ماشين

29,000تومان

توضیحات

110 صفحه

فایل Word

مقدمه :

امروزه صنعت ابزارسازي به عنوان الفباي ساخت و توليد از مهمترين پارامترهاي ماشينكاري است كه توانايي ماشينكاري هر قطعه ساز و كار خانه اي به‌ آن وابسته است.
نحوة توليد ابزارهاي برنده و شناخت روش هاي ساخت، كاربرد و توانايي هر يك از آنها به ما كمك مي كند تا فرايند ماشينكاري را به طور كنترل شده اي از نظر كيفيت و هزينه در اختيار خود بگيريم. لذا برآن شديم تا موضوع مواد ابزارهاي برنده را به عنوان پروژه درس توانايي ماشينكار انتخاب و منبع كاملي از اطلاعات مربوط به نحوة ساخت و توليد ابزارهاي برنده را تهيه و مطالب كليدي و مفيد آن را از دايره المعارف ساخت و توليد ترجمه و تفسير كنم تا توانسته باشم خدمت كوچكي هر چند ناچيز ب. جامعه ساخت و توليد داشته باشم.
در تهيه اين پروژه سعي شده ارزش واقعي اصطلاحات فني حفظ و به صورتي قابل درك براي عموم دستنركاران علم ساخت و توليد قابل استفاده باشد.
متن حاضر حاصل تلاش بيش از چهار ماه اينجانب در ترجمه و تفسير مواد ابزارهاي برنده است كه قسمت اعظم آن مربوط به كتاب SME مي باشد كه اميدوارم مورد توجه اساتيد گرانقدر صنعت ساخت و توليد بويژه جناب آقاي دكتر رضايي قرار بگيرد.
در پايان از جناب آقاي دكتر رضايي به خاطر راهنمايي ايشان در تهيه اين مطلب تشكر مي نمايم و اميدوارم تا پيوسته از راهنمايي هاي ايشان در ديگر پروژه هاي تحصيلي و كاري بهره مند باشم.
مواد ابزارهاي برنده
ابزارهاي برش ـ در ضمن اينكه كوچك و نسبتاً گران هستند ـ يك از حساس ترين متغيرهاي موثر عمليات ماشينكاري هستند. هندسه ابزار برش ـ ابزارگيرها ، بارو پيشروي ها ، سرعت ها و مواد خنك كاري براي عمليات ماشينكاري مخصوص در بخش هاي آينده اين مطلب مطرح مي شوند.
اين بخش به بحث در مورد برخي از موادي كه در حال حاضر در ابزارهاي برش مورد استفاده قرار مي گيرند محدود مي شود.

انتخاب ماده

عوامل موثر در انتخاب ماده ابزارهاي برش شامل عوامل ويژه اي است:
1 ـ سختي و شرايط ماده قطعه كار
2 ـ راندمان و كارايي عمليات؛ انتخاب مطلوبترين ابزاري كه مي تواند تعداد عمليات مودر نياز را كاهش دهد.
3 ـ زمان پايان عمر ابزار براي جايگزين كردن آن .
4 ـ دقت ، پرداخت و احتياجات پايان كار.
5 ـ نوع و توانايي و وضعيت ماشين ابزاري كه استفاده مي شود
6 ـ صلابت ( مدول ارتجاعي) ابزاري كه استفاده مي شود.
7 ـ انتخاب سرعت ها و پيشروي بار كه موثر در نيازهاي توليد هستند.
8 ـ شرايط عمليات كه بعنوان مثال نيروها و درجه حرارت ها مي باشند.
9 ـ هزينه ابزار براي هر قسمت ماشينكاري شده شامل هزينه، ابزار نخستين، هزينه تراش، عمر ابزار، تعدد و تكرار تراش مجدد يا جايگزيني و هزينه آزمايشگاهي.
اقتصادي ترين ابزار لزوماً آن نيست كه طولاني ترين عمر يا پايين ترني هزينه اصلي را داشته باشد. مي تواند به بدست آوردن مواد ابزارهاي برش براي ماشينكاري بخصوص، كاربرد و نوع درخواست مي تواند به بدست آوردن سود واقعي كمك كند از قبيل افزايش سوددهي توليد مي تواند نرخ براده برداري و يا ميزان پيشروي كسب شود.
سرعت و نرخ يشروي را هر چه قدر كه جنس ابزار برنده و ماشين ابزار اجازه دهند افزايش مي دهيم. سرعت ها و نرخ براده برداري بايد به حد كافي پايين نگه داشته شود تا ابزار عمر قابل قبولي داشته باشد.
از طرف ديگر تعويض ابزار و هزينه هاي سنگ زني مي تواند بواسطه افزايش هزيه براي هر بخش توليد شده ميزان فوائد ماشينكاري سريع تر را كاهش دهد.
متناسب با تعويض ابزارهاي كند يا شكسته عمر ابزار ماشين پايين مي آيد و عامل عمده بازدارنده در افزايش نرخ توليد مي باشد.
در حاليكه مرغوبيت بالا تنها اين نيست كه جنس ابزار برش براي تمام كاربردهاي ماشينكاري مناسب و مقتضي باشد. اين بخاطر اين است كه طيف وسيعي از شرايط و وضعيت ها و احتياجاتي وجود دارد كه با آن مواجه مي شود.
جنس هر يك از ابزار خود تركيبي از خواص مختلفي از آن ماده است كه براي كاربرد ويژه ساخته مي شود. توسعه پايدار و افزايش استفاده از مواد دوان دارد ( بعضي از آنهايي كه ماشينكاري مشكل داند) امروز تنوع گسترده اي پيدا كرده و براي كاربردهاي پيچيده ماشينكار به كار مي روند.
تقاضا براي حداقل تلورانس و پرداخت بهتر ـ كاربري بهتر از لحاظ بهبود ابزارهاي ماشين نيازهاي اقتصادي براي افزايش توليد، بالا رفتن پلكاني هزينه هاي (آزمايش ، انرژي و موادي كه تهيه و ايجاد پيوسته و پايدار مواد جديد ابزارهاي برش را ايجاب مي ساخت به خوبي از آنهايي كه وجود داشتند بهبودي پيدا كرد.
در حال حاضر مواد ابزار بيشماري درجه بندي و هدسه بندي (اسكال متعدد) وجود دارند كه انتخاب را گمراه كننده و مشكل را افزايش داده است.
در عصر حاضر بيتشر مهندسين بايد انتخاب مواد ابزار برنده را بر مبناي صفات مواد و توليد كننده ابزار تجربه و هنگامي كه قابل اجرا بودن آن را امتحان يا امتحان آزمايشي كنند.
سيستم هاي درجه بندي شده براي انواع مختلف و درجه بندي ها از مواد مختلف ابزار برش جامع و دقيق نيستند. اين سيستم ها فقط مي تواند يك راهنمايي عمومي و كلي براي كاربران و همچنين يك روش براي جداسازي دسته هايي كه مي تواند رضايت بخشي را بهبود بخشد براي كابردهاي مخصوص.
همچنين درجه هاي كلاس بندي شده از توليد مواد مختلف اغلب متنوع اند. دگرگوني در تركيبات و تكنيك هاي توليد به اين خاطر است.

خواص مطلوب:

احتياجات مهم براي مواد ابزار برنده ، مقاومت سايشي خوب، چقرمگي و سختي حرارتي هستند. مقاومت در برابر مكانيزم هاي متنوع سايش براي حفظ كردن شكل ابزار و كيفيت براده برداري، تا عمر مفيد طولاني داشته باشد، ضروري است.
متاسفانه هر نوع افزايش در مقاومت سايشي براي ابزار برش عموماً با كاهش چقرمگي همراه است اين اولين دليل براي توسعه و موفقيت اضافه كردن پوشش هاي كاربيدي است كه مقاومت سايشي و سختي حرارتي را افزايش داد ضمن اينكه حفظ مقاومت كششي و چقرمگي را فراهم كرد. مقاومت سايشي براي تعيين ميزان مرغوبيت مشكل است بخاطر اينكه اين موضوع به مواد موجود در ابزار و مواد متنوع ديگر مانند شرايط كاربردي، سيال برش مورد استفاده بستگي دارد.
معمولاً ميزان مقاومت سايشي با پوشش ساييده شده و آزمايشات سنگ زني اندازه گيري مي شود. ولي نتايج گوناگوني با شرايط مختلف آزمايشگاهي بدست مي آيد.
معمول ترين نوع عيب و ناتواني در ابزارهاي برش دامنه سايش ـ سايشي كه بين پهلوي ابزار و قطعه كار رخ مي دهد. دامنه ساييدگي مستقيماً و پيشروي را كند مي كند و نگه مي دارد. همچنين ميزان افزايش دامنه ساييدگي را بيشتر مي كند.
مجموعه تركيبي از سايش ، چسبندگي و انتشار شيميايي از ديگر اثرات متداول سايش ابزار است. اين موضوع روي پيشاني لغزش ابزار، پشت لبه برنده ابزار جايي كه جهت براده به سرعت عوض و حرارت بالا رفته و فشار روي ابزار كه بيتشرين مقدار را دارد.
استحكام بالا همچنين حساس و بحراني است، به ويژه در سرعت هاي برش بالاو نرخ باربرداري زياد ابزارهاي برش بايد به اندازه كافي چقرمه باشد تا در مقابل بارهاي تكان دهندة مكانيكي مقاومت كند، بدون اينكه خرد شود و يا بشكند. و همچنين ر مقابل تغيير شكل هاي متاثر از حرارت مقاوم باشد. چقرمگي عموماً به طور معين قابل قبول نيست ولي در مورد ابزارهاي برش عموماً سنجيده مي شود تا اينكه مواد بتواند انرژي را جذب كند و در مقابل تغيير شكل پلاستيك مقاومت داشته باشد بدون اينكه تحت بارهاي فشاري دچار شكست شود.
آن (چقرمگي)مي تواند به دو قسمت تقسيم شود قسمت الاستيك (استحكام) كه با كاهش سختي افزايش پيدا مي كند وقسمت پلاستيك (نرم) كه با افزايش سختي كاهش پيدا مي كند . به زبان ديگر چون سختي ماده افزايش پيدا مي كند ماده نرمي خود را از دست مي دهد.
يك مورد هنوز مورد نياز است؛ آزمايشات انجام نشده و ابتدايي براي اندازه گيري خواص مواد كه وابستگي نزذكي با وضعيت و شرايط برش دارند.
بوسيله بيشترين آزمايشاتي كه در آزمايشگاه ها صورت مي گيرد مانند آزمايش چارپي (charpy) و ايزود (Izod) بيتشرين ميزان تنش در كشش، موقعي كه تنش در جريان ماشينكاري در ابتداي فشاري بودن است و همچنين نيروهاي قوي روي لبه هاي برنده ابزار برش ( آزمايش سختي سنجي) .
ضربه، از اين قبيل آزمايش ها مي باشد؛ اين آزمايش ميزان انرژي لامز كه باعث شكست و ناتواني ناگهاني مي شود را مستقيماً اندازه گيري مي كند. اگرچه نتايج آزمايشگاه اغلب با وضعيت هاي جدي و مهلك براده برداري وابستگي كلي دارد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ماشين”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

76 − 74 =

شناسه محصول: mek00852 دسته: برچسب: , ,