حراج!

مطالعات آزمایشگاهی شکست سنگ های آهکی توسط لیزر فیبری

29,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دانشكده فني و مهندسي

گروه نفت و گاز

مطالعات آزمایشگاهی شکست سنگ های آهکی توسط لیزر فیبری

چکیده:

حفاري چاه هاي نفت و گاز با استفاده از تكنولوژي لیزری یکی از روش های متعارف در نسل جدید حفاری ها مي باشد . با توجه به این که حرارت بالای لیزر باعث ذوب و تبخیر سنگ می گردد، از این رو استفاده از چنین روشی به عنوان دستگاه حفاری سنگ های سخت و محیط های نا همگون نام برده می شود . به علت این که این روش وابسه به مولفه های بسیاری است لذا هر تغيير و جايگزيني در سیستم نيازمند اثبات قوي در این زمینه می باشد . در این تحقیق به بررسی و قابلیت های بکارگیری لیزر فیبری و لیزر کربن دی اکسید در عملیات شکست سنگ آهکی  به صورت آزمایشگاهی وعددی پرداخته شده است. به طوری که در ابتدا با ایجاد یک تحلیل ساده عددی معادله انتقال حرارت در جسم را حل کرده و سپس بر اثر شرایط حرارتی موثر عملیات آزمایشگاهی لیزری را انجام می دهیم. از سوی دیگر به تحلیل شکست ها در محیط های متعارف مخزنی و شبیه سازی این شرایط با محیط مخزنی پرداخته شده است.  در نهایت قابلیت های این دستگاه ها جهت بکارگیری در عملیات شکست سنگ آهکی ارائه شده است. نتیجه حاصل شده از این پایان نامه ایجاد شکست های بسیار موثر بر روی نمونه سنگ های آهکی و کاهش مقاومت آن ها می باشد. این شکست در سنگ ها می تواند به عملیات حفاری سرعت بیشتری بدهد.

کلید واژه: حفاری لیزری، لیزر فیبری، لیزر کربن دی اکسید، تنش حرارتی، مخازن دمایی و فشاری

فهرست مطالب

فهرست جدول­ها   ح

فهرست شکل­ها و نمودارها ط

1- مقدمه 

1-1- مقدمه. 2

2- مبانی نظری تحقیق     

-1-2 مقدمه. 7

2-2- مفاهیم کلی مکانیک سنگی.. 7

 2-2-1- مفهوم تنش…. 7

2-2-2-مفهوم كرنش…. 7

 2-2-3-مدول الاستيسيته. 8

2-2-4- تنش – كرنش، مهندسي و حقيقي.. 8

 2-2-5-مقاومت فشاری.. 8

2-2-6- پارامترهاي موثربر روي دياگرام تنش – كرنش…. 8

2-3-  مقدمه ای بر علم لیزر. 8

2-3-1-  ماهیت نور. 9

 2-3-2- گسیل خود به خودی گسیل القایی و جذب… 9

2-3-3-  انواع لیزرهای پرکاربرد حرارتی در صنعت حفاری.. 11

2-4-  انرژی ویژه   14

2-4-1-  عوامل موثر بر انرژی ویژه. 14

3- ارزیابی پیشینه تحقیق..

3-1- مقدمه. 16

3-2- حفاری لیزری.. 16

3-3- مروری بر کارهای پیشین.. 17

4- روش و مراحل تحقیق

4-1- تست مقاومت فشاری تک محوری.. 27

4-2- تست برزیلی.. 27

4-3- تحلیل اپتیکی سیال نفتی.. 28

4-4- مسئله کاهش مقاومت سنگ…. 29

4-5- مسئله تحلیل عمق نفوذ لیزر در نمونه ها 45

4-6- تحلیل شرایط محیطی.. 47

5- جمع بندی..

5-1- نتیجه­گیری.. 51

5-2- پیشنهادات… 53

 مراجع                                    54

پیوست                                    61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

