صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راهکار های نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا

59,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه علوم انتظامی

مرکز آموزش عالی عقیدتی سیاسی

پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عقيدتی سياسی

عنوان :

صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم  و راهکار های نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا   

 استاد راهنما :

 دکتر بهمن  منصوری

استاد مشاور :

حجت الاسلام والمسلمین  سید علی نبوی

نگارش :

………………..

 

تابستان  1392

 

 

 

 

 

چكيده

در طول تاريخ بشر، جرم و گناه در سطح جامعه باعث بروز مشكلات متعددي گرديده و هميشه بشر در انديشه‌ي صيانت از فرد و پيشگيري از وقوع جرم و گناه بوده است. نيروي انتظامي با توجه به اين‌كه مسئول حفظ آرامش و برقراري امنيت كشور مي‌باشد، به همين علت در معرض آسيب‌ها و تهديدهاي فراواني بوده و اين مهم مسئولان و مديران ارشد را به انديشه‌ي راهكارهاي صيانت از كاركنان ناجا و پيشگيري از وقوع جرم و گناه بين آنان واداشته است.

اين نوشتار با روش توصيفي- تحليلي پس از تبيين جرم و گناه از منظر قرآن كريم و رابطه‌ي جرم و گناه؛ به بيان صيانت در قرآن(هدایت، اعتقاد به معاد، اقامه نماز، عفاف، ازدواج، اعتصام، انفاق، ادای دین و تقوا)، انواع صيانت(فردی وسازمانی)، شيوه‌هاي صيانت(علمی و عملی)، روش‌هاي پيشگيري(اعتقاد به توحید، معاد، اقامه نماز، امربه معروف و نهی از منکر)، تدابیر پیشگیرانه(اصلاح بسترهای اجتماعی جرم و گناه، اجرای عدالت، احترام و تکریم، تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی، تعلیم و آموزش عمومی و نظارت و کنترل)، راهكارهاي صيانت كاركنان ناجا و پيشگيري از وقوع جرم و گناه بين آنان با توجه به آموزه‌هاي قرآن كريم پرداخته است.

واژگان کلیدی : صیانت- پیشگیری – جرم –  گناه

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- كليات  
مقدمه… 2
1-2-بیان مسأله…… 4
1-3- سوال های تحقیق… 5
1-3-1- سوال اصلی …. 5
1-3-2- سوال های فرعی….. 5
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق… 6
1-5-اهداف تحقیق…… 7
1-5-1-هدف اصلی……. 7
1-5-2-اهداف فرعی … 7
1-6-پیشینه تحقیق….. 8
1-7-کاربردهای تحقیق….. 10
1-8-روش تحقیق… 11
1-9-تعریف واژگان کلیدی…. 11
1-9-1-صیانت….. 11
1-9-2-پیشگیری…. 11
1-9-3-جرم… 12
1-9-4-گناه… 12
فصل دوم- صيانت  
2-1- مقدمه….. 14
2-2- معنا و مفهوم صیانت……. 14
2-3- اهمیت و ضرورت صیانت… 19
2-4- صیانت در قرآن کریم…. 21
2-4-1- هدایت و صیانت……. 21
2-4-2- اعتقاد به معاد و صیانت….. 23
2-4-3- اقامه نماز و صیانت……. 24
2-4-4- عفاف و صیانت…. 25
2-4-5- ازدواج و صیانت… 30
2-4-6- اعتصام و صيانت…… 38
2-4-6- 1- اعتصام به خدا و اعتصام به ريسمان الهي …. 40
2-4-6-2- انواع اعتصام ….. 40
2-4-7- عصمت و صیانت…… 41
2-4-8- انفاق و صیانت…… 47
2-4-9- اداي دين و صیانت……. 50
2-4-10- تقوا(صیانت)……. 52
2-4-10-1-دستاوردهاي تقوا(صيانت)…… 53
2-5- انواع صیانت… 61
2-5-1- صیانت فردی…. 62
2-5-2-صیانت سازمانی… 64
2-6-شیوه های صیانت…… 67
2-6-1-شیوه علمی…… 67
2-6-2-شیوه عملی …. 69
فصل سوم- پيشگيري  
3-1- مقدمه…. 79
3-2- معنا و مفهوم پیشگیری…. 81
3-3- واژه شناسی پیشگیری از جرم…. 83
3-4- مصادیق جرم و گناه در قرآن کریم…… 84
3-5- رابطه جرم و گناه…. 87
3-6-پیشگیری از جرم و گناه در قرآن کریم….. 89
3-7-روش های پیشگیری از جرم و گناه از دیدگاه قرآن کریم…… 91
3-7-1- اعتقاد به توحید… 93
3-7-2- اعتقاد به معاد……. 100
3-7-3- اقامه نماز… 104
3-7-4- امر به معروف و نهی از منکر…… 104
3-8- تدابیر پیشگیرانه…… 113
3-8-1- اصلاح بسترهای اجتماعی جرم و گناه……. 113
3-8-2- اجرای عدالت….. 115
3-8-3- احترام و تکریم……. 117
3-8-4- تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی….. 121
3-8-5- تعلیم وآموزش عمومی… 124
3-8-6- نظارت و کنترل…. 130
فصل چهارم-راهكارهاي نهادينه كردن صيانت و پيشگيري در بين كاركنان ناجا  
4-1-مقدمه…. 134
4-2-شناخت جرائم  شايع و علل و عوامل وقوع آنها در بین کارکنان ناجا… 134
4-2-1-ضرب و شتم…. 136
4-2-2-اخاذی…… 138
4-2-3- ارتشاء……. 139
4-2-4- عمل منافی عفت…. 143
4-2-5- اعتیاد … 146
4-2-6- تبانی…. 148
4-2-7- سوء استفاده از موقعیت شغلی……. 149
4-2-8- گزارش خلاف واقع……. 150
4-2-9- خودکشی و خودزنی…. 151
4-2-10- فرار ازخدمت….. 153
4-2-11- تیراندازی سهوی…. 154
4-2-12- لغو دستور… 156
4-3-آسیب شناسی مشاغل کارکنان…. 157
4-3-1- تهدیدات وآسیب های اخلاقی….. 157
4-3-2- عوامل درون سازمانی……. 158
4-3-3- عوامل برون سازمانی… 159
4-4-تربیت دینی كاركنان…..…… 159
4-5- تقويت صيانت نفس… 165
4-6-آموزش مهارت های حرفه ای……. 170
4-7-تامين نيازهاي كاركنان……. 172
4-8- انتخاب فرماندهان و مدیران شایسته برای الگوسازی…… 177
4-9– نظارت وکنترل… 179
فصل پنجم- خلاصه، نتیجه گیری و پـیشنهادها  
5-1- خلاصه تحقیق…. 182
5-2- نتیجه گیری… 182
5-3-پیشنهادها …… 186
فهرست منابع و ماخذ 189

 

فصل اول

کلیات

  • مقدمه

   از آن روز که آدم با وسوسه شیطان عصیان کرد «…فعَصىَ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَى‏» (طه/121) و میوه ممنوعه را خورد و به کیفر این گناه از بهشت رانده شد و در زمین جای گرفت باب گناه گشوده شد و در همان آغاز پسر آدم، قابیل، برادرش هابیل را کشت و بزرگ‌ترین جرم را در روی زمین مرتکب گشت، لذا آفت سعادت انسان که جرم و گناه بود، شکل گرفت، چرا که گناه، ماده وجود آدمی را فاسد و آن را از خاصیت می اندازد. گناهکاران در دنیا نزد مردم بی ارج و ارزش و در آخرت در پیشگاه خدا و صالحان خجل و شرمنده اند. حتی این گروه در برابر وجدان خود احساس خفت و خواری می کنند. لذا بر هر‌کسی که طالب آرامش در برابر وجدان، عزت و سربلندی در میان مردم و سعادت و سرافرازی در محضر خداوند است، لازم است تا جداً  از گناه  و معصیت دست بکشد و به هیچ وجه مرتکب جرم و جنایت نشود.

   دیر زمانی نیست که اندیشه حقوقی مبتنی بر صیانت و پیشگیری، در میان جوامع علمی و حقوقی کشورهای مختلف رواج یافته است و در این مسیر، پیشرفت هایی نیز داشته اند؛ اما با نگاهی به آموزه‌های دینی درمی‌یابیم که آنچه امروزه از آن به عنوان صیانت و پیشگیری از وقوع جرم         یاد می شود در تار و پود پیام های آسمانی و رهنمودهای انبیا و اولیای الهی تنیده شده است؛ تا آنجا که می‌توان رسالت دین را رهایی انسان از تباهی، فساد و گمراهی دانست.

   در نظام الهی اسلام[1] که بر اساس توحید و خدا محوری است، تجلی احکام دین از خلقت حضرت آدم تا کنون در حیطه دستورهای اعتقادی، اخلاقی و احکام قرآن کریم نمود پیدا می کند و قرآن به عنوان یک کتاب مقدس برنامه هایی برای سعادت انسان درنظرگرفته است که وی را در بالاترین جایگاه قرار می‌دهد. این برنامه‌ها باعث می شود که انسان به جرم، انحراف و گناه فکر نکند، مبادرت به ارتکاب آن ننماید و اگر بر اثر غفلت یا وسوسه های شیطان منحرف شد، توبه نماید و از خدا طلب عفو کند؛ این کتاب آسمانی برای رسیدن به چنین هدفی، مبانی را مطرح می نماید، راه سعادت را نشان می دهد و عوامل انحراف و موانع رشد را تبیین می‌کند.

   براین اساس، توحید محوری به عنوان فرهنگ دینی ما مسلمانان که شالوده فکری، فردی، قانون‌گزاری و ارزش‌های اجتماعی-اسلامی جامعه ما را شکل داده است، در دین مبین اسلام به طور کامل تجلی نموده و اسلام به عنوان آخرین مکتب بشری که تنها سرمایه سعادت، نسخه علاج دردهای بشری و رسیدن به کمال است؛ بر پایه های کلام الله مجید(قرآن) بنا گردیده است. این کتاب گران‌قدر که سرچشمه آموزه‌های دینی و متن اصلی تربیتی را ارائه می‌دهد، در حوزه جرم و گناه بیش از پیش باید موردتوجه و استفاده قرار گیرد. حتی در برخی از کتاب‌های داخلی و خارجی به تحقیقات و مقاله‌هایی درباره رابطه دین با کاهش جرم که تا کنون اثبات شده، اشاره گردیده است.

   همان طور که می دانیم صیانت و پیشگیری از جرم، مهم‌ترین و کارآمدترین راه مبارزه با جرم است. از سوی دیگر مبانی، نظریه ها و تعاریف برای جرم و بزهکاری ما را به راهکارهایی برای پیشگیری از جرم و گناه رهنمون می سازد که از جمله مهم‌ترین منبع آن، گونه جدید پیشگیری قرآنی است که باید پاسخ گوی نیازهای امروز و مشکلات ایجاد شده در حوزه جرم و گناه باشد. ما در تحقیق حاضر به دنبال ارائه کارکردهای قرآنی جهت پیشگیری بوده و با استفاده از قرآن کریم که مهم‌ترین و اصلی ترین منبع  تعلیم و تربیت  می باشد، روش‌هایی جهت پیشگیری از جرم و گناه ارائه، ارزیابی و تحلیل می نماییم.

   در پژوهش حاضر در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته و در فصل دوم به توضیح کامل صیانت در معنا، مفهوم و انواع آن و سپس در فصل سوم به مقوله پیشگیری از جرم و گناه می‌پردازیم. در فصل چهارم راهکارهایی جهت نهادینه کردن صیانت و پیشگیری در بین کارکنان ناجا تحلیل و ارائه می‌شود و در فصل آخر با پیشنهادهایی ضمن نتیجه‌گیری، تحقیقات آتی و    محدودیت‌‌های تحقیقات فعلی را بررسی می‌کنیم.

1-2-بیان مسأله

 صیانت و پیشگیری، بهتر، راحت تر و کم هزینه‌تر از درمان است، همه علماء بر این مساله اعتراف دارند که بیشترین توان، همت و اراده را قبل از وقوع جرم باید به کار برد. قرآن کریم به عنوان مهم ترین و متقن ترین منبع اسلامی به موضوع صیانت و پیشگیری از جرم و گناه توجه ویژه ای دارد هرچند که در قرآن به طور مستقیم کلمه صیانت و پیشگیری به کار نرفته است اما به شکل ضمنی، آیات فراوانی دال بر این مساله می باشد. برای مثال بیشتر آیات نهی از منکر، به نوعی انسان را از چیزی برحذر می دارند که این خود بدون شک نوعی پیشگیری از وقوع گناه است. از طرفی دیگر با توجه به ماموریت های نیروی انتظامی، کارکنان این سازمان بسیار در معرض آسیب ها قرار می گیرند و برای گرفتار نشدن در ورطه این آسیب ها، منطقی ترین راه، پیشگیری و صیانت کارکنان می باشد که لازمه آن ارتقاء و نهادینه کردن فرهنگ صیانت و پیشگیری از طریق آموزش و بیان اهمیت آن از منظر قرآن کریم می باشد.

   بنابراین با توجه به بعد انسانی- تربیتی صیانت و بنابرگفته اساتید حوزه علوم انسانی که    می‌گویند آموزش و خودآگاهی، لازمه بینش و ساخت شخصیت می باشد؛ ایجاب می نماید که در وهله اول جهت مراقبت نفس و تزکیه ضمن درنظر گرفتن وابستگی جامعه اسلامی به آموخته ها و فرهنگ و ارزش‌های دینی، با مطالعات و بررسی‌های دینی مطالبی در این حوزه استخراج شود تا با توجه به علوم روز انسانی بتوان از ترکیب آن جهت صیانت و پیشگیری راهکارهایی ارائه نمود.

   از جمله روش های آموزشی در این زمینه، استفاده از فرهنگ و ارزش های قرآنی است.    اگر چارچوب ذهنی ما بر اساس مفاهیم و معارف قرآنی شکل بگیرد، خود، بهترین روش برای صیانت و پیشگیری از جرم و گناه می‌باشد؛ زیرا قرآن کریم می‌فرماید: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً؛ تو به خلق بگو هرکس بر حسب ذات و طبیعت خود عملی انجام خواهد داد.» (اسرا/84)

   اگر شاکله وجودی جامعه پلیسی ما با معارف قرآن کریم عجین شود، خود، بهترین راهگشا برای صیانت کارکنان و پیشگیری از وقوع جرم و گناه بین آنان می‌باشد. در این نوشتار به دنبال آن هستیم که جرم و گناه را از منظر قرآن کریم تبیین نموده و سپس روش‌های صیانت افراد و راهکارهای پیشگیری از جرم و گناه  از منظر قرآن کریم را بیان نموده و در ادامه روش‌های       نهادینه‌کردن صیانت در بین کارکنان ناجا و پیشگیری از وقوع جرم و گناه بیان شود.

1-3- سوال های تحقیق

1-3-1- سوال اصلی

صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم چه جايگاهي دارد و راهکارهای     نهادینه‌کردن آن در بین کارکنان ناجا چیست؟

1-3-2- سوال های فرعی

1- معنا و مفهوم، اهمیت، ضرورت و شیوه های صیانت از منظر قرآن کریم چیست؟

2- معنا و مفهوم، اهمیت، ضرورت و شیوه های پیشگیری از جرم  و گناه از دیدگاه قرآن کریم چیست؟

3- راهکارهای نهادینه کردن صیانت و پیشگیری در بین كاركنان ناجا چیست؟

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق

همه اندیشمندان به این نكته معترفند که پیشگیری، آسان‌تر، بهتر و کم هزینه تر از درمان است. این اهمیت  به سبب هدفی است که از اجرای آن دنبال می شود؛ یعنی جدا از اینکه نفس این عمل، نوعی عمل به معروف است و از این جهت مقدمه رسیدن به اهداف عالی تری است؛ زمینه های رشد و تعالی آدمی در پرتو پیشگیری از جرم، فرصت ظهور و نمود می یابد.

 به بیان دیگر، از بین بردن زمینه های بزهکاری و انحراف، خود مقدمه و مدخلی برای فعلیت یافتن و تحقق زمینه‌ها و فرصت‌های هدایت و کمال آدمی و دسترسی او به عبودیت و سعادت حقیقی است؛ ازاین رو، پیشگیری از جرم در جهت این هدف غایی، ارزش و اهمیت والایی دارد.

   در قرآن کریم شیوه هایی ارایه شده که اساسا به اعمال کیفر نیازی نیست و به همین جهت کتاب تعلیم و تربیت محسوب می شود و نباید قانون جزا تلقی گردد. از آنجا که قرآن به عنوان کتاب قانون، مستند قرار می گیرد، اشکال فوق الذکر جلوه می نماید. این پژوهش چنین هدفی را تبیین تربیتی بودن قرآن برای انسان در قانون جزا دانسته و به عنوان هدف اصلی دنبال می کند.

   براین اساس، راه‌های صیانت و پیشگیری از جرم هرچه باشند، براین اصل استوارند که هرگونه برخورد منطقی و موثر با پدیده جرم و گناه، مستلزم درک صحیح و عالمانه ماهیت این پدیده و علل و عوامل موثر آن است. قرآن کریم به دلیل جامعیت و اشراف در کلیه زمینه های اخلاقی، فردی، انسانی و اجتماعی، نمونه کامل یک الگوی موفق است که باید از آن بهره جست. لذا قرآن كريم از نظر فردی، به دنبال ایجاد یک تحول اساسی در شخصیت انسان ها براساس ارزش های متعالی است تا از این طریق انسان را به مرحله ای از رشد و تعالی برساند که کمترین نتیجه آن اجتناب و خودداری داوطلبانه از انحراف و کجروی است و از نظر اجتماعی نیز به دنبال ساختن جامعه ای نمونه از نظر اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می باشد که در آن کلیه عوامل و زمینه های انحراف از بین رفته باشد.

   از طرف دیگر با توجه به این که سیاست اصلی اسلام در مبارزه با جرم و گناه سیاستی کنشی و پیشینی است و نه واکنشی و پسینی و همچنین سیاست کیفری اسلام، بخش بسیار کوچکی از سیاست جنایی آن را در مبارزه با جرم و گناه تشکیل می‌دهد، اساس و شالوده این مباحث، کتاب قرآن کریم و تحلیل آن در این زمینه است زیرا قرآن پایه و اساس دین اسلام را تشکیل می‌دهد، به علاوه تبیین سیاست های پیشگیرانه قرآنی این فرصت را فراهم می آورد تا مقایسه ای بین این     روش ها با آنچه در جرم شناسی پیشگیری و صیانت مطرح شده است، صورت گیرد و ویژگی ها و برجستگی های روش های پیشگیرانه قرآنی مطرح شود. به ویژه این واقعیت روشن گردد که رویکرد پیشگیرانه جرم، مساله جدیدی نیست که خاستگاه آن نظریه های جرم شناسی مغرب زمین باشد و از آنجا به کشورهای دیگر صادر شده باشد؛ بلکه مفاهیم قرآن در دورانی که این مفاهیم برای اندیشمندان غربی ناشناخته و غیرقابل تصور بوده است، آموزه هایی را در راستای پیشگیری از جرم و گناه و صیانت ارائه نموده است؛ هر چند این آموزه ها مهجور و ناشناخته مانده است.

1-5-اهداف تحقیق

1-5-1- هدف اصلی

تبیین صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راهکارهای نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا.

1-5-2- اهداف فرعی

  1. تبیین معنا، مفهوم، اهمیت، ضرورت و شیوه های صیانت از منظر قرآن کریم .
  2. تبیین معنا، مفهوم، اهمیت، ضرورت و شیوه های پیشگیری از وقوع جرم وگناه از دیدگاه قرآن کریم.
  3. تبیین راهکارهای نهادینه کردن صیانت و پیشگیری در بین كاركنان ناجا.

1-6-پیشینه تحقیق

   با وجود تک نگاری‌ها و مقاله‌های نوشته شده گوناگون، تاکنون نوشته مستقلی درباره صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از دیدگاه قرآن و راهکارهای نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا منتشر نشده است و این نوشتار به دنبال آن است که راهکارهای علمی و عملی برای جامعه کارکنان ناجا با استفاده از قرآن کریم ارایه نماید. در نظام حقوقی پس از انقلاب اسلامی در دانشگاه ها، حوزه های علمیه و حتی قوای سه گانه علی رغم اینکه جرم شناسی آن هم با تلاش تعداد کمی از اساتید علاقمند به این رشته موضوع بحث قرار گرفته است، اما «جرم شناسی دینی» چندان موردتوجه واقع نگردیده است. متاسفانه در نظام دانشگاهی مباحث جرم شناسی و پیشگیری از جرم از حقوق غرب متاثر بوده و کمتر به پیشگیری از جرم از منظر سیاست جنایی اسلام پرداخته است. از طرفی در حوزه‌های علمیه، صاحبان فن و متخصصین علوم دینی نیز رغبت زیادی به ورود به این بحث ها نشان نداده اند و در واقع جرم شناسی دینی و سیاست جنایی اسلام غریب مانده است، علی رغم اینکه امكان دسترسي به منبع عظیمی چون قرآن کریم وجود دارد. لذا ضرورت تحقیق پیرامون نگرش قرآنی به مقوله بزهکاری و پیشگیری از آن و شناسایی راهکارهای ارایه شده، اهمیت پرداختن موضوع را به خوبی آشکار می‌سازد.

   اما در ارتباط با خود موضوع که صیانت و پیشگیری از جرم و گناه در آموزه های قرآنی است،  تا آنجا که نگارنده بررسی کرده است یک مقاله با عنوان «استراتژی قرآن در مواجهه با انحرافات اجتماعی» یافت شد که در دو قسمت توسط حجه الاسلام نصراله آقاجانی در دو شماره مجله کتاب زنان (شماره 18و17) در سال 1381 نگاشته شده است.

   نویسنده در قسمت اول مقاله با ارائه تعاریف و مفاهیم جامعه شناختی، انحراف‌ها از دیدگاه قرآن کریم و مبانی نظری آسیب شناسی اجتماعی از منظر قرآن کریم را بررسی کرده و در قسمت دوم انواع مختلف انحراف‌های اجتماعی و راه‌های مقابله با آنها را از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار داده است.

 این نوع تحقیقات که البته محدود هم می‌باشند، رابطه دین (به مفهوم کلی آن) را با جرم، انحراف و کنترل اجتماعی به صورت تجربی مورد بررسی قرار داده و نتایج بعضا متناقضی را هم ارائه نموده‌اند، اما در هیچ یک از آنها راهکارهای پیشگیرانه دین و به ویژه اسلام به صورت جزئی و تفصیلی مورد بحث قرار نگرفته است.

پژوهش های داخل کشور که در ارتباط با پیشگیری و کنترل اجتماعی صورت گرفته به شرح زیر است:

   -کتابی با عنوان «نقش اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری» توسط  آقای مهدی علیزاده در سال 1382 انتشار یافته است و بخش هایی از آموزه های پیشگیرانه اسلامی را ارائه نموده است.

   -کتابی با عنوان «پیشگیری و ریشه یابی جرم در اسلام» توسط آقای عباسعلی محمودی در سال 1361در تهران انتشار یافته است و ضمن علت شناسی جرم و انحراف از دیدگاه اسلام به ارائه راهکارهای پیشگیرانه از دیدگاه اسلام پرداخته است.

-پایان نامه ای با عنوان «پیشگیری از وقوع جرم در اسلام » در سال 1371در دانشگاه شهید بهشتی توسط آقای مرتضی درودیان نگاشته شده است و درآن به برخی از اعتقادات و اخلاقیات پیشگیرانه اسلام پرداخته شده است .

   -پایان نامه ای با عنوان «نقش امر به معروف ونهی از منکر در پیشگیری از جرم» توسط آقای سید هادی آل طاهر در سال 1377 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق نوشته شده است و در آن به تاثیر یکی از آموزه های قرآنی بر پیشگیری از جرم پرداخته شده است.

-پایان نامه ای با عنوان «سیاست کیفری اسلام در پیشگیری از جرایم و کاهش بزهکاری» توسط آقای مراد کیانی، در سال 1378در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق نوشته شده است که در آن به تاثیر سیاست کیفری اسلام بر پیشگیری از جرم و کاهش بزهکاری پرداخته شده است.

-پایان نامه ای با عنوان «امر به معروف و نهی از منکر و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم» در سال 1379در دانشگاه آزاد اسلامی توسط آقای سلیمان کامیابی نوشته شده است و در آن به آثار بازدارنده امر به معروف ونهی از منکر پراخته شده است.

   -پایان نامه ای با عنوان «نقش تعالیم دین اسلام در پیشگیری از وقوع جرم» در سال 1384 در دانشگاه آزاد اسلامی توسط آقای حسن پوریانی مهدیرجی نگاشته شده است و در آن به بعضی از دستورات اخلاقی پیشگیرانه اسلام پرداخته است.

آنچه در این تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر بخش هایی از آموزه های دینی بر پیشگیری از جرم می باشد؛ اما در هیچ یک از آن‌ها تحقیق جامعی در رابطه با صیانت و پیشگیری از جرم و گناه در قرآن و راه‌های نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا صورت نگرفته؛ چیزی که این تحقیق به دنبال ارائه آن می باشد.

1-7-کاربردهای تحقیق

  1. برای تصمیم گیری در کمیسیون های صیانت و پیشگیری.
  2. براي استفاده در پليس پيشگيري ناجا جهت طراحي و اجراي هرچه بهتر وظايف و مأموريت‌هاي محوله.
  3. برای استفاده در کلاس‌های آگاه سازی کارکنان کادر و وظیفه.
  4. برای استفاده در برنامه های دروس ع.س کارکنان ناجا.
  5. برای استفاده دفتر مطالعات و تحقیقات اسلامي ساعس ناجا در امور پژوهشی.
  6. برای استفاده در مراکز آموزش ناجا به عنوان متون درسی.

1-8-روش تحقیق

   تحقیقات در این پژوهش از نوع بنیادی است و از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی در این پژوهش استفاده گردیده است. همچنین به دلیل کیفی بودن بررسی‌ها و مطالعات، این پژوهش روش توصیفی را به کار برده است.

1-9-تعریف واژگان کلیدی

1-9-1-صیانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و مآخذ

– قرآن مجید

– نهج البلاغه

– ابن بابويه، محمدبن علي (1411). من لايحضرالفقيه، بيروت(لبنان): دارالتعارف للمطبوعات.

– ابن سينا، حسين (1377ه.ق). الاشارات و التنبيهات، تهران: مطبعه حيدري.

– الامدي التميمي، عبدالواحد (1410). غررالحكم و دررالكلم، مجموعه من الكلمات و الحكم الامام (عليه السلام)، الطبعه الثانيه، قم: دارالكتاب الاسلام.

– ايرانشاهي، حميد (1389). پيشگيري از وقوع جرم و نقش سازمان هاي مسئول در قوانين ايران، چاپ اول، بهاران، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل.

– برزنوني، محمدعلي (1386). نظارت همگاني از منظر اسلام، فصلنامه نظارت و بازرسي، بازرسي كل ناجا، شماره 1، پائيز.

– توسلي، محمدحسن و مينائي راد، محسن (1387). راهكارهاي صيانت و پيشگيري كاركنان ناجا در مقابل تهديدات و آسيب ها، دفتر مطالعات و تحقيقات ساع.س ناجا، ماهنامه پ‍ژوهش و انديشه، شماره 12، سال پنجم.

– جاور، حسين (1382). پيشگيري از وقوع جرم، اصلي كه به فراموشي سپرده شده است، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، مركز مطبوعات و انتشارات.

– جباري، ذبيح ا… (1382). علل ارتكاب جرم و تكليف جامعه، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، مركز مطبوعات و انتشارات.

– جعفري، يعقوب (1381). تفسيركوثر، قم: هجرت.

– جوادي آملي، عبداله (1389). ادب فناي مقربان، تحقيق و تنظيم محمد صفايي، ويرايش حسين شفيعي، قم: چاپ سوم، دفتر انتشارات اسلامي، مركز نشر اسراء.

-حاجی ده آبادی، محمد علی (1379). تربیت اسلامی، تهران : نشر تربیت اسلامی.

-حجتی، سیدمحمدباقر (1377). اسلام و تعلیم و تربیت، جلد اول، نشر دفتر فرهنگ اسلامی.

-حسینی شاهرودی، سیدمحمد (1383). امر به معروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین(عليه السلام)، قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، فصلنامه حصون، شماره 2، سال اول، زمستان.

-خسرو شاهي، قدرت الله (1386). پيشگيري از جرم در آموزه هاي قرآن كريم، رساله دكتري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

-خسروي، محمدحسن (1387). راهكارهاي كنترل جرم از نگاه اميرالمومنين(عليه السلام)، چاپ اول، تهران: اعتماد، انتشارات نورالسجاد.

-دروديان، مرتضي (1371). پيشگيري از وقوع جرم در اسلام، تهران: پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي.

-دشتي، محمد (1382). ترجمه نهج البلاغه، چاپ شانزدهم، قم : دفتر تبليغات، موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين (عليه السلام)، زمستان.

– رازی، ابوالفتوح (1376). روض الجنان، چاپ چهارم، مشهد: انتشارات بنیاد پژوهش های اسلامی، آستان قدس رضوی، با کوشش و تصحیح محمدجعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح.

-راغب اصفهاني، حسين بن محمد(1385). مفردات الفاظ قرآن، ترجمه و تحقيق سيد غلامرضا خسروي، تهران: مرتضوي.

-رایجیان اصلی، مهرداد (1383). رهیافتی نو به بنیان‌های نظری پیشگیری از جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره 48 و 49.

-رحمان دوست، منصوره (1385). چگونه كودكاني متدين تربيت كنيم؟، ماهنامه پيوند، شماره 325.

-رحماني، حجت ا… (1387). بررسي تاثير عامليت به نماز بركاهش جرائم و تخلفات كاركنان ناجا، مجله پژوهش و انديشه دفتر مطالعات و تحقيقات ساع.س ناجا، شماره 11، سال پنجم.

-رشادتي، جعفر(1387). پيشگيري از جرم در قرآن،تهران: انتشارات دفتر تحقيقات كاربردي پليس پيشگيري ناجا.

-رئيسي، سيد ابراهيم (1387). تعامل نيروي انتظامي و قوه قضائيه و پيشگيري از جرم، دفتر تحقيقات كاربردي پليس پيشگيري ناجا.

-سیاح، احمد (1370). فرهنگ بزرگ جامعه نوین، تهران: انتشارات اسلام.

– سيدتاج الديني، علي و باخدا، قاسم (1388). صيانت و پيشگيري، چاپ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي، ايران، معاونت آموزش ناجا، اداره كل منابع و متون درسي.

-سيد تاج الديني، علي و مجرد، محمد (1391). صيانت نفس در سپهر دين، تهران: چاپ اول، مركز چاپ و نشر ايمان، بازرسي كل ناجا، دفتر تحقيقات كاربردي.

-شاد، علي اكبر (1382). دانشنامه امام علي (عليه السلام)، چاپ اول، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

-شیخ صدوق، ابی جعفر بن علی (1358 ه.ق.). علل الشرایع، نجف: مکتب الحیدریه.

– شیخ طوسی، محمد بن الحسن (1417 ه.ق.). موسسه البعثه، قم: دارالثقافه.

– طباطبايي، محمدحسين (1417 ه.ق). الميزان في تفسير القرآن، سوم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم: چاپ پنجم.

-طبرسی، رضی‌الدین(1365). ترجمه مکارم الاخلاق، (مترجم) سیدابراهیم میرباقر، تهران: انتشارات فراهانی.

-طبرسی، فضل بن حسن (1368). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو.

– طريحي، فخرالدين (1363). مجمع البحرين، تهران: انتشارات مرتضوي.

– عابدي ميانجي، محمد (1388). وظايف دولت در پيشگيري از جرم در جامعه اسلامي، چاپ اول، تهران: اعتماد، انتشارات نور السجاد.

– عزیزی، عباس(1386). ترجمه مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، قم: چاپ عترت، نشر صلاه.

– فاضل لنكراني(ره)، محمد (1366). آئين كشورداري از ديدگاه امام علي(عليه السلام)، تنظيم و تقرير حسين كريمي، چاپ اول، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

-فلاح زاده، ناصر (1388). فضاسازي تربيتي براي دانش آموزان، ماهنامه پرورشي تربيت، شماره 1، سال بيست و چهارم.

-فيض، عليرضا (1369). مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

-قائمي، علي (1388). نظارت و بازرسي در اسلام، مركز نشر و چاپ ايران، تهران: ساع.س ناجا، معاونت آموزش، اداره كل پ‍ژوهش و تاليفات، پائيز.

– قرائتي، محسن (1383). تفسير نور، تهران: مركز فرهنگي درس هايي از قرآن.

– قرائتي، محسن (1386). گناه شناسي، تهران: مركز فرهنگي درس هايي از قرآن.

– قرشي، سيد علي اكبر (1371). قاموس قرآن، تهران: دارالكتب الاسلاميه.

-قهرماني فرد، كاميار و قلعه اي، عليرضا، (1390)، نگرشي آسيب شناسانه به چالش ها و موانع تربيت ديني، دفتر مطالعات وتحقيقات ساع.س ناجا، شماره20، سال هشتم، پائيز و زمستان.

-کلینی، محمد (1365). اصول کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-گسن، ريموند (1377). جرم شناسي كاربردي، ترجمه مهدي كي‌نيا، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.

– لازرژ، كريستين (1382). درآمدي به سياست جنايي، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ اول، تهران: نشر ميزان.

-مجلسی، محمد باقر (1361). بحار الانوار، بیروت: الوفاء.

– مدرسي، سيدمحمدتقي (1377). تفسير هدايت، آستان قدس رضوي، بنياد پژوهش هاي اسلامي.

– مكارم شيرازي، ناصر، (1386). مثال هاي زيباي قرآن، چاپ چهارم، تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان نژادي، دفتر تبليغات اسلامي، قم: انتشارات نسل جوان، ج اول.

– مكارم شيرازي، ناصر (1381). تفسير نمونه، تهران: دار الكتب الاسلاميه.

-میرمحمدصادقی، حسین (1384). حقوق‌کیفری‌اختصاصی، جرائم علیه اموال‌و مالکیت، تهران:میزان.

– ميرتاج الديني، محمدرضا (1374). اخلاق كارگزاران حكومت از ديدگاه اسلام، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول، زمستان.

-ميرزابابايي، نيره و كشوردوست، سمانه (1387). بسترهاي اخلاقي نيروي انتظامي، مجله پژوهش و انديشه، شماره 11، سال پنجم.

– نجفي ابرندآبادي، علي حسين (1382). پيشگيري از بزه كاري و پليس محلي، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 26-25.

-نسل، غلامرضا (1387). پلیس و سیاست پیشگیری از جرم، تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.

– نماميان، پيمان (1387). پيشگيري از وقوع بزه از نگاه آموزه هاي ديني، دفتر مطالعات و تحقيقات ساع.س ناجا، ماهنامه پ‍ژوهش و انديشه، شماره 10، سال پنجم.

– وليدي، محمدصالح (1388). پيشگيري از جرم در آموزه هاي اسلامي، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، پليس پيشگيري ناجا، شماره 11، سال چهارم، تابستان.

-هاشمي شاهرودي، سيد محمود (1373). قوانين جزايي از نظر اسلام، چاپ اول، تهيه و تنظيم سيد علي اشكوري، قم: دارالكتاب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

Throughout the history of humanity, a crime at the community level and causes numerous problems have always thought the human person and the safeguarding of the prevention of crime and sin.

Given that the police are responsible for maintaining the peace and security of the country, therefore, is vulnerable to many threats. And the important thought leaders and senior managers preservation strategies of police personnel and the prevention of crime and sin has made between them.

This article is a descriptive – analytical explanation of the relationship between crime and crime from the perspective of the Qur’an, the preservation of the Qur’an (guidance, resurrection, prayer, chastity, marriage, Etesami, charity, and piety tribute Variety protection (individual and institutional), preservation methods (theoretical and practical), prevention (belief in monotheism, resurrection, prayer, definitely good and forbidding the evil), Preventive measures (improved social contexts of crime and vice, justice, respect and reverence, economic and livelihood needs, public education and monitoring)- Preservation strategies for preventing crime and police personnel among them according to the teachings of the Holy Quran.

Keywords: Maintenance – Prevention – guilty – Sin

 

 

 

 

 

 

 

 

I.R.I.POLICE UNIVERSITY

Political & Ideological Education Center

 

M.S.Dissertation in

Education and Training

By:

………………..

 

Advisor:

Bahman   Mansouri  PH.D

August  2013  

 

[1] – ان الدین عند الله الاسلام(آل عمران/19)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راهکار های نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 27 = 36

شناسه محصول: d1876 دسته: , , برچسب: , , ,