

جدول 4-19 : نتایج آزمون t یک نمونه­ای جهت مقایسه میانگین نمره زیرساخت­های قانونی و تکنولوژیک انتقال دانش از دانشگاه به صنعت با مقدار مطلوب……………………………. 63

جدول 4-20 : مقایسه پاسخ افراد شرکت کننده در پرسشنامه با توجه به فعالیت یا عدم فعالیت آنها در صنعت یا شرکت های نوپا  64

فهرست شکل­ها

عنوان                                       صفحه

شکل 2-1 : نمایی از تناسب (سمت راست) و عدم تناسب (سمت چپ) عناصر فناوری………………………………… 8

شکل 2-2 : فرایند انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت (سیگل و همکاران، 2003)…………………………. 11

شکل 3-1 : نقش مسائل سازمانی و مدیریتی در UITT 28

شکل 3-2 : مدل جامع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت (ناظمی و همکاران، 2011)…………………………. 34

شکل 4-1 : نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس رشته تحصیلی………………………………… 43

شکل 4-2 : نمودار توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس مدرک تحصیلی………………………………… 44

شکل 4-3 : نمودار توزیع فراوانی متغیر فرهنگ و تعهد مدیران و سیاست­گذاران ارشد……………………….. 53

شکل 4-4 : نمودار توزیع فراوانی متغیر ارتباط سازمان یافته دانشگاه با صنعت و کارآفرینان (جایگاه و عملکرد دفتر ارتباط با صنعت)……………………………………… 54

شکل 4-5 : نمودار توزیع فراوانی متغیر رویکرد (و پارادایم ذهنی) مدیران شرکت­ها و کارآفرینان از سودمندی ارتباط با دانشگاه  56

شکل 4-6 : نمودار توزیع فراوانی متغیر زیرساخت­های قانونی و تکنولوژیک……………………………… 57

فصل اول: مقدمه و بیان مسئله

 • مقدمه

انتقال فناوری از دانشگاه تا بخش صنعت به عنوان مساله­ای مهم در حیطه­ی وسیعی از مطالعات، به دلیل رشد اقتصاد ملی و منطقه­ای تعریف شده است. با توجه به دیدگاه­های متعدد در مورد دانشگاه­ها که بنام دانشگاه­های کارافرین می باشند، یکی از مولفه­های اصلی در وظایف دانشگاهی، ایفای نقشی فعالانه برای تجاری نمودن ایده­ها و نیز نتایج مطالعاتی است که در حوزه دانشگاه روی می دهند.

بر خلاف دیدگاه های سنتی، تجاری سازی دانش و کارآفرینی به عنوان بخش اصلی وظایف دانشگاهی تعریف شده است (اونز اسمیت و همکاران، 2002). شرکت های اسپین آف به عنوان وسایلی برای انتقال دانش به جامعه و نیز محرک اصلی رشد و تغییرات اقتصادی هستند (کلاریس و همکاران، 2005) که تسهیل گر این فرآیند می­باشند و باعث می­شوند تا این فرآیند به نتایج ابداعانه­ای منتهی شود. بنابراین، ماموریت جدیدی که باید توسط دانشگاه به تحقق رسد اختصاص دادن فعالیت­های خود در شکل­دهی برنامه­ها و کارهای تجاری است.

 • بیان مسئله و ضرورت تحقیق

علی رغم افزایش و تغییرات رو به رشد در انتقال فناوری و دانش، با کمبود مطالعاتی در زمینه انتقال فناوری بین دانشگاه و شرکت­های نوپای دانشگاهی روبرو هستیم؛ اگرچه انتقال فناوری برای شرکت­های کوچک مهم است (تورپ و همکارانش، 2005) اما توجه بیشتر مطالعات بر بررسی فعالیت­های انتقال فناوری در سازمان­های بزرگ، می باشد. (هاچینسون و کوئینتاس، 2008).  بنابراین، شرکت­های اسپین­آف به عنوان شرکت­های کوچک مشتق شده از دانشگاه از عدم منابع کافی مطالعاتی در این زمینه رنج می برند (واین هون، 2006).

شرکت­های اسپین­آف باید دانش را شناسائی کنند و از آن از سوی محیط خارجی بهره گیرند (واین هون، 2006). به ویژه از سوی مطالعات دانشگاهی که به عنوان منابع اصلی و مهم دانش می­باشند. ارتباط با دانشگاه­ها نه تنها به منزله آشنا نمودن کارآفرینان با مزایای نتایج مطالعات است بلکه آنها را با سرمایه­های انسانی نیز حمایت می­کند (ادرتچ و همکاران، 2005).

در دیدگاه جدید به دانشگاه­ها، تجاری سازی تحقیقات و ایده­ها یکی از اجزاء اصلی ماموریت دانشگاه تلقی می­شود و یکی از وظایف دانشگاه کارآفرین[1]، رویکردی فعال به انتقال نتایج تحقیقات به عنوان دانش تولیدی از دانشگاه به صنعت است. یکی از رویکردهای تحقق این ماموریت در دانشگاه­های کارآفرین، مشارکت فعال در زنجیره ایجاد شرکت­های نوپا[2] به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تجاری­سازی است. به عبارت دیگر، شرکت­های نوپا و خلاق، که عمدتا توسط فارغ­التحصیلان دانشگاه تاسیس می­شوند، ظرفیت مناسبی برای بهره­گیری از ایده­ها و همچنین نتایج تحقیقات دانشگاهی دارند. این ایده­ها عمدتا در زمان دانشجویی ایشان و در زمان حضور ایشان در دانشگاه شکل می­گیرد و در اواخر دوران دانشجویی و یا در سال­های ابتدایی فارغ­التحصیلی، مبنای ایجاد یک کسب و کار می­شود. با این حال، ارتباط مستمر این شرکت­های نوپا با دانشگاه می­تواند در بهره­مندی ایشان از ایده­های جدید، استفاده از نتایج تحقیقاتی کاربردی مرتبط و یا استفاده از همکاری دانشجویان دیگر موثر باشد.

با این رویکرد، در این تحقیق سعی می­شود عوامل کلیدی موفقیت بر انتقال دانش بین دانشگاه و شرکت­های نوپا استخراج ­شود. سپس با ارزیابی عوامل موثر، مهمترین عوامل کلیدی موفقیت بر فرآیند انتقال دانش شناسایی می­شود تا شرکت­های نوپا و همچنین سیاست­گذاران و مدیریت دانشگاه با تمرکز بر روی بهبود آن­ها، ارزش افزوده بیشتری برای دانشگاه، صنعت و اقتصاد محلی داشته باشند. نتایج این تحقیق با توجه به دلیل زیر می تواند برای دانشگاه­های ایرانی و فضای کسب و کار ایران بسیار مفید باشد:

تمرکز بیشتر دانشگاه­های ایرانی عمدتا بر آموزش و تحقیق محض بوده است و ماموریت کارآفرینی برای دانشگاه­ها چندان در محور برنامه­ریزی و سیاست­گذاری­ها قرار نگرفته است.

لذا این پژوهش در نظر دارد خلاء مطالعاتی فوق را پوشش دهد تا با مطالعه موردی یکی از دانشگاه­های ایرانی مهمترین عوامل موثر بر انتقال دانش بین دانشگاه و شرکت­های نوپا را شناسایی نماید.

 • اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق، مطالعه بر روی تبادل دانش بین دانشگاه و شرکت های کوچک و متوسط محلی است. منشاء تشکیل بسیاری از این شرکت­ها از دانشگاه بوده است به این گونه که فارغ التحصیلان دانشگاه بر اساس نتایج تحقیقاتشان در دوره دانشجویی و یا کسب ایده هایی که در دوره تحصیل به دست آورده­اند نسبت به ایجاد شرکت اقدام کرده­اند. تعاملات دانشی این شرکت­ها با دانشگاه به خصوص در سال­های اولیه­ی تاسیس می تواند در موفقیت آنها بسیار موثر باشد. در این راستا، ما در این مطالعه هدف زیر را دنبال می کنیم :

شناسایی موانع و عوامل کلیدی موفقیت در انتقال دانش از دانشگاه به شرکت های نوپا

 • سوالات یا فرضیه­های تحقیق

موانع انتقال دانش و فناوری از دانشگاه به شرکت­های اسپین­آف چه می­باشند؟

عوامل کلیدی موفقیت در انتقال دانش از دانشگاه به شرکت­های اسپین­آف چه می­باشند؟

چرا برخی از دانشگاه­ها در ایجاد شرکت­های اسپین­آف و تجاری­سازی ایده­ها موفق­تر هستند؟

 • کلمات کلیدی

  •  انتقال تکنولوژی[3]

 

انتقال دانش جدید، محصولات یا فرآیندهایی از یک سازمان به سازمان دیگر برای کسب سود تجاری (مک کوئین و همکاران، 1982).

 • اسپین­آف­ها[4] یا شرکت­های نوپای دانشگاهی

 

اسپین­آف­ها یا شرکت­های نوپای دانشگاهی دال بر خلق و تاسیس شرکتی نو می­باشند که با هدف تجاری سازی ایده­ها و دانش مطالعاتی که توسط محققین دانشگاهی خلق شده است، تاسیس شده­اند. اسپین­آف­ها به عنوان موقعیت خاصی از انتقال تکنولوژی هستند.

 • دفاتر انتقال تکنولوژی[5] (TTO)

 

دفاتر انتقال تکنولوژی توسط دانشگاه­ها فعال می­باشند و نقش مهم و فعالی در تجاری سازی تحقیقات دانشگاه­ها با شناسایی، حفاظت، بازاریابی و اعطای مجوز به دارائی­های عقلانی و معنوی دانشگاه ایفا می­کنند.

 • سازماندهی پایان­نامه

فصل دوم   ابتدا درباره فناوری، ابعاد آن و همچنین روش­های انتقال فناوری مطالبی بیان می­شود. سپس به بیان انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت، اسپین­آف­های دانشگاهی و مکانیزم­های حمایتی سه سطح ماکرو، مزو و میکرو از فرآیند اسپین­آف پرداخته شده­است.

فصل سوم   در این فصل ابتدا خلاصه­ای از نظرات محققین درباره­ی عناصر، مولفه­های اصلی و فرآیند اسپین­آف ارائه می­شوند. سپس بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده چند مقاله انتخاب و خلاصه­ای از آن­ها در این قسمت آورده شده­است.

فصل چهارم   در این فصل با استفاده از داده­های جمع آوری شده از پرسشنامه­ها و آزمون t به بررسی فرضیه­ها می پردازیم. در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار spss ویراست 16 استفاده شده­است.

فصل پنجم   در این فصل نتایج کلی به دست آمده از تحقیق در بررسی موانع و عوامل کلیدی موفقیت در انتقال دانش از دانشگاه به شرکت­های نوپا بیان شده­اند و به اولویت­بندی آن­ها پرداخته­ایم. در پایان پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی که در ضمن انجام این تحقیق حاصل شده­اند ارائه می­گردند.

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

 • مقدمه

فرآیند انتقال فناوری مقوله­ی پیچیده­ای است که شامل مسائل قانونی، پیچیدگی­های فنی، محاسبات مالی و بازاریابی است (لیپینسکی و همکاران، 2008). نظریات متعددی در مورد انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت و بهره برداری از نتایج مطالعات روی داده در دانشگاه­ها ارائه شده­اند که به تولید محصولات مبدعانه منتهی می­شوند. ایجاد شرکت­های اسپین­آف و ارتباط دانشگاه با آنها یکی از روش­های مهم در انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت است، این شرکت­ها با هدف تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی به وجود می­آیند.

 • فناوری

فناوری از چهار عنصر اصلی تشکیل شده ­است (کیوان حسینی، 1388)، بنابراین انتقال آن زمانی به طور کامل انجام می­شود که بین این چهار عنصر تناسب وجود داشته باشد (شکل 2-1).

در ادامه شرح مختصری از هر یک از این عناصر ارائه می­شود:

1- بعد فنی:

مجموعه­ای از ابزارها، ماشین آلات، تاسیسات و تسهیلات فیزیکی که به دلیل سرعت رشد و پیشرفت زیاد، غالباً سه عنصر دیگر نمی­توانند پاسخگوی رشد سریع سخت­­افزار باشند.

2- بعد انسانی:

بخشی از فناوری که در انسان متجلی شده و در برگیرنده آگاهی، استعداد، تجارت، مهارت، ابتکار و انگیزه­های اوست.

3- بعد اطلاعاتی:

فناوری در برگیرنده مجموعه اطلاعاتی به اشکال مختلف مثل اسناد، داده­ها، آمار، نقشه­ها و… است که جنبه محرمانه بودن آن بیشتر از سخت­افزار بوده و تمایل کمی برای انتقال آن وجود دارد. موفقیت در این زمینه، به زیربنای علمی، پژوهشی و فناورانه بستگی دارد (ای­پی سی­تی­تی، 1988).

از لحاظ حقوقی و قانونی، برای اینکه اطلاعات قابل حمایت شوند، باید سه شرط وجود داشته باشد:

الف) محرمانه باشد.

ب) دارای ارزش تجاری باشد، به گونه ای که این ارزش تجاری ناشی از ویژگی محرمانه آن باشد.

ج) حمایت از آن توسط و به درخواست کسی باشد که قانوناَ آن را در کنترل دارد (تحویلیان، 1385).

4- بعد سازمان:

مجموعه­ای از نظام­های سازماندهی، مدیریتی، شبکه و بازاریابی است که با انتقال، جذب، بهره­برداری و توسعه فناوری مرتبط است (ای­پی­سی­تی­تی، 1988).

مواردی که در بالا اشاره شد، عناصر اصلی تشکیل دهنده فناوری به شمار می­روند. باید توجه داشت که ابعاد دیگری نیز به عنوان عوامل موثر در شناخت ویژگی­های فناوری بیان شده اند که از جمله آن­ها می­توان به چرخه عمر فناوری، پیچیدگی فناوری، سرعت تحولات آن، اندازه بازار در دسترس و ارزش افزوده اشاره کرد.

بهترین وضعیت عمر فناوری برای انتقال، دوره معرفی و رشد فناوری است؛ چرا که خطر پذیری تحقیقات سپری شده و زمان کافی برای استفاده اقتصادی از آن فراهم است. پیچیدگی فناوری مورد انتقال باید در حد توان فنی و اقتصادی متقاضی فناوری و یا یک ترم بالاتر باشد که امکان جذب فناوری فراهم شود. سرعت تحولات فناوری باید متناسب ظرفیت و قابلیت متقاضی فناوری باشد تا امکان حیات و توسعه فناوری فراهم و همراهی با تحولات فناوری در دنیا، امکان پذیر گردد (ناظمی و همکاران، 1389).

[1] entrepreneurial universities

[2] Spin-offs

[3] Technology transfer

[4] Spin-offs

[5] Technology transfer offices

فهرست منابع فارسی

 1. تحویلیان، علی (1385). ” حقوق انتقال تكنولوژي مقدمه­اي بر انتقال دانش فني”، فصلنامه حقوقي گواه، شماره 7و6 ، صفحه 92.
 1. حسینی، کیوان (1388). “چگونگي تاثيرگذاري ملاحظه­هاي امنيتي/استرات‍ژيك بر فرآيند انتقال تكنولوژي”، فصلنامه پژوهش و توسعه فناوري، شماره 1، صفحه 123-105 .
 1. سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور. معرفی و رسالت صندوق. (مهر 1391)
 1. طالبی، کامبیز و زارع یکتا، محمدرضا (1387). “آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه­ی شرکت­های کوچک و متوسط (SMEs) دانش بنیان”، فصلنامه توسعه كارآفريني، شماره 1، صفحه 131-111.
 1. عربي، سيدعبدالحميد (1386). “روشهاي انتقال تكنولوژي”، ماهنامه تدبیر، شماره 179، صفحه 64-61.
 1. عزیزی، مجتبی و صبحيه، محمدحسين و بمانيان، محمدرضا (1386). “بررسي جايگاه و اهميت مديريت انتقال تكنولوژي در صنعت نفت كشور”، فصلنامه مدیریت پروژه، شماره 6، صفحه 23-14.
 1. علی­احمدی، علیرضا و توکلی، علیرضا (1385). “مدل انتخابي و اولويت­بندي روش­هاي انتقال تكنولوژي”، دو فصلنامه مديريت فردا، شماره 16-15، صفحه 54-43.
 1. ناظمی، شمس­الدین و اخروی، امیرحسین و ابراهیمی پور، محمدجواد (1389). “ارائه مدل مفهومی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت: رویکرد فرا تحلیلی”، فصلنامه پژوهش و توسعه فناوري، شماره 3، صفحه 30-1.

فهرست منابع انگلیسی

 1. APCTT (1988). Technology Atlas, an overview, United Nation Asia and Pacifics Center for transfer of Technology, [Online]. < www.apctt.org> [8 Agu 2012]
 1. Audretsch, D.V. and Lehmann, E.E. and Warning, S. (2005). “University spillovers and new firm location.” Research Policy, Vol. 34, No.7: 1113–1122.
 1. Bathelt, H., Kogler, D.F. and Munro, A.K. (2010). “A knowledge-based typology of university spin-offs in the context of regional economic development.” Technovation, Vol. 30, No. 9-10: 519-532.
 1. Birley, S. (1985). “The role of networks in the entrepreneurial process.” Journal  of Business Venturing, Vol. 24, No. 1: 107–117.
 1. Birley, S. (2002). “Universities, academics,  and  spinout  companies:  Lessons  from imperial.” International Journal  of Entrepreneurship Education, Vol.1 No.1: 1–21.
 1. Bozeman, B. (2000). “Technology transfer and public policy: A review of  research  and theory.” Research  Policy, Vol.29 No.4-5: 627–655.
 1. Clarysse, B. and Moray, N. (2004). “A process study of entrepreneurial team formation: The case of a research-based spin-off.” Journal  of Business Venturing, Vol.19, No.1: 55–79.
 1. Clarysse, B., Wright, M., Lockett, A., van de Velde, E. and Vohora, A. (2005). “Spinning out new ventures: a typology of incubation strategies from European research institutions.” Journal of Business Venturing, Vol. 20, No. 2: 183-216.
 1. Druilhe, C. and Garnsey, E. (2004). “Do academic spin-outs differ and does it matter?” Journal of Technology Transfer, Vol. 29, No. 3–4: 269–285.
 1. Elpida, S., Galanakis, K., Bakouros, L. and Platias, S. (2010) “The Spin-off Chain.” Journal of Technology Management & Innovation, Vol. 5, No. 3: 51-68.
 1. Elpida, S., Galanakis, K., Bakouros, L. and Platias, S. (2010) “The Spin-off Chain.” Journal of Technology Management & Innovation, Vol. 5, No. 3: 51-68.
 1. Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C. and Terra, B. R. C. (2000) “The future of the university and the university of the future: Evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm.” Research Policy, Vol.29, No.2: 313-330.
 1. Friedman, J. and Silberman, J. (2003). “University technology transfer: the impact of organization and environment” Journal of Technology Transfer, Vol. 28, No.1: 17-30.
 1. Grant, H. and Christopher, S. (2006). “Australian university technology transfer managers: Backgrounds, work roles, specialist skills and perceptions”, Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 28, No. 3: 213-230.
 1. Hayton, J.C., George. G. and Zahra, S.A. (2002). “National culture and entrepreneurship: a review of behavioural research.”  Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 26: 33-52.
 1. Hutchison, V. and Quintas, P. (2008). “Do SMEs do knowledge management? Or simply manage what they know?” International Small Business Journal, vol. 26, no. 2: 131-154.
 1. Jensen, R. and Thursby, M.C. (2001). “Proofs and prototypes for sale: the licensing of university inventions.”, American Economic Review, Vol. 91, No. 1: 240-259.
 1. Landry, R., Amara, N. and Rherrad, I. (2006). “Why are some university researchers more likely to create spin-offs than others? Evidence from Canadian universities”, Research Policy, Vol. 35, No. 10: 1599-1615.
 1. Lindelo¨f P. and Lo¨fsten H. (2004). “Proximity as a resource base for competitive advantage: University-industry links for technology transfer.” Journal  of Technology  Transfer, Vol. 29, No. 3–4: 311–326.
 1. Link, A.N. and Scott, J.T. (2003). “The growth of research triangle park” Small Business Economics, Vol. 20, No. 2: 167-175.
 1. Lipinski, J., Minutolo, M.C. and Crothers, L.M. (2008). “The Complex Relationship Driving Technology Transfer: The Potential Opportunities Missed by Universities”,  Journal of Behavioral and Applied Management, Vol. 9, No. 2: 112-133.
 1. Lockett, A., Siegel, D., Wright, M. and Ensley, M. (2005). “The creation of spin-off firms at public research institutions: Managerial and policy implications.”  Research  Policy, Vol. 34, No.7: 981–993.
 1. Lockett, A., Wright, M. and Franklin, S. (2003). “Technology  transfer and universities’ spinout strategies.” Small Business Economics, Vol. 20, No. 2: 185–200.
 1. Markman, G., Gianiodis, P., Phan, P. and Balkin, D. (2005). “Innovation speed: transferring university technology to market”, Research Policy, Vol. 34, No. 7: 1058-1075.
 1. McQueen, D.H. and Wallmark, J.T. (1982). “Spin-off companies from Chalmers University of Technology.” Technovation, Vol. 1, No. 4: 305–315.
 1. Meyer, M. (2003). “Academic entrepreneurs or entrepreneurial academics? Research based ventures and public support  mechanisms.” R&D  Management, Vol. 33, No.2: 107–115.
 1. Mok, K.H. (2005). “Fostering entrepreneurship: changing role of government and higher education governance in Hong Kong”, Research Policy, Vol. 34, No. 4: 537-554.
 1. Ndonzuau, F.N., Pirnay, F. and Surlemont B. (2002). “A stage model of academic spin-off creation.” Technovation. Vol. 22, No.5: 281-289.
 1. Nicolaou, N. and Birley, S. (2003a). “Academic networks in a trichotomous categorisation of university spinouts.” Journal of Business Venturing, Vol. 18, No. 3, 333–359.
 1. Olofson, C., and Wahlbin, C. (1984). “Technology-based new ventures from technical universities: A Swedish case.” Frontiers of entrepreneurship research.  Babson College, Wellesley, MA: 192-211.
 1. Owen-Smith, J., Riccaboni, M., Pammolli, F. and Powell, W. (2002). “A Comparison of U.S. and European University-Industry Relations in the Life Sciences.” Management Science, Vol. 48, No. 1: 24-43.
 1. Phane, P.H., Siegel, D.S. and Wright, M. (2005). Science parks and incubators: Observations, synthesis and future research, Journal  of Business Venturing, Vol. 20, No. 2: 165-182.
 1. Powers, J. B. and Mcdougall, P. P. (2005). “University start-up formation and technology licensing with firms that go public: A resource-based view of  academic entrepreneurship.” Journal of Business Venturing, Vol.20, No.3: 291–311.
 1. Ranking The University and Research Institutes of Iran. [Online]. < http://isc.gov.ir/>. [5 Feb 2013]
 1. Rasmussen, E. (2006). Spin-off venture creation in a university context. Presented at the 14th Nordic Conference on Small Business Research, Stockholm, Sweden.
 1. Rogers,  E.M., Takegami, S. and Yin, J. (2001). “Lessons  learned  about  technology  transfer.”  Technovation, Vol. 21, No.4: 253–261.

 

 1. Shane, S. (2002a). “Selling university  technology: Patterns from MIT.”  Management Science,  Vol.48, No.1: 122–137.

 

 1. Sharif, N. and Baark, E. (2005). “The tamest of tigers? Understanding Hong Kong’s innovation system and innovation policies” International Journal of Technology and Globalization, Vol. 1, No. 3-4: 462-479.
 1. Sharma, M., Kumar, U. and Lalande, L. (2006). “Role of university technology transfer offices in university technology commercialization: case study of the Carleton university foundry program.” Journal of Services Research, Vol. 6, Special Issue: 109-139.
 1. Siegel, D.L, Waldman, D., Atwater, L.E. and Link, A. (2003). “Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university–industry collaboration.” Journal of High Technology, Management Research, Vol. 14, No. 1: 111-133.
 1. Siegel, D.L., Waldman, D., Atwater, L.E. and Link, A. (2004). “Toward a model of the effective transfer of scientific knowledge from academicians to practitioners: qualitative evidence from the commercialization of university technologies”, Journal of English Technology Management, Vol. 21, No. 1-2: 115-142.
 1. Smilor, R.W., Gibson, D.V. and Dietrich, G.B., (1990). “University spin- out companies: technology start-ups from UT-Austin.” Journal of Business Venturing, Vol. 5, No. 1: 63–76.
 1. Steffensen, M., Rogers, E. and Speakman, K. (2001). “Spin-offs from research centers at a research university.” Journal  of Business Venturing, Vol.15, No.1: 93–111.
 1. Thorpe, R., Holt, R., Macpherson, A. and Pittaway, L. (2005). “Using Knowledge within Small and Medium-Sized Firms: A systematic Review of the Evidence.” Inetrnational Journal of Management Reviews, Vol. 7, No. 4: 257-281.
 1. USINE project. (2000). [Online]. <http://www.usine.uni-bonn.de/index/bilder/Valencia.pdf>. [14 Aug  2012].
 1. Van de Ven, A. H., Hudson, R. and Schroeder, D. (1984). “Designing new business start-ups: Entrepreneurial, organizational, and ecological considerations.” Journal  of Management,  Vol. 10, No. 1: 87–107.
 1. Vohora, A., Wright, M., & Lockett, A. (2004). “Critical junctures in the development of university high-tech spinout companies. Research Policy, Vol. 33, No.1: 147–175.
 1. Wijnhoven, Fons. (2006). Knowledge Integration : The Practice of Knowledge Management in Small and Medium Enterprises. Germany, Physica-Verlag.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت بر انتقال دانش از دانشگاه به شرکت های نوپا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

71 + = 80