جدول 4. 1. خواص مواد سنگ آهک…. 30

جدول 4. 2.  نتایج آزمایشات تست برزیلی قبل از لیزرکاری.. 32

جدول 4. 3. انتقال حرارتی موثر برای دست یابی به میزان تنش حرارتی.. 35

جدول 4. 4. کاهش مقاومت نمونه سنگ های آهکی بعد از اعمال لیزر. 36

جدول 4. 5. نرخ نفوذ باقطر باریکه بالا.. 45

جدول 4. 6. نرخ نفوذ با قطر باریکه پایین.. 46

فهرست شکل­ها

شکل ‏2. 1. لیزر هیدروژن فلوراید. 11

شکل ‏2. 2. لیزر کربن دی اکسید. 12

شکل ‏2. 3. لیزر کربن مونو اکسید. 12

شکل ‏2. 4. لیزر الکترون آزاد. 13

شکل 2. 5.  لیزر فیبری.. 13

شکل 3. 1.  نمونه مته حفاری لیزر. 16

شکل 3. 2. سوراخ کاری توسط لیزر در جنس های متفاوت… 18

 شکل 3. 3. نقشه دستگاه لیزر برای استفاده در عملیات حفاری.. 20

 شکل 3. 4. تاثیرلیز بر سنگ و اثر خمیر شدگی و ذوب شدگی.. 21

 شکل 3. 5.  خروج مواد تسعید شده از دهانه سوراخ لیزر. 21

شکل 3. 6.  حفر و شکاف در در نمونه سنگ های سخت… 22

شکل 3. 7. ذوب و تبخیر در نمونه سنگ های مورد مطالعه. 23

شکل4. 1.  تست فشاری تک محوری.. 28

 شکل4. 2. تست برزیلین.. 29

شکل 4. 3. یک قطره از نمونه نقت های خام…   29

شکل 4. 4. کانتور توضیع دما در جسم.. 31

شکل 4. 5.  تصاویر نمومنه سنگ های آهکی قبل از تابش لیزر بر سطح……………………. 33

 شکل 4. 6. تحلیل میزان ایجاد تنش های حرارتی و انتقال آن ها به مرز ها 34

شکل 4. 7. سنگ آهک آغشته به نفت… 38

 شکل 4. 8. سنگ ماسه سنگ با لیزر کربن دی اکسید. 38

شکل 4. 9. سنگ شیلی با لیزر فیبری.. 39

شکل 4. 10. سنگ آهکی با لیزر فیبری پالسی.. 39

شکل 4. 11. سنگ آهکی با لیزر فیبری پر توان پالسی.. 40

شکل 4. 12. سنگ آهکی با لیزر فیبری ممتد کم توان. 41

شکل 4. 13. سنگ آهکی با لیزر فیبری ممتد توان متوسط.. 41

شکل 4. 14. سنگ آهکی با لیزر فیبری ممتد پر توان. 42

شکل 4. 15. سنگ شیلی با لیزر فیبری ممتد پر توان. 42

شکل 4. 16.  سنگ های متفاوت شیلی با لیزر فیبری ممتد پر توان. 43

 شکل 4. 17. سنگ آهکی با لیزر فیبری ممتد پر توان. 43

شکل 4. 18. نمونه سنگ آهکی بعد از برخورد لیزر. 44

شکل 4. 19. تمرکز تنش در راستای محور Y… 48

شکل 4. 20. تمرکز تنش در راستای محور XY… 48

شکل 4. 21. جابجایی در راستای محور X… 49

شکل 4. 22. جابجایی در راستای محور Y… 49

شکل 4. 23. جابجایی در راستای محور X… 49

فصل اول

مقدمه

امروزه حفاری های نوین و بررسی روش های ممکن برای جایگزینی حفاری دورانی، بحث مورد علاقه بسیاری از سیاست گذاران صنعت نفت و مهندسین حفاری است. روش های متعددی برای جایگزینی حفاری دورانی پیشنهاد شده که از جمله برخی از آن ها که به صورت عملیاتی مورد بهره برداری قرار گرفته می توان به حفاری با بخار آب، حفاری با فشار آب بالا و حفاری با لیزر اشاره نمود. از بین این روش ها، حفاری با لیزر روش قابل قبول تری نسبتت به بقیه روش ها محسوب شده و از طرفی تحقیقات بسیار گسترده ای با آن انجام گرفته است. آزمایش های متعدد ثابت کرده است که با استفاده از تکنولوژی لیزر در حفاری سنگ ها، می توان علاوه بر افزایش سرعت حفاری، زمان و هزینه های حفاری و آلودگی های زیست محیطی را کاهش داد. تحقیقات در زمینه حفاری لیزر در چا های نفت و گاز، از سال 1960 شروع شد. در آزمایشی که توسط محققان در دانشکده مهندسی نفت دانشگاه کلورادو انجام گرفت، از سیستم امواج پیوسته با طول موج 8/3 میکرومتر و توان لیزری بین 6000 تا 12000 وات استفاده شده است. در طی این آزمایش در مدت زمان 5/4ثانیه تابش لیزر بر روی سطح سنگ، عمق نفوذ حدود 5/2 اینچ گزارش شده است.

مولفه های مهم که بر حفاری با لیزر تاثیر می گذارند عبارتند از  توان لیزر، طول موج، مکانیسم کاری سیستم ( امواج پیوسته یا امواج ضربه ای)، نوع لیزر و نیمرخ اشعه تابشی. با انتخاب سیستم لیزری مناسب، می توان سرعت حفاری را به میزان قابل توجهی افزایش داد. تاکنون مزایای بسیار زیادی در مورد استفاده از لیزر در حفاری چاه های نفت و گاز گزارش شده است. از جمله این مزایا، ایجاد جداره ی سرامیکی بر روی دیواره چاه حفاری شده به علت ذوب و حفر سریع سنگ کربناته آهکی، کاهش روزهای کاری دکل حفاری و مدت زمان توقف حفاری، ایجاد قطر یکسان از سطح تا ته چاه، کاهش احتمال گیر لوله های حفاری، کاهش چشمگیر هزینه های حفاری، امکان استفاده از لوله های سبک و جایگزینی برخی لوله های سنگین با فیبرهای نوری، کاهش آلودگی های زیست محیطی به علت عدم استفاده از گل های پایه روغنی در طی این عملیات و از طرفی افزایش 10 الی 100 برابری سرعت حفاری می باشد.

به طور کلی هدف از انجام این پایان نامه ایجاد شکست بر روی نمونه سنگ های آهکی بر اثر اعمال حرارت بالای لیزر فیبر و کربن دی اکسید می باشد.

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2–  مبانی نظری تحقیق

 • مقدمه

در این پایان نامه هدف آن است که به صورت آزمایشگاهی و مدل سازی بررسی اثرات لیزر بر روی سنگ ها را انجام داده و در نهایت لیزرها را به عنوان یک روش کارآمد در عملیات حفاری امکان سنجی نماییم. از این روی تئوری کلی انجام این پایان نامه در سه قسمت نمایان می باشد. قسمت سنگ شناسی و مکانیک سنگ، قسمت لیزر و اپتیک، قسمت مدل سازی. در ابتدا برای مشخص کردن نمونه سنگ های فراوان در سازندهای نفتی ایران، این سازند ها را دسته بندی و از لحاظ زمین شناسی در منابع عملی و مراجع سازمان زمین شناسی ایران مطالعه می شوند.

2- 2-  مفاهیم کلی مکانیک سنگی

از این روی در این فصل به توصیف تئوری اصلی مکانیک سنگ این پروژه پرداخته و خواص فیزیکی مکانیکی سنگ ها را ابتدا به صورت کلی و سپس به صورت مشخص برای نمونه های مورد آزمایش بررسی می نماییم. برای توصیف مکانیک سنگ مراجع بسیاری در این راستا موجود می باشد که در این پایان نامه با ذکر منابع تنها به مولفه هایی اشاره می شود که در طی مدل سازی و آزمایش ها استفاده می گردند. این مولفه ها عبارتند از

2-2-1-  مفهوم تنش

طبق تعريف تنش مقاومت داخلي واحد سطح جسم با نيروي خارجي است[89, 90, 91]. دو نوع نيروي خارجي ممكن است بر جسم اثر كند

1 – نيروهاي مياني يا پراكنده شده در داخل جسم .

2- نيروهاي تماسي يا پراكنده شده در سطح جسم .

2-2-2- مفهوم كرنش

اعمال نيرو بر يك جسم موجب تغيير شكل آن مي شود . تغيير شكل بوجود آمده در واحد طول را كرنش گويند . اعمال نيروي خارجي بر يك ميله تحت كشش باعث افزايش طول و كاهش قطر آن مي شود . اگر پيش از شروع آزمايشات طول اوليه روي ميله مشخص شود وپس از اعمال نيروي خارجي نيز اين طول اندازه گيري شود مشاهده مي شود كه طول افزايش يافته است كه به آن كرنش گويند
[85, 89] .

2-2-3-  مدول الاستيسيته

مدول یانگ  یا مدول الاستیسیته به نسبتت تنش به کرنش مواد جامد خطی در پایین‌تر از استحکام تسلیم گفته می‌شود که در این حالت قانون هوک صادق بوده و مدول الاستیک ثابت است. مدول یانگ سنگ همانند مقاومت با توجه به نرخ بار وارده می تواند از نوع استاتیکی یا دینامیکی باشد[87].

 • تنش كرنش، مهندسي و حقيقي

كرنش مهندسي عبارت است از تغييرات طول به طول اوليه كه عبارت است از

در نمودارهاي مهندسي با ابعاد اوليه سروكار داريم ودر فرمول تنش ( σ  = F/A  ) چون نيرو ثابت است و سطح مقطع دائم در حال كم شدن است بنابراين با منطقه گلويي شدن روبرو هستيم. كرنشهاي حقيقي عبارت است از تغييرات طول به تغييرات زمان مورد بحث است . چون با ابعاد اوليه روبرو نيستيم و بصورت لحظه اي آزمايش مي كنيم[87] .

 • مقاومت فشاری

عبارت است از ظرفیت تحمل یک جسم در مقابل نیروهای فشاری محوری مستقیم. هنگامی که حد مقاومت فشاری یک ماده فرا می‌رسد، آن ماده منهدم خواهد شد. بتن، ماده‌ای است که دارای مقاومت فشاری بالایی است. برای مثال، بتن به کار رفته در بسیاری از سازه‌های بتنی، توانایی تحمل فشارهای بالای ۵۰ مگاپاسکال را دارد؛ این در حال است که مصالح نرمی همچون ماسه‌سنگ‌های نرم، مقاومت فشاری‌ای در حدود ۵ یا ۱۰ مگاپاسکال دارند [86, 87, 91].

 • پارامترهاي موثربر روي دياگرام تنش كرنش
 • سرعت تغيير فرم
 • خواص مواد
 • عناصر الياژي
 • دما

با افزايش دما سطح منحني تنش – كرنش و همچنين پير سختي كاهش مي يابد و بطور كلي در دماهاي بالا منحني صاف شده و شكست با افزايش شكل پذيري همراه است. با تغییرات دمایی در سیستم تنش هایی در مرز ناحیه حرارت موثر دیده و ندیده تشکیل می شوند که این تنش های مخرب اعمالی ناشی از انبساط حرارتی را تنش های حرارتی می نمامند[85].

 • مقدمه ای بر علم لیزر

با اختراع لیزر در نیمه دوم قرن بیستم دریچه جدیدی به روی دانشمندان فیزیک اتمی ومولکولی باز شد. بعلاوه این فناوری و کاربردهای ان مورد توجه بسیاری از مهندسین در دنیا قرار گرفته است. تئوری های لازم جهت در ک مفاهیم های فیزیک لیزر قبل از اختراع لیزر درسال 1960 ارائه گردیده بود از ان زمان لیزر با سرعت به طور وسیعی در زمینه کاربرد های جالب فیزیک کوانتومی تا به عنوان یک ابزار مفید مهندسی مورد استفاده قرار گرفته است[59, 60].

پژوهش های کاربردی بسیار جدیدی در زمینه های بر هم کنش لیزر با پلاسما طراحی لیزر های با پالسهای بسیار کوتاه و توان های بسیار زیاد و ساخت لیزرهای با طول موج کوتاه به خصوص در دو دهه گذشته توسط فیزیکدانان و محققین سراسر دنیا صورت گرفته است در این پژوهش ها تلاش های زیادی به منظور کوچک نمودن حجم سیستم های لیزری مورد نیاز جهت تولید پلاسما و تابش های X-Ray به عمل امده است بیشتر این سیستم های جدید در حال حاضر در ازمایشگاه های ملی کشور ها مورد استفاده قرار می گیرند که اینده روشنی را نوید می دهند. در این فصل همانگونه که مشاهده خواهید کرد در ابتدا به اصول مبانی و طرز کار لیزر پرداخته شده است. در ادامه انواع لیزر مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان کاربرد لیزر در صنایع مختلف شرح داده شده است[57, 62, 84].

 • ماهیت نور

واژه لیزر به معنای تقویت نور به وسیله گسیل القایی تابش می باشد. بنابراین پی بردن به چگونگی عمل لیزر ویژگی های تابش لیزرها و کاربردهایش منوط به اگاهی بیشتر از نظریه های حاضر در مورد ماهیت نور است [68, 74, 83]. انیشتین در سال 1905 به سادگی اثر فوتوالکتریک را توضیح دادبدین ترتیب که نور برخورد کننده به سطح فلز را متشکل از بسته های کوچک انرژی با ذراتی به نام فوتون نامید. او گفت انرژی هر متناسب است با فرکانس آن یعنی E = H.N که H ثابت پلانک و N فرکانس نور است. فوتون برخورد کننده می تواند انرژی خود را به یک الکترون بدهد و به طوری که بر نیروی نگهدارنده ان در سطح فلز غلبه کرده و ان را از فلز جدا سازد[80].

 • گسیل خود به خودی گسیل القایی و جذب

در لیزر از سه پدیده اساسی که نتیجه بر هم کنش موج الکترومغناطیس ( EM ) با ماده اند استفاده می شود یعنی فرایند های گسیل خود به خود گسیل القایی و جذب[79, 81].

 • گسیل خود به خود

در یک اتم مفروض دو تراز 1و2 با انرژی های E1 و E2 را در نظر گرفته می شود (  E2 < E1) در بحث فعلی این این دو تراز ممکن است دو تراز منتخب از ترازهای بیشمار ان اتم باشد اکنون فرض می کنیم که اتمی (یا مولکولی) از ماده ابتدا در تراز 2 باشد از انجا که E2 < E1 اتم به فرو افتادن به تراز 1 گرایش پیدا می کند. بنابراین اختلاف انرژی  E2 = E1باید ازاد شود وقتی این اختلاف انرژی به صورت موج الکترومغناطیسی گسیل شود به ان گسیل خود به خود یا تابشی می گویند[62, 69, 78] .

مراجع

[1] Broumand P. And Khoie A.R., “Modeling Ductile Fracture With Damage Plasticity Using X-FEM Technique,” In International Conference On Extended Finite Element Methods, Cardiff, United Kingdom, 2011.
[2] Khoei A.R And Anahid.M, “A Mixed Total Lagrangian–Extended Finite Element Method For Modelling Large Elasto-Plastic Deformations,” Int J Mech Sci, 2008.
[3] Khoie.A.R And Haghighat.E, “Extended Finite Element Modeling Of Deformable Porous Media With Arbitrary Interfaces,” Applied Mathematical Modelling, Vol. 35, No. 11, Pp. 5426-5441, 2011.
[4] Nield D.A. And Bejan A., Convection In Porous Media, 3rd Ed.  Springer, 2006.
[5] Bachment J. And J.,Bear , “Introduction To Modeling Of Transport Phenomena In Porous,” Kluwer Academic, 1990.
[6] Georgiadis J.G And Catton I., “Stochastic Modeling Of Unidirectional fluid Transport In Uniform And Random Packed Beds,” Phys. Fluids, Vol. 30, 1987.
[7] Kaviany.M, Principales Of Heat Transfer In Porous Media. Newyork  Springer.
[8] Filunger P., Versuch Iiher Die Zugfestigkeit He; Crllitigem Was rdruck, 0sterr.  Baudienst, 1915.
[9] Zienkiewicz O.Z., Chan A.H.C., Pastor M., And Scherefler B.A., Computational Geomechanics.  John Wiley & Sons, 1999.
[10] Lai M.W., Rubin D., And Kremple E., Introduction To Continuum Mechanics.  Pergamon Press, 1993.
[11] Fernandez R.T, Natural Convection From Cyllinders Buried In Porous Media. Phd Thesiss.  University Of California, 1972.
[12] Lewis R.W. And Scherefler B.A., The Finite Element Method In Static And Dynamic Deformation And Consolidation Of Porous Media.  John Wiley And Sons, 1998.
[13] Holman J.P., Heat Transfer, 6th Ed.  Mcgrow-Hill, 1986.
[14] Bomberg M. And Shirtiffe C.J., “Influence Of Moisture Gradients On Heat Transfer Throught Porous Building Material,” Thermal Transmissioni Measurment Of Insulation, Pp. 211-233, 1978.
[15] Zienkiewicz O.C. And Taylor R.L., The Finite Element Method.  Mcgraw-Hill, 1967.
[16] Wood W.L., Practical Time-Stepping Scheme.  Clarendon Press,Oxford, 1990.
[17] Broek. D, Elementary Engineering Fracture Mechanics.  Martinus Nijhoff, 1982.
[18] Anderson T.L., Fracture Mechanics Fundamental And Applications, 2nd Ed.  CSR Press, 1994.
[19] Griffith A.A., “The Phenomena Of Reupture And Flow In Solids,” Vol. 221, Pp. 163-197, 1921.
[20] Griffith A.A., “The Theory Of Rupture,” , , Pp. 55-63. 1924
[21] Rice J.R., “Path-Indipendant Integral And The Approximate Analysis Of Strain Concentration Bt Notches And Cracks,” Journal Applied Mechanics, Transaction ASME, Vol. 35, Pp. 379-386, 1968.
[22] Li F.Z., Shih C.F., And Needleman A., “Composition Of Methods For Calculating Energy Relea Rates,” Vol. 21, Pp. 405-421, 1985.
[23] Erdoghan F. And Sih G.C., “On The Extension Of Plates Under Plane Loading And Transver Shear,” Vol. 4, Pp. 519-527, 1963.
[24] Yosibash, “Numerical Thermo-Elastic Analysis Of Singularities In Two Dimentions,” International Journal Of Fracture, Vol. 74, Pp. 341-361, 1995.
[25] Zimmerman R.W. And Bodvarsson G.S., “Hydraulic Conductivity Of Rock Fractures,” , Vol. 23, 1996, Pp. 1-30.
[26] Melenk J.M. And Babuska I., “The Partition Of Unity Finite Element Method  Basic Theory And Application,” Comput Meth Appl Mech Eng, Vol. 139, Pp. 289-314, 1996.
[27] Belytschko T. And Black T., “Elastic Crack Growth In Finite Element With Minimum Remeshing,” International Jounal Of Numberical Methods In Engineering, Vol. 45, Pp. 601-620, 1999.
[28] Dolbow.J, Belytschko.T Moes.N, “A Finite Element Method For Crack Growth Without Remeshing,” Int J Numer Meth, Vol. 46, Pp. 131-150, 1999.
[29] Dolbow J., “An Extended Finite Element Method With Discontinuous Enrichment For Applied Mechanics,” Phd Thesis. Northwestern University, 1999.
[30] Dolbow J., Moes N., And Belytschco T., “Discontinuous Enrichment Infinite Elements With A Partition Of Unity Method,” Finite Elm Anal Des, Vol. 36, Pp. 235-260, 2000.
[31] Dolbow J., Moes N., And Belytschko T., “Modeling Fracture In Mindlin–Reissner Plates With The Extended Finite Element Method,” International Journal Of Solid And Structures, Vol. 37, Pp. 7161-7183, 2000.
 

[32]

Dolbow J., Moes N., And Belytchko T., “An Extended Finite Element Method For Modeling Crack Growth With Frictional Contact,” Finite Element In Analysis And Desighn, Vol. 36, Pp. 235-260, 2000.
[33] Chopp.D.L. ,Moës.N., Belytschko.T Stolarska.M, “Modeling Of Crack Growth By Level ts In Extended Finite Element Method,” International Journal Of Numerical Methods In Engineering, Vol. 51, Pp. 943-960, 2001.
[34] Gravouil.A, Belytschko.T Moes.N, “Non Planar 3D Crack Growth In Extented Finite Element And Level ts-Part I,” International Journal Of Numerical Methods In Engineering, Vol. 53, Pp. 2549-2568, 2002.
[35] Sukumar N., Chopp D.L., Moes N., And Belyschko T., “Modeling Holes And Inclusions By Level ts In The Extended Finite-Element Method,” Comput Meth Appl Mech Eng, Vol. 190, Pp. 6183-6200, 2001.
[36] Chessa J., Smolinski P., And Belytschko T., “The Extended Finite Element Method For Solidification Problems,” Int. J. Numer. Meth. Engng, Vol. 53, Pp. 1959-1977, 2002.
[37] Khoei A.R. And Anahid M., “An Enriched Finite Element Algorithm For Numerical Computation Of Contact Friction Problems,” Int J Mech Sci, Vol. 49, Pp. 183-199, 2007.
[38] Chessa J. And Belytschko T., “An Extended Finite Element Method For Two Pha Fluids,” J Appl Mech, Vol. 70, Pp. 10-17, 2003.
[39] Pirec A. And Detouranay E., “An Implicit Level t Method For Modeling Hydraulically Driven Fractures,” Comput. Methods Appl. Mech. Engrg, Vol. 197, 2008.
[40] Rethore J., De Borst R., And Abellan M.A., “A Two -Scale Approach For fluid flow I N Fractured Porous Media,” Int. J. Numer. Meth. Engng, Vol. 71, Pp. 780-800, 2007.
[41] Duflot M., “The Extended Finite Element Method In Thermoelastic Fracture Mechanics,” International Journal Of Numerical Methods In Engineering, Vol. 74, Pp. 824-847, 2008.
[42] Zamani A., Gracie R., And Eslami R., “Higher Order Tip Enrichment Of Extended Finite Element Method In Thermoelastisity,” Comput Mech, Vol. 46, Pp. 851-866, 2010.
[43] Fries T.P, “A Corrected XFEM Approximation Without Problem In Blending Elements,” Int J Numer Meth Engng, Vol. 75, Pp. 503-532, 2008.
[44] Khoie A.R., Mohammadnejad T., And Haghighat E., “Modeling Of Crack Propagation And Fluid Flow In Multi-Pha Porous Media Using Modified X-FEM Technique,” In International Conference On Extended Finite Element Methods-XFEM 2011, Cardiff, 2011.
[45] Tarancon J.E, Vercher A., Giner E., And Fuenmayor F.J., “Enhanced Belending Elements For XFEM Applied To Linear Elastic Fracture Mechanics,” Int J. Numer. Meth. Engng, Vol. 77, Pp. 126-148, 2009.
[46] Rabczuk T. And Belytschko T., “An Adaptive Continuum/Discrete Crack Approach For Meshfree Particle Method,” Lajss, Pp. 141-166, 2003.
[47] John J.R. And Shah S.P., “Mixed Mode Fracture Of Concrete Subjected To Impact Loading,” ASCE J.Struc.Eng, Vol. 116, Pp. 582-602, 116.
[48] Spence D.A., Emerman S.H., And Turcotte D.L., “Transport Of Magma And Hydrothermal Solutions By Laminar And Turbulent Fluid Fracture,” Physics Of The Earth And Planetery Interiors, Vol. 41, Pp. 249-259, 1986.
[49] Boone T.J. And Ingraffea A.R., “A Numerical Procedure For Simulation Of Hydraulically-Driven Fracture Propagation In Poroelastic Media,” International Journal For Numerical And Analytical Methods In Geomechanics, Vol. 14, Pp. 27-47, 1990.
 

[50]

Schrefler B.A., cchi S., And Simoni L., “On Adaptive Refinment Techniques In Multi-Field Problems Including Cohesive Fracture,” Computer Methods In Applied Mechanics And Engineering, Vol. 195, Pp. 441-461, 2006.
[51] Khoie A.R., Barani O.R., And Mofid M., “Modeling Of Dynamic Chohesive Fracture Propagation In Porous Saturated Media,” International Journal For Numerical And Analytical Methods In Geomechanics, 2010.
[52] Bhandari S (1997) Engineering Rock Blasting Operations, AA.Balkema,Rottedam
[53] Dieter, G.E., Mechanical Metallurgy, Mcgraw-Hill, 1986.
[54] IUPAC, Compendium Of Chemical Terminology, 2nd Ed. (The “Gold Book”) (1997)
[55] R. M. Graves, S. Batah, R. A. Parker And B. C. Gahan, “Temperature Induced By High Power Lars  Effects On Reservoir Rock Strength And Mechanical Properties”, SPE/ISRM Rock Mechanics Conference, Irving, Texas, 2002.
[56] M. Bazargan, M. Habibpour, H. Jalalyfar, A. Granmayeh. R, “Using The Lazer Irradiation To Improve The Rate Of Production Of Iran South West Formation” SPE-163284-MS, SPE Kuwait International Petroleum Conference And Exhibition Held In Kuwait City, Kuwait, 10–12 December 2012.
[57] Z. Xu, C. B. Reed, R. Graves And R. Parker, “Rock Perforation By Puld Nd YAG”, Proceeding Of The 23rd International Congress On Applications Of Lars And Electro-Optics, San Francisco, California, 2004.
[58] J. A. Clarke And J. A. Profeta III, 2004, “Lar Micro-Drilling Applications”, Proceeding Of The 2004 Advanced Lazer Applications Conference And Exposition, Michigan, U.S.A, 2004.
[59] Z. Xu, C. B. Reed, R. A. Parker , B. C. Gahan, R. M. Graves, S. Batarsah And H. Figueroa, “Lazer Rock Drilling By A Super-Puld CO2 Lazer Beam”, 21st International Conference On Applications Of Lazers And Electro-Optics (ICALEO-2002), Scottsdale, Az, 2002.
[60] M. Bakhtbidar, M. Ghorbankhani, M. R. Kazemi Af And M. Alimohammadi, 2011, “Labratory Experiments Investigation Of Effects Of Lars Energy On A Variety Rock Types  An Exploration Innovative Technology”, 73rd EAGE Conference & Exhibition, 2011.
[61] R. Parker, Z. Xu, . C. Reed, R. Graves And B. Gahan, “Drilling Large Diameter Holes In Rocks Using Multiple Lazer Beams”, 2004, Proceedings Of The 23rd International Congress On Applications Of Lars And Electro-Optics, San Francisco, California, 2004.
[62] P. Sinha And A. Gour, “Lar Drilling Rearch And Application  An Update”, SPE/IADC Indian Drilling Technology Conference And Exhibition, Mumbai, India, 2006.
[63] John C. Ion  “Lazer Processing Of Engineering Materials Principles”, Procedure And Industrial Application John C. Ion  Englische Bücher, 2006.
[64] P, Sheng A, G. Chryssolouris, “Investigation Of Acoustic nsing For Lazer Machining Proces ” Journal Of Material Processing Technology, 125_144, 1994.
[65] R. Poprawer, W. Schulz, R Schmitt, “Hydrodynamics Of Material Removal By Melt Expulsion  Perspectives Of Lar Cutting And Drilling” Physics Procedia, 1_18, 2010.
[66] G.K.L. Ng, L. Li, “The Effect Of lazer Peak Power And Pul Width On The Hole Geometry Repeatability In Lazer Percussion Drilling” Optics & lazer Technology, 393_402, 2001.
[67] D.K.Y. Low, L. Li, “An Investigation Into Melt Low Dynamics During Repetitive Puld lazer Drilling Of Transparent Media” Optics & Lazer Technology, 515_522, 2001.
[68] K. Salonitis, A. Stournaras, G. Tsoukantas, P. Stavropoulos, G. Chryssolouris, “A Theoretical And Experimental Investigation On Limitations Of Pul d Lazer Drilling” Journal Of Material Processing Technology, 96–103, 2007.
[69] P. Bechtold, S. Eilen, M. Schmidt, “Influence Of Electrostatic Fields And Lazer-Induced Discharges On Ultrashort Lazer Pul Drilling Of Copper” Physics Procedia, 525_531, 2010.
[70] J. P. Carstens, C. O. Brown, “Rock Cutting By Lazer” Society Of Petroleum Engineers, 1971
[71] Y. Zekri, S. A. Shedid, H. Alkashef, “U Of Lazer Technology For The Treatment In Carbonate Formation” SPE Annual Technical Conference And Exhibition, New Orleans, Louisiana, p-3 Oct 2001.
[72] R. A. Parker, B. C. Gahan, R. M. Graves, “Lar Drilling  Effect Of Beam Application Methods On Improving Rock Removal”, SPE Paper 84353, SPE
[73] Annual Technical Conference And Exhibition, Denver, CO, October 5-8.
[74] M. Ahmadi, M.R.Erfan, M.J.Torkamany, Gh.A.Safian, “The Effect Of Interaction Time And Saturation Of Rock On Specific Energy In ND YAG Lazerr Perforating” Optics & Lar Technology, 226–231, 2011.
[75] Richard A. Parker, Brian C. Gahan, Ramona M. Graves, Samihbatarh, Zhiyuexu And Claude B. Reed  “Lazer Drilling  Effects Of Beam Application Methods On Improving Rock Removal”, Synopsis Of Paper SPE 84353 Prnted At The SPE Annual Technical Conference And Exhibition Held In Denver, Colorado, U.S.A., 5-8 October 2003.
[76] Ramona M. Graves, Anibal Araya, Brian C.Gahan And Richard A. Parker  “Comparison Of Specific Energy Between Drilling With High Power Lars And Other Drilling Methods”, Synopsis Of Paper SPE 77627 Prented At The SPE Annual Technical Conference And Exhibition Held In San Antonio, Texas, U.S.A., 29 -2 October 2002.
[77] Graves, R.M. And O’Brien, D.G.  “Star Wars r Technology For Gas Drilling And Completions In The 21st Century”, Synopsis Of Paper SPE 56625 Prnted At The 1999 SPE Annual Technical Conference And Exhibition Held In Houston, Texas,October 1999.
[78] Graves, R.M. And O’Brien, D.G.  “Star Wars Lar Technology Applied To Drilling And Completing Gas Wells”, Synopsis Of Paper SPE 49259 Prented At The 1998 SPE Annual Technical Conference And Exhibition Held In New Orleans, Louisiana,27-p – 1999.
[79] Gahan, B.C. And Parker, Richard A.  “Lar Drilling   Determination Of Energy Required To Remove Rock”, Synopsis Of Paper SPE 71466 Prented At The 2001 SPE Annual Technical Conference And Exhibition Held In New Orleans, Louisiana, 30ptember-3 October 2001.
[80] S. Pooniwala, “Lars  The Next Bit”, SPE Eastern Regional Meeting, Canton, Ohio, 2006.
[81] S. Batarh, B.C. Gahan, R.M. Graves, R.A Parker, ” Well Perforation Using High – Power Lars ” SPE 84418, October 2003.
[82] B.C. Gahan, S. Batarh, R. Watson, W. Deeg, ” Effect Of Downhole Pressure Conditions On High – Power La Perforation” SPE 97093, October 2005.
[83] M. Bazargan, A.Madani, H. Sharifi, H. Jalalyfar, K. Ghas malaskary, A. Rostamian ” Utilization Of La In Petroleum Drilling Industry ” IPTC-17019-MS , 2013.
[84] M. Bazargan, H. Jalalyfar, A. Koohian, M. Habibpour, ” Feasibility Of Using Lar Bit Beside Of Common Bits To Drilling Slim Holes ” IPTC – 16453 – MS , 2013.
[85] B. H. G. Brady, E T Brown, “Rock Mechanics For Underground Mining 3Rd Ed”
[86] John. A. Hudson, John. P. Harrison “Engineering Rock Mechanics An Introduction To The Principles”
[87] Pande, G.N., Beer, G., & Williams, J.R., “Numerical Methods In Rock Mechanics”, John Wiley And Sons, Ltd. (1990),
[88] Duncan, J.M. Factors Of Safety And Reliability In Geotechnical Engineering. J. Geotechnical & Geoenvironmental Engineering, April, Pp. 307-316. (2000)
[89] John. A. Hudson, John. P. Harrison “A. Engineering Rock Mechanics Vol2”
[90] Hoek, E., Carranza-Torres, C. And Corkum, B. Hoek-Brown Failure Criterion –Edition. 5th North American Rock Mechanics Symposium And 17th Tunneling Association Of Canada Conference  NARMS-TAC, Pp. 267-271. 2002
[91] Hoek, E. And Diederichs, M.S. Empirical Estimation Of Rock Mass Modulus. International Journal Of Rock Mechanics And Mining Sciences, 43, 203–215. (2006).

 

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعات آزمایشگاهی شکست سنگ های آهکی توسط لیزر فیبری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

25 + = 